Паралелка Специалност Класен ръководител
 8
8 а Администратор в хотелиерството Славка Проданова
8 б Кетъринг Станислава Димитрова
8 в Организация на туризма и свободното време/ Екскурзоводство Димитър Благовестов
8 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Веска Веселинова
 9
9 а Организация на туризма и свободното време Галина Йорданова
9 б Кетъринг Бистра Стефанова
9 в Организация на хотелиерството / Екскурзоводско обслужване Мариана Маринова
9 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Йорданка Бинева
10 10 а Организация на туризма и свободното време Албена Иванова
10 б Кетъринг Нели Георгиева
10 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Ванюта Недялкова
10 г Организация на хотелиерството / Екскурзоводско обслужване Снежана Стефанова
11 11 а Организация на туризма и свободното време Евгени Коев
11 б Кетъринг Анелия Стайкова
11 в Туристическа анимация Люба Диманова
11 г Производство на кулинарни изделия и напитки Татяна Панайотова
12 12 а Организация на хотелиерството Евгения Бърдарова
12 б Кетъринг Тони Манчев
12 в Организация на туризма и свободното време Елена Панайотова
12 г Производство на кулинарни изделия и напитки Росица Илиева
12 д Търговия на едро и дребно Маргарита Маринова