ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обява за обществена поръчка

Списък на хранителните продукти

Документация за обществена поръчка

Съобщение за продължаване на срока за приемане на документи

Информация за продължаване на срок

Протокол