НОВИНИ: СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО         УСПЕХИ: ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, В. Търново и BOYAR DREAMS – будители на доброто
Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България