Български език и литература   Френски и руски език   Немски език Английски език
Математика Информатика и информационни технологии Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование История и цивилизации
  Хотелиерство и туризъм Специални теоретични предмети и учебна практика от направление Обществено хранене Учебна практика от направление Обществено хранене Специални теоретични предмети  и Учебна практика Сервиране и барманство Специални теоретични предмети и учебна практика от направление хляб, хлебни и сладкарски изделия
География и икономика   Философия; Психология и логика; Етика и право Свят и личност, История Физическа култура и спорт Икономически дисциплини
Преподаватели: