ИСКАМ ДА УЧА В ПГТ “Д-Р ВАСИЛ БЕРОН"
Игра за седмокласници и техните родители

ПРИЕМ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА - БРОШУРА

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Екскурзоводство - с 18 часа седмично английски език

Екскурзовод

Сбор от утроената оценка от теста по Български език и литература, оценката от теста по Математика и оценките по География и Първи чужд език от Свидетелството за завършено основно образование VII клас
2. Администратор в хотелиерството - с 18 часа седмично английски език

Хотелиер

3. Организация на туризма и свободното време - с 18 часа седмично английски език

Организатор на туристическа агентска дейност

4. Кетъринг- с 18 часа седмично английски език

Ресторантьор

5. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - с 13 часа седмично английски език

Ресторантьор

                                     

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г.

                                                П Р И Е М   С Л Е Д  7   К Л А С

               С ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ  НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Провеждане на тестове по:

Български език и литература - 17 юни 2019 г

Математика - 19 юни 2019 г.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование - до 3 юли 2019 г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема от 3.07.2019 до 5.07.2019 г. вкл.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец, желанията се посочват по низходящ ред;

*Медицинско удостоверение;

*Свидетелството за завършено основно образование;

*Служебна бележка с оценките от изпитите.

Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране - до 11 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етап - до 16 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите  на II етап  - до 18 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите на II етап - до 22 юли 2019 г. вкл.  

Обявяване броя на незаетите места II етап - 23 юли 2019 г.

Подаване на документи за участие в III етап-24-25 юли 2019 г. вкл.

Записване на приетите ученици на III етап - 31 юли 2019 г. вкл.

Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап - 01 август 2019 г.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение от личен лекар

*Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование

 

За повече информация, задайте своите въпроси на vtpgt@abv.bg