ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обява профил кпувач - ХРАНИ 2018

Документация обява ХРАНИ 2018

ТС приложение 1 и Приложение към обр.4

Обява за обществена поръчка

Списък на хранителните продукти

Документация за обществена поръчка

Съобщение за продължаване на срока за приемане на документи

Информация за продължаване на срок

Протокол