На добър час през новата учебна 2016-2017 година!
Училището е член на Кеймбридж училищата в България