НОВИНИ: Представители на Българската асоциация за кулинарна култура  гостуват на Гимназията по туризъм               РЕГИОНАЛЕН ДЕН НА КЕЙМБРИДЖ    ПРОЕКТИ: Професионалната гимназия по туризъм посрещна холандските координатори по проект ”Big Picture Learning”       УСПЕХИ: БУДИТЕЛИ СМЕ НА ДОБРОТО
Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

                                           ОБЯВА     и     КРИТЕРИИ
                 за участие на ученици в проект по програма "Еразъм+"