УСПЕХИ: Ученичка от Гимназията по туризъм отново печели първо място в национален конкурс                          НОВИНИ: Младите кулинари от ПГТ “Д-р Васил Берон” Академия HRC, която е сред водещите кулинарни институти в Източна Европа
Училището е член на Кеймбридж училищата в България