Обществен съвет

                                    

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

На 5.12.2916 г от 18.00 часа ще се проведе среща на родителите от класовете, на която ще се излъчат двама представители на родителите за определянe на Обществен съвет на ПГТ „Д-р Васил Берон”.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

1. Ваня Бонева - майка на Кристиана Бонева от 8в клас

2. Анета Иванова - майка на Ивомир Петров от 8б клас

3. Веселина Николова - майка на Деница Николова от 9б клас

4. Наталия Хаджиева - майка на Никола Хаджиев от 9в клас

5. Евдокия Петрова - майка на Никола Петров от 9б клас

Резерви:

1. Теодора Попова - майка на Диан Йорданов от 9б клас

2. Кремена Павлова - майка на Радослав Кирилов от 8в клас

 

П О К А Н А

На 21.12.2016г. от 18.00 часа в Професионалната гимназия по туризъм ще се проведе събрание за избор на Обществен съвет. На събранието присъстват родителите, избрани на проведената родителска среща по класове.
 

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПГТ "Д-Р ВАСИЛ БЕРОН"

Евдокия Савова Георгиева - Петрова

Ваня Стоянова Бонева

Анета Иванова Петрова

Веселина Ангелова Николова

Наталия Иванова Хаджиева

Резервни членове:

Теодора Миткова Попова

Кремена Георгиева Павлова

Нина Миткова Петкова