ПРИЕМ: Списък на специалностите за 2015-2016 учебна година 
Училището е член на Кеймбридж училищата в България