Удължава се срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително. Заповед
 

Всички извънкласни и извънучилищни дейности по предварителен график се отменят до следващо нареждане! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ПГТ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

Можете да се запознаете с ГРАФИК за дистанционно обучение през следващите две седмици:

За същия период подкрепа и консултиране на ученици и родители ще се извършва всеки работен ден, както следва:

от педагогически съветник Грета Петрова – на тел. 0883500105 от 9:00 – 12:00 и от 13:00-16:00 часа.

ПРИЗОВАВАМЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ: БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ КЪМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ, СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА ПОКАЖЕТЕ ВИСОКО САМОСЪЗНАНИЕ И ДА ДАДЕТЕ СВОЯ СКРОМЕН ПРИНОС КЪМ НЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗАТА - СТОЙТЕ ВКЪЩИ И ИНВЕСТИРАЙТЕ ВРЕМЕТО СИ В ЗНАНИЯ !!!

 

Скъпи ученици,

Предстоят ни седмици, през които трябва да покажем, че сме дисциплинирани и отговорни. Да покажем, че сме екип, който може да се справи с предизвикателствата, а именно да останем по домовете си и да спазваме стриктно правилата, целящи опазването на нашето здраве. Наред с това, ние ще продължим да бъдем заедно, с тази разлика, че ще използваме съвременни технологии и ще ги насочим в полза на ученето, знанието и напредъка.

За целта, бъдете на разположение онлайн на класните ръководители. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение. Следете графика за работа, разработен от учителите по съответните учебни предмети. Спазвайте техните насоки.

И най-важното – бъдете здрави!

Вярвам, че скоро ще бъдем отново заедно в нашето училище!

Татяна Данчева

ИСКАМ ДА УЧА В ПГТ “Д-Р ВАСИЛ БЕРОН"
Игра за седмокласници и техните родители

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.       
Училището е член на Кеймбридж училищата в България