СЛЕД VІІ КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Организация на хотелиерството /с интензивно изучаване на Английски език/ Хотелиер Сбор от утроената оценка от теста по Български език и литература, оценката от теста по Математика и оценките по География и Първи чужд език от Удостоверението за завършен VII клас
2. Екскурзоводство /с интензивно изучаване на Английски език/ Екскурзовод
3. Организация на туризма
и свободното време /с интензивно изучаване на Английски език/
Организатор на туристическа
агентска дейност
4. Кетъринг /с интензивно изучаване на Английски език/ Ресторантьор
5. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения /с разширено изучаване на Английски език/ Ресторантьор

                                                                                     СЛЕД VІІІ КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Производство на сладкарски изделия Хлебар-сладкар Среден успех от Свидетелството за основно образование, оценките по Български език и литература, География и икономика и Първи чужд език
2. Производство на кулинарни изделия и напитки Готвач

                                     

 

 

 

 

     ПРОФЕСИЯ
        
Хотелиер

 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
Екскурзовод
 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
Организатор на туристическа
агентска дейност
 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
Ресторантьор
 
 

 

П Р И Е М   С Л Е Д  7   К Л А С

С ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ  НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Провеждане на тестове по:

Български език и литература - 19.05.2017 г.

Математика - 22.05.2017 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - 12.06.2017 г. до 13.07.2017 г.

Подаване на документи за участие в приема
16.06.2017 г. - 22.06.2017 г.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение

*Удостоверение за завършен VII клас

*Служебна бележка с оценките от изпитите

Обявяване на списъците с приетите на I етап на класиране - до 27.06.2017 г.

Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етап - 28.06.2017 г. - 30.06.2017 г.

Обявяване на списъците с приетите  на II етап  - до 04.07.2017 г.

Записване на приетите на II етап - 05.07.2017 г. - 07.07.2017 г.  

Обявяване броя на незаетите места II етап - 10.07.2017 г.

Подаване на документи за участие в III етап-11.07.2017 г.-13.07.2017г.

Записване на приетите ученици на III етап -18.07.2017 г.-19.07.2017г.

Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап - 21.07.2017 г.

 

 

ПРОФЕСИЯ

Готвач

 

 

   ПРОФЕСИЯ

Хлебар-сладкар

 

П Р И Е М   С Л Е Д  8   К Л А С

 

Подаване на документи за участие в приема 

 3.07.2017 г. - 5.07.2017 г.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение от личен лекар

*Оригинал и ксерокопие на Свидетелството за завършено основно образование