ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

                                             ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 8 ДО 18 ЧАСА В ОУ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"

 

                               
                                                          

                                                                                     СЛЕД VІІ КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Организация на туризма
и свободното време
Организатор на туристическа
агентска дейност
Сбор от удвоените оценки от теста по Български език и литература и Математика и оценките  по История и цивилизация и География и икономика от Свидетелството за основно образование
2. Кетъринг Ресторантьор
3. Туристическа анимация Аниматор в туризма

                                                                                     СЛЕД VІІІ КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Търговия на едро и дребно Търговски представител Среден успех от Свидетелството за основно образование + оценките по Български език и литература, География и икономика и Първи чужд език
2. Производство на кулинарни изделия и напитки Готвач

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРОФЕСИЯ
         АНИМАТОР
         В ТУРИЗМА

 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
ОРГАНИЗАТОР
НА ТУРИСТИЧЕСКА
АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
РЕСТОРАНТЬОР
 
 
 
 
 

 

П Р И Е М   С Л Е Д  7   К Л А С

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ  НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Провеждане на тестове по:

Български език и литература - 18.05.2016 г.

Математика - 20.05.2016 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - 10 юни 2016г. до 13 юли 2016 г.

Подаване на документи за участие в приема 16-21 юни 2016 г.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение

*Удостоверение за завършен VII клас

*Служебна бележка с оценките от изпитите

Обявяване на списъците с приетите на I етап на класиране - до 27.06.2016г.

Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етап - 28.06.2016г.-30.06.2016г.

Обявяване на списъците с приетите  на II етап  - до 04.07.2016г.

Записване на приетите на II етап - 05.07.2016г.-07.07.2016г.  

Обявяване броя на незаетите места II етап - 08.07.2016 г.

Подаване на документи за участие в III етап-11.07.2016г.-13.07.2016г.

Записване на приетите ученици на III етап - 18.-19.07.2016 г.  

Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап - 21.07.2016г.

 

 

ПРОФЕСИЯ

Готвач

 

 

   ПРОФЕСИЯ

търговски представител

 

П Р И Е М   С Л Е Д  8   К Л А С

 

Подаване на документи за участие в приема 

 1  до 5 юли 2016г.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение

*Свидетелство за завършено основно образование