Паралелка Специалност
 8
8 а Организация на туризма и свободното време
8 б Кетъринг
8 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени
8 г Организация на хотелиерството / Екскурзоводско обслужване
 9
9 а Организация на туризма и свободното време
9 б Кетъринг
9 в Туристическа анимация
9 г Производство на кулинарни изделия и напитки
10 10 а Организация на хотелиерството
10 б Кетъринг
10 в Организация на туризма и свободното време
10 г Производство на кулинарни изделия и напитки
10 д Търговия на едро и дребно
11 11 а Организация на хотелиерството
11 б Кетъринг
11 в Организация на туризма и свободното време / Туристическа анимация
11 г Кетъринг
11 д Производство на кулинарни изделия и напитки
12 12 а Организация на туризма и свободното време / Организация на хотелиерството
12 б Кетъринг
12 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
12 г Търговия на едро и дребно