Обществен съвет

                                    

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

На 5.12.2018 г от 18.00 часа ще се проведе среща на родителите от класовете, на която ще се излъчат двама представители на родителите за определянe на Обществен съвет на ПГТ „Д-р Васил Берон”.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

1. Ваня Бонева - майка на Кристиана Бонева от 10в клас

2. Анета Иванова - майка на Ивомир Петров от 10б клас

3. Веселина Николова - майка на Деница Николова от 11б клас

4. Наталия Хаджиева - майка на Никола Хаджиев от 11в клас

5. Евдокия Петрова - майка на Никола Петров от 11б клас

Резерви:

1. Теодора Попова - майка на Диан Йорданов от 11б клас

2. Кремена Павлова - майка на Радослав Кирилов от 10в клас

 

П О К А Н А

На 21.12.2018г. от 18.00 часа в Професионалната гимназия по туризъм ще се проведе събрание за избор на Обществен съвет. На събранието присъстват родителите, избрани на проведената родителска среща по класове.
 

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПГТ "Д-Р ВАСИЛ БЕРОН"

Евдокия Савова Георгиева - Петрова

Ваня Стоянова Бонева

Анета Иванова Петрова

Веселина Ангелова Николова

Наталия Иванова Хаджиева

Резервни членове:

Теодора Миткова Попова

Кремена Георгиева Павлова

Нина Миткова Петкова