ПРИЕМ: 2014-2015  
Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България