СЛЕД VІІ КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Туристическа анимация /с интензивно изучаване на Английски език/ Аниматор в туризма Сбор от утроената оценка от теста по Български език и литература, оценката от теста по Математика и оценките по География и Първи чужд език от Удостоверението за завършен VII клас
2. Организация на хотелиерството /с интензивно изучаване на Английски език/ Хотелиер
3. Организация на туризма
и свободното време /с интензивно изучаване на Английски език/
Организатор на туристическа
агентска дейност
4. Кетъринг /с разширено изучаване на Английски език/ Ресторантьор
5. Екскурзоводско обслужване /с разширено изучаване на Английски език/ Екскурзовод
6. Производство на кулинарни изделия и напитки /с изучаване на Английски език/ Готвач

                                     

 

 

 

 

     ПРОФЕСИЯ
        
Хотелиер

 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
Екскурзовод
 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
Организатор на туристическа
агентска дейност
 
 
 
 
ПРОФЕСИЯ
Ресторантьор
 
ПРОФЕСИЯ
Аниматор в туризма
 
ПРОФЕСИЯ
Готвач
 
 

 

П Р И Е М   С Л Е Д  7   К Л А С

С ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ  НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Провеждане на тестове по:

Български език и литература - 21.05.2018 г.

Математика - 23.05.2018 г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - 13.06.2018 г. до 19.07.2018 г.

Подаване на документи за участие в приема
20.06.2018 г. - 26.06.2018 г.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение

*Удостоверение за завършен VII клас

*Служебна бележка с оценките от изпитите

Обявяване на списъците с приетите на I етап на класиране - до 03.07.2018 г.

Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етап - 04.07.2018 г. - 07.07.2018 г.

Обявяване на списъците с приетите  на II етап  - до 09.07.2018 г.

Записване на приетите на II етап - 09.07.2018 г. - 11.07.2018 г.  

Обявяване броя на незаетите места II етап - 12.07.2018 г.

Подаване на документи за участие в III етап-12.07.2018 г.-14.07.2018г.

Записване на приетите ученици на III етап -18.07.2018 г.-19.07.2018г.

Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап - 23.07.2018 г.

 

 

 

 

  

 

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение от личен лекар

*Оригинал и ксерокопие на Свидетелството за завършено основно образование