Паралелка Специалност Класен ръководител
8 8 а Рекламна графика Анелия Стайкова
8 б Кетъринг Аделина Александрова
8 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Цветомира Гонкова
8 г Организация на туризма и свободното време / Екскурзоводство Стелиян Маджаров
 9
9 а Организация на хотелиерството / Рекламна графика Евгения Бърдарова
9 б Кетъринг Поля Петрова
9 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Румяна Ошкина
9 г Организация на туризма и свободното време / Екскурзоводство Андрей Арменчев
 10
10 а Администратор в хотелиерството Габриела Генчева
10 б Кетъринг Станислава Димитрова
10 в Организация на туризма и свободното време/ Екскурзоводство Димитър Благовестов
10 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Веска Веселинова
 11
11 а Организация на туризма и свободното време Галина Йорданова
11 б Кетъринг Бистра Стефанова
11 в Организация на хотелиерството / Туристическа анимация Мариана Маринова
11 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Йорданка Бинева
12 12 а Организация на туризма и свободното време Албена Иванова
12 б Кетъринг Нели Георгиева
12 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Ванюта Недялкова
12 г Организация на хотелиерството / Екскурзоводско обслужване Снежана Стефанова