Паралелка Специалност
 8
8 а Организация на хотелиерството
8 б Кетъринг
8 в Организация на туризма и свободното време / Туристическа анимация
9
9 а Организация на хотелиерството
9 б Кетъринг
9 в Организация на туризма и свободното време / Туристическа анимация
9 г Кетъринг
9 д Производство на кулинарни изделия и напитки
10 10 а Организация на туризма и свободното време / Организация на хотелиерството
10 б Кетъринг
10 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
10 г Търговия на едро и дребно
11 11 а Туристическа анимация
11 б Кетъринг
11 в Организация на хотелиерството
11 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
11 д Търговия на едро и дребно
12 12 а Организация на туризма и свободното време
12 б Кетъринг
12 в Организация на обслужването в хотелиерството
12 г Производство на кулинарни изделия и напитки
12 д Организация на обслужването в хотелиерството