СЛЕД VІІ КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Организация на туризма
и свободното време
Организатор на туристическа
агентска дейност
Сбор от удвоените оценки от теста по Български език и литература и Математика и оценките  по История и цивилизация и География и икономика от Свидетелството за основно образование
2. Туристическа анимация Аниматор в туризма
3. Кетеринг Ресторантьор
4. Организация на хотелиерството Хотелиер

                                                                                     СЛЕД VІІІ КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Кетеринг Ресторантьор Среден успех от Свидетелството за основно образование + оценките по Български език и литература, География и икономика и Първи чужд език
2. Производство на кулинарни изделия и напитки Готвач

                                     

 

 

 

 

 

     ПРОФЕСИЯ
         АНИМАТОР
         В ТУРИЗМА

 
ПРОФЕСИЯ
ОРГАНИЗАТОР
НА ТУРИСТИЧЕСКА
АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
РЕСТОРАНТЬОР
 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
ХОТЕЛИЕР

 

П Р И Е М   С Л Е Д  7   К Л А С

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ  НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Провеждане на тестове по:

Български език и литература - 20.05.2015 г.

Математика - 22.05.2015 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - 10.06.-14.07.2015 г.

Подаване на документи за участие в приема в Сградата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий” Велико Търново, ул.Мармарлийска 13
                                        16.-19.06.2015 г.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение

*Удостоверение за завършен VII клас

* Служебна бележка с оценките от изпитите

Обявяване на списъците с приетите на I етап на класиране - до 25.06.2015 г.

Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етап - 26.06.-30.06.2015 г.

Обявяване на списъците с приетите  на II етап  - до 03.07.2015 г.

Записване на приетите на II етап - 06.-08.07.2015 г.  

Обявяване броя на незаетите места II етап - 09.07.2015 г.

Подаване на документи за участие в III етап - 10.-14.07.2015 г.  

Записване на приетите ученици на III етап - 17.-20.07.2015 г.  

Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап - 21.07.2015 г.

 

 

ПРОФЕСИЯ

Готвач

 

 

   ПРОФЕСИЯ

Ресторантьор

 

П Р И Е М   С Л Е Д  8   К Л А С

 

Подаване на документи за участие в приема 

 16.06. - 06.07.2015

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение

*Свидетелство за завършено основно образование