Български език и литература:
Форина Борисова; Борслав Минчев; Станислава Димитрова
Английски език:
Поля Петрова-Янкова; Люба Дманова; Ваня Щъркова; Йорданка Бинева; Цветомила Куманова; Тони Манчев
Немски език
Евгения Тонкова
Руски език
Румяна Ошкина
Математика
Ванюта Недялкова; Димитър Благовестов
Информационни технологии
Евгения Бърдарова; Анелия Стайкова
Физика и астрономия
Нели Георгиева
Химия и опазване на околната среда:
Галина Йорданова
Биология и здравно образование:
Албена Иванова
География и икономика:
Евгени Коев
История и цивилизации:
Мариана Маринова; Бистра Стефанова
Физиическо възпитание и спорт:
Георги Димитров; Никола Генчев
Икономически предмети :
Галина Атанасова; инж.Славка Проданова; Маргарита Маринова
Хотелиерство и туризъм:
Снежана Стефанова; инж.Елена Панайотова
Сервиране и барманство:
Валерий Желзков
Ресторантьорство:
Росица Илиева; Татяна Панайотова; Веска Веселинова; инж.Живко Миланов