НОВИНИ: С празнично шествие и благослов открихме паметния знак в чест на д-р Васил Берон        С тържествен концерт отбелязахме 50- годишнината от създаването на  ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” Велико Търново   
Училището е член на Кеймбридж училищата в България