НОВИНИ: Гимназията по туризъм в урок за правата на детето           УСПЕХИ:  Ангелина Добрева от Гимназията по туризъм с първа награда в младежкия конкурс за нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО
Училището е член на Кеймбридж училищата в България