НОВИНИ: Започна 50-та юбилейна за ПГТ «Д-р Васил Берон»  учебна година!
Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България