Паралелка Специалност Класен ръководител
 8
8 а Организация на туризма и свободното време Галина Йорданова
8 б Кетъринг Бистра Стефанова
8 в Организация на хотелиерството / Екскурзоводско обслужване Мариана Маринова
8 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Йорданка Бинева
 9
9 а Организация на туризма и свободното време Албена Иванова
9 б Кетъринг Нели Георгиева
9 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Ванюта Недялкова
9 г Организация на хотелиерството / Екскурзоводско обслужване Снежана Стефанова
10 10 а Организация на туризма и свободното време Евгени Коев
10 б Кетъринг Анелия Стайкова
10 в Туристическа анимация Люба Диманова
10 г Производство на кулинарни изделия и напитки Татяна Панайотова
11 11 а Организация на хотелиерството Евгения Бърдарова
11 б Кетъринг Тони Манчев
11 в Организация на туризма и свободното време Елена Панайотова
11 г Производство на кулинарни изделия и напитки Росица Илиева
11 д Търговия на едро и дребно Маргарита Маринова
12 12 а Организация на хотелиерството Живко Миланов
12 б Кетъринг Димитър Благовестов
12 в Организация на туризма и свободното време / Туристическа анимация Поля Янкова
12 г Кетъринг Веска Веселинова
12 д Производство на кулинарни изделия и напитки Румяна Ошкина