УСПЕХИ: Ростислава Кирилова с награда за креативност от Национално състезание по устойчиво готвене    24 ученици спечелиха пътуване до  Страсбург                  НОВИНИ: Среща с работодател, собственик и реализатор на една мечта                         Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон“ в глобална инициатива ЧЕСТИТА 2017 ГОДИНА!
Училището е член на Кеймбридж училищата в България