7 декември 2022 година
 

ПОРЕДНА НАГРАДА ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Конкурсът на родолюбиви теми се провежда за 30-та поредна година и се организира от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на МОН, Исторически факултет на СУ „Св.св. Климент Охридски”, Синдиката на българските учители и Общобългарска фондация „Тангра ТанНакРа“, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей.

И тази година броят на разработките, достигнали до националния кръг, е твърде голям. Интересен е фактът, че в Националното състезание са участвали ученици, както от България, така и от българските общности, извън страната. В конкурса, Гимназията по туризъм участва с две разработки. Пресияна Светославова Филипова от X г клас, специалност „Екскурзовод“ представи реферата си на тема: „Едно национално богатство от римско време“ - Античен керамичен център край Павликени, а Божидара Миленова Христова от X г клас, специалност „Организация на туризма и свободното“, с презентация на тема: "Завръщане към земята”. Учителят, подготвил и двете момичета за конкурса, е Бистра Стефанова, старши учител по история и цивилизации.

Рефератът на Пресияна Филипова е класиран на трето място и получи специалната награда от Българска академия на науките, Национален археологически институт с музей. Освен красиво изработените грамоти, Пресияна получи две книги - „130 избрани експоната от колекцията на Националния археологически музей“ и „Спасените съкровища на България“, както и безжични слушалки. Наградите не свършват до тук, награда и за учителя, Бистра Стефанова – специална грамота за отлично представяне като консултант, красив химикал и три диска на историческа тематика. Грамота за участие получи и Божидара Христова.

Наградите на победителите в 30-ия Национален ученически конкурс под наслов "Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите - 150 години от рождението на Гоце Делчев, български революционер, идеолог на македоно-одринското революционно движение" бяха връчени на 29.11.2022 в Националния военноисторически музей в София.


22 ноември 2022 година
 

Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" - ШАМПИОН на Община Велико Търново

Безапелационни победители, достойни БЕРОНОВЦИ! Три мача, три победи:

1. Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ - 2:0;

2. Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Американски Колеж Аркус – 9:0

3. Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ - ПМГ “Васил Друмев” – 4:0

Професионална гимназия по туризъм "Д-Р Васил Берон", гр.Велико Търново е ШАМПИОН на Община Велико Търново!

Браво момчета:

Александър Тодоров – 12б;

Фикрет Кашолуу 12в;

Валентин Петров – 12а;

Емил Андреев – 11б;

Велизар Илиев – 11в;

Божидар Чочев – 11в;

Милен Кирчев – 11в;

Божидар Петров – 9г;

Никола Буюклиев - 11в;

Петър Бакърджиев – 11в;

Емил Ганев – 9в;

Никола Цветков- 11г;

Мариян Методиев – 11а;

Денислав Димитров – 11б;

Ивайло Якимов – 12г;

Юри Филипов – 10б;

Александър Венциславов – 9в.


21 ноември 2022 година
 

УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ

Проектът „Европейска година на младежта, Национални координатори – България“, финансиран от Европейската комисия по Договор за безвъзмездна финансова помощ № EAC-2022-0233 и със средства в рамките на бюджета на Министерството на младежта и спорта предвижда провеждането на „Академия за млади лидери“ 6 различни града в България – Сандански, Ямбол, Враца, Търговище, Габрово и Кърджали. Всяка от тях е насочена към 30 млади участници на възраст 15-29 години.

В Търговище, в периода 18-20 ноември, младите лидери, чрез ползване на методи на неформалното образование и интерактивни модели на работа, се запознаха с теми:

- Младежко лидерство. Видове лидерство – нагласи, умения, участие;

- Умения на бъдещето – какво да научим да правим днес, за да преуспеем утре;

- Принос за общността, обществото и света – лидерството на утрешния ден;

- Ценности, принципи, цели – да направим света по-добро място с основано на ценности лидерство.

От ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участваха осем ученици. Те подадоха своите кандидатури и бяха одобрени от организаторите и Министерството на образованието и науката. Младите лидери, участвали в Академията, са:

От специалност „Екскурзоводско обслужване“ – Пресияна и Сияна от IXг клас, Пресияна и Преслав от Хг и Даниел от XIв клас; от специалност „Организация на туризма и свободното време“ – Божидара от Хг клас; от специалност „Администратор в хотелиерството“ – Андриана от Ха клас и от специалност „Рекламна графика“ 0 София от 10а клас.

Гимназията по туризъм бе единственото училище от Великотърновска област, чиито ученици бяха одобрени за участие в Академията. Ръководител на групата млади лидери от Велико Търново бе Бистра Стефанова, учител по история и цивилизации.


11 ноември 2022 година
 

Абитуриенти от Гимназията по туризъм с YOUTHPASS сертификати

Вторият Младежки форуми за диалог на тема "Ключови умения и компетенции на бъдещето" се проведе на 10 ноември 2022 г. във Велико Търново. Той се организира от Института за икономическа политика в рамките на проект „RESKILL TO RESTART - Новите умения и трансформацията на пазара на труда“, финансиран по програма Еразъм+, КД3 „Структурен диалог“. Основната цел на проекта е чрез провеждането на диалог между младежи на възраст 18-30 г. от една страна и представители на ресорните национални институции, бизнеса и академичните среди от друга, да се очертаят новите ключови умения и компетенции, необходими за постигането на качествена заетост в България.

В рамките на форума младежи дискутират с работодатели, кариерни специалисти, представители на бизнеса и на национални институции какви са възможностите за развитие на техните умения и компетенции, както и кои са перспективните професии в България в контекста на процеси като автоматизацията и дигитализацията.

От ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участваха шест ученици от XII-ти клас. Това са Велиян Тодоров и Герман Златков, специалност „Организация на туризма и свободното време“; Илина Димитрова и Християна Петрова, специалност „Кетъринг“; Габриела Йорданова и Ферай Мехедова, специалност „Туристическа анимация“. Всеки от тях има YOUTHPASS сертификат с описание на придобитите знания и умения.


6 ноември 2022 година
 

Професионалната гимназия по туризъм с отлично представяне на национална ученическа конференция по история

На 04 и 05.11.2022г. във Варна се проведе Национална ученическа конференция „Ода за свободата“ – „Възрожденският полет на духа и мечтата за национално освобождение“. Заслужихме присъствието си на нея с първата награда, която Пресияна Филипова и Божидара Христова спечелиха за разработката си „Търновци в борбата за църковна независимост“ на Шести национален ученически конкурс за историческа памет „Будител”, освен плакет и грамоти момичетата получиха и парична награда. Мероприятията са организирани от Регионално управление на образованието – Варна и Първа езикова гимназия – Варна, и са част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година. Според организаторите тази година в конкурса участват рекорден брой ученически проекти. Най-оригиналните индивидуални и колективни проекти, които се отличават с творчески подход и задълбочена изследователска дейност, бяха наградени и представени Националната ученическа конференция на тема: „Ода за свободата”, посветена на 260-ата годишнина от написването на „История славянобългарска” – първото произведение на българската историография, което е дело на Паисий Хилендарски. Сред лекторите на двудневния форум бяха проф. Кирил Топалов – литературен историк, дипломат, преводач, председател на Националната асоциация „Георги Ст. Раковски”, проф. Димитър Веселинов – филолог, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите, специалистите от РИМ – Варна Мариана Димитрова и Кристина Спасова, ученици и учители от цялата страна.


3 ноември 2022 година
 

ПЪРВО МЯСТО НА ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ „БУДИТЕЛ“ ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието- Варна и Първа езикова гимназия Варна, организират Шести национален ученически конкурс за историческа памет „Будител”. Със съдействието на: Община Варна, Фондация „Христо Ботйов”,Регионален исторически музей – Варна, Държавен архив – Варна. Конкурсът е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г. Целта е младите хора да се провокират към творческо мислене, възпитание в патриотизъм, уважение и любов към българската история. Тази година в надпреварата са се включили изключително голям брой участници с индивидуални и екипни разработки в направленията - доклад; историческо или философско есе; компютърна презентация/филм; музикално изпълнение или драматизация. Работите са оценявани от жури, което включва специалисти: от СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Регионален исторически музей - Варна, представител на РУО - Варна, преподаватели по история и цивилизация, български език и литература, информационни технологии. Първо място в категорията доклад за ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. „ Търновци в борбата за църковна независимост“ е темата на доклада, с който Божидара Миленова Христова от X г клас, специалност „Организация на туризма и свободното“ и Пресияна Светославова Филипова от X г клас, специалност „Екскурзовод“. За една личност обикновено не се съди само по това, което е оставил след себе си, колкото и значимо да е то. Не по-малък индикатор за нея е и представата, която тя е оставила у своите съвременници и у следващите поколения, търновци, участвали активно в борбата за извоюване на църковна независимост, са точно такива. Консултант на учениците е Бистра Стефанова, учител по история и цивилизация.


12 септември 2022 година
 

На Ксилифор вече има „хотели“ за диви пчели

От 7-ми до 9-ти септември в Арбанаси се проведе еко лагер на тема „Нашето бъдеще красиво, устойчиво, заедно : училищата и новият европейски Баухаус“. Това е наградата, която спечелиха седем училища от Плевен, Добрич, Шумен, Хаджидимово, Петрич и Велико Търново в национален ученически конкурс, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ и Европа Директно – Дупница. Програмата на лагера, свързана опазването на околната среда и борбата с изменението на климата, беше разнообразна

В първия ден ученическите екипи представиха проектите, с които са участвали в конкурса.

През втория ден, участниците в лагера засадиха в парк Ксилифор седем дръвчета - два смърча, две липи, индийски люляк, лилидендрон и хималайски бор и със съдействието на ТД „Трапезица 1902“ поставиха пет „хотела“ за диви пчели. „Хотелите“ бяха дарени от учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Boyar Dreams.

В дните на лагера младите хора участваха в арт ателиета и еко работилници – за изработване на хартиени цветя и за проект на украса на врати на училищни кабинети.

Мирела Калоянова, Христина Георгиева, Мариан Методиев и Любомир Петков, под ръководството на Владимира Тончева – учител по професионална подготовка в направление „Туризъм“, представиха еко проектите на учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Те са ученици от XIа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“. „Посланик на Земята“, „Град за дивите пчели“, „Да върнем магията на старите чешми“ – и трите проекта впечатлиха участниците в лагера.

Мотивирани за следващи проекти са учениците от учебната компания, и защото от 2013 година до сега винаги са били сред победителите в конкурса на ЦРЧР, и защото осъзнават, че всеки човек е длъжен да пази Н.В.Природата, и защото са бъдещите професионалисти, които ще осигурят устойчиво развитие на туризма.


22 юни 2022 година
 

Ученици от Гимназията по туризъм в онлайн среща с журналиста Благой Цицелков

На 22-ри юни бе петото участие на ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” в инициативата „Журналисти в училище“ на Фонд „Валя Крушкина“ при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/.

Изданието е за девета година. Основната му цел е чрез срещи между журналисти и ученици да се повиши медийната грамотност на младите хора, да се стимулира формирането на гражданската им позиция и да допринесе за кариерния им избор.

След Миролюба Бенатова, Генка Шикерова, Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ, Мария Чернева и Николаос Цитиридис, тази година бъдещите професионалисти в туризма и рекламната графика бяха домакини на онлайн среща с Благой Цицелков, журналист от Нова телевизия.

Деветокласниците от специалностите „Рекламна графика”, “Администратор в хотелиерството” и „Кетъринг” имаха възможност да разговарят с успешния и известен журналист, който по нетрадиционен и забавен начин им разказа за колоритния свят на съвременната журналистика - селектиране на новини, подготовка на репортаж, заснемане, монтиране, редакция, излъчване на живо и още много случки за ежедневието на журналистите. Какво е вдъхновило Благой Цицелков да се впусне в света на журналистиката, какъв репортаж мечтае да направи, как да не позволяваме на негативните новини да ни влияят и как да дадем своя принос, за да бъдем част от общество, в което има повече позитивни новини – на тези и още много въпроси отговаряше гостът. Не бе подмината и актуалната тема за фалшивите новини. Журналистът насърчи деветокласниците да споделят с родителите си, когато е налице подобна ситуация, изясни методите, по които да разпознаят кои са фалшивите новини, кой и какво казва, за начините, по които може да се провери една информация.

И тази година, формулярът за участие беше подаден от Славка Проданова, заместник-директор УПД. Онлайн срещата се осъществи със съдействието на Цветомира Гонкова, учител по български език и литература, Люба Диманова, учител по английски език и Флорина Борисова, учител по български език и литература, ръководителят на ученическата телевизия ПГТ ТВ и главен учител.


20 юни 2022 година
 

Поредна награда за учениците на Гимназията по туризъм

В периода 17-19 май бе проведен летен лагер по медийна грамотност „Ученическа телевизия КЛАС ТВ“ по проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели].

Лагерът бе награда за най-изявените и активни ученици в рамките на изпълнението на проекта. При откриването, участниците получиха поздравления от г-жа Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители и Светлана Йорданова – координатор на проект КЛАС. Йоанна Николова-Кар и Огнян Бояджиев помогнаха да младите хора да „влязат“ в обувките на журналисти.

Четири усмихнати момичета представиха Велико Търново на летния лагер по медийна грамотност. Това са деветокласничките от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Александра Маринова, Виктория Маринова и София Ламбова, специалност „Рекламна графика“ и Андриана Рускова, специалност „Администратор в хотелиерството“. Ръководител на момичетата бе Мариана Маринова – учител по история и цивилизация.

Участниците от София, Шумен, Добрич, Смолян, Самоков и Велико Търново бяха разпределени в осем репортерски екипа и работиха активно с професионални оператори и монтажисти, с чиято помощ и насоки създадоха свои репортажи, отговарящи на всички стандарти за качествена журналистика. В работата си екипите приложиха наученото от експертите по проекта и показаха нагледно какво представляват журналистически термини като „бланк“, „синхрон“, „пресечки“, „стендъп“ и други. Освен това, в последния ден от лагера, учениците се превъплатиха в журналисти в рамките на петминутни ТВ-интервюта на живо.

В края на летния лагер по медийна грамотност „Ученическа телевизия КЛАС ТВ“ всички участници и техните преподаватели получиха сертификати за своето участие. Проектът КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели] се изпълнява от фондация „Европейски институт“ с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.


12 юни 2022 година
 

Професионалната гимназия по туризъм с отлично представяне на национална ученическа конференция по история

Пресияна Филипова от IX г клас, специалност, „ Екскурзоводско обслужване“ и Божидара Христова от IX г клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ взеха участие в VII национална ученическа конференция - „Личности и събития, повлияли на човешката история “, посветена на 1390 –та годишнина от създаването на Стара Велика България на хан/ кан Кубрат в град Кърджали, която се проведе от 10.06 – 12.06. 2022 година. Тази година в нея участваха 45 есета, доклади, видеоматериали и презентации на участници от 27 училища от общо 25 населени места в цялата страна. Двете момичета отлично представиха своя видио-филм „ Тракийски хроники. Мотивирани от силното си участие, почерпили опит от историческите капацитети, проф.д-р Д. Ботева, проф.д-р Г.Николов и експертът по история и цивилизации в МОН Радостина Николова, заредени с положителни емоции, момичетата заедно със своята учителка по история г-жа Бистра Стефанова са убедени, че ще присъстват в Кърджали и през следващата година, както и на конференцията във гр. Варна, след като разбраха темите на двете конференции.


6 юни 2022 година
 

Ученици от Гимназията по туризъм ще участват в лятно училище „Защо ни е да помним?“ за студенти и ученици на тема памет и демокрация в гр. Белене

Божидара Христова от IX г клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и Преслав Панайотов от IX г клас, специалност, „ Екскурзоводско обслужване“, написаха много добри мотивационни писма, описаха себе си по най-добрия начин в автобиографиите си. Демонстрираха дълготраен, предхождащ на лятното училище интерес към темата му – чрез целенасочено трупани знания за периода и накараха организаторите, фондация „Софийска платформа“, да ги изберат сред 20-те участника, от цяла България, в лятно училище „Защо ни е да помним?“ в гр. Белене между 27 юни и 2 юли!

Целта на лятното училище е да се разшири общността на млади посланици на паметта. Основни акценти в програмата ще бъдат разликите между демокрацията и тоталитарните режими, справянето с миналото и значението му за настоящето и бъдещето на страната ни и Европа. Участниците ще имат възможност да работят с креативни методи за направата на свой проект, свързан с паметта.

Учителят, подготвил и мотивирал учениците да се включат в тази инициатива, е Бистра Стефанова


10 януари 2022 година
 

Награда за проекта „Храна за очите“ на Гимназията по туризъм

Учениците от екоклуб „Силивряк“ от Гимназията по туризъм „ Д-р Васил Берон“ за пореден път участваха в конкурса „Посланици на здравето”.

Техният проект „Храна за нашите очи" е класиран на първо място от Министерството на младежта и спорта. Конкурсът се провежда в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас и протича на две фази.

Проектът е насочен към привличане вниманието на учителите, учениците и техните родители за съхранение на доброто зрение в условията на обучение в електронна среда с помощта на продукти за хранене, както и изучаване на храните и техните компоненти, влияещи върху здравето на очите и качеството на зрението.

В рамките на проектните дейности учениците проучиха свойствата на храната, нейните компоненти и въздействието ? върху здравето на очите и качеството на зрението, идентифицираха се знанията на учениците за храните полезни за зрението и се формира отговорно отношение към собственото здраве чрез създаване на навици за здравословен начин на живот.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

„Посланици на здравето” цели да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст. Всички членове на екоклуба са от ХIIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, а техен ментор е Албена Иванова, учител по биология и здравно образование.


10 януари 2022 година
 

Гимназията по туризъм с грамота от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Приключи ежегодния конкурс „Годишни награди на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България”. Асоциацията е създадена от издателство КЛЕТ България ООД, представител на Cambridge University Press, като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език. Днес в Асоциацията членуват 148 училища от цялата страната.

Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България имат за цел да оценят, насърчат и отбележат върховите постижения в образователния сектор в България. Категориите за периода 2019-2021година са – учител, директор и училище.

Владимир Колев, председател на Кеймбридж училищата в България, споделя в интервю, че “Изборът никога не е лесен, тъй като конкуренцията е много сериозна. Наградите са на близо 15 години, но тази година променихме регламента. Наградите са традиционни и утвърдени, но в същото време са и нови, тъй като за първи път ще се случват по този начин в три категории – директор, училище и учител. Кандидатурите са общо 49.“

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е единственото училище от Велико Търново, което сред номинираните в категорията „Училище на годината“.

Тази награда е признание за всяко училище в България, в което чуждоезиковото обучение е на европейско и световно ниво. Критериите за оценка категорията са постоянно високи стандарти на преподаване и учене; академични и други постижения през учебната 2020 година; строго професионално обучение за подобряване процеса на преподаване и на учебните програми; силна комуникация с ученици, родители, учители и общността; ефективно управление на съоръженията, финансите и човешките ресурси; демонстриран ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване. За ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ фактите са:

1. В Гимназията се записват ученици, желаещи да надграждат знанията си по английски език чрез предлаганата система на обучение, осигурявана от учебниците и учебни помагала на Cambridge University Press.

2. Подготовката по английски език осигурява трайни и задълбочени знания, гарантиращи класиране на национални състезания и олимпиади.

3. ОРЕС е предизвикателство, което мотивира и учители, и ученици да търсят и намират иновативни форми на общуване и учене.

Тези факти водят до извода – Гимназията по туризъм е училището, даващо на учениците не само професия, а и високо ниво на владеене на английски език, които осигуряват бърза адаптация и реализация на националния и международен пазар на труда.

Маркъс Томиъм от IX клас, специалност “Екскурзоводско обслужване” се класира на трето място в ниво В1. Това е втора победа за него, след като през 2020 година завоюва второ място в ниво А2. Чрез своето представяне той продължи традицията ученици от училището да се нареждат сред най-добрите в България, започната от Деян Христов, който е носител на високата награда за успешно представяне на три последователни национални състезания и Мартина Стателова, завоювала трето място в ниво В2.

Десет години ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон е неизменен участник в състезанието по английски език на Асоциацията и ежегодно се нарежда сред победителите.

Журито изискваше от кандидатите да посочат най-значимото събитие за училището за периода 2019-2021 година. С еднаква степен на значимост са две събития. Те показват в каква посока се развива училището - подготовка на отговорни граждани, притежаващи професионални знания и умения. Убедени сме, това е правилната посока, в която ежедневно вървим заедно, учители, ученици и родители, е мнението на учителите от Гимназията.

1. Наградата „Ян Амос Коменски“ - инициатива на Европейския парламент и се осъществява от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия. Призът е за училища, които помагат учениците им да се запознаят с Европейския съюз по вдъхновяващ начин. За наградата могат да кандидатстват всички средни училища от ЕС. Награждава се само едно училище от страна-членка на ЕС. Упоритата работа на учителите и учениците от училището ги нареди сред 28-те победители.

2. Сертификат за качество по „Еразъм+ е за проекта „Професионално развитие на учители и обучители в професионалното образование и обучение с цел повишаване на социалното включване за учене на работното място“.

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е най-голямата професионална гимназия във Великотърновска област. „Училището на успяващите“ е мотото, избрано от учениците. Обучението е в три направления – „Пътувания, туризъм и свободно време“; „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“; „Дизайн“. Училището осигурява среда, която дава възможност всеки ученик да намери себе си в и чрез професията, интересите, таланта си. Точно това отличава Гимназията по туризъм от другите училища в региона.


6 декември 2021 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ С ПЛАКЕТ ЗА „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“

За четвърта поредна година Държавната агенция за закрила на детето награди организации, общини и работещи, които предоставят на децата и семействата им, образователни и социални услуги. При изключителен интерес за отличието „Аз гарантирам щастливо детство“ бяха подадени над 200 номинации от цялата страна в четирите категории – „Значима иновация“, „Успешна промяна“, „Значимо партньорство“ и „Устойчиво Развитие“. Наградата е ежегодна и се присъжда за принос в грижата за децата; за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

Целта е да се стимулира осигуряването на високо качество на живот на децата: повишаване на удовлетвореността на потребителите; осъществяване на дейността в съответствие с установените стандарти, правила и процедури и принос към създаване на възможности за пълноценно развитие на децата.

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е единствената професионална гимназия, която получава плакет в категорията „Устойчиво развитие“. Наградата е признание за това, че училището осигурява среда, която дава възможност всеки ученик да намери себе си в и чрез професията, интересите, таланта си. През последните пет години се е увеличава броят на децата със СОП, които учат в училище – тенденция, която доказва обичта и отговорността, с която и учители, и ученици се отнасяме с тях и повишеното доверие на родителите на тези деца към училището.

Гимназията по туризъм е на 57 години. И през всичките тези години животът й са децата. Подкрепяща като майка, строга, пак като майка. Това е ПГТ „Д-р Васил Берон“. Това е едно обикновено българско училище. В него работят обикновени хора, учители по сърце, не само по диплома. Посрещат ги с трепет, изпращат ги със сълзи. Доброто го правят тихо. Защото, то, доброто стъпва безшумно в душата на този, който го получава. Не тропа с крак, не тряска врати, не крещи. То, доброто, стопля, гали, изтрива сълзи. И онова „благодаря“, с приведени очи, за да не се виждат сълзите, е тихо.

Критериите, по които са оценени номинираните организации в категория „Устойчиво развитие“ са: постигнат напредък в грижата за децата; устойчивост на въздействието по отношение на подобряване на качеството на живот на децата и доказателства за постигнати резултати и тяхната устойчивост през последните 5 години.


23 ноември 2021 година
 

ТРЕТО МЯСТО ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Трето място в категорията видеофилм/компютърна презентация завоюва ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ на Трети национален ученически конкурс „Времена и будители“. Фимът „ Безсмъртното дело на търновските учители въстаници от 1876г“ изработиха Десислав Христов и Надежда Кочева, ученици от XII a клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Консултант на учениците е Бистра Стефанова, учител по история и цивилизация.

По традиция на 1 ноември Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово обявяват резултатите от националния ученически конкурс ,,Времена и будители”, който се провежда през две години.

Тазгодишното, трето издание е посветено на 145 години от Априлското въстание и участието на български учители в тази най-масова и героична проява на националноосвободителното движение през Възраждането.

Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора към историческата памет, да стимулира техния интерес да откриват и възраждат личности и събития, които предизвикват национална гордост. В третото издание се включиха над 200 участници от цялата страна – индивидуално и в екипи от двама, трима и повече ученика, представени са 83 мултимедийни презентации. Наградените и номинирани мултимедийни презентации ще бъдат включени към тематичните видеопанорами, които се предлагат в кинозалата на музея.


17 ноември 2021 година
 

Второ място за ПГ по туризъм „Д-р В. Берон“ в Национален ученически конкурс, посветен на 200 години от рождението на Георги С. Раковски

Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието- Варна и Първа езикова гимназия Варна, организират Пети национален ученически конкурс за историческа памет „Будител” и Национална ученическа конференция „200 години от рождението на Георги Сава Раковски“. Със съдействието на: Община Варна, Фондация „Христо Ботйов”,Регионален исторически музей – Варна, Държавен архив – Варна. Конкурсът е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 г. Целта е да се провокира интересът на младите хора към историческото минало на народа ни. Да се даде възможност на учащите се чрез изследователска дейност да представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческите личности. В надпреварата са се включили над 500 участници с индивидуални и екипни разработки в направленията - доклад; историческо или философско есе; компютърна презентация/филм; музикално изпълнение или драматизация. Работите са оценявани от жури, което включва специалисти: от СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Регионален исторически музей - Варна, представител на РУО - Варна, преподаватели по история и цивилизация, български език и литература, информационни технологии. Второ място в категорията видеофилм/компютърна презентация за ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. „…Мисъл и желязо, лира и тръба“ е видеофилма заел второ място. Той е дело на Божидара Миленова Христова от IX г клас, специалност „Организация на туризма и свободното“ и Пресияна Светославова Филипова от IX г клас, специалност „Екскурзовод“. В своя десетминутен филм те представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческата личност, Георги Раковски (патриарха на българското революционно движение). Като идеолог на освободителната национална революция, той изразява интересите на цялата нация. С цялата си дейност оказва силно влияние върху младото революционно поколение. Консултант на учениците е Бистра Стефанова, учител по история и цивилизация.


31 август 2021 година
 

Гимназията по туризъм отново с награда от национален конкурс

Приключи конкурсът за ученическа разработка на тема „Моето устойчиво развитие. Моят живот”. Организаторите му, Център за развитие на човешките ресурси, Европа Директно Дупница и Европейският потребителски център – България, определиха носителите на голямата награда. Ученици от осем училища от Плевен, Шумен, Добрич, Петрич, Стара Загора, Хаджидимово и Велико Търново ще бъдат на еко лагер. Всяко училище ще бъде представено от екип от учител и четири ученици. Конкурсът се организира в отговор на изискванията на Европейския зелен пакт и е посветен на един от основните приоритети на ЕС и на новата програма „Еразъм+“ 2021 – 2027г. – Околна среда и борба с изменението на климата.

Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства пред планетата, да се даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за значимостта на личната позиция и отговорност спрямо бъдещето на планетата, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема.

Конкурсът е насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейска тематика, и акцентира върху теми като: Опазване на околната среда; Постигане на реална промяна в начина, по който се отнасяме към природата и нейните ресурси; Насърчаване на активната гражданска позиция по отношение на климатичните промени и бъдещето на планетата; Какво ще стане, ако не вземем мерки; Съхраняване на природата с чувство за отговорност за предаването ? на бъдещите поколения.

Организаторите на надпреварата определиха на 13 август изискванията към кандидатурите - да бъде в обем до 2 стандартни страници като се насърчава (но не е задължително условие) разработките да бъдат придружени от материали в електронен вариант – авторски рисунки, снимки, видеоклипове, презентации (до 10 слайда), плакати и др., визуализиращи представената концепция и представляващи общ обем не повече от 20 МВ.

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е единственото училище от региона сред победителите. И това е реалност, благодарение на разработката на учебната компания Boyar dreams. „Магията на старите чешми“ представя три от екопроектите, по които са работили учениците от учебната компания – „Посланик на Земята“; „Град за дивите пчели“, вече реализирани и „Да върнем магията на старите чешми“. Даниела Мартинова, Христина Георгиева, Калоян Яков, Мариян Методиев и Михаил Михайлов са ученици от IXа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“ са носителите на наградата.

Учителят, мотивирал и подготвил учениците, е инж. Славка Проданова – ръководител на учебната компания.

Интересен е фактът, че учебната компания участва в този конкурс от 2013 година и всяка година е сред училищата, спечелили голямата награда - еколагер.


4 август 2021 година
 

Технохимичен контрол на храни в STEM центъра на Гимназията по туризъм

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ е едно от училищата във Велико Търново, които спечелиха финансиране по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН за изграждане на STEM център по природни науки, изследвания и иновации. С 298 765лв ще бъдат ремонтирани и трансформирани 240кв.м. – пет помещения и част от коридор, прилежащи към учебните работилници и демонстрационната зала по хранителни технологии. Това е мястото, в което ще бъдат изградени лаборатория за технохимичен контрол на храни и SMARTRELAX зона.

Лабораторията ще бъде оборудвана с техника от най-ново поколение, която тепърва навлиза при производството на храни, а това е гаранция, че придобитите знания и умения на учениците ще бъдат актуални и в перспектива. Иновативни сензори, интерфейс и софтуер ще разнообразят практическото обучение и ще дадат възможност на учителите по природни науки и хранителни технологии да обучат учениците да събират, интерпретират и анализират чрез математически методи резултатите от лабораторните изследвания. В лабораторията учениците ще извършват анализи за определяне на: съдържание на мазнини, SFN, протеини, киселинност, лактоза, химическа слабост, водна активност, рН, което ще позволи на бъдещите професионалисти в производството на храни за цялостна оценка на качеството на храни и хранителни продукти.

SMARTRELAX зоната е мястото, в което учениците ще могат да творят и да си почиват активно. В нея са обособени пространствата – smart и relax.

SMART пространството ще е за работа в екипи, които ще визуализират получените данни от лабораторните изследвания, подготвят презентациите си за представяне през съученици, родители, ученици от основните училища. Крайният продукт на обучението е създаването на мобилно приложение, съдържащо информация за хранителната и енергийна стойност, насочено към групи потребители с различен здравословен статус и физиологични потребности. Ще бъде изградена високотехнологична среда и оборудване на работни места с необходимата компютърна техника и графична периферия.

RELAX пространството ще е за активна почивка и обучение за „Soft skills“ В него ще има специализирана литература; видеостена; настолни игри; мини спортни уреди; места за сядане с пуф фотьойли.

Във Великотърновска област Гимназията по туризъм е училището с най-дълъг опит в подготовката на специалисти за приготвянето на храни – 57 години. Това определя и смисъла на STEM центъра – подготовка на кадри за бъдещето на храненето чрез осмисляне и приложение на получените знания от различните научни области – природни науки, математика, ИКТ в професионалната подготовка.

Ключов проблем в световната икономика е разрешаването на социално значимите заболявания на хората. Тези заболявания да бъдат контролирани, за да бъде осигурено добро качество на живот. Освен медицината и фармацията, които са основни сектори, занимаващи се с проблема, е и секторът „Производство на храни“, защото храната е един от основните фактори за ограничаването на заболяванията. Политика на СЗО е създаването на реформулирани храни, създадени към определени потребителски групи, съобразно тяхното здравословно състояние, физиологични потребности, възраст, двигателна активност, упражнявана професия. Заетите в сектора „Производство на храни“ трябва да знаят показателите, на които да отговаря храната; да могат да ги изследват, анализират и да разработват технологията за производство на реформулирани храни. Тези ключови умения ще бъдат все по-важни за хранително-вкусовата индустрия и в България, и в света за десетилетия напред.

Тези ключови умения ще усвояват учениците на Гимназията по туризъм във Велико Търново, които се обучават по професията „Ресторантьор“ със специалностите „Производство и обслужване в Заведенията за хранене и развлечение“ и „Кетъринг“.


21 юли 2021 година
 

Екскурзоводите от Гимназията по туризъм с филм за Колю Фичето

Всички ученици от X и XIклас на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ приключиха учебната година с отработване на производствената си практика в реални работни места. С усмивки посрещаха гостите на Велико Търново, отседнали във висококатегорийните хотели и ресторанти.

Интересен е резултатът от работата на терен на учениците от XIг клас, професия „Екскурзовод“. По време на учебната си практика през годината те проучиха наследството на Колю Фичето във Велико Търново. В своите изследвания бъдещите професионалисти използваха различни източници – статии, проучвания, както публикувани в Интернет, така и на място в Регионалния исторически музей. Спазиха и основното правило на всеки уважаващ себе си екскурзовод – да измине маршрута, преди да поведе туристите по него, затова и те посетиха обектите. Въз основа на проучването и анализите, учениците изработиха маршрут на обзорна пешеходна обиколка, чрез която представят на туристите наследството на Кольо Фичето в Старата столица.

Всеки обект е представен от ученик. Всеки ученик е подготвил беседата самостоятелно, като целта на всички е била да включат любопитни истории и по-малко известни факти.

На финала е заснет филмът „Архитектурното наследство на Уста Колю Фичето във Велико Търново“. Само за пет дни, филмът има над 2200 гледания. Професионални екскурзоводи благодарят за добрата работа и професионализма на бъдещите си колеги. Те смятат, че техният продукт ще бъде много полезен и за самите тях. И естествено, като между професионалисти, се обменят и надграждат идеи – да се вградят субтитри на английски, за да го ползват при работа с чуждестранни групи. И това ще е факт през следващата учебна година като младите екскурзоводи ще преведат беседите и ще вградят субтитри и на руски, и на немски, и на френски, и на испански език. Учениците на Снежана Стефанова, която е не само учител по екскурзоводство, но и лицензиран екскурзовод, записват интересни идеи за съвместни дейности с професионалните екскурзоводи. Но ще анализират, обобщават, селектират и обсъждат след 15 септември. А дотогава е време за ваканция.

В Гимназията по туризъм в специалност „Екскурзоводско обслужване“, професия „Екскурзовод“ се приемат ученици всяка учебна година. Това е логично обосновано от търсенето на тази професия на пазара на труда. Нямат конкуренти на пазара на труда на тази професия. И това е така, защото получават задълбочени знания и умения по професионална подготовка, а интензивното изучаване на чужд език, само спомага за представяне на наученото. Само завършилите трета степен на професионална подготовка по професия „Екскурзовод“ имат право да кандидатстват за вписване в Националния регистър на екскурзоводите.

И през новата учебна година, 13 ученици ще поемат по интересния, усмихнат и атрактивен процес на обучение в професията „Екскурзовод“.


28 юни 2021 година
 

НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЛИ И ХРИСИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

За поредна година ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново, участва в Националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“. Той е организиран от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ с партньори РУО Стара Загора и Община Стара Загора.

Конкурсът има за цел да се даде възможност за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене – чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация, и да се подпомогне формирането на ценностни ориентири и личностни качества, свързани с ученето, медицината и тяхното въздействие върху обществото.

Участниците са се състезавали в направленията рисунка, есе, фотография, презентация, репортажна статия, късометражен филм, разделени в три възрастови групи.

Полина Лесичкова и Християна Вангелова спечелиха специалната награда в категория „Късометражен филм“. Те са ученички в XIклас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. В своя триминутен филм те разказват за професията на ветеринарния лекар през очите на персийката Сиси. Атрактивно, усмихващо и образователно е филмчето на момичетата, благодарение и на дигиталните им умения. Учителят, подготвил Поли и Хриси е класният им ръководител – Албена Иванова, учител по биология и здравно образование.


24 юни 2021 година
 

Възпитаник на Гимназията по туризъм с бронзово отличие от езиково състезание

ПГТ "Д-р Васил Берон" за пореден път бе поставена от своите ученици сред най-успешните училища в страната. На националния кръг от международното състезание по английски език, KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS, Макъс Томиъм от 9 клас, специалност “Екскурзоводско обслужване”- се класира на трето място в своето ниво - В1, с резултат 118 точки от 120 възможни. Чудесно се представиха и Пламена Москова и Борислав Владимиров от 8 клас, Камен Попстефанов от 10 клас.

Поради мерките за безопасност, свързани с Ковид 19, награждаването не се провежда по обичайния начин - на Националния ден на Кеймбридж в София - а в училище. Наградата за завоюваното трето място на Маркъс и грамотите на другите участници бяха връчени от г-жа Валя Пилева, пом. директор по учебната част.

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS е най-голямото училищно състезание по английски език в света. То се организира от International Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment. В България партньор е сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“. В KGL могат да участват всички ученици от организации, членове на Асоциацията. Целта на състезанието е учениците да премерят знанията си по английски език на вътрешноучилищен и национален кръг с връстниците си в България, а победителите – с ученици от други страни на международния кръг. Състезанието включва тестове на различни нива, ориентирани към Европейската езикова рамка. Изпитът включва задачи, определени от международния изпитен борд.


24 юни 2021 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА Е УЧИЛИЩЕ ПОСЛАНИК

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ за поредна година получи плакет за училище посланик на Европейския парламент.

Преди четири години, най-голямата професионална гимназия бе единственото училище от областта, което започна работа по Програмата за училища посланици на Европейския парламент. Основната цел на програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Гимназията по туризъм е носител и на наградата „Ян Коменски“. С нея се гордеят и още 20 европейски училища, по едно училище от кандидатствалите 24 държави. И този приз се връчва на училищата за висококачествено и креативно преподаване за Европейския съюз.

През тази учебна година младшите посланици от Гимназията по туризъм бяха 15, водени от старшите посланици Галина Йорданова и инж. Славка Проданова.


3 юни 2021 година
 

ПЪРВО МЯСТО ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Международният ученически екофорум "Сребърна 2021" ще се проведе на 4 и 5 юни в Силистра. Организатори са Регионалното управление на образованието /РУО/ в Силистра, Националният дворец на децата и Обединеният детски комплекс в Силистра в партньорство с РИОСВ в Русе, фондацията "Еврика", Съюза за защита на природата в България и община Силистра.

Вече са известни победителите в литературния конкурс и в конкурса за рисунка, които са част от екофорума. Глобалната тема на надпреварата за стихотворение, разказ и есе е „Планетата Земя – безценен дар“. Участвали са 180 ученици, разделени в три възрастови групи – I - IV клас; V - VІІ клас; VІІІ - ХІI клас.

В журито, оценило творбите, са участвали филолози, старши учители в ОДК, Силистра.

Първото място за разказ във възрастова група VІІІ – ХІІ клас е за Христина Георгиева от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Тя е ученичка от IXа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“. Разказът й „Завещаната цветна градина“ запознава читателите с имената, и народните, и латинските, на често срещани цветя в домашната градинка. . Това е поредното й отличие от национален конкурс. И за това състезание тя е подготвена от инж. Славка Проданова.

Интересна е статистиката за този литературен конкурс – Гимназията по туризъм е заемала всички призови места. През 2019 година, Камелия Лесичкова и Елисавета Петрова, вече ученички в XIклас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, са класирани на второ и трето място. Пак през същата година, проектът „Естествените репеленти“ на учебната компания Boyar dreams бе на първо място в международната надпревара за ученически проекти.


12 април 2021 година
 

Ангел Копаранов от 11 В клас - на второ място в Национално ученическо състезание по „Икономика на туризма”, организирано от Стопанската академия „Димитър А. Ценов” – Свищов

На 12.04.2021г. катедра „Икономика и управление на туризма” на Стопанската академия „Димитър А. Ценов” обяви резултатите от Националното състезание за ученическо есе на тема: „Как виждам развитието на туризма след COVID-19?”. Сред 94 ученици от 29 училища в страната комисията е отредила второ място за есето на Ангел Копаранов от нашата гимназия. Организаторите изказват благодарност на участниците и изразяват своето удовлетворение от провелия се конкурс, в който участниците показват отлична подготовка, добри идеи и креативност.

Развълнуван и доволен от високата оценка, дадена му от преподаватели в едно от най-старите и авторитетни висши училища, Ангел споделя, че за конкурса е бил информиран и поощрен да участва от учителката си по икономически дисциплин Галина Атанасова.

Ето как Ангел е завършил есето си, класирало го на второ място:“ Факт е, че коронавирусът не само нанесе вреди върху туризма, но и го накара да стане гъвкав и приспособим.Това ще позволи на този отрасъл при следващи пандемии да се предпази възможно най-много, защото станало ли е един път нещо - то със сигурност ще се повтори, дори да не е COVID-19.“

Да пожелаем на Ангел нови и по-големи успехи!


1 април 2021 година
 

УЧЕНИК ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ СЪС СЕРТИФИКАТ ОТ НАСА

От 2015-2016 година състезанието на НАСА “Учен за един ден” предизвиква учениците да мислят като учени от НАСА. Български ученици се включват в надпреварата през 2018-2019, благодарение на Флаг за обучение и технологии /EDUTECHFLAG/, организатор за България.

Задачата за тази година бе да се проучат изображения на истински космически кораб - Луните на Уран - Ариел, Оберон и Титания. Участниците трябваше да изберат местоназначението, което смятат, че ще бъде най-доброто място да се върнат с друг космически кораб. Изискваше се изборът да бъде представен в есе от не повече от 300 думи.

Учениците от трите възрастови групи, V-VI, VII-VII, IX-XII клас са изпратили 59 творби до крайния срок – 12 февруари. Класирането бе обявена в последния ден на март.

Есетата са оценявани от доц. д-р Деница Борисова, Институт за космически изследвания при БАН; ас. Стоил Иванов, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет Физика; Йордан Ходжев, педагог по програма Space Camp за обучители на НАСА.

Здравко Костадинов от Гимназията по туризъм се класира на второ място във възрастовата група. Неговото есе е посветено на Ариел. Той е ученик от XIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Във възрастовата си група е единственият представител от Великотърновска област. Използвал е всички знания, които получава в училището си – и по физика, и по химия, и по биология, и по български език и литература, дори и по професионална подготовка, защото есето му е като екскурзоводска беседа.

„…Настанете се удобно, „излитаме“ към Ариел. Тя ни чака. Не се усмихвайте снизходително, това не е Ариел на Андерсън, нито Ариел на Уолт Дисни. Това е една от трите луни на Уран. И другите две, Оберон и Титания, са интересни, ще ги видим отдалеч. Защо съм избрал Ариел? Защото, макар и еднакви по състав на тялото /вода, лед и камък/, Ариел изглежда по-безопасна….“ .

Здравко е част от екипа „Посланик на Земята“, който спечели финансиране от състезанието „Млад благотворител“, участва и в проекти на Информационен център Европа директно, Велико Търново и е с отличен успех.

Учителят, мотивирал Здравко, е инж. Славка Проданова – учител по икономически предмети.


31 март 2021 година
 

„С паметниците на Понката из Търново“ – видеото на Даниела

Приключи ученическият конкурс „Пространство и време“. Организира се за пета поредна година от „Академията за лидери“ при Историческия факултет и ателие „История и памет“, със съдействието на Студентския съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Провокирането на интереса към историята на българския народ и държава и на нейното съвременно географско пространство; предоставянето на възможност за творческа изява на учениците от гимназиален етап с изявени интереси в областта на обществените науки и изграждане на мрежа за обмен на информация между училището и университета са целите на конкурса.

Организаторите определиха възрастовите групи /Х–Х и ХІ-ХІІ клас/, формата – писмени (историческо/географско есе, реферат, отговор на исторически въпрос(; визуални (постер, мултимедийна презентация) и електронни (блог).

За участниците оставаше да направят своя избор за направление (история и/или география), да спазят определените изисквания за всеки формат и срока за изпращане на разработките – 22. 02. Допуснатите до публична защита бяха обявени на 25.02, а самата защита бе на 01. 03.

Даниела Мартинова, ученичка от IXа клас в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново, бе единствената участничка от Великотърновска област в секция „География“. До публична защита бяха допуснати 45 ученици. С по-висок резултат от нейния са само трима ученици.

Тя се включи в надпреварата с видеото „С паметниците на Понката из Търново“ в категорията „Моят любим географски маршрут/обект“.

В своята творба, Даниела представя част от паметниците на скулптура Панайот Димитров във Велико Търново.

Дали хората, минаващи ежедневно покрай скулптурата пред Съдебната палата, знаят името й; дали хората знаят името на паметника в началото на Алеята на творците при Художествената галерия и дали хората знаят….. Това е провокирало Даниела.

Виртуалният й екскурзоводски тур е с лични снимки и видеа, озвучен с емблематичната песен на Паша Христова – „Янтра“.

Даниела е ученичка от IXа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“. Убедена е, че като бъдещ професионалист в туризма ще предлага туристически продукт, който е уникален, запомнящ се, докосващ сърцето, защото всички останали са познавателни, интересни, атрактивни.

Маршрутът, представен от нея на петия ученически конкурс, е подходящ не само за великотърновци, които искат да „избягат“ от напрегнатото ежедневие на новата реалност, но и за гостите на Велико Търново, които имат свободно време около час и половина. А ако не знаят български език, Даниела ще ги посрещне в Гимназията по туризъм с усмивка, за да стартират пешеходната обиколка. А какъв ще е следващият й маршрут? Ще почакаме, ще видим, но тя загатва, че ще е свързан може би с художниците, или с артистите, или с поетите, или с писателите на Велико Търново, или…. Културно-историческото наследство на града ни е това, което прави Търново уникален град, уникална туристическа дестинация. И за да бъде предлаганият туристически продукт търсен, той трябва максимално да отговоря на очакванията и нагласите на туристите. Добрият екскурзовод притежава комплекс от знания и умения – история, география, чужд език, маркетинг и реклама, презентационни и комуникационни умения, професионална етика, работа в екип, проактивност и още много други. Всички тях, както и нагласите, и отношението към професията, усвояват учениците на Гимназията по туризъм. Това е единственото училище в града, учениците на което получават трета степен на професионална квалификация по професия „Екскурзовод“ и имат възможност да бъдат вписани в Националния туристически регистър на правоспособни екскурзоводи от Европейския съюз.

А в днешните условия, те предлагат разработените от тях виртуални турове – за туристически обекти във Велико Търново, България и Европа.

Даниела е усмихнато момиче, с успех 6.00 от предходната година, което танцува в The Centre; председател е на ученическия съвет на класа; управител е на учебната компания Boyar dreams; ръководител е на проект „Град“ за дивите пчели“ - победител за областта в национален конкурс за STEM науки.

За конкурса „Пространство и време“, деветокласничката е мотивирана и подготвена от инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети.


19 март 2021 година
 

Професионалната гимназия по туризъм с отлично представяне на национален философски форум

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ взеха участие в 25 национална ученическа философска конференция в град Бургас, която се проведе на 18 и 19 март 2021 година под надслов „Човек - свят“. Инициатор и традиционен домакин на конференцията е СУ „ Епископ Константин Преславски“ от черноморския град, а негови организатори са Община Бургас, РИО на МОН и училището домакин. Събитието е включено в националния календар на МОН и в него традиционно се включва младата философска мисъл на страната. Тази година в конференцията взеха участие 111 ученици от 55 училища от 20 области на страната. Участниците представиха свои есета, разсъждения и разкази по зададени от организаторите теми. Традиционно целта на този национален форум е младите хора да обменят идеи по човешки и житейски проблеми и да изразят своята гражданска позиция. Учениците от Гимназията по туризъм Александра Маринова, Милен Кирчев и Десислав Христов отлично представиха своите философски разработки и блестящо защитиха заложените в тях идеи. Мотивирани от силното си участие на това национално състезание и заредени с положителни емоции, учениците заедно със своята учителка по философия г-жа Валя Пилева са убедени, че ще присъстват на събитието и през следващата година. Убедителността и оригиналността при представяне и защита на темите, с които учениците се представиха, доказват, че мъдростта не е само привилегия на възрастните.


2 март 2021 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ ОТНОВО СЪС СПЕЧЕЛЕН ЕКОПРОЕКТ

Обявени са резултатите от конкурса, организиран от МОСВ и ПУДООС в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Подадени са 432 проекта от училища и Центрове за подкрепа на личностното развитие. Одобрени за финансиране със средства в размер до 5 000 лв. са 248.

Сред тях е и проектът на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Основната му цел е стимулиране екологичната активност на учениците чрез създаване на екокът за обучение и възпитание в опазване на околната среда, отдих и възстановяване посредством неформално общуване в благоприятна училищна среда. За реализирането й ще бъде създадена изкуствена биоценоза - екокът „Мястото“.

В „Мястото“ бъде изградена зелена стена с ароматни растения; монтирани пейки и велостойка; изграждане на зелен пояс от цветя и ниски храсти, засадени чрез кампанията „От градинката на баба“.

В тази нетрадиционна класна стая ще се провеждат часове по природни науки и теоретична професионална подготовка, а ароматните растения ще бъдат използвани в часовете по учебна практика. Чрез средствата на обучение в неформална среда, учениците ще изграждат активната си гражданска позиция за опазване и съхранение на биоразнообразието, ще повишават екологичната си култура чрез промяна на екологичното си мислене, поведение и начин на живот; ще бъдат провокирани да използват велосипеди, като част и от здравословния начин на живот, и от личния принос за опазване на природата.

Проектът е на стойност 4965 лева и е разработен от Албена Иванова, учител по биология и здравно образование и инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети.


1 февруари 2021 година
 

Ралица Любенова от Гимназията по туризъм ще бъде „Посланик за един ден“

Инициативата „Посланик за един ден“ е на британското посолство в София. Началото е през 2018, а целта – отбелязване на Международния ден на жената.

„Посланик за един ден“ е национален конкурс за есе за момичета на възраст между 14 и 18 години.

Тазгодишната тема бе „Издръжливост, възстановяване и възобновяване“.

„Ако бяхте посланик за един ден, как щяхте да помогнете на България да се възстанови след пандемията от Ковид-19 и по кои три приоритетни области бихте работили?“ – това беше въпросът, на който момичетата отговаряха в есето си от 200-250 думи. Имаха свободата да избират езика – български или английски.

„Ще работите с посланика на Пакистан, Н.Пр. Мариам Мадиха Афтаб“, така пише в мейла от Британското посолство.

Ралица е ученичка от IXа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“. Трите приоритетни области за нея са здравеопазване, образование и туризъм. Ако е посланик за един ден, тя иска:

- да влезе в Ковид-отделение, за да усмихне медиците с песните „Продавач на надежда“ и „We are the Champions“;

- да бъде учител и предаде „Урок по човечност“ и чрез видеовръзка, и по телефона, и на хартия, за да учат всички;

- да създаде YouTube канал за нискокатегорийните хотели и ресторанти от малките населени места, за да рекламират уникалността си за 30 секунди.

„Това са трите области, които са моят живот в момента, а и в бъдеще. Ще се опитам да вляза в „обувките“ на главните действащи лица във всяка от областите. Заедно ще търсим и назовем най-големият проблем за връщане на нормалността. Ще намерим решения, ще изберем оптималното.“ – така завършва есето си бъдещата посланичка за един ден.

Това е второто момиче от Гимназията по туризъм, което е сред победителите в конкурса. Румяна Иванова бе посланик за един ден в посолството на Израел през 2018година.

Учителят, мотивирал и подготвил момичетата, е инж. Славка Проданова. ва.


15 януари 2021 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ С ТРИ ПЪРВИ МЕСТА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Известно е класирането в Националния конкурс „Посланици на здравето“ 2019/2020г., организиран от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация (СЗО) за България.

Във възрастовата група VIII-XIIклас достигнаха 15 проекта. Сред тях са и двата проекта на Гимназията по туризъм.

Проектът „Химия в храната“, реализиран от екоклуб „Силивряк“ с ръководител Албена Иванова, учител по биология и здравно образование, грабна две първи места за забележително и оригинално изпълнение – на Министерството на здравеопазването и на Офиса на Световната здравна организация (СЗО) за България.

Проектът „Старт-И-рай“, реализиран от учебната компания Boyar dreams с ръководител инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети е класиран на първо място от Министерството на културата.


30 декември 2020 година
 

Гимназията по туризъм е победител за област Велико Търново в Национален конкурс за STEM науки

Проектът „„Град“ за дивите пчели“ е победителят за Великотърновска област в Националния конкурс за STEM науки в България „SUPER STEM 2020“. В конкурса са участвали 208 проекта на ученици в трите възрастови категории: I-IV; IV-VIII и VIII-XIIклас. Печелившата разработка е дело на Даниела Мартинова, Христина Георгиева, Калоян Яков, Любомир Петков, Мариян Методиев и Михаил Михайлов - ученици от IXа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“. Те са за първа година в учебната компания Boyar dreams, но това не е първият им екологичен проект. През октомври засадиха кипариси в кв. Чолаковци като част от проекта на Община Велико Търново - „Моята градинка“ 2020.

„„Град“ за дивите пчели“ е разработен през октомври месец, финансиран е от Информационен център Европа Директно, Велико Търново. Закупени са 15 „хотела“ за диви пчели, които ще бъдат поставени в околностите на града.

Добрата новина дойде само два дни след обявяването на проекта „Посланик на Земята“ за победител за град Велико Търново. И двата екипа ще изпратят резюмета на проектите си, за да бъдат включени във втората е-книга STEM УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ.

Това е четвъртото издание на Националния конкурс за STEM науки в България. Ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, членове на учебната компания, участваха и в третото издание с проекта „Естествени репеленти“. И пак бяха обявени за победители в града и в областта.

Ръководител на учебната компания Boyar dreams е инж. Славка Проданова.


22 декември 2020 година
 

„Посланик на Земята“ с награда Супер STEM

Проектът на ученици от Гимназията по туризъм е победителят за Велико Търново „STEM в твоето училище и град“ в Националното състезание за STEM науки в училищата в България „Търси се, кой е SUPER STEM в твоето училище“. Организацията и провеждането на състезанието се осъществява от EduTechFlag с подкрепата на организации партньори.

Участниците трябваше да изпратят до 30 ноември резюме или три минутно видео, които да съдържат не само представяне и на проект/идея/експеримент в областта на STEM, но и отговор на въпроса „Защо са важни науките STEM за кандидата?“. Категориите, определени от организаторите, бяха: I-IV клас; IV-VIII клас и VIII-XII-ти клас.

Целта на конкурса е да се поощрят талантливи ученици в областта на науките STEM в училище, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират.

Проектът „Посланик на Земята“ е разработен от Гергана Терзиева и Красимира Георгиева, XIIв клас, специалност „Туристическа анимация“ и учениците от XIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ – Камелия Лесичкова, Надежда Кочева, Християна Вангелова, Десислав Христов и Здравко Костадинов, които са част от учебната компания Boyar dreams. С него младите еколози спечелиха и финансиране от Националния ученически конкурс „Млад благотворител“, организиран от Фондация Благотворител. Вече е създадена електронната книга „Дебела Мара – дебело пази“; продължава кампанията „Стани посланик на Земята“ /събиране на костилки или семки от плодове/зеленчуци и „даряването“ им на Природата, за да се грижи за тях/. Предстоят дейностите по озеленяването.

През януари 2020, когато бяха обявени резултатите от третото издание на конкурса, проектът „Естествени репеленти“ на учебната компания донесе наградата STEM училище в Областта на Гимназията.

Ръководител на учебната компания е инж. Славка Проданова.


9 декември 2020 година
 

Ученик от Гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ със сребърно отличие на националния кръг от международното състезание Kangaroo Global Linguistics

Маркъс Томиъм, ученик от 9 клас, специалност “Екскурзоводско обслужване” на ПГТ „Д-р Васил Берон“ постигна изключително престижното второ място в своята категория на състезанието Kangaroo Global Linguistics (KGL). Това e състезание по английски език, отворено за всички ученици от 8 до 18 годишна възраст. KGL се провежда по цял свят от International Testing Authority (ITA) и от Institute for the Development of Educational Assessment (IDEA). Тестът се осъществява в три кръга: училищен, национален и международен. Пандемичните обстоятелства бяха причина националният кръг вместо през март тази година, да се проведе през септември, но участниците запазиха ентусиазма и знанията си. За национален кръг бяха класирани и постигнаха чудесни резултати: Маркъс Томиъм – 119.50 точки от 120; Божидар Чочев – 108.50 точки; Любослав Пенчев и Кристиян Червенков – 90 точки; Екатерина Христова – 87.50 точки; Мартин Събев – 80 точки. По традиция победителите на националния кръг се награждават на грандиозна церемония по време на Кеймбридж ден, но тази година поради Ковид -19, наградите бяха доставени с куриер до победителите. Маркъс е удостоен със Сертификат и награден ваучер на стойноост 150 лева. Награда получи и учителят, подготвил Маркъс, г-жа Поля Петрова.

Гордеем се с постиженията в областта на английския език на нашите възпитаници, които всяка година нареждат нашата гимназия сред най-престижните в страната.


1 декември 2020 година
 

Гимназията по туризъм с награда от Европейската нощ на учените

Иновативният проект за популяризиране на науката и нейните достижения се финансира от Европейската комисия по програма „Мария Склодовска-Кюри“ на програма "Хоризонт 2020“. Фокус на събитията от Нощта тази година е темата за растителното здраве, обявена от ООН за 2020 г., която е насочена към бъдещето на планетата в контекста на опазването на растителния свят, екологията, ролята на растенията за здравето на хората, както и за икономиката, и много други сфери.

Инициативата „Европейска нощ на учените“ 2020 - FRESHER се провежда за пета поредна година в над 300 града в Европа и по света. FRESHER е абревиатура от английски език и означава Find Research Everywhere, SHare and expERience.

Тази година в българската инициатива са участвали 20 основни и 35 асоциирани партньори от цялата страна със специална програма в повече от 25 населени места. Поради световната пандемия от Covid-19, Нощта се проведе онлайн, с преки излъчвания в социалните мрежи на проекта.

Ученичка от най-голямата професионална гимназия в областта е сред победителите в един от конкурсите. „Приказка за спасението на Мирландия“ на Камелия Лесичкова от XIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ завоюва първото място за приказка в Националния конкурс за художествен текст, организиран от Тракийски университет, Стара Загора. Конкурирала се е с 50 произведения. Журиращи са били преподаватели от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийския университет.

Това е поредно призово класиране на Камелия в национални конкурси. За всяко свое участие, както и този път, тя е работила с инж. Славка Проданова.


23 октомври 2020 година
 

ВТОРА НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

Диамира Кирилова , Йоана Митева, Радослав Кирилов, ученици от 12 в клас, специалност Туристическа анимация, спечелиха втора награда от Национален ученически конкурс по повод 180 години от рождението на Хаджи Димитър. Конкурсът е организиран от Община Сливен, Регионално управление на образованието – Сливен, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Народно читалище „Хаджи Димитър – 1937“.Учениците участваха с мултимедиен проект на тема: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“. Проследен е житейският и революционен път на една велика личност - Димитър Николов Асенов, по-известен като Хаджи Димитър, един от най-известните български войводи. Неговото дело е символ на саможертвата на българския народ и стремежа му към независим и достоен живот.

За своето участие, освен с грамоти и книги Диамира, Йоана и Радослав получават и парична награда в размер на 100 лева.

Консултант на учениците е Бистра Стефанова - учител по история в гимназията.


4 септември 2020 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ С НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

За поредна година учебната компания Boyar dreams на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е сред наградените в националния ученически конкурс, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси, Европейския потребителски център и Информационния център Европа Директно – София.

Темата на тазгодишното издание е „Моят зелен град“ и е посветен на европейската инициатива – Европейска година на „по-зелените“ градове 2020. Конкурсът акцентира върху теми като: опазване на зелените пространства в градовете; устойчиво потребление за по-чиста околна среда; интегрирането на природата в градовете и озеленяването на нашите квартали.

Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския съюз, да се даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по теми, свързани с опазването на околната среда, грижата към природата, изменението на климата и градското планиране.

Организаторите поставиха условията: разработката да бъде съвместна екипна работа (екипът трябва да е в състав от 4 до 10 ученици на възраст между 14 и 19 години), а формата - текст, рисунка (колаж от рисунки), презентация или видео на тема „Моят зелен град“.

Учениците от Boyar dreams представиха текст, описващ тяхната дейност през последната учебна година, свързана с опазването на природата в града и мечтите им за следващата. Ръководител на учебната компания е инж. Славка Проданова.

Интересен факт е, че ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е единственото наградено училище от областта и региона.


1 септември 2020 година
 

РАЛИЦА ЛЮБЕНОВА С НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

Приключи международният интернет конкурс „Младежта - приятелите на Крим“. който се проведе от 1 юни до 31 юли 2020 г.

В състезанието са участвали ученици от 15 държави, разпределени в три възрастови групи: 11-13г.; 14-15г.; 16-17г. Всеки участник трябваше да реши тест, свързан с историята на Крим и да напише есе от 2 500 думи на тема „Защо искам да посетя Крим“.

В журито, оценявало разработките, са участвали: постоянният представител на Република Крим при Президента на Руската федерация; Георги Мурадов - заместник-председател на Съвета на министрите на Република Крим, Сергей Калмиков - директор на Центъра за бизнес и култура на Република Крим; Ярослав Иванченко - директор на Института по филология, история и изкуства на Кримския федерален университет „В. И. Вернадски“, общественици, учени, представители на културата и изкуството на Руската федерация.

Ралица Любенова е единствената ученичка от България, която е сред финалистите. Тя е класирана на трето място в своята възрастова група. Ралица е ученичка в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, VIIIа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“. За състезанието е подготвена от класния си ръководител – инж. Славка Проданова.


7 август 2020 година
 

Първо място за разказ и специална награда за филм в Национален конкурс спечелиха ученици от Гимназията по туризъм

Приключи десетия Национален конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации“. Надпреварата се организира от Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Три са категориите, в които участват ученици и студенти – „Изобразително изкуство“, „Литература“ и „Презентации“.

Разказът „Ин, Ян и дяволът“ на Гергана Терзиева и Красимира Георгиева е класиран на първо място. Момичетата са от XIв клас, специалност „Туристическа анимация“.

Специална награда е взел и филмът „На празник като на празник“. Автори са Надежда Кочева и Десислав Христов от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“.

Ръководител на наградените ученици е инж. Славка Проданова.


18 юни 2020 година
 

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА Е НА ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Приключи поредното издание на Националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“, организиран от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, Стара Загора с партньори РУО и Община Стара Загора. През тази година са участвали 147 ученици от 19 административно териториални области.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката. Целта на надпреварата е да развие научна грамотност, комуникационни и презентационни умения и критическо мислене у учениците, както и да предизвика интереса им към професията на ветеринарния лекар.

Участниците се състезават в направленията: рисунка; есе; фотография; презентация; репортажна статия; късометражен филм. Всяко направление поставя своите изисквания и ограничения пред определена възрастова група - I-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас.

Първа награда в категория „Късометражен филм“ е за Красимира Георгиева от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Тя е ученичка в XIв клас, специалност „Туристическа анимация“. Творбата й „Хотел за домашни любимци“ е оценявана от тричленното жури – Патриция Ахчиева, председател и членове – Марияна Налбантова и Радост Ангелова.

За втора поредна година, Гимназията по туризъм е сред победителите на конкурса. В миналогодишното издание, в раздел „Репортажна статия“, втората награда бе за Надежда Кочева, ученичка от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ с ръководител Албена Иванова – учител по биология и здравно образование.

Това е поредното отличие за Краси през тази учебна година. Само преди седмица тя взе специална награда в Националния литературен „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, организиран от Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“, Националния дворец на децата и Община Бургас.

Учителят, подготвил Красимира и за този конкурс, е инж. Славка Проданова.


10 юни 2020 година
 

Красимира Георгиева със специална награда от Национален конкурс

151 творби, 27 номинирани, 7 наградени. Това е статистиката на седмия конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, посветен на двадесетте българи, обявени от Мемориала на Холокоста Яд Вашем в Израел за праведници на света, бе обявен през есента на 2019 г.

Трудната задача да ги оцени и да излъчи победителите имаше жури в състав: Радостина Николова – старши експерт в МОН, Румен Леонидов – публицист, поет и издател на Факел.бг и Асен Йорданов – журналист, директор на сайта Бивол.бг.

Тази година Център „Алеф” за първи път проведе церемонията по връчване на наградите едновременно онлайн и на живо, заради ограниченията, наложени от пандемията COVID 19. Лауреатите бяха обявени на 8 юни 2020 г. от зала „Георги Баев” на Културен център „Морско казино” в Бургас.

Специалната награда на Националния дворец на децата е за Красимира Георгиева от XIв клас, специалност „Туристическа анимация“. Разказът й „Дано“ е за героизма на Анна Сърчаджиева – майката на Йосиф Сърчаджиев.

Учителят, работил с Краси, е инж. Славка Проданова.


5 юни 2020 година
 

ГЕРГАНА ТЕРЗИЕВА ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ СПЕЧЕЛИ УЧАСТИЕ В ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ „ГЛОУ”

Лидерска академия „ГЛОУ” е едноседмичен образователен курс, насочен към изграждането на лидерски качества, умения за вземане на решения, поставяне на цели и комуникативност, насърчаване себеуважението и израстването на младите жени. Академията се провежда изцяло на английски език за поредна година.

Целите на обучението в Академията са мотивира младите участнички да развият своя потенциал и да се включват активно в своите общности, чрез развитие на социалните и гражданските им умения и повишаване на информираността им за ключови теми, които не се изучават в училище.

„ГЛОУ“ се провежда на английски език и предлага разнообразие от интерактивни дейности като симулации, дискусии по групи, дебати, уъркшопи, игри, ден за обществено полезни дейности и др. Обучители са бивши възпитаници на Академията и гост-лектори.

Процесът на оценяване се осъществява въз основа на точкова система, специално разработена от екипа на Лидерска академия „ГЛОУ”. След оценяването на формуляра от двама оценители, въз основа на получената аритметична оценка, се изготвя кандидатска оценка, като първите 65 от тях получават покана за присъединяване към Академията.

Организаторите споделят, че през тази година са получили 114 кандидатури от 39 различни населени места. Одобрени са 65 момичета, като само едно от тях е посочило, че е от Велико Търново.

Гергана Терзиева е това момиче. Тя е ученичка в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Завършва XIв клас, специалност „Туристическа анимация“. В много и различни дейности, конкурси, обмени и проекти участва Гергана. Това е поредното й участие в обучение, спечелено след конкурс. Предстоят й и още.

По кандидатурата си, Гери е работила с инж. Славка Проданова – учител по икономичеси предмети.


2 юни 2020 година
 

Христина Георгиева с награда от Международен епистоларен конкурс

Приключи националният етап на 49-тия международен епистоларен конкурс, организиран от международното бюро на Всемирния пощенски съюз, съвместно с ЮНЕСКО, Темата за тази година бе „Напиши писмо до възрастен човек за света, в който живеем”.

Конкурсът цели да подобри грамотността чрез изкуството на писане на писма. Допустими участници са ученици на възраст до 15години, които имат желание да изразят своята креативност и да усъвършенстват езиковите си умения.

Изискванията към съчинението бяха: да бъде написано под формата на писмо; да отговоря на темата и да не надхвърля 800 думи.

Христина Георгиева, ученичка в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ получи една от петте поощрителни награди. Тя е в VIIIа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“. За конкурса е подготвена от класния си ръководител – инж. Славка Проданова.


28 май 2020 година
 

ПЪРВА НАГРАДА ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

Йоана Тенева Митева и Диамира Красимирова Кирилова от XI в клас, са на първо място в конкурс за есе на историческа тема: „ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ПРАВОСЛАВНАТА СТОЛИЦА НА ЕВРОПА (Св Йоаким І Търновски, първият канонично признат български патриарх)“- обявен от градската и младежката организации на ВМРО в старата столица.

Въпреки краткия срок за провеждане на конкурса, в същия са взели участие 37 ученици, изключително от средния курс от девети до дванадесети клас. Отличаването на най-добрите есета е и точно в деня, в който Българската православна църква почита празника Възнесение Господне, който е храмов празник на светата църква, съществувала на върха на славния Царевец и била средище на Светата Търновска патриаршия от 1235 до 1393 година.

Със свещения акт от издигането на православната църква в Патриаршия, с което престолнината на българското царство става един от петте свещенни града, равнопостовен на останалите първосвещенни градове Йерусалим, Александрия, Антиохия и Константинопол, Търновград заема мястото в светата пентархия на мястото на Рим, отлъчен столетие по-рано от цялостта на светата православна църква.

Йоана и Диамира са подготвени от преподавателя по история в гимназията Бистра Стефанова.


21 май 2020 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ЕКОЛОГИЯ

За поредна година Фондация Благотворител организира Националния ученически конкурс „Млад благотворител“. Допустими кандидати са ученици от VII до XII клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи. Фондацията дарява средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи. В четвъртото издание на надпреварата, пет проекта получават финансиране.

Общо 54 проекта са регистрирани за участие. От тях, 12 достигнаха финалите. Финалният кръг бе предизвикателство за всички ученици – да представят триминутно видео, с което да спечелят финансиране. В условията на дистанционно обучение, мотивираните ученици на Гимназията по туризъм впечатлиха журиращите с оригинална идея и ясно разчетен бюджет на всяка от дейностите си.

Проектът „Посланик на Земята“ на учениците на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е сред наградените. Първата тяхна дейност вече стартира. Това е кампанията „Стани посланик на Земята“. Младите еколози информират във Фейсбук страницата си, както и в другите социални мрежи, за условията, срока и наградите. Накратко – снимаме в дланта си костилки от плодове; следващата снимка е от тяхното засаждане, което може да бъде организирано, някъде в полето или в гората или неорганизирано, като ги изхвърлим пътувайки на подходящо място; правим албум със снимките и споделяме доброто си дело. Най-добрите снимки ще бъдат наградени. Ще журира екипът на проекта. Това са учениците от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ – Камелия Лесичкова, Надежда Кочева, Християна Вангелова, Десислав Христов и Здравко Костадинов, както и Гергана Терзиева и Красимира Георгиева от XIв клас, специалност „Туристическа анимация“.

До края на учебната година ще е готова и електронната книга „Дебела Мара – дебело пази“, която ще информира за начина на отглеждане и полезните свойства на билката Sedum spectabile, Hylotelephium spectabile или както е известна на всички – Дебела Мара.

Дали с нея ще бъде направен „Зелен покрив“ на гаражните клетки в двора на училището или на автобусна спирка от градския транспорт, тепърва ще решават младите еколози.

Ръководител на екипа е учителят по икономически предмети – инж. Славка Проданова.

 ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново - Посланик на Земята


18 май 2020 година
 

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ НА ФИНАЛ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Ясни са финалистите в седмото издание на Националния литературен младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, организиран от Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“, Националния дворец на културата, Община Бургас.

В две възрастови групи бяха разделени кандидатите за участие - ученици от VІІІ до ХІІ клас и студенти до 25 години.

Темата за тази година бе „Аз съм един от тях – българските праведници на света”. От младите хора се изискваше да се пренесат в годините 1941-1944, когато Законът за защита на нацията /ЗЗН/ в България поставя евреите при нечовешки условия. Целта е да разкажат от първо лице историите на онези достойни българи, които не се позволили техните събратя евреи да бъдат изпратени в нацистките лагери на смъртта. Да се поставиш на мястото на друг и да предадеш неговите чувства, мисли и действия е много трудна задача, но въпреки това, регистрираните творби в конкурса са 150.

Жури в състав: старши експертът от Министерството на образованието и науката Радостина Николова; публицистът и поет Румен Леонидов; журналистът и поет Асен Йорданов, е номинирало 27 творби. Критериите при оценяването са били - творбата да е в жанр „художествен разказ”; езиково и стилистично ниво; подчиненост на историческата правда; оригиналност.

Ученик от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ за поредна година е сред номинираните за награда.

Красимира Георгиева, ученичка от XIв клас, специалност „Туристическа анимация“ е сред финалистите за тази година.

Учителят, мотивирал и подготвил ученичката, е инж. Славка Проданова.


9 май 2020 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ Е НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА „ЯН АМОС КОМЕНСКИ“

Наградата „Ян Амос Коменски“ е инициатива на Европейския парламент и се осъществява от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия. Призът е за училища, които помагат учениците им да се запознаят с Европейския съюз по вдъхновяващ начин. За наградата могат да кандидатстват всички средни, профилирани и професионални училища от ЕС. Победителите получават 8 000евро.

Основание за подаване на кандидатурата за наградата бе упоритата работа на учителите и учениците на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“.

Формуляр и видео представиха кандидатите за наградата. Срокът беше 6 февруари.

В първата част на формуляра се изиска характеристика на училището – вид, брой ученици и учители, постижения, както и характеристика на града, в който е училищео. И всичко това в 1200 символа. Втората част започва със заглавието на работата или дейността, която кандидатства за наградата. „Учим се да учим“ е името на кандидатурата на Гимназията по туризъм. Много дейности са проведени под това заглавие – и креативни лагери, и еколагери, и участия в европейските седмици на професионалните умения, на предприемачеството, на културното наследство и други. Изричното условие, което трябва да се спазва при описанието на дейностите, е те да са извършени през учебната 2018/2019 или вече да са стартирали през настоящата учебна година. Акцентът на описаните дейности са електронните пъзели „Европейски столици на културата, 2007 – 2021“. Те са български и английски език, озвучени с традиционна за региона на града музика и представят кратка информация за всяка Европейска столица на културата. Освен формуляра, кандидатите за наградата представят и шест минутно видео за представяне на дейностите си.


4 май 2020 година
 

Специална награда от Международен конкурс за ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново

Приключи Международният културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ“, организиран от Община Велики Преслав под патронажа на Вицепрезидента на Република България Илияна Йотова.

От тази учебна година, форумът е включен в Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици на Министерството на образованието и науката.

Деца от 21 области на България и 6 държави - Великобритания; Молдова, Канада, Австрия, Чехия и Франция са били част от конкурса.

Общият брой участници е 196 в двете направления – литературни и художествени творби. В надпревара са били 30 есета, 26 стихотворения и 140 художествени творби.

Жури, с председател проф. д.ик.н. Евгений Сачев и членове Радостина Николова, гл. експерт в МОН; Борянка Миланова, експерт по БЕЛ; Христина Борисова, литератор; Пламен Славов, гл. уредник АМ „Велики Преслав“; Марин Минков, художник и Калин Къров, художник-дърворезбар, е оценявало детските творби.

За втора поредна година ученик на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е със специалната награда за литературна творба. През миналата учебна година това бе стихотворението „По уличките на Великия Преслав“ на Иванета Пейкова

Есето „Аз съм азбукарче“ на Елисавета Петрова е със специалната награда през тази година. След нея се подрежда носителите на първа, втора и трета награда. Елисавета е ученичка в десети клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“.

Учителят мотивирал момичетата е инж. Славка Проданова – учител по икономически предмети.


27 април 2020 година
 

Гимназията по туризъм в пореден проект за Целите за устойчиво развитие

"Целите за устойчиво развитие - силата за младежко действие" е проект на Дружеството на ООН в България и се осъществява с подкрепата на Bridge 47 и Европейския съюз. Одобрени са за участие екипи /ученик и учител/ на 22 училища от страната.

На 25 и 26 април учениците представиха резултатите от инструмент за докладване на изпълнението на Целите за устойчиво развитие /ЦУР/ в образователните институции по време на онлайн симулацията "Политически форум на високо равнище за Целите за устойчиво развитие". В края на втория ден, учениците-делегати приеха резолюции, чрез които показаха своята ангажираност по темите и желанието им за последващи действия.

Следващите събота и неделя е ред на учителите да споделят за инициативите на училищно ниво и да научат как по-лесно да преподават в час за ЦУР. Това ще стане по време на онлайн семинара "Целите за устойчиво развитие в училище и извън него".

В екипа на Гимназията по туризъм са Гергана Терзиева, ученичка от XIв клас, специалност „Туристическа анимация“ и инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети.


7 април 2020 година
 

НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН КОНКУРС

Приключи XIII-ят Международен конкурс за научноизследователски проекти на ученици, организиран от Държавния музей М. А. Шолохов, съвместно с Министерството на природните ресурси и екологията на област Ростов и неправителствения екологичен фонд на името на Вернадски. През тази година в състезанието са взели участие млади еколози от 28 страни от Европа и Близкия изток.

Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон“ е отново сред наградените. „Природа с бъдеще“ е награденият проект. Тереза Герджикова, Полина Лесичкова и Елисавета Петрова представят изследването си за разпространението и мерките за опазване на защитените растителни видове в района на Велико Търново. Разработката им е на руски език. Момичетата са от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“.

Ежегодно темата на състезанието е „Запазване на биологичното разнообразие - запазване на природата“. Целта на конкурса е да се акцентира върху проблемите, свързани със съхранението на биологичното разнообразие, включително тези, отразени в литературните творби на местни и чуждестранни писатели.

В своите изследвания децата отразяват проблемите за поддържането на рационалното използване на биологичното разнообразие на растенията и животните, споделят своя опит в полеви изследвания и изтъкват ролята на M.A. Шолохов и други местни и чуждестранни писатели в опазването на биоразнообразието, предлагат свои собствени начини за решаване на екологични проблеми.

Конкурсът се провежда се в три направления в две възрастови групи:

1. Биологично разнообразие на растения, животни и гъби: проучване, опазване и рационално използване.

2. Роля M. A. Шолохов и други местни и чуждестранни писатели в опазване на биоразнообразието на планетата.

3. Гори, паркове и площади, описани в литературата

Учителите, мотивирали и подготвили учениците, са Албена Иванова – учител по биология и здравно образование и Румяна Ошкина – по руски език.


6 април 2020 година
 

„Журналисти в училище“ отново в Гимназията по туризъм

За седма поредна година, екипът на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, домакин на Фонд „Валя Крушкина“, инициира конкурса за участие в проект „Журналисти в училище“.

„Журналисти в училище“ има за цел да повиши медийната грамотност на младите хора, да стимулира сформирането на гражданска позиция и да допринесе за кариерния им избор. През годините броят на активните участници достигна близо 20 000 ученици от над 45 градове и села в страната.

Известни са победителите в конкурса за 2020 година - 12 училища от 10 населени места.

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е сред победителите. От Великотърновска област е единственото училище.

В рамките на инициативата, най-голямата професионална гимназия в областта са посетили журналистите Миролюба Бенатова, Генка Шикерова, Николаос Цитиридис, както и Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Ани Салич ще е журналистът, с когото ще се срещнат през тази година ученици и учители.

Поради извънредното положение, форматът на инициативата е променен. Срещите с журналисти ще бъдат проведени онлайн чрез електронна платформа.

За пета поредна година кандидатурата за участие в конкурса е разработена от учебната компания Boyar dreams с ръководител инж. Славка Проданова – учител по икономически предмети.


1 април 2020година
 

ПОРЕДНА НАГРАДА ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Елисавета Петрова е сред наградените в Националния конкурс „ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”. Тя е ученичка от Ха клас в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и участва за пръв път.

Организатор на надпреварата е Министерството на образованието и науката, РУО Бургас, Национален дворец на децата – община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас.

Конкурсът има за цел да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи, изява на творческите заложби на учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Провежда в три възрастови групи: І възрастова група - I-IV клас; ІІ възрастова група - V-VII клас; III възрастова група - VIII-XII клас

Жанровият обхват е графика, акварел, живопис, приложно творчество. Елисавета Петрова участва със своя творба в раздел живопис. Учителят, мотивирал ученичката за участие в конкурса е Албена Иванова - учител по биология и здравно образование.


30 март 2020 година
 

Ученици от Гимназията по туризъм са сред победителите в Международно състезание за Целите на устойчиво развитие

Приключи четвъртото издание на Международния конкурс „Тетрадка на приятелството – обединяване на децата от планетата Земя“. Състезанието е посветено на Целите за устойчиво развитие, приети от ООН през 2015.

Десет ученици от най-голямата професионална гимназия в областта очакват своите дипломи от Международния конкурс.

Тази година са участвали над 3000 ученици от 16 държави. От Русия, участниците са от 48 региона.

Организатор на конкурса е Националната асоциация за развитие на образованието на Руската федерация, която обединява усилията на представители на нестопански организации, правителството, бизнеса, образователните институции, както и на активни ученици и младежки лидери.

Надпреварата преминава през няколко етапа, в които отборите споделят опита си от участие в обществено значими проекти и събития, търсят решение на глобалните проблеми, свързани с местоживеенето им, обменят съвети и идеи за справяне с тях.

Периодът, в който учениците трябваше да се справят с всяко едно от предизвикателствата, бе от 19. 12. 2019 до 06.03.2020.

Два екипа от Гимназията по туризъм участваха за първи път. И двата екипа са сред победителите.

Екоклуб „Силивряк“ с ръководител Албена Иванова, учител по биология и здравно образование и учениците - Ивелин Иванов, Александър Иванов, Гергана Христова, Християна Вангелова, Тереза Герджикова от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и Магдалена Дончева от Хб клас, специалност „Кетъринг“ работиха в екип с отбор от град Чебоксара, Чувашка република. Учениците от българския отбор решаваха проблеми по Цел №1 „Борба с бедността“. Задачите, които трябваше да решава екипът от град Чебоксара, бяха свързани с Цел №14 „Живот под водата“ за замърсяването на река Волга и последствията за организмите.

Вторият екип на Гимназията по туризъм бяха ученици от учебната компания Boyar dreams с ръководител инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети. Габриела Кондова, Камелия Лесичкова, Надежда Кочева, Десислав Христов и Здравко Костадинов, ученици от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ работиха в екип с ученици от град Перм. Болярите трябваше да предложат варианти за решение на проблеми, свързани с цел №15 – „Живот на Земята“ и цел №16 – „Мир и справедливост“. Учениците от Перм предложиха решения за осигуряване на равен достъп до образование на учениците със СОП, цел №4 „Качествено образование“.

Новите приятелски контакти с връстници и съмишленици от различни части на нашата планета; възможността за собствен принос за решаването на проблеми, извън мястото, в което живеем, провокира желанието и амбицията на учениците от екоклуба и учебната компания да участват отново догодина.


10 март 2020 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ“

За четвърта поредна година се провежда националният конкурс „Млад Благотворител“. Той дава възможност на ученици от VII до XII клас да превърнат своя идея в проект, с който да кандидатстват за финансиране, осигурено от организаторите - фондация „Благотворител“ и партньорите им за тази година Euroins Bulgaria.

Целта на надпреварата е да активизира учениците да развият способности като управление на проекти, желание за доброволчество и благотворителност.

За 2020 година фондацията обяви тематичен спектър за кандидатстващите, което е новост. Три широки теми са обявени, в които могат да спадат каузите на проектите - "Екология/опазване и грижа за околната среда"; "Съхраняване на музикалното наследство на България"; "Подкрепа за деца или възрастни в нужда". Крайният срок за изпращане на проектите бе 29 февруари.

Получени са 54 проекта от 28 населени места, като най-много са от София – 7, Русе – 4, Пловдив и Благоевград – по 3. Повечето проекти са в тематично направление „Екология/опазване на околната среда“. Проектите са оценявани от шестчленно жури по четири критерия - оригиналност на идеята; мотивация и аргументация; план за изпълнение; изчерпателен разчет на бюджета.

На полуфинал са допуснати 12 проекта. Сред тях е и проектът „Посланик на Земята“ на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Това е единственият проект от региона.

Разработили са го учениците от учебната компания Boyar dreams. Идеята им е да озеленят спирка от градския транспорт във Велико Търново. Имат подкрепата на екоексперти от Община Велико Търново, Община Бургас, както и на концесионера на автобусните спирки в града.

В средата на април ще стартират „Стани посланик на Земята“ - кампания за смисъла от събирането на костилки от плодове и хвърлянето им сред природата. И други интересни идеи имат предприемачите от Boyar dreams. Сега им предстои да направят триминутно видео, с което да убедят журиращите, че си струва да бъде финансиран проектът им.

Учителят, който десета година мотивира и ръководи учениците от учебната компания на Гимназията по туризъм, е инж. Славка Проданова.


24 януари 2020 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В МЕЖДУНАРОДНА СИМУЛАЦИОННА РОЛЕВА ИГРА

Организатор на Международната симулационна ролева игра „Глобален въпрос“ е Регионалното младежко обществено движение за околната среда "Третата планета от Слънцето“, Ханти-Мансийски автономен окръг – Угра. Организира се ежегодно в рамките на международната екологична акция „Да спасим и запазим“ в партньорство с Комисия на Руската федерация за ЮНЕСКО; организации и институции, работещи по проблемите, свързани с опазването на околната среда.

Целта на играта е насърчаване формирането на глобалното екологично мислене и глобална екологична отговорност.

Участниците в играта са отбори от 5 души и учител. Задължителните условия са три - учениците да са от училище, асоциирано към ЮНЕСКО; да са на възраст от 14 до 19години; да живеят в Руската федерация или съседни държави.

Играта се провежда виртуално – регистрация на екипите; потвърждаване от модераторите; задаване на казуси. При регистрацията екипът определя държавен глава, министър на външните работи /представител на ООН/, министър социално развитие /представител на ЮНЕСКО/, министър на икономическото развитие и министър на развитието връзки с обществеността. След потвърждаване на регистрацията следва периодът на задаване на казуси. Всеки член от правителството изпраща отговора за своя ресор, но решенията се търсят екипно, защото проблемните ситуации са свързани.

Гимназията по туризъм е асоциирано училище към ЮНЕСКО и две поредни години е носител на приза „Глобално училище“. Това са причините, провокирали участието „Глобален въпрос“. Екипът на учениците от Гимназията по туризъм е единственият екип от държава, съседна на Руската федерация.

Камелия Лесичкова, Надежда Кочева, Никол Кулова, Тереза Герджикова и Християна Вангелова са в учебната компания Boyar dreams. Момичетата са в Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Десетокласничките са мотивирани и подготвени от инж. Славка Проданова, ръководител на учебната компания.


20 януари 2020 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ ОТНОВО Е С ПРИЗОВИ МЕСТА В МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ

За втора поредна година учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участваха в международната олимпиада по биология и здравно образование „Инфоурок“.

Състезанието се провежда онлайн. Работният език е руски. Участниците са разделени в групи. Всеки клас от V до XI е отделна група. Въпросите са групирани в две нива на трудност. В първото ниво учениците отговорят на 15 базови въпроса за 60 минути. Второто ниво от олимпиадата включва 20 въпроса с повишена трудност. За тяхното решение са предвидени също 60 минути.

Две са ученичките на Гимназията по туризъм, участвали през тази учебна година. И двете са от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време. И двете са подготвени от Албена Иванова - учителят по биология и здравно образование и Румяна Ошкина - учителят по руски език.

Християна Вангелова се класира на трето място и в двата етапа на олимпиадата. Съученичката й Тереза Герджикова зае трето място в базовото ниво. И двете момичета участват в международната олимпиада за първи път.


13 януари 2020 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ Е STEM УЧИЛИЩЕТО В ОБЛАСТТА

Това е резултатът от участието на ученици от Гимназията в Националното състезание за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е СУПЕР SТЕМ в твоето училище“ /Science-Technology-Engineering-Mathematics/. Инициативата обединява иновативни идеи, интердисциплинарен подход и вдъхновение, за да се даде възможност за споделяне на постижения и успехи областта на STEM науките в училищата в България. Това е третото й поредно издание, като категориите отново са три – 1-4клас; 4-8клас; 8-12клас.

Конкурсът има за цел да се поощрят талантливи ученици и учители, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират в областта на науките STEM.

Националният конкурс се организира от EduTechFlag и се подкрепя в партньорство на знанието от водещия в света център за STEM науки - Научния Център Карнеги, Пенсилвания, САЩ, и редица организации партньори SBR Consulting, EDIT.bg, BCWT, PC WORLD, FL Studio, Издателство ЛИНГЕЯ и много други.

Необходимо бе, в срок до 30 ноември, кандидатите да изпратят резюме или видео за проект/идея (или постижение и/или експеримент, хрумване, участие в зелено училище или обучение в лятна школа) в областта на STEM. Критерии, по които са оценявани ученическите разработки са: цел; съответствие с областта STEM; експерименти и изчисления; изследователска част; приложимост.

„Естествени репеленти“ – с този проект кандидатства учебната компания на Гимназията по туризъм. Намаляването замърсяването на почвата в градски условия от използваните препарати, против кърлежи и комари чрез засаждане на растения-естествени репеленти. Знанията по биология и здравно образование, химия и опзаване на околната среда, математика и икономика са използвали Християна Вангелова /Хклас, специалност „Организация на туризма и свободното време/, Красимира Георгиева и Диамира Кирилова /XIклас, специалност „Туристическа анимация“/. Учителят, който ръководи учебната компания Boyar dreams и е подготвил ученичките, e инж. Славка Проданова.

Екипът на Гимназията по туризъм е убеден, че интегрираният начин на учене, свързан с реалния живот, помага за осмисляне на ключовата роля на STEM за професионализма на всеки и за живота на всички. По този начин може да се гарантира, че бъдещите граждани ще бъдат готови да решават всякакви проблеми в обществото по съвместен, критичен и ефикасен начин.


30 декември 2019 година
 

Вероника Финкова от Гимназията по туризъм с награда от Национален конкурс

Конкурсът за приказна рисунка, картина или пластика на тема “Замък „Влюбен във вятъра“ след 100 години“ бе обявен в края на месец октомври от Георги Тумпалов, собственик на Замъка в Равадиново.

Право на участие имаха всички ученици, студенти и възрастни над 18 години. Всякакви техники и размери на произведенията можеха да използват кандидатите, но участието им бе ограничено - само с едно произведение.

В края на декември творбите са оценени от Георги Тумпалов - собственик и създател на Замъка; Йордан Маринов - бургаски художник и Румен Петков - писател и д-р по история. Селекцията бе в пет категории: I-IVклас; V-VIIклас; VIII-XIIклас и над 18 години.

Вероника Финкова, ученичка в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, получи грамота, комплект за рисуване, сувенир от оникс и монета на Замъка за третото място във възрастовата си категория. Тя е ученичка в VIIIа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“.


23 декември 2019 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ПО ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРОЕКТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

В началото на декември в Интер Експо и конгресен център“ се състоя Конференцията „20 години Център за развитие на човешките ресурси, „Еразъм+ – Changing lives, Opening minds“. По време на форума бе направен обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на най-голямата програма за образование, обучение, младеж и спорт на ЕК, Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Участие в Конференцията взеха Еврокомисарят по иновациите и младежта Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на младежта и спорта Красен Кралев и изпълнителният директор на ЦРЧР Петьо Кънев.

Модератор на дискусионния панел „Програмата след 2020“ бе Моника Панайотова, Заместник-министър на Българското председателство на ЕС 2018 г., а участници - Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители; проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите; Емилияна Димитрова, председател на Национална агенция за професионално образование и обучение“; Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката; Валентина Дейкова, национален EPALE координатор; Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта и Петьо Кънев, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси.

Наградени бяха победителите в конкурс за детско есе „Моето приключение в Европа с Европас“. организации, отличени със сертификат за качество по Програма „Еразъм+“ и програма „Европейски корпус за солидарност“.

Проектът „Професионално развитие на учители и обучители в професионалното образование и обучение с цел повишаване на социалното включване за учене на работното място“ е причината ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ да е сред удостоените с престижния сертификат.

През 2002 година е първият проект на Гимназията, свързан с професионалното образование и обучение. С колеги от Австрия, учителите създават учебни планове и програми за специалността „Мениджмънт в туризма“.

През тези 17 години, най-важното за екипа на най-голямата професионална гимназия е подобряването на обучението по професионална подготовка. Техният труд се оценява от пазара на труда, от работодателите, които търсят и ценят кадрите, подготвени в училището.

Гимназията по туризъм има опит и в провеждането на международни стажове. Чрез тях учениците не само подобряват уменията си – професионалните, комуникационните, за работа в мултикултурна среда, но и оценяват изискванията на европейския пазар на труда.

Повод за гордост за учителите на Гимназията е и проектът, в рамките на който с партньори от 5 държави, разработват единна мрежа от компетенции за професиите в туризма и процедури за тяхното валидиране и признаване. В процеса на работа се установява, че компетенциите, които са значими в България са сходни с тези в Германия, Австрия, Италия и Дания.

Работата по наградения проект е поредното предизвикателство пред учителите по професионална подготовка. Със закриването на помощните училища и преобразуването им в Центрове за специална образователна подкрепа, много деца със СОП са ученици в професионалните гимназии. През тази учебна година в Гимназията се обучават 16 деца в дневна форма на обучение и над 20 в изнесени паралелки.

Екипът установява, че е неподготвен. Това ги предизвика да търсят начини и методи за приобщаването на тези деца в училище и към професиите, за да ги подготвят и им помогнат за тяхната професионална реализация.

Това е причината, работата по този проект да не е случайна. Още повече, че партньор е Специализирано професионално училище от Румъния за ученици с интелектуални затруднения и с увреден слух. Другият партньор по проекта - Общоевропейска асоциация за професионално образование и обучение, обединява усилията, опита и резултатите на всички образователни институции в системата на професионалното образователно обучение в Европа. В продължение на две години, партньорите се учат взаимно, обменят добрите практики и създават интелектуални продукти.


16 декември 2019 година
 

Веселина и Камелия от Ха клас с награди от Национален конкурс

Приключи четвъртият ученически конкурс „Пространство и време“ с организатори Исторически факултет, Академия за лидери при Историческия факултет, Катедра „Нова и най-нова история на България“, Катедра „География“, Студентски съвет, Ателие „История и памет“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В тазгодишното издание са получени 112 разработки. След оценка на жури, председателствано от Декана на Историческия факултет, до втория етап бяха допуснати оценените с над много добър (4.50).

На 14 декември в залите на Великотърновския университет, за да защитят своите разработки, бяха 93 участници от 11 области.

До публична защита в секция „История“ учениците бяха 57.

Веселина Владимирова от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ представи есето си „Свободата е избор“. Гордост е, че Веселина бе единственият представител на Велико Търново.

В секция „География“ до защита бяха допуснати 36 ученици. Камелия Лесичкова от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ представи мултимейдината си презентация за обектите на ЮНЕСКО в България – „Нашето наследство: където миналото среща бъдещето“.

За конкурса десетокласничките са мотивирани и подготвени от инж. Славка Проданова.

С награди, грамоти, усмивки и планове за догодина приключи дългият съботен ден.


13 декември 2019 година
 

55 усмивки от ПГТ

Това е заглавието на новата аудио книга на учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново.

Аудио книгата бе представена на 13. 12. 2019 г. в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Велико Търново. За втора поредна година там се проведе езиковото състезание „Обичам българския език“, с което официално бе закрита Националната седмица на четенето в област Велико Търново. Организатор на събитието бе Регионално управление на образованието – Велико Търново.

29 български автори, 55 стихотворения, 12 четци – това е статистиката. Поводът за записването им е Националната седмица на четенето. Инициатор е учебната компания Boyar dreams, а в записите са участвали ученици от VIIIа /Христина/, „Администратор в хотелиерството“; Xа „Организация на туризма и свободното време“ /Надежда, Росица, Християна, Камелия, Тереза, Габриела и Десислав/; XIв, „Туристическа анимация“ /Гергана, Дженифър, Красимира и Симона/.

Броят на прочетените от тях стихотворение е 55, защото точно толкова години навършва Гимназията по туризъм през тази учебна година.

Аудио книгата е изпратена до двете специални училища за ученици с нарушено зрение в София и Варна, както и до Съюза на слепите. Радост за възпитаниците на най-голямата професионална гимназия в областта са благодарствените думи на директора на училището във Варна - Жулиета Петкова. Диск със стихчета получиха и детски градини от Велико Търново, Беляковец, Лясковец, Горна Оряховица.

И защото обичат природата, и защото осъзнават отговорността си, учениците от учебната компания са решили да изпратят „55 усмивки от ПГТ“ по електронен път до всички детски градини от Великотърновска област.

Ръководителят на учебната компания е инж. Славка Проданова.

 


4 декември 2019 година
 

Камелия Лесичкова, Ха и Симона Димитрова, XIв са сред победителите в Национален конкурс

„Моят роден град – дестинация за устойчив туризъм“ бе темата на Националния конкурс за ученици и студенти. Организатор на надпреварата е катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Награждаването на победителите в конкурса за есе и лого на катедра „Туризъм“ бе част от кръглата маса на тема "Добри практики в туризма".

Интересен факт е, че в конкурса за лого на катедра „Туризъм“, победител е Веселин Минчев, възпитаник на Гимназията по туризъм, випуск 2014, специалност „Организация на туризма и свободното време“ с класен ръководител Виолета Василева. В момента Веско е дипломант на катедра “Туризъм“.

Рекорден е броят на участниците в тазгодишното издание - 45 есета на ученици. Авторите им са от 11 училища – четири професионални гимназии по туризъм /Варна, Добрич, Велико Търново и Плевен/; ПДТГ „Д. Хадживасилев“, Свищов, ПГ по икономика, Дряново; две средни училища от Велико Търново – „Ем. Станев“ и „Вела Благоева“; Езиковата гимназия „Гео Милев“ от Добри; Обединено училище „Йордан Йовков“, Пловдив; ЧПГ „Американски колеж – Аркус“, Велико Търново.

Журито, оценявало творбите на учениците, е: председател – д-р Десислава Вараджакова, ВТУ; проф. д-р Слави Димитров, ВТУ; ас. д-р Жанина Стоянова, ВТУ; ас. Надежда Костадинова, ВТУ и Десислава Серафимова-Коева, представител на бизнеса.

Учениците от XIв клас, специалност „Туристическа анимация“ с учител-наставник Люба Диманова и консултант Флорина Борисова, изпратили есетата си са Диамира Кирилова, Йоана Митева, Красимира Георгиева и Симона Димитрова. В категория „Културно-историческо наследство“ са отличени шест ученически разработки, една от които е на Симона Димитрова.

Камелия Лесичкова от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ е носител на приза „Най-иновативно представяне“. Учителят-наставник е инж. Славка Проданова.


25 ноември 2019 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В ТОП 10 В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Национално състезание по природни науки и екология, организирано от Министерство на образованието и науката, за тази учебна година се състоя от 22 до 24 ноември в град Търговище.

Състезанието включва изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. Допуска се, проектите да съдържат реално извършени от учениците изследване, решение на практически проблем, свързани с проблеми на природните науки и екологията, изработени модели, електронни продукти за обучението по природни науки и др. Разработките могат да са индивидуални или екипни с или без научен ръководител – учител, преподавател във висше училище и др. Организаторите са определиха две възрастови групи: V–VІІ клас и VІІІ –ХІІ клас.

Два са кръговете на надпреварата, в два последователни дни. В първия кръг участниците представят разработения от тях цялостен проект на постерна сесия. Във втория кръг проектите се представят и защитават публично в рамките на не повече от 10 минути.

Единственият проект от Велико Търново във втора възрастова група е този на екоклуб „Силивряк“ на най-голямата професионална гимназия в областта – ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. „Изследване на приабона в района на град Чирпан“ се е състезавал с 35 проекта в тази възрастова група.

Тереза Герджикова от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и Магдалена Дончева от Хб клас, специалност „Кетъринг“ представиха по атрактивен и професионален начин целите, резултатите и бъдещите дейности, осигуряващи устойчивостта на проекта.

Интересен фактът е, че проектите в топ 10 са с оценки от 5,75 до 6.00, което е доказателство за задълбочената подготовка на учениците.

Учителят, мотивирал и подготвил учениците, е Албена Иванова – учител по биология и здравно образование.


20 ноември 2019 година
 

Младежкото предприемачество във Велико Търново за устойчиво развитие

Така е именуван иновационният лагер, който се проведе на 19 ноември в най-голямата професионална гимназия в областта – ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Форматът, с участието на повече от едно училище, се организира за първи път във Велико Търново.

Домакин и организатор на инициативата е учебната компания Boyаr dreams с ръководител инж. Славка Проданова.

В иновационния лагер участваха по четирима ученици от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, ПГСАГ „Ангел Попов“, Професионална гимназия по моден дизайн.

По традиция казусът бе зададен от Джуниър Ачийвмънт България, които са домакин на Световната седмица по предприемачество от 2008година. По примера на „Капачки за бъдеще“ тийнейджърите трябваше да предложат друга вдъхновяваща публична идея, заразяваща общността и отново да е с екологична, социална или социално-екологична насоченост.

Менторите на отборите бяха студенти от специалност „Туризъм“ на Стопански факултет от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Съорганизатор на иновационния лагер бе ЕИЦ „Европа Директно“, Велико Търново.

Критериите, по които бяха оценени предложените идеи, са глобалните теми на Световната седмица на предприемачеството за 2019г. - образование; екология; включеност и политика.

Първо място и награда за „Най-приложима идея“ получи „Разделяй, рециклирай, реставрирай“ . Младите хора вярват, че могат да събират кашоните, използвани от търговските вериги, хотелите и ресторантите, да ги рециклират, а със събраните средства да възстановяват културно-исторически обекти.

Екип „Алфа“ спечели второто място с идеята си „Екокомплекс“. Чист въздух; икономия на енергия чрез умно строителство; стимулиране на местни производители на различни видове стоки; строителство в обезлюдени райони, в които ще създават и нови работни места, това бяха акцентите в идеята. Усмихнатите момичета заслужено грабнаха и наградата за „Най-добра презентация“.

Третото място бе за екип „Екобудители“. Те ще формират екологичното мислене, обхващайки и децата, и родителите, и обществото – работодателите ще осигуряват безплатна уикенд почивка на своите служители с екологична „мисия“, в която могат да се включат и техните деца – да почистят терен, да засадят дърво, да облагородят парк; в училищата ще се ползват водни дъски; образователните видеа, представящи уикенд почивките с мисия, ще са всяко междучасие на общодостъпни места в и извън училище. Екобудителите получиха и награда за „Идея с обществена полза“.

Наградата за „Най-иновативна идея“ получи екип „Екологичен съюз“. Според младите хора, през 2170 година всички държави ще бъдат обединени в Екологичен съюз, за да се справят с промените в околната среда, обхванали целия свят. Ретроспективно представиха етапите на изграждане на този съюз, връщайки се в далечната 2020година. Тогава е стартът на използване на приложението TrashЯж, което с различните си мисии популяризира екодейности и стимулира производството и употребата на био продукти.

Журиращи бяха: Пенка Игнатова – икономист, директор на Дирекция „“Образование, младежки дейности и спорт“ в Община ВТ; Олга Манчева-Али Асистент доктор по управление от катедра „Туризъм“ на Стопански факултет от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“; Аделина Александрова – маркетолог, управител на хотел „Премиер“; Ангел Гушев – математик, директор на ПМГ „Васил Друмев“; Татяна Данчева – икономист, директор на ПГТ „Д-р Васил Берон“ и Камелия Лесичкова – управител на учебната компания Boyar dreams.

И всички присъстващи си обещаха да се видят през март, в световната седмица на парите. Тогава ще бъде финансовият лагер – 24 часов маратон в търсене на решения на финансовия казус.


9 ноември 2019 година
 

ВТОРО МЯСТО И ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ 140 ГОДИНИ ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ”

Конкурсът на родолюбиви теми се провежда за 27-ма поредна година и се организира от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на МОН, Исторически факултет на СУ „Св.св.Климент Охридски”, Синдиката на българските учители и Общо българска фондация „Тангра ТанНакРа“.

Над 350 финалисти, от 1200 учасници, в националния ученически конкурс „140 години Търновска конституция“ бяха наградени във Велико Търново. Церемонията се проведе в музей „Възраждане и Учредително събрание“, където именно е приета Търновската конституция. Две са наградите за Гимназията по туризъм, Десислав Христов от Xа клас, с второ място в категория реферати, с консултанти учителите по история Бистра Стефанова и Мариана Маринова и поощрителна награда в категория презентации за Камелия Лесичкова от Xа, с ръководител Славка Проданова.Грамоти за участие получиха: Християна Вангелова от Xа клас, категория презентация, Елисавета Петрова от Xа клас, категория есе и Гергана Терзиева от XI в клас, категория есе.

Приветствие към победителите отправи Янка Такева, председател на клуба и на Синдиката на българските учители и кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов, който благодари за поканата за домакинство на проявата.Поздравителен адрес от името на министъра на образованието Красимир Вълчев прочете зам.-министър инж. Таня Михайлова. Тя също приветства победителите, а и всички участници в състезанието. По време на церемонията стана ясно, че всички наградени разработки ще бъдат поместени на сайтовете на Синдиката на българските учители и Министерство на образованието и науката. От своя страна кметът Панов, заяви, че ще съдейства за осигуряване на финансиране за отпечатването на книга със същите материали, която да бъде разпространена в българските училища.

Награди за участие в инициативите по повод „140 години Търновска конституция“, получиха учителите по история Бистра Стефанова и Мариана Маринова.


7 ноември 2019 година
 

УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ УПРАВЛЯВАТ ЧЕТИРИЗВЕЗДНИ ХОТЕЛИ

На 7 ноември се проведе „Мениджър за един ден“ - една от най-значимите инициативи на Джуниър Ачийвмънт България. Надсловът на 18-тото издание е „Вдъхнови бъдещето“. Целта е да се даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. В рамките на един работен ден висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания. „Мениджър за един ден“ е в пълен синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

Преди десет години в най-голямата професионална гимназия бе създадена учебната компания BOYAR DREAMS по програма „Учебна компания“. За десет години, ученици от учебната компания са били и Президент на България, и министър на туризма, и заместник-министър на образованието, и посланици, заемали са и други отговорни позиции в институции и компании. Ежегодно, в този ден, те управляват и училището си.

На 7 ноември, ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ управляваха четиризвездни хотели в старата столица.

Камелия Лесичкова, управител на учебната компания и ученичка в Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ управлява „Гранд хотел Янтра“ заедно с Иво Стайков.

За ден, управителят на хотел „Меридиан Болярски“, Надя Дракова, бе заместена от Красимира Георгиева, ученичка от XIв клас, специалност „Туристическа анимация“.

В хотел „Премиер“ на стола на управителя Аделина Александрова седна Гергана Терзиева, ученичка от XIв клас, специалност „Туристическа анимация“.

Християна Вангелова, Елисавета Петрова и Габриела Кондева управляваха своето училище.

„Трудно, натоварено, вдъхновяващо, усмихващо е. Знаем много, но има и още толкова много да учим.“ – това бяха първите думи на момичетата след приключване на първия в професионалния им живот мениджърски ден. Убедени са, че няма да е последният.

Учителят, който ръководи учебната компания, е инж. Славка Проданова. class="MsoNormal" style="text-align:justify"> 


4 ноември 2019 година
 

УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

В навечерието на Деня на будителите бяха обявени резултатите от Седмия национален младежки конкурс с международно участие за есе.

Организаторите на надпреварата, Община Стара Загора; Народно читалище „Родина 1860“, Ст. Загора; Клуб „Млад писател” и вестник „teen’s paper”, определиха темата за тази година да е „Доброто и Злото в днешното общество“.

Целта на конкурса е развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис. В конкурса участваха деца и младежи от България и чужбина, разпределени в две възрастови групи – от 7 до 13г. и от 13 до 18г. Наградени са есета от България, Русия, Република Северна Македония и Република Турция.

Елисавета Петрова и Здравко Костадинов, ученици от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, се радват на грамотите си.

Според Елисавета „…Думите болят. Може би, този израз е неправилен, но е истински. „Мисли, преди да говориш“, така ме учат. „Говори с тон, с който ще поискаш и чаша вода“, така ме учат. Хората това забравят да правят, казват каквото им е на ума, на мига, дори, без да поемат въздух и резултатът – неразбрани, сърдити, озлобени хора. Думите раждат добро, ако минават през сърцето. ..“.

Здравко смята ,че „...Диалог е животът ни. И монолог, разбира се, за да разберем себе си. Но когато дълго време продължи монологът, реалният ни живот отива в небитието…“.

Това са първите им награди за тази учебна година. Елисавета и Здравко са единствените участници от Великотърновска област. Учителят, мотивирал ги за участие, е инж. Славка Проданова.


30 септември 2019 година
 

Успешен старт на професионалните изяви на учениците от ПГТ за новата учебна година

Дванадесетокласниците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, Ивайло Гасеров и Янислав Дамянов, специалност „Кетъринг” показаха професионализъм, креативност и отлични умения в приготвянето на вкусни ястия и десерти, в конкурса на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциациa, за „Най-добър готвач на годината на БХРА“.

Конкурсът се провежда за втора поредна година под егидата на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциации. Домакин на надпреварата бе Гранд хотел Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена.

Ивайло грабна специалната награда на община Варна, за ястия приготвени със стил, креативност и много професионализъм. С Брауни и мус от кестени, Янислав плени председателя на журито на сладкарите, Ради Стамболов, в конкурса за „Най_добър млад- сладкар”.

В конкурса участваха 17 състезатели готвачи и 8 – сладкари. Задачата пред тях бе да приготвят типични ястия и десерти на балканските народи. Уменията и професионализмът им бяха оценявани от жури от професионални шеф готвачи и сладкари.

Гост на конкурса бе и заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. По думите и, срещите между бизнеса и завършващите професионална гимназия водят до възможност за създаване на партньорства, които помагат на учениците от последния гимназиален клас да се адаптират към работната среда и по-бързо да намерят своето първо работно място.  Успешен старт на Ивайло Гасеров и Янислав Дамянов в конкурс на БХРА

 


10 септември 2019 година
 

Гимназията по туризъм е на интерактивната карта на Европейската седмица на професионалните умения

Гимназията по туризъм отново се включва в Европейската седмица на професионалните умения. Предстои провеждането на четвъртото й поредно издание, предвиждащо серия от събития през цялата година и в цяла Европа с кулминация в периода 14 – 18 октомври 2019 г. в Хелзинки, Финландия. Инициативата цели да популяризира професионалното образование и обучение като възможност за млади и възрастни обучаеми да открият своите таланти и да повишат възможностите си за реализация на пазара на труда, и на по-високо платени работни места. Качеството на предоставяното образование, ефективното представяне на възможностите за стаж и приобщаващите политики, насочени към най-уязвимите групи ще са сред основните теми на инициативата през тази година.

Най-голямата професионална гимназия в областта участва всяка година. На 14 октомври ще се проведе креативния лагер „Професиите в туризма“. Целта му е учениците да подобрят уменията си за работа в екип, комуникационните и презентационните си умения чрез осъзнаване значимостта на професията. По традиция, за участие в лагера ще бъдат поканени основни училища от града и областта. Две са основните дейности. Първата е озаглавена „Уменията на бъдещето“ – представяне на трансверсалните умения, като предпоставка за мобилност на младите хора при реализация на пазара на труда. Втората е креативния лагер „Професиите в туризма“. В предварителната регистрация, учениците избират една от професиите – ресторантьор или организатор на туристическа дейност. „Вкусната черна кутия“ е панелът за ресторантьорите. Участниците получават хранителни продукти в затворена кутия, с които трябва да приготвят ястие. Виртуалният тур „Старите столици на България“ е за екскурзоводите. Ментори и на двете групи ще бъдат ученици от Гимназията по туризъм, а журиращи ще са работодатели и специалисти от съответната област.

Към днешна дата са регистрирани 509 събития от 39 държави. Четири са регистрираните събития от България. Единственото училище е ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново.


10 септември 2019 година
 

Грамота и книга получиха участниците и техните ръководители в единдасетото издание на Национален исторически конкурс

Екипът на фондация "Ценности" награди Десислав Христов – 9а клас, Магдалена Динчева - 10 а клас и техните научни ръководители Мариана Маринова и Бистра Стефанова с грамота и книга за участието им в ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС. Темата тази година беше “Детството в историята”. Конкурсната тема предлага множество изследователски аспекти. Детството е отрязък от съзряването и помъдряването, повлиян не само от нашите родители, близки, учители и приятели, но и от епохата, в която сме живели.

Основната цел е да се покаже как се поддържа връзката между минало и настояще.


28 август 2019 година
 

Настолната игра „2030“ донесе награда на Гимназията по туризъм

Учебната компания Boyar dreams е сред победителите в Националния конкурс на тема „Климатичните промени и бъдещето на нашата планета“. Организатори на надпреварата са Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният Център „Европа Директно” – София и Европейският потребителски Център – България. Конкурсът е посветен на един от основните приоритети на Европейския съюз за периода 2014-2020 година - „Опазване и защита на околната среда и насърчаване ефективното използване на ресурсите“. Този приоритет касае въпросите, свързани с изменението на климатичните условия и опазване на околната среда. Акцентът бяха темите - опазване на околна среда; грижа за природата; екологичен и здравословен начин на живот. Допустими участници в състезанието са всички училища, работещи по европейски проекти и европейски тематики.

Седем училища са наградени с еколагер от 28 до 30 август в Арбанаси– една професионална гимназия, пет математически гимназии и едно средно училище. Гордост е, че две от наградените училища са от Велико Търново – Гимназията по туризъм и Природо-математическата гимназия.

Учениците от Гимназията по туризъм печелят тази награда шеста поредна година. В деветгодишната история на конкурса няма друго училище, печелило толкова пъти. В своята кандидатура, озаглавили я „На нас ни пука!“, те представят постигнатите резултати от международни и национални състезания; електронни пъзели; тестове с QR код и настолната игра „2030“. Името на играта е годината, в която целите за устойчиво развитие, приети през 2015 година, трябва да бъдат изпълнени.

За еколагера Камелия Лесичкова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, направи филм за Грета Тунберг, а другите момичета подготвиха екскурзоводски беседи за някои от историческите обектите в Арбанаси.

В първия ден на еколагера, всички победители трябваше да представят дейността си. Атрактивната презентация на Boyar dreams усмихна всички. Посланието, в края на филма за „Грета Тунберг“, провокира активността на младите хора.

Четири момичета са в Арбанаси – Надежда Кочева и Никол Кулова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“; Гергана Терзиева и Красимира Георгиева от Хв клас, специалност „Туристическа анимация“.

Ръководител на учебната компания Boyar dreams е инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети.


8 юли 2019 година
 

Учебната компания BOYAR DREAMS участва в обучителен лагер

В края на месец април, сдружение „ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА" проведе конкурс за участие в летни лагери ALL STARS. В тях можеше да кандидатстват ученици от цялата страна – индивидуално или като училищна група. Успешната мотивация на учебната компания Boyar dreams, подготвена от ръководителя й, инж. Славка Проданова, класира девет момичета за участие в лагера.

Кандидатствали са общо 105 ученици, одобрени са половината. Анета Филипова и Галя Стелянова от осми клас, Габриела Кондева и Камелия Лесичкова от девети клас, Веска Филипова, Гергана Терзиева, Дженифър Ибришимова, Красимира Георгиева и Симона Димитрова от десети клас – това бяха момичетата, които в продължение на шест дни, заедно с ученици от Костинброд, Дупница и София, участваха в интерактивни упражнения, театрални и видео работилници.

Акцент в обучителния лагер са ценностите толерантност и многообразие, активно гражданство и критично мислене. Чувствителността по проблемите на невидимия расизъм и другите форми на нетолерантност изисква от младите хора да притежават и лидерски умения, и умения за работа в екип, и комуникативни умения.

Лагерът се организира като част от проекта "STAR (Stand Together Against Racism) - Заедно срещу расизма", международна инициатива, по която работят партньори от Испания, Италия, България и Полша за периода 2017-2020 по програма Еразъм+.


4 юли 2019 година
 

Ученици от Гимназията по туризъм спечелиха Международен маратон по финансова грамотност

Маратон по финансова грамотност от проект „Инфоурок“ се проведе през месец април като част от „V Всероссиской недели финансовой грамотности за детей и молодежи – 2019“. Целта на маратона е младите хора да проверят своите знания за планирането и управлението на личните си финанси.

Грамоти получиха Никол Кулова, Християна Вангелова, Камелия Лесичкова, Полина Лесичкова, Елисавета Петрова, Надежда Кочева. Заедно с грамотите, момичетата получиха и сертификат, удостоверяващ нивото им, което за всички е високо, защото са покрили максималния брой точки – 21.

Бъдещите финансистки са от IX а клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. През миналата учебна година, те преминаха обучение по финансова грамотност по програма „Нашите пари“, организирана от Visa, в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси и онлайн платформата Ucha.se.

Учителят, който преподава „Нашите пари“ в Гимназията по туризъм е инж. Славка Проданова. Тя е подготвила и ученичките за участието в международната надпревара.


2 юли 2019 година
 

Победители в международна олимпиада по биология са ученици от Гимназията по туризъм

Ивелин Иванов и Веселина Владимирова са класирани на трето място в Международната олимпиада „Инфоурок“ по биология и здравно образования. Учениците от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ са покрили най-високото ниво за своята възраст. Организаторите са разпределили по класове желаещите да демонстрират своите знания по биология. Средното ниво на теста от олимпиадата включва 20 въпроса, които трябва да се решат за 60 минути. „Майсторският“ клас, т.е. задълбоченото ниво включва още 20 въпроса.

Щастливи и горди от постигнатите резултати са както учениците, така и техният учител – Албена Иванова. Това е първото участие на ученици от Гимназията в Международна олимпиада по биология. Резултатите са мотивиращи - за още повече знания, за още състезания и за още успехи.


1 юли 2019 година
 

Пламена Стоянова от Гимназията по туризъм е с първо място в международен конкурс

Приключи поредното издание на международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“. С подкрепата на Министерството на образованието и науката, организаторите Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Организационният комитет с участието на: Синдикат на българските учители, Съюз на българските писатели, Съюз на българските журналисти, Национален дворец на децата, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски“, Национално движение „Русофили“, Форум „България – Русия“, Дружество „Найден Геров“, Федерация „Съюз на съотечествениците“, Представителството на Россътрудничество в България – Руски културно-информационен център в София, Союз друзей Болгарии – Москва, определиха четири теми:

1. Ние сме за мир! (Моята представа и подкрепа за мирно и щастливо бъдеще на човечеството)

2. Антифашистката борба в България (1941–1944 г.) Българското участие в борбата и победата над фашизма

3. Сътрудничеството в Космоса – гаранция за мирно бъдеще на човечеството („Заедно в космоса – заедно на Земята“). 40 години от космическия полет на Георги Иванов и Николай Рукавишников

4. 140 години дипломатически отношения между България и Русия

Целта на надпреварата е да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.

Конкурсът бе за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации – на български и руски език в три възрастови групи: І – ІV клас, V – VІІІ клас, ІХ – ХІІ клас от всички училища. Разработките трябваше да бъдат изпратени до 30 април.

Със свои творби са участвали български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави.

Единствената участничка от Велико Търново е Пламена Стоянова. Тя е ученичка в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Презентацията й, „Космическо приятелство“, е посветена на 40 години от космическия полет на Георги Иванов и Николай Рукавишников.

Пламена спечели първо място във възрастовата си категория ІХ–ХІІ клас.

Учителят, мотивирал и подготвил победителката, е инж. Славка Проданова.


26 юнн 2019 година
 

Трето място за Професионалната гимназия по туризъм „ Д-р Васил Берон“

Ученичката Надежда Кочева от Професионалната гимназия по туризъм „ Д-р Васил Берон“ се класира на трето место в раздела репортажна статия в националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството”2019г.

Организатор за поредна година е Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов” – Стара Загора за рисунка, есе, фотография, презентация, сайт или блог, репортажна статия, късометражен филм.

Целта на конкурса е да се даде възможност за самостоятелна изява на изследователските и творческите възможности на учениците, популяризиране на ветеринарното дело, събуждане на интереса и изграждане на позитивен образ към професията на ветеринарния лекар.


26 юни 2019 година
 

ДВЕ МИНИСТЕРСТВА НАГРАДИХА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се организира за единадесета поредна година от Министерството на здравеопазването с партньорството на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерство на околната среда и водите, както и със съдействието на Представителството на Европейската комисия в България.

Инициативата се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

1989 посланици на здравето от 46 проекта получиха своите награди. Общо 65 проекта са подадени в трите възрастовите групи - I-IV клас; V-VIII клас; IX-XII клас.

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е с две награди.

Министерството на младежта и спорта връчи награда на проекта „Здравно махало““ с ръководител Албена Иванова – учител по биология и здравно образование, класиран на второ място във възрастовата група IX-XII клас. Разработката е в тематичната област „Здравословно хранене и физическа активност“.

Проектът "Старт-И-рай“ бе награден от Министерството на здравеопазването. Дейностите му са от тематичната област „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и е класиран на второ място. Негов ръководител е инж. Славка Проданова – учител по икономически предмети.


10 юнн 2019 година
 

ОТНОВО ПЪРВО МЯСТО ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

Приключи петото издание на Националния ученически конкурс „Мила Родино”. Организаторите, НЧ ”Васил Христов 1927”- с. Рупци и Община Червен бряг, обявиха резултатите в Деня на детето – 1 юни. Наградените са от Ботевград, Стралджа, Сливен, Свищов, Русе, Лом, Габрово, Севлиево, Търговище, Павликени, Варна, Попово, Червен бряг и др.

Тази година надсловът бе „Минало и настояще – баба, дядо и аз“. Основните цели на надпреварата са да създадат условия за формиране на ценностни качества, свързани с любов към Родината, родния край, семейството и да се развият уменията за изследване и творческа изява у учениците, провокирани от темата. Право на участие имаха всички ученици, разпределени във възрастовите групи: II до VI клас и VII до XII клас. Кандидатите трябваше да изпратят своята творба /мултимедийна презентация, стихотворение/есе или рисунка/ до 17 май.

За поредна година ученичка от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново е на първо място в раздел „Мултимедийна презентация“. В миналогодишното издание на конкурса, първото място зае Румяна Иванова с презентацията си „Имаме свобода“.

Тази година, в същия раздел, първото място е за Християна Вангелова, ученичка от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време. „Никой не е по-голям от хляба“ е творбата, посветена на наученото от баба й. И този победител е подготвен от инж. Славка Проданова.


1 юни 2019 година
 

ПЪРВО МЯСТО И ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОФОРУМ

Приключи Международният екологичен форум “СРЕБЪРНА, 2019”, посветен на Световния ден на околната среда - 5 юни. Провежда се за XXVIII-и път. Организатори са МОН, Националния дворец на децата, РУО-Силистра, Община Силистра, ОДК-Силистра и РИОСВ – Русе. Целта на форума е да предизвика и подкрепи учениците към разработване на екологични проекти и за активно включване в практически инициативи от областта на екологията и опазване на околната среда, за съхраняване на биологичното разнообразие и уникалност на планетата Земя. Тематичните направления за проектите бяха - Защитени природни обекти; Проблеми на чистотата на водите, въздуха и почвите и мерки за тяхното опазване; Битови и промишлени отпадъци – екологични проблеми, съхранение и преработка; Енергийни източници – видове: екологични проблеми, възможности и перспективи за развитие на алтернативни енергийни източници; Човекът и неговата жизнена среда; Биологично разнообразие – състояние и опазване. Ученици от 5 до 12 клас, от страната и чужбина, които проявяват интерес към екологията, живата и нежива природа, с принос за нейното изучаване и опазване, можеха да участват индивидуално и екипно. До финалния етап „Защита на проект“ във втора възрастова група VIII-XII клас бяха допуснати 16 разработки от България и една от Румъния. Финалният етап протича в два дни. През първия, журиращите интервюират екипите на подредените от тях щандове. Във втория етап учениците презентират и отговарят на въпроси на жури и публика.

Гимназията по туризъм участва в престижния форум с два проекта. „Фитонциди - растежни хормони?“ е на клуб „Силивряк“ . Целта на разработката е изследване действието на фитонцидите като растежни хормони и прилагане при отглеждане на биопродукти за предотвратяване насищането на почвата, водата, въздуха с вредни вещества, съдържащи се в торовете. Проектът бе защитен от Камелия Лесичкова, Никол Кулова, и Тереза Герджикова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Ръководител на екоклуб „Силивряк“ е учителят по биология и здравно образование Албена Иванова.

„Естествените репеленти“ е проектът на учебната компания Boyar dreams. Идеята на младите предприемачи е в детски градини и училища, междублокови пространства и алеи в паркове да се засадят естествени репеленти. Като резултат очакват децата да се научат да засаждат растения и да се грижат за тях чрез метода „учене чрез правене“; екологично образование чрез триединството деца-училище-родители, намаляване замърсяването на почвата и ароматна красота. Разработката по социално предприемачество бе защитена от Християна Вангелова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, Диамира Кирилова и Красимира Георгиева от Хв клас, специалност „Туристическа анимация“. Ръководител на Boyar dreams е инж. Славка Проданова.

Задълбочените знания, професионално аранжираните щандове, атрактивните презентации и аргументираните отговори на учениците от екоклуб „Силивряк“ и учебната компания Boyar dreams донесоха първо място и поощрителна награда за ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново.


30 май 2019 година
 

Камелия и Елисавета от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ в литературен конкурс на Международен екологичен форум

В рамките на Международния екологичен форум "Сребърна 2019" се проведе и Националният литературен конкурс за есе, стихотворение и разказ на тема "Планетата Земя - безценен дар". За всяка от категориите бяха определени три възрастови групи - I-IV клас; V-VІІ клас; VІІІ-ХІI клас. Организаторите определиха, както тематичните направления за творбите - "Природни забележителности - красивите кътчета на моята родина", "Природата - безценен дар", "С любов и грижа за природата/Обичам животните и се грижа за тях/Моята цветна градина", така и крайния срок – 15 май.

Известни са резултатите, а наградите ще бъдат връчени на 31 май в Силистра.

Това е ХХVIІІ издание на Международния екофорум, посветен на Световния ден на климата – 5 юни. Организатори на събитието са МОН, Национален дворец на децата, РУО-Силистра, Община Силистра, ОДК-Силистра, РИОСВ-Русе и др.

Ученички на Гимназията по туризъм са сред победителите. Това са Елисавета Петрова и Камелия Лесичкова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. „Казвам се Сребърна“ е разказът на Камелия, който е класиран на второ място, а третото място е за „Разказът на едно мече“ с автор Елисавета Петрова

Деветокласничките участват за пореден път в състезание и за пореден път получават награда. Учителят, подготвил момичетата, е инж. Славка Проданова


17 май 2019 година
 

НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА УЧЕНИЦИ НА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

На 16 май в Община Търговище се проведе церемонията по награждаването на шестия Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“. Организатори са МОН, Националния дворец на децата, Община Търговище и Обединения детски комплекс на града. Основната цел на конкурса е да предостави възможност на учениците да създават материали, чрез които да изразяват своето отношение към значими културни, исторически и природни забележителности и събития в България.

Общо 1 717 са творбите, разпределени по категории - в „Литературно творчество“ са 283, в „Рисунка“ са 1 270 и в категория „Презентации“ – 164. Участвали са ученици от всички области на страната, както и от българските училища в Молдова, Франция и Испания.

Поздравления към участниците поднесоха: кметът на града - д-р Дарин Димитров; заместник областният управител Панайот Димитров; началникът на РУО – Елка Станчева и директорът на ОДК - Валентина Радева.

Учениците на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ за пореден път представиха Великотърновска област. Мултимедийната презентация „Традициите за производството на Чипровските килими“ е класирана на второ място. Автори са - Габриела Кондева и Християна Вангелова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и Гергана Терзиева от Xв клас, специалност „Туристическа анимация“.

По атрактивен начин, след задълбочена подготовка, анализиране и подбор на информация, момичетата представят традицията за производство на Чипровски килими, вписана през 2014г. в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство.

Учителят, подготвил учениците е инж. Славка Проданова.


15 май 2019 година
 

Специална награда за Диамира Кирилова, X в клас от IX Национален конкурс "България и Китай – Древни и уникални цивилизации"

Диамира се представи на конкурса в категория реферат. Темата на разработката беше празниците на двата народа и по специално сватбени традиции и ритуали.

“Една от прелестите на Китай е неговата непредсказуемост, казва Амели Нотомб, белгийска писателка.Древен Китай винаги ме е привличал, може би точно заради тази негова непредсказуемост. Традициите, обичаите, бойните изкуства, храната, символите, начинът на изговаряне на думите, филмите, музиката. От друга страна – България, страна с удивително красива природа и природни богатства. Тя е моята родина и част от сърцето ми. Две древни цивилизации със славно минало и прекрасни традиции.“ – така започва разработката на Диамира.

На 28 май 2019 г. от 14 ч. в зала 108 Б на Институт "Конфуций" във ВТУ ще се проведе официалната церемония по награждаването на участниците в IX Национален конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации“. Консултант на разработката на Диамира е учителят Бистра Стефанова.


10 май 2019 година
 

Камелия Лесичкова от Гимназията по туризъм със специална награда

Приключи IX Национален конкурс "България и Китай – Древни и уникални цивилизации". Резултатите са известни. Награждаването предстои.

Националният конкурс бе обявен от Институт „Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в средата на месец януари. Творбите трябваше да бъдат изпратени до 31 март. Допустимите форми на участие бяха рисунка, плакат, колаж, компютърна анимация, презентация, разказ, стихотворение, есе, реферат и др., като един участник има право да изпрати само един материал. Учениците се състезаваха във възрастовите групи – начална училищна възраст, прогимназиална, гимназиална и висше образование.

Презентацията „Традиционни облекла на жените в България и Китай“ на Камелия Лесичкова получи специалната награда в категорията. Тя е ученичка в IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Учителят, подготвил Ками, е инж. Славка Проданова.


10 май 2019 година
 

Ученичка от Гимназията по туризъм отново е сред победителите в национален конкурс

Иванета Пейкова е сред финалистите в VI Национален конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” на Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Надпреварата се организира ежегодно и в нея вече са участвали около 1000 младежи от над 70 населени места в страната.

Тази година „Алеф” за първи път промени жанра и предложи на младежите да смесят историческата реалност със своето въображение и да напишат разказ на тема: „Да обичаш, въпреки….”. Бе разширен и възрастовият обхват. Конкурсът се проведе в две категории – „Ученици” и „Студенти”. Свои творби са изпратили 129 ученици от над 40 градове и села и 16 студенти от 11 университета.

С трудната задача да отличи най-добрите се зае жури в състав: Румен Леонидов - поет и издател на сайта Факел.бг и Асен Йорданов – журналист и директор на сайта Бивол.бг и Алберта Алкалай – основател на конкурса и председател на Център „Алеф”.

Журито номинира 20 разказа. Сред тях е разказът „Да бъдеш Човек, въпреки“ на абитуриентката от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново – Иванета Пейкова. Много отличия в международни и национални конкурси получи Иванета през тази учебна година. Успя да издаде и две книги със свои творби – „Заточена любов“ и „Неизлечим мой, неизлечимо твоя“.

Учителят, подготвил Иванета и за този конкурс, е инж. Славка Проданова.


2 май 2019 година
 

Мартина Стателова от ПГТ „Д-р Васил Берон“ сред победителите на национално състезание по английски език

Десетокласничката Мартина Стателова от ПГТ „Д-р Васил Берон“ е с трети резултат на националния кръг от международно състезание по английски език в ниво В2. KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS е международно състезание по английски език, което се провежда в три кръга /училищен, национален и международен/ едновременно в много страни. В България право на участие имат ученици от училищата членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата, в която членуват над 100 СУ, езикови, природо-математически, и професионални гимназии, както и частни езикови школи и центрове. По традиция броят на участниците е много голям. Тази година участниците на националния кръг бяхя 400.

„ В Гимназия по туризъм даваме възможност на всеки, който желае да премери знанията си, да участва в състезанието, затова имаме впечатляваща активност на училищния кръг. Така, в силна конкуренция, на следващ кръг отиват най-добрите. Атрактивните методи на преподаване на чуждия език позволяват на нашите ученици да постигнат много добро ниво на владеене и да получат самочувствие и свобода при ползването на английски език. За посветените ще е лесно да оценят резултата на Мартина: 109 точки и 3-то място, само на две точки от първото. Другите двама наши участници, Здравко Костадинов и Мартин Събев, са само на крачка от победителите.“ – Л. Диманова, учител по английски език.

Мартина и подготвилият я учител, Поля Петрова, ще получат своите медали и награди по време на ежегодния Ден на Кеймбридж, който ще се проведе в хотел Маринела, София на 11 май. Заедно с това Мартина и нейните учители по английски език ще имат уникалната възможност да се срещнат с Реймонд Мърфи, авторът на най-популярната английска граматика в света - English Grammar in Use, станала неслучайно известна като „Граматиката на Мърфи“.


24 април 2019 година
 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА УЧЕНИЧКА ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

Приключи поредното издание на Международния културен форум "Велики Преслав-история на цял един народ". В него са взели участие и ученици от българските училища в чужбина. От над десет държави по света са изпратени художествени и литературни творби - Македония, Сърбия, Молдова, Канада, Казахстан, САЩ, Англия, Испания, Украйна, Италия.

Основната цел на форума е популяризиране и утвърждаване културно-историческото наследство на България и приносът ни за развитието на европейската и световна култура.

Конкурсът бе за ученици от 6 до 19 години, разпределени в три възрастови групи. По регламент направленията бяха литературно творчество /есе; стихотворение/ и художествени творби /живопис, графика/рисунка, скулптура, приложно-декоративни творби и проекти/. Организаторите определиха участието да е само индивидуално.

Със специална награда за стихотворение е удостоена ученичката на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново – Иванета Пейкова. В нейната възрастова група /15-19г./ и направление – „Литературно творчество“, специалните награди са шест – за трима ученици от България и за трима - от български училища в чужбина.

За пореден път Иванета Пейкова представя достойно града и региона ни.

Учителят, който подготви Иванета, е инж. Славка Проданова.


18 април 2019 година
 

Най-добрите млади аниматори в България са от Велико Търново

Най-добрите млади аниматори в България са възпитаници на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ във В. Търново. Симона Найденова, Радослав Кирилов са в 10 клас, а Христо Попов, Александър Минев и Боян Димитров са дванадесетокласници. Под ръководството на своята учителка Снежана Стефанова, учениците спечелиха Националното състезание по туристическа анимация. Отборите имаха предварителна задача да подготвят вечерна анимация. След това всеки тим трябваше да избере тема, с която да се представи. Ние нарекохме нашата „Звездна вечер“ и я оформихме на базата на скечове и танци. Цялата подготовка ни отне около месец.

Бивши възпитаници на училището също са помогнали за доброто представяне на отбора. Те вече работят като аниматори и са били много полезни с професионалните си съвети. Това показва една добра приемственост, а също така и признателност на бившите ни ученици към гимназията, в която са получили своите знания и умения, за да се реализират.

Това беше първо издание на Националното състезание по хотелиерство и туристическа анимация,. То се проведе под егидата на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите и Министерството на образованието. Състезанията бяха в две категории – „Млад хотелиер“ и „Млад аниматор“. Журираха представители на бизнеса. В областта на анимацията се състезаваха 11 ученически отбора от гимназиите по туризъм в цяла България, в които има специалност „Туристическа анимация“. При хотелиерите отборите бяха 22. Хубаво е, че взаимовръзката между училищата и представителите на бизнеса става все по-добра. Напоследък се наблюдава една организирана и дългосрочна съвместна дейност, която е от полза и за двете страни. Благодарение на това много наши ученици вече получиха предложения за работа както в България, така и в чужбина. Нашата гимназия вече е разпознаваема като една добра школа за качествени кадри в областта на туризма.

   по Янтра ДНЕС

 


11 април 2019 година
 

Ученици от Гимназията по туризъм с награди от Национални конкурси

Приключи Националния литературен конкурс на тема „Да уловиш звезда“. Надпреварата е част от XXI Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в Сливен от 8 до 10 май. Организатори на събитието са Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, с подкрепата на Министерство на културата, Национален център за книга, Община Сливен, Областна управа – Сливен и други.

Литературният конкурс бе за всички ученици, разпределени в три възрастови групи: 7-10 години; 11-14 години; 15-18 години. Всеки участник имаше право да представи до две литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/, специално създадени за конкурса.

Резултати са известни. Участвали са над 840 деца от цялата страна и от всички области, а от Българските общности в чужбина - 18 деца. Авторитетното жури, с председател Валентина Радинска, е било силно затруднено при определянето на победителите. Това е причината в някои категории да има и поощрителни награди. В момента се подготвя сборника с всички наградени творби.

Разказът „Звездата „Изключение““ на Иванета Пейкова е класиран на трето място. Иванета е ученичка от XIIа клас, специалност „Организация на хотелиерството“.

„Моята мечта – Малкото голямо пътуващо училище“ е есето на Янислав Василев, което му донесе награда от Националния конкурс на тема „Моята мечта за силна България и обединена Европа“. Организаторите са получили 58 есета от цяла България. Янислав е ученик от XIIг клас, специалност „Кетъринг“ и е сред петимата наградени във възрастовата група 16-25 години.

Това са поредните награди за Иванета и Янислав през тази учебна година.

Учителят, мотивирал и подготвил учениците, е инж. Славка Проданова.


3 април 2019 година
 

Ученици от Гимназията по туризъм във Велико Търново В Международна научно-практическа конференция на ЮНЕСКО

За да участват в международния форум „От школьного проекта – к профессиональной карьере 2019“ кандидатите представят своя проект чрез резюме, презентация и допълнителни онагледяващи материали. Важен критерий са реалните продукти на проекта. Целта е да се провокира творческото мислене на учениците в различни области на науката, културата и техниката.

Задачите на международния форум са: да се създават условия за творческа самореализация и професионално самоопределяне на учениците, използвайки своите знания и умения в разработването на проекти с реални крайни продукти; формиране на социално активна позиция на младото поколение; привличане на общественото внимание към проблемите на съхранението и развитието на интелектуалния потенциал на съвременното общество.

Това е XV издание на международната практическа конференция. Организирана е от ЧОУ „Лицей-интернат естественных наук“, съвместно със Саратовския областен държавен институт за развитие на образованието; Международната катедра ЮНЕСКО в Университета по управление в Казан; университетите в Саратов; организацията „Педагогическое общество России“ с подкрепата на Министерство на образованието в Саратововска област, както и Националните комисии на ЮНЕСКО в България, Германия, Гърция, Испания, Ирландия, Португалия, Росия, САЩ, Финландия, Швеция и др.

Областите, от които са представените проекти са 15 – история, география, физика, химия, биология, екология, човек и общество, социални проекти, математика, информатика, информационни технологии, роботехника и световното наследство на ЮНЕСКО.

Единственото училище от България, получило сертификати от Международната научно-практическа конференция е ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново.

Най-голямата професионална гимназия в областта представи своя проект „Уча се да уча“. Дейностите се изпълняват от учебната компания Boyar dreams и екоклуб „Силивряк“, в които участват ученици от 15 до 19 години. Целта на проекта е да се повишат знанията, уменията и компетенциите за съхраняване и опазване на обектите на ЮНЕСКО, за да бъдат част от продукта на културно-историческия туризъм, реализируем на международния пазар за реални и виртуални туристи. Учениците представиха видеоклиповете за обектите на ЮНЕСКО в България, на Балканите и Куба. Най-атрактивни са пъзелите, озвучени на английски език и с музика от страната, в която се намира обекта.

Сертификати получиха учениците от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ – Камелия Лесичкова, Християна Вангелова и Ивелин Иванов, както абитуриентите – Румяна Иванова, Марианна Стоянова и Деян Христов /XIIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време/ и Янислав Василев /XIIг клас, специалност „Кетъринг“/. Задълбочено изследване на източници, селектиране на информация, създаване на екскурзоводска беседа, превод на английски език, дигитални умения за изработка на пъзелите, това са етапите, през които са преминали членовете на „Силивряк“ и Boyar dreams.

Сертификати получиха и директорът на Гимназията по туризъм – Татяна Данчева, и учителите, подготвили учениците - Албена Иванова, ръководител на екоклуб „Силивряк“ и инж. Славка Проданова, ръководител на учебната компания Boyar dreams.


17 март 2019 година
 

Ученици от Гимназията по туризъм са победители в Регионалния кръг от състезанията по професии 2019

Ивайло Гасеров спечели сребърен медал в категория "Най-добър млад готвач"

Гимназията по туризъм е с трима състезатели класирани за Националния кръг от състезанието по професии. Ивайло Гасеров спечели сребърен медал на Регионалното състезание в категория "Най-добър млад готвач". Деница Топалова се класира на 4-то място в категория "Най-добър млад сервитьор", а Янислав Дамянов взе 4-то място в категория "Най-добър млад сладкар".

През април на възпитаниците на гимназията предстои да премерят сили в още две престижни състезания – Панорамата на професиите в Пловдив и Националното състезание в КК "Златни пясъци" в области "Туристическа анимация", "Хотелиерство" и "Екскурзоводство".

От 14 до 16 март Велико Търново бе домакин на Регионалния кръг на Националното състезание по професии за Северна България. Надпреварата, организирана от Министерството на образованието, тази година събра 40 ученици от 14 различни училища - професионални гимназии и профилираните паралелки на средните училища от цяла Северна България. В конкурентна среда учениците трябваше да покажат своите знания и умения и да бъдат оценявани от жури от професионалисти в бранша.

В категория "Най-добър млад готвач" журито бе в състав: председател Ивайло Димитров - зам.председател на Българска асоциация на професионалните готвачи (БАПГ) и членове Живко Димитров, Петър Николов, Даниел Петров и Радослав Машков (членове на БАПГ).

Жури в категория "Най-добър млад сервитьор": председател Михаил Марковски - председател на Българска асоциация на професионалните сомелиери (БАПС) и членове Катя Бакиева, Николай Йосифив и Петя Христова (БАПС).

Журито в категория "Най-добър млад барман" бе водено от Васил Колев - трикратен световен шампион и председател на Българска асоциация на барманите(БАБ). В състава му влязоха и членове на БАБ Емилиян Василев и Иво Ивов. В категория "Най-добър млад сладкар" учениците бяха оценявани от Ради Стамболов – председател и учредител на Евро ТОК България и основател на Първата сладкарска асоциация в България. Членове на журито бяха Веселина Пангелова (БАПГ) и Ива Колева от сладкарница "Лос Анжелис".


12 март 2019 година
 

Янислав Василев в международен конкурс „Защо да остана в България“

Конкурсът за ученици от V до XIIклас е част от честванията по повод отбелязването на 100-годишнината от героичните боеве на Девета пехотна плевенска дивизия край Дойран. Организатори на честванията са Сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“ и Регионалното управление на образованието в Плевен. Участвали са ученици от Разград, Търговище, София, Ботевград, Кърджали, Пловдив, Варна, Велико Търново, както и от неделното училище „Българска камбана” в град Одеса. Конкурсът за ученици от V до XIIклас е част от честванията по повод отбелязването на 100-годишнината от героичните боеве на Девета пехотна плевенска дивизия край Дойран. Организатори на честванията са Сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“ и Регионалното управление на образованието в Плевен. Участвали са ученици от Разград, Търговище, София, Ботевград, Кърджали, Пловдив, Варна, Велико Търново, както и от неделното училище „Българска камбана” в град Одеса.

Есетата си, кандидатите трябваше да изпратят в указания срок – 7 декември. Журирали са трима учители по български език и литература, както и представители на Сдружението. Резултатите са известни. В сборник са събрани всички изпратени ученически творби.

Янислав Василев, ученик в XIIг клас, специалност „Кетъринг“ е със специалната награда на Сдружението. Учителят, подготвил Янислав, е инж. Славка Проданова.


5 март 2019 година
 

Гимназията по туризъм "Д-р Васил Берон" е отличена в световното състезание School Enterprise Challenge 2018

Гимназията по туризъм "Д-р Васил Берон" е отличена за участието на нейните ученици в световното състезание School Enterprise Challenge. През цялата 2018 година учениците, които сега получават престижните сертификати, организираха различни събития като Коледен базар и Великденско състезание; издирваха информация и популяризираха българските празници; проучиха историята на потъналия презокеански лайнер Титаник и впечатлиха обществеността с приготвянето на някои от блюдата, сервирани по време фаталното пътуване; проведоха редица благотворителни инициативи за набиране на средства за нуждаещи се, и така показаха уменията си да организират събития, каквато е и темата на тяхното участие в състезанието. Техните усилия са оценни високо и гимназията е поканена през 2019 година да се състезава на Сребърното ниво.

Ето какво пише в придружаващото сертификатите писмо: “In 2018 you made fantastic progress developing your school business as part of the School Enterprise Challenge. You were awarded the Progress Certificate for the Silver Level. Now it’s time for your school to continue on this journey in 2019 and achieve the Silver Award Level!We’re inviting you to take part on the Silver Level!” /През 2018 вие постигнахте фантастичен прогрес, развивайки своя училищен бизнес като част от School Enterprise Challenge. Вие сте отличени със сертификат за постигнати успехи. Сега е време вашето училище да продължи през 2019 година и да достигнете наградите от Сребърното ниво. Каним ви да вземете участие на Сребърно ниво!/

По информация на организаторите на състезанието през 2018 година са участвали 68 000 ученици от 9000 училища от цял свят. Гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" е единственото училище от България.


4 март 2019 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В МЕЖДУНАРОДНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Националната комисия на ЮНЕСКО в България представи поканата на Касандра Перюс, канадският национален координатор, към всички български училища, асоциирани към ЮНЕСКО. да се включат в инициативата „The Planet Invites Itself at School“ на 22 февруари. Кандидатите трябваше да подготвят кратко видео, с което да се заснеме практика в училищна среда, която да онагледява как учители и ученици допринасят за подобряването и опазването на околната среда. Крайният срок за изпращане бе 19 февруари. Канадската инициатива се провежда в рамките на текущ пилотен проект на ЮНЕСКО, посветен на борбата с климатичните промени. Домакин на „The Planet Invites Itself at School“ бе колежът Regina Assumpta /Монреал, Канада/. Повече от 750 участници от над 125 организации и институции са се включили в инициативата. Четири български училища са участвали в международния форум. ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участва чрез видеото на Екоклуб „Силивряк“ и учебната компания Boyar dreams. В него, учениците от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време, разказват за инициативите си, посветени на опазването на околната среда. Клипът е заснет от Ивелин Иванов от IXа клас. Албена Иванова, учител по биология и здравно образование и инж. Славка Проданова – по икономически предмети, са учителите, подготвили учениците


22 февруари 2019 година
 

Гимназията по туризъм в международна инициатива, посветена на Деня на майчиния език

В средата на януари, Националната комисия за ЮНЕСКО – България изпрати покана до училищата, асоциирани към ЮНЕСКО, да се включат в онлайн инициативата на Република Корея за отбелязване на Деня на майчиния език – 21 февруари, и Международната година на коренното население – 2019, чрез организиране и звукозапис на четения на „Малкия принц“ на Екзюпери, на майчин език. Международният ден на майчиния език се отбелязва за пръв път през 2000г. като всяка поредна година честването има различен акцент. ЮНЕСКО смята езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за съхраняване на материалното и нематериално наследство на човечеството и затова запазването и съхраняването му е сред основните цели. На сайта на организаторите са публикувани звукозаписи на 32 езика. От България участниците са 17. ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново е единственото училище от областта, което участва в онлайн инициативата. Аудиозаписите на Елисавета Петрова и Християна Вангелова са на сайта на организаторите. Момичетата са от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Учителят, подготвил Елисавета и Християна, е инж. Славка Проданова


16 февруари 2019 година
 

УЧЕНИЦИ ОТ ПГТ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН” ЗАВОЮВАХА ВТОРО МЯСТО В ОБЩИНСКИТЕ ИГРИ ПО БАСКЕТБОЛ

Отбopът oт ПГT “Д-p В. Бepoн” юноши по баскетбол във възрастта 8 – 10 клас се класира на второ място в областните финали на Ученически игри 2019. Отборът постигнал успеха е в състав: Ивайло Александров – IX б, Калин Манев – VIII б, Теодор Тодоров - IX в, Велизар Занчев- X б, Николай Николов - IX в, Радослав Павлов - X б, Анатоли Джуров - IX б. Браво момчета, браво на г-жа Бистра Стефанова.


15 февруари 2019 година
 

ИВАНЕТА ПЕЙКОВА ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ ОТНОВО НА ПЪРВО МЯСТО

В края на януари, СУ „Васил Левски“, Карлово обяви ежегодния си Национален конкурс за творба, вдъхновена от делото и личността на Апостола. Преди два дни бяха обявени резултатите. Според организаторите, в търсенето на думи за Апостола са се включили ученици от втори до дванадесет и клас от три области – Пловдив, Велико Търново и Пазарджик. Журиращите са учители по история и цивилизация, български език и литература и английски език. Иванета Пейкова, ученичка от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, за пореден път представи достойно областта. С разказа си „Днес е време“ тя се класира на първо място.


11 февруари 2019 година
 

ИВАНЕТА ПЕЙКОВА ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ ОТНОВО С НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Приключи двадесет и второто издание на националния конкурс „Любовта в нас“ за литературно творчество и визуални компютърни изкуства. Организатори са Министерство на образованието и варненските - Регионално управление на образованието, Общински детски комплекс и сдружение „Литературно общество“. Целта на конкурса е да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да им се даде възможност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към всеобхватното чувство - любов. Според регламента, разделите са два - литературно творчество /стихотворение и проза/ и визуални компютърни изкуства /компютърна рисунка и компютърна презентация/. Възрастовите групи за всяко от направленията са различни, но обхващат ученици от I до XII клас. Интересен е фактът, че в националния конкурс са участвали и ученици от българските училища в чужбина, което го прави и международен. Разказът „Имало едно време…….“ на Иванета Пейкова, ученичка от XIIа клас, специалност „Организация на хотелиерството“, е класиран на второ място. Поредното състезание за Иванета и поредното признание на таланта й. „…..И знаете ли, приказките се сбъдват….., защото писалката е в нашите ръце и ние сме авторите на собствената си приказка…..“. Иванета продължава да пише своята приказка – до следващото предизвикателство за музата й.


18 януари 2019 година
 

ИВАНЕТА ПЕЙКОВА ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ Е НА ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Хуманитарната гимназия „Дамян Дамянов“ от Сливен организира конкурси, посветени на 84-годишнината от рождението на Дамян Дамянов. В тях са участвали 51 участници от цялата страна. В литературния конкурс за учители на тема: „Какво ти липсва, за да си честит? Що искаш още, лакомнико смъртен? Тъй малко ти е нужно: да си сит, отвънка – залък хляб, мечта – отвътре! /от стихосбирката „Стигат ми солта и хляба“ – 1980 г./ са участвали7 учители. Седемнайсет са участниците, изработили електронен постер, а четирима са направили видеоклип по стихотворенията на Дамян Дамянов: „Здравей, любов“, „Среднощна лирика“, „Шах със себе си“. В литературния конкурс за ученици на тема: „Във този век на самота и ужас един добър, един човешки глас е толкова очакван, толкоз нужен!“ /от стихосбирката „Гимназия Родина“ – 1967 г./ са се включили 22 ученици. Те са писали приказки, разкази, стихотворения, есета. Иванета Пейкова, ученичка от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, зае първо място във възрастовата си категория /Х-XIIклас/. Сред класираните ученици, тя е единствената от Великотърновска област. Иванета е в XIIа клас, специалност „Хотелиер“. Нейният разказ „Приказката за тук и сега” е изпреварил есе от Монтана и разказ от Казанлък. Интересен е фактът, че всички в тази възрастова категория са абитуриенти. Учителят, мотивирал и подготвил Иванета, е инж. Славка Проданова.


12 януари 2019 година
 

Бероновци отново безапелационно грабнаха първото място на Деня на производителя

Под ръководството на специалистите в професията Росица Илиева, Татяна Панайотова и Веска Веселинова, учениците от нашата гимназия приготвиха свински джолан“ по бероновси“ и впечатлиха журито на Деня на производителя. Деница Байчева и Мине Али заслужено заеха първото място с изделието, приготвено от тях под вещото ръководство на специалистите. Събитието се провежда за девета поредна година и нашата гимназия, съвместно със Съюза на енолозите в България и ТД „Трапезица“ – В.Търново, е постоянен и очакван участник. Горди сме с учителите и учениците си! Бъдете все така успешни, Бероновци!

За поредна година учители и ученици от ПГТ грабнаха първото място в Деня на производителя


7 януари 2019 година
 

Проектите на Гимназията по туризъм са преминали успешно първия етап на национален конкурс

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Организатор е от Министерство на здравеопазването. Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Представителството на Европейската комисия в България. Възрастовите групи, към които трябва да са насочени проектите, са три - I-IV клас; V-VIII клас; IX-XII клас. Общо 65 проекта са преминали успешно първия етап, които ще се борят за 61 награди. Финалното класиране е ще бъде обявено на 25 май. От Гимназията по туризъм за втори етап са класирани и двата подадени проекта. В тематичната област „Здравословно хранене и физическа активност“ е проектът „Здравно махало“ с ръководител Албена Иванова, а във втората тематична област - „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ е допуснат „СТАРТ-И-РАЙ“, с ръководител инж. Славка Проданова. От Великотърновска област във възрастовата група IX-XII клас това са единствените допуснати проекти.


27 декември 2018 година
 

Награди за Гимназията по туризъм от международен конкурс

Конкурс за онлайн съдържание на тема: „Важните житейски теми през очите на децата и младите хора“ бе организиран от Българо-румънската търговско-промишлена палата в началото на 2018. Организаторите определиха четири категории /фотография, рисунка, видеоклип и презентация/ и три възрастови групи /6-10 г.; 11-14г.; 15-18г./ за желаещите да участват. Деца от България и Румъния изпращаха своите творби от януари до 30 ноември. За да изберат победителите, журиращите са оценявали по критериите оригиналност, съответствие с темата, естетическа стойност, качество и ниво на трудност. 12 рисунки, от участвалите над 60, ще бъдат включени в календар за 2019 година, уточняват организаторите. Сред тях са и рисунките на Деница Топалова от XIб клас специалност „Кетъринг“ и Елисавета Петрова от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Видеоклипът „Бъдещето зависи от мен“ на Румяна Иванова от XIIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ е класиран на второ място. Учителят, мотивирал и подготвил учениците, е инж. Славка Проданова.


17 декември 2018 година
 

За втора поредна година Гимназията по туризъм „ Д-р Васил Берон“ спечели проект на американската организация The Olga Lengyel Institute (TOLI)

За втора поредна година учителите по история Бистра Стефанова и Мариана Маринова спечелиха проект на американската организация The Olga Lengyel Institute (TOLI), свързан с Холокоста. Всяко поколение възприема Холокоста, национализма и неговите проявления по собствен начин. Чрез дейностите, предвидени по проекта се цели да се събуди любопитството и съпричастността на учениците като гаранция за бъдеще, изградено в мир, толерантност, разбирателство и достойнство, бъдеще без расизъм и предразсъдъци. Отпуснатата субсидия в размер на 500 лева ще бъде използвана за предвидените дейности. Конференцията за мир, толерантност и зачитане на човешкото достойнство ще бъде проведена съвместно със студенти от Ателие "История и памет" на ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”. Тя ще даде възможност, припомняйки си историята, независимо от поколението, да се проследят настоящите опасности за свободата и човешкото достойнство и преди всичко да се вдъхне кураж на младите да творят своето мирно бъдеще. " Какво се случи и каква е моята представа за живот в мир и свобода"- това е посланието за създаване на атмосфера на уважение и толерантност което ще провокира изработването на ” Харта на човешките права”. Чрез участието си в проекта учениците ще бъдат стимулирани да действат срещу стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията в собствената им среда.


5 декември 2018 година
 

ПЪРВО МЯСТО ЗА ДЕНИЦА ТОПАЛОВА ОТ XIБ КЛАС В КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ВТУ

В рамките на научния семинар „Образованието в туризма“, провел се на 4 декември, бе организиран конкурс за есе на тема „Моята реализация в туризма - очаквания и реалност“. Организаторите, катедра "Туризъм" при Стопански факултет на Великотърновския университет, определиха двете категории участници – студенти от специалност „Туризъм“ и ученици от професионални гимназии по туризъм. Технически изисквания, срок и…..резултатите. Целта на научния семинар, според катедра „Туризъм“, е да събере на едно място бизнес организациите в туризма, представителите на обучаващите институции, както и самите обучавани, за да бъдат споделени добри практики за връзката образование-бизнес и търсене на реални възможностите за включване на бизнеса в процеса на обучение. Със своите професионални анализи и мнения, в научния семинар се включиха: ръководителят на катедра „Туризъм“- доц. д-р Венцислав Статев; Надежда Костадинова и Олга Манчева-Али, асистенти в катедрата; директорът на Дирекция „Бюро по труда“, Велико Търново – Обрешко Начев; Димитър Колев, управител на Pirin Golf Hotel & SPA, Банско; докторант по туризъм; гл. ас. д-р Десислава Алексова, експерт в Българска туристическа камара; Десислава Коева, Организатор туристически дейности, „Шугър импекс трейдинг“ (Етнографски комплекс „Българка“, с. Арбанаси, верига ресторанти BIANCO) и други. Общо 26 есета от три гимназии и три университета, от четири града. В категория ученици са участвали ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново; ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, Плевен и от Професионална търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, Свищов. Журито, оценявало ученическите есета е било в състав - доц. д-р Десислава Вараджакова (катедра „Туризъм“ при СФ на ВТУ); и Елица Михайлова (собственик и управител на туристическа агенция „Меджик трип“, В. Търново). На второ място се класира Милица Лазарова, ПГ по туризъм „Алеко Константинов, Плевен, а на трето - Евелина Минчева от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, Свищов. Есето на Деница Топалова, ученичка от XIб клас, специалност „Кетъринг“ е класирано на първо място. Учителят, подготвил победителката, е инж. Славка Проданова. Деница вярва, че по Коледа стават чудеса. И тези чудеса, тя ще намери в книгите, които ще си купи с наградата – ваучер за 50 лева.


декември 2018 година
 

Футболистите на ПГТ – първи на общинското първенство 2018!

Приключи ежегодната надпревара по футбол между училищата във Велико Търново. За трети път шампиони са футболистите от ПГТ – възрастова група 10-12 клас, които победиха всичките си противници със сериозни резултати- 6:2, 6:0 и 5:3, общо 17 вкарани гола, от които 7 гола в надпреварата отбеляза Боян Димитров от 12 В клас. Треньорът Николай Генчев и помощникът му Георги Димитров са амбицирани да подготвят отбор и в другата възрастова група, защото в гимназията ни учат много спортни талани. Съученици и учители посрещнаха тържествено своите футболисти, така, както се посрещат истински шампиони. Браво момчета, браво на треньорите, браво на гимназията, която доказва, че няма област, в която да не сме пъри и сред първите! Пожелаваме си нови успехи и все напред и нагоре!

Футболистите на ПГТ за пореден път победиха всички и са първи в общинското първенство


3 декември 2018 година
 

ОТНОВО ПЪРВО МЯСТО ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

Наградиха победителите в Националния исторически конкурс под наслов „170 години от рождението на Христо Ботев - 170 години път към свободата, път към безсмъртието”. Събитието бе в пленарната зала на Община Варна на 29 и 30 ноември. Организатори на надпреварата, което се провежда под патронажа на кмета Иван Портних, са Регионалното управление на образованието и школа „История” към Първа езикова гимназия във Варна. В конкурса са участвали 55 училища от 49 града от цялата страна. Представени са над 250 проекта в категориите: доклад, есе, презентация и драматизация/видеофилм. След направената селекция са отличени 74 групови и индивидуални проекта, както и 32-ма учители, подпомогнали успешната подготовка на учениците. Конкурсът, посветен на Христо Ботев, бе съпътстван от Национална ученическа конференция. В нея участваха Боян Ботйов, председател на Фондация „Христо Ботев“, д-р Милен Врабевски, председател на фондация „Българска памет”, историците от СУ „Св. Климент Охридски”- проф. д-р Пламен Митев и проф. д-р Димитър Веселинов, д-р Станка Димитрова, председател на Общобългарски комитет „Васил Левски“ за град Варна. В категория „Есе“ с поощрителна награда е ученичката на Гимназията по туризъм, Диамира Кирилова от Хв клас, специалност „Анимация в туризма“ от Гимназията по туризъм. Неин ръководител е Бистра Стефанова. Първото място зае презентацията „Ти, учителю, си другото име на България“. Автори са Марианна Стоянова и Пламена Петева от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Това е безапелационно първо място, заявиха от журито, тъй като във всички останали категории на първо място са класирани по две разработки, само в категория „Презентации“ е една. С грамоти от организаторите; от Асоциацията на българите по света; плакет и грамота за принос в съхраняването на Ботевия дух, идеали и творчество от Общонародната фондация „Христо Ботйов“ и парична награда се завърнаха абитуриентките от XIIв клас. Ръководител на победителките е инж. Славка Проданова.


29 ноември 2018 година
 

Учител от Гимназията по туризъм в семинар на Европарламента

Европейският парламент организира семинар за старши посланици по Програмата за училища посланици на Европейския парламент на 20 и 21 ноември в Брюксел. В него участваха близо 100 учители от сертифицираните училища посланици от 25 страни, членки на ЕС. Един от петимата учители, представящи България в събитието, бе инж. Славка Проданова. Тя е учител по икономически предмети и старши посланик по Програмата в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново – първото училище в региона, включено в Програмата. За участие в Програмата през 2017/2018 учебна година кандидатстваха 140 училища. Одобрени бяха само 40. Голямата награда, посещение на ЕП, спечели училище от Пазарджик. Само 14 старши посланика, от общо 60, бяха наградени с участие в семинари в Европарламента в периода април-ноември 2018. „Съвети и вдъхновение за изпълнението на Програмата за училища посланици“ бе темата в първия ден от семинара. Чрез интерактивни дейности, старшите посланици се запознаха с методи и форми на преподаване на знания за Европейския съюз и европейската парламентарна демокрация. В работните групи бяха включени по един представител от всяка държава. Учителите споделиха добри практики, представяйки дейностите, свързани с Програмата и проведени в техните училища през изминалата учебна година. „Европейският парламент – роля, правомощия и образователни възможности за младите хора“ бе обсъжданата тема през втория ден. С посещение на Дома на европейската история и инфотур из ЕП, приключи семинарът. Учителите-участници в семинара се разделиха заредени с нови идеи, вдъхновение и мотивация за съвместни дейности.


26 ноември 2018 година
 

Първо място в Национален конкурс за Дарина Дочева от Гимназията по туризъм!

Над 1500 ученици от цялата страна се включиха в десетото издание на конкурса "Национален парк Рила - познат и непознат". Чрез есета, рисунки, фотографии и макети, изработени от естествени материали, децата показаха своето виждане за опазването на околната среда и красотата на природата. В конкурса взеха участие ученици от I до ХII клас от цялата страна, като общият брой на творбите е с над 30% повече от миналата година. Жури определи по категории най-добрите творби от постъпилите общо 1077 рисунки, 92 разказа и есета, 126 фотографии, 103 мултимедийни презентации и 48 творби на приложен еко-дизайн. „Спомени за днес“ е заглавието на най-доброто есе, класирано на първо място в конкурса. Автор е Дарина Дочева, ученичка от XIIг клас, специалност „Кетърниг“ от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. „Годината е 2068. Имам внуче, следя го на монитора, защото се връща от училище. Кодът на вратата изпиуква с неговия сигнал. Влетява с бурно бръщолевене, от което разбирам само няколко думички – глад, тоалетна, мобилно приложение за Рила. Спира ми дъхът. Рила, Мусала, България. Не съм ходила в Родината си от половин век. Не съм ходила в Рила, пак от толкова. А беше време…“ така започва есето на Дарина и нататък са мислите й за детството, легендите, Рила. Румяна Иванова от XIIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ е с поощрителна награда в същата категория. „Казвам се Рила. Е, не ме питайте на колко години съм. Жена съм, все пак. И майка. Майка на мноого деца. Днес ще Ви разкажа за тези, които, не знам защо, но Вие наричате "белите дробове на планетата". И други деца имам. Не знам как ги наричате, но те са моето сърце. Те, всичките ми деца, са в моето сърце. В сърцето на Рила. Не че да се хваля, но самата аз съм много красива………..“ това е началото на есето й „Казвам се Рила“. В своята творба, по интересен начин, Руми разказва за видовете растения в Рила. Учителят, подготвил победителките в Националния конкурс, е инж. Славка Проданова.


12 ноември 2018 година
 

Ивайло Гасеров от 11б клас спечели титлата UniChef Junior Трима наши ученици заеха призовите позиции в престижната надпревара „Търси се UniChef”. Гордеем се с вас, Бероновци!

Най-добрият млад готвач на България за 2018 г. е нашето момче -16-годишният Ивайло Гасеров. 11-класникът от специалност „Кетъринг” спечели третото издание на конкурса „Търси се UniChef” на Uniliver Food Solution. В миналогодишното второ издание на конкурса гимназията ни участва с няколко състезатели и всички бяха в първата десетка на класирането. Конкурсът на международния гигант в дистрибуцията на хранителни продукти е в две категории – професионални готвачи и ученици от професионални гимназии. Преминава в два етапа. В първия всички кандидати публикуват на платформата на компанията своя рецепта. След свободно гласуване в Интернет, десетте най-харесвани блюда бяха допуснати до втория кръг. Самият финал, който се проведе на 7 и 8 ноември по време на изложението SIHRE в София, изискваше от кандидатите да приготвят на място под погледа на професионално жури своята рецепта в три порции. Майсторството на участниците и вкуса на ястията им се оценяваше от топ готвачи с международна известност – Хю Бутин от Канада, Антоан Вераст от Франция и Сайан Уондуей от Тайланд. Ивайло Гасеров, който участва и миналата миналата година и тогава зае петото място при учениците, се включи в тазгодишния конкурс с агнешки котлети с билкова коричка, гарнирани с пюрета от грах и от земна ябълка. Атрактивната му презентация в първия етап му осигури най-много гласове в категория Junior и място на финала. Представянето пред журито не мина без екшън за Ивайло. В един момент се оказа, че са измили чинията му с пюрето от грах и му бяха дадени десет минути допълнително време, за да завърши рецептата си. В крайна сметка журито оцени не само вкуса на неговото агнешко, но и самообладанието и куража на най-малкия участник в конкурса. Победата на Ивайло Гасеров бе обявена от шефа на „Юниливър България” Мариян Георгиев. Тя върви с ваучер за 1000 лева за оборудване, който ще бъде получен от училището на победителя. За самия млад виртуоз в кухнята награда е сет от ножове и 500 лв. Ивайло не можа да получи наградата си лично, за да не изпуска прекалено много от часовете в училище. Но новината го намери бързо и само засили увереността му, че е намерил своето поприще и е на прав път в житейския си избор. Търновската кулинарна школа всъщност обра най-много награди тази година. Второ място в конкурса за ученици зае също Янислав Дамянов, който също е от 11Б, специалност „Кетъринг” на нашата гимназия. Неговото изделие е патешко бутче с билкова коричка и кокосови стърготини, зеленчуци конкасе с азиатско песто и портокал, мус от гъши дроб върху багетка и азиатски сос. Наградата за отличното представяне на Яни е професионален кухненски нож и 300 лв. Изключително достойно се представи и Йорданка Галинова, зрелостничка от специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, която за втора година е в челната десетка на състезанието. Нейното изделие е агнешки котлети с коричка от ядки, пюре от грах, кокосово мляко и мента, сос братен Джус. Поздравяваме нашите ученици за уменията, постоянството и самочувствието, с които печелят състезания и доказват високото ниво на нашата гимназия. Желаем нови още по-големи успехи!

 


9 ноември 2018 година
 

Първо място за есето на Румяна Иванова от Гимназията по туризъм в Националния конкурс „Родолюбие“

На 9 ноември в Националния политехнически музей се проведе церемония по награждаване на отличените разработки в XXVI-ия Национален ученически конкурс, под наслов „110 години независима България”, организиран от НК „Родолюбие” със съдействието на МОН, Исторически факултет на СУ „Св.св.Климент Охридски”, Синдиката на българските учители и Общо българска фондация „Тангра ТанНакРа“. Конкурсът развива интереса на учениците към българската история, бит, култура, материални и духовни ценности. До националния кръг са допуснати общо 154 разработки. Две са първите места за Великотърновска област. В категория „Реферати“ във възрастовата група до седми клас - Мария Арсова от Горна Оряховица и в категория „Есе“ – Румяна Иванова, ученичка от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. От Гимназията по туризъм са участвали 12 ученици, като двама са сред наградените. Всички останали получиха грамоти за участие. В категория „Реферати“ са участвали Мине Алит, ученичка от XIIб клас с консултант Бистра Стефанова и Ивайло Гасеров от XIб клас с консултанти Бистра Стефанова и Мариана Маринова. Останалите ученици от Гимназията по туризъм, участвали с есета и презентации са Камилия Лесичкова, IXа клас, Пламена Петева, Марианна Стоянова, Ивана Цонева и Стефан Филев от XIIв клас. В категория „Презентации“ са били допуснати 49 разработки. Янислав Василев, ученик от XIIг клас, специалност „Кетъринг“ се класира на трето място с презентацията си „Времето на паметта ни“. Учителите, подготвили Янислав са Мариана Маринова, учител по история и цивилизация и инж. Славка Проданова. В категория „Есе“ кандидатурите са били 44. „Емпатията днес“ е есето, донесло първо място на Румяна Иванова, ученичка XIIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Неин консултант е инж. Славка Проданова.


8 ноември 2018 година
 

Креативните лагери на Гимназията по туризъм в европейския ден на здравословното хранене

В Европейския ден на здравословното хранене, най-голямата професионална гимназия в областта проведе две събития - креативните лагери „Глобално училище – глобални мечти“, 2018 и „Професиите в туризма“. „Глобално училище – глобални мечти“ е заключителното събитие на всички дейности, свързани с „Глобално училище“. Това е приз, който Гимназията по туризъм получава за втори път в конкурса, организиран от Българската платформа за международно развитие, Министерство на образованието и Министерство на външните работи. Участниците бяха разделени на три възрастови групи. Децата от подготвителните групи до IV клас участваха в състезанието за най-бързо подреден пъзел. Над два месеца те се подготвяха за състезанието, тъй като на 25 септември, денят, в който са приети Целите за устойчиво развитие, получиха като подаръци хартиени и електронни пъзели – Добро здраве, Качествено образование, Равенство между половете и 17-те цели за устойчиво развитие. Учениците от V до VII клас чрез драма метод, представиха казусите, свързани с опазването на природата – „И Природата няма да плаче“, „За боклука наш насъщен“ и „Пчелите не четат табели“. Ученици от XII клас и студенти от специалност „Туризъм“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в световно кафене „Равенство“ разискваха равнопоставеността на половете. „Професиите в туризма“ бе вторият креативен лагер, посветен на Европейската седмица на професионалните умения. Гостите се запознаха с професията на туроператора чрез атрактивния маршрут „Балкански синдром“. Бъдещите екскурзоводи представиха беседата „Перлите на Балканите“, а аниматорите в туризма - „Балканска приказка“. Всяка една от презентациите бе свързана с Европейската година на културното наследство. Ресторантьорите усмихнаха всички чрез приготвените типични ястия от Българската национална кухня. Участници в творческите ателиета бяха децата от търновските детски градини „Първи юни“ и „Слънце“ ; учениците от основните училища: от Горна Оряховица „Иван Вазов“ и „Св. св. Кирил и Методий“, „Елин Пелин“ от Първомайци; „Христо Смирненски“ от Самоводене; „Неофит Рилски“ от Килифарево; „П. Р. Славейков“, „Св. Патриарх Евтимий“ и „Д. Благоев“ от Велико Търново; начално училище „Цани Гинчев“ от Лясковец, както и студентите от специалност „Туризъм“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Модератори на творческите ателиета бяха ученици от специалностите „Туристическа анимация“, „Организация на туризма и свободното време“ и „Кетъринг“, а ментори – Албена Иванова, Веска Веселинова, Галина Йорданова и инж. Славка Проданова. Съорганизатор на креативните лагери бе Европейският информационен център „Европа Директно“ - Велико Търново.


5 ноември 2018 година
 

В Болградската гимназия в деня на бесарабските българи

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново е единственото училище от България, което се състезава с близо 5000 училища от цял свят в състезанието School Enterprise Challenge от четири години. Състезанието се провежда всяка година от март до октомври и в него участват млади предприемачи от над 190 държави. Приключи посещението в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ на Елисавета Петрова, ученичка от IXа клас и инж. Славка Проданова. Визитата бе награда от Международния конкурс “160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие“. Седем ученици и техните ръководители посетиха български училища в Болград, Измаил и селата Кубей и Городное. В деня на бесарбските българи – 29 септември, победителите в конкурса присъстваха на тържествата по повод празника. Всички ученици получиха грамоти от Болградската гимназия за участието си в конкурса. Новите приятелства породиха и идеи за следващия конкурс. Книгата „1000 причини да се гордеем, че сме българи“, която ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ подари на домакините предизвика голям интерес.


2 ноември 2018 година
 

Румяна Иванова, управител на учебната компания BOYAR DREAMS, участва в Симулация на Европейския парламент

От 30 октомври до 1 ноември във Велико Търново събра ученици, представители на 17 области и над 40 училища, за да участват в симулация на заседания на Съвета на ЕС и Европейския парламент. В събитието се включиха повече от 100 ученика на възраст 17-18 години от 18 града в България, които в продължение на два дни дискутираха бъдещето на страната ни и на Европа. От град Велико Търново в младежкото събитие се включиха пет абитуриентки – 4 от Езиковата гимназия и Румяна Иванова от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ с ръководител Мария Джамбазова. Основната тема беше „Как да се формира новият европейски бюджет за периода 2020 – 2027 година”. Участниците в симулацията оформиха пет от общо седем парламентарни групи, аналогични на Европейския парламент, като болярите участваха в групите на „Европейската народна партия” – Румяна Иванова, а момичетата на Езиковата гимназия -- „Социалисти и Демократи”; „Алианса на либералите и демократите”, „Европейската обединена левица” и „Европа на свободата и демокрацията”. Събитието беше открито от заместник кмета на Велико Търново – проф. Георги Камарашев, а гости на симулациите бяха ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България – Теодор Стойчев и проф. д-р Ингрид Шикова – професор по Политики на ЕСВ, катедра „Европеистика”, СУ „Св. Климент Охридски”. На втория ден в дебата за бъдещето на Европа се включиха и българските евродепутати Ева Майдел (Паунова) и Светослав Малинов и доц. д-р Иво Инджов, преподавател в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ на Великотърновския университет. Като част от програмата младежите посетиха музей „Учредително събрание”, а в навечерието на Деня на народните будители съпреживяха спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина”. По повод Европейската година на културното наследство, младите хора посетиха Арбанаси. Националното събитие беше организирано от информационните центрове от Мрежата „Европа Директно” в България съвместно с Представителството на Европейската комисия и Бюрото на Европейския парламент в България. Целта е младите хора да повишат информираността си за предстоящите през месец май 2019 г. избори за Европейски парламент и начините на взимане на решения в ЕС, а също така да се включат в процесите на обсъждане на бъдещото развитие на Европа.


1 октомври 2018 година
 

Елисавета Петрова от Гимназията по туризъм ще посети Болградската гимназия

Министерството на образованието и науката, Областната администрация на Сливен и регионалните управления на образованието организираха национален литературно-исторически конкурс за написване на есе, посветен на 160-годишнината на Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“ – гр. Болград, Украйна. Съорганизатори на надпреварата, под надслов “160 години Болградска гимназия – извор на родолюбие“, бяха сдружение „Мати Болгария“ и фондация „Памет“. До 18 септември трябваше да бъдат представени творбите. Право на участие имаха учениците от V до XII клас от всички видове училища в страната и от българските училища в чужбина. Критериите за оценка бяха оригиналност и творчество; дълбочина на осмисляне, аргументираност и достоверност на темата; умение за излагане на фактите по темата чрез примери от историята на Болградската гимназия като извор на родолюбие; езикова и стилистична култура. Есетата са били оценявани от Комисия, председателствана от Димитринка Петкова, заместник областен управител на Сливен и членове: Радостина Николова, главен експерт по история в Министерството на образованието и науката; проф. д-р Станислав Станилов, Българска академия на науките; проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Историческия факултет в СУ „Св. Климент Охридски“; Валентина Димитрова, Фондация „Памет“ и др. „Петият директор на Болградската гимназия е доктор Васил Берон. Моето училище, Професионалната гимназия по туризъм във Велико Търново, носи неговото име. Кой е Васил Берон? Директор на Болградската гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, учредена на 28 юни 1858 година с хрисовул от княз Никола Богориди? Лекар? Доброволец? Общественик? Ще Ви разкажа……“. Така започва есето „Петият директор“ на Елисавета Петрова, ученичка от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, с което е класирана на второ място във възрастовата категория „IX-Xклас“. Възпитаничката на Гимназията по туризъм е единствената участничка от региона, заела престижното място. Екскурзия до Болградската гимназия и парична награда получиха класираните на първо и второ място от всяка възрастова група. Посещението на победителите от Националния конкурс ще бъде на 1 ноември – Денят на народните будители. Учителят, подготвил Елисавета Петрова, е инж. Славка Проданова.


13 август 2018 година
 

Гимназията по туризъм е сред победителите в Националния ученически конкурс, посветен на Европейската година на културното наследство

Известни са победителите от Националния ученически конкурс „Нашето наследство – където миналото среща бъдещето“, организиран от „Европа Директно”, София; Европейския потребителски център, България; Център за развитие на човешките ресурси. Кандидатите за наградата са били екипи от 32 училища от страната. Темата бе „Нашето наследство: където миналото среща бъдещето”. Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския съюз, да се даде възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за ценността на общото европейско културно наследство. Всеки екип трябваше да представи разработка, представяща същността, историята, настоящето и бъдещето на един или повече европейски културни обекта. Учебната компания на Гимназията по туризъм представи обекта на ЮНЕСКО „Традицията за производството на Чипровски килими“. Журиращите са били впечатлени от електронните пъзели, съпътстващи писмената разработка. В първия, младите предприемачи представят историята на производството, озвучен с химна на град Чипровци, а вторият, представящ символиката при изработването им, е озвучен с типична за Северозапада музика, изпълнена от духов оркестър. Седем са победителите. Наградата е тридневен еколагер. Това е поредната победа на учебната компания BOYAR DREAMS. Учителят, подготвил и мотивирал Янислав Василев, Румяна Иванова и Марианна Стоянова, е инж. Славка Проданова


6 август 2018 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ Е УЧИЛИЩЕТО ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново е единственото училище от България, което се състезава с близо 5000 училища от цял свят в състезанието School Enterprise Challenge от четири години. Състезанието се провежда всяка година от март до октомври и в него участват млади предприемачи от над 190 държави. През 2015 Гимназията по туризъм завоюва наградата за регион Източна Европа и Близкия Изток и получи правото да се нарече „Училище на млади предприемачи“. През 2016 Поля Петрова-Янкова, учител по английски език, бе избрана да бъде в борда на учителите-консултанти, а Деян Христов, ученик от специалността „Организация на туризма и свободното време“, бе член на екипа от ученици-консултанти от петте континента. Те са единствените представители от България в консултантския екип на световното състезание по предприемачество. Постигнатите успехи мотивират екипа от учители и ученици. Дарителски кампании; предприемачески продукт, представящ търновските традиции и обичаи; творчески работилници – много са дейностите на бъдещите професионалисти в туризма. Кампанията на състезанието, по традиция, включва разнообразни инициативи. Всяко участие на младите хора е оценявано от международната комисия. И тази година участието на учениците от Гимназията по туризъм стартира с успех. Поредното признание за предприемаческия дух, знанията и уменията си, възпитаниците на най-голямата професионална гимназия от Великотърновска област завоюваха във фото-мини състезанието "Световен ден на уменията на младите хора". „Горди са от постигнатото, защото осъзнават отговорността, че представят България, Велико Търново, училището си и себе си“, това споделя координаторът на проекта - Люба Диманова, учител по английски език. Успехът да е с тях на финала на световното състезание по предприемачество!


29 юни 2018 година
 

Награди от Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“

Приключи Националният ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“. Това е XII издание, което бе посветено на 140-годишнината от края на Руско-турската освободителна война. Организатор на конкурса е Национално движение „Русофили” с подкрепата на Министерството на образованието, Национален дворец на децата, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Синдиката на българските учители. С грамоти бяха отличени разработките на Марианна Стоянова от XIв клас, раздел „Интервюта“ и на Янислав Василев от XIг клас, раздел „Мултимедийни презентации“. Учителят, подготвил учениците, инж. Славка Проданова бе сред наградените научни консултанти.


20 юни 2018 година
 

Сертификати за успешно завършено онлайн обучение „Дебатът за бъдещето на Европа“

Европейски информационен център - Европа Директно, Велико Търново организира онлайн обучение за младежи от цялата страна на възраст 15-29 години в периода април-май. Темата бе „Дебатът за бъдещето на Европа“, а продължителността 16 учебни часа. Курсът включваше модули, ориентирани към усвояването на знания за европейски институции, политики, приоритети на Европейския съюз и Българското председателство. Основната цел бе участниците в курса да задълбочат своите знания за Европейския съюз. Обучението се проведе изцяло онлайн в специализирана платформа за дистанционно обучение, която позволява обучаемите да работят индивидуално по учебния материал във време удобно за тях. Курсът е разработен от експерти в областта на неформалното обучение на база личния си опит при преподаването на европейска интеграция и организирането на доброволчески акции за разрешаване на местни проблеми. На 19 юни в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, доц. д-р Теодора Калейнска, ръководител на Европа Директно - Велико Търново, връчи сертификатите на положилите успешно финалния тест. Това са единайсетокласниците Вяра Тихомирова, Ивана Цонева, Марианна Стоянова, Пламена Петева, Румяна Иванова и Янислав Василев. Това е управленският екип, успешно управляващ учебната компания BOYAR DREAMS. Марианна, Пламена, Румяна и Янислав са и младши посланици по Програмата за училища-посланици на Европейския парламент. Учителят, подготвил учениците, е инж. Славка Проданова.


11 юни 2018 година
 

Гимназията по туризъм отново е единственото „Глобално училище“ в региона

Най-голямата професионална гимназия в областта е носител на наградата „Глобално училище“ за втори път. Организатор на националния конкурс е Българската платформа за международно развитие. Допустими участници в него са всички училища, които имат желание да въведат или са работили и искат да продължат да работят по темите за глобално образование и Целите за устойчиво развитие. Заинтересованите кандидати участват в конкурса с концепция за дейности, която се оценява по критерии, обединени в две групи - предишен опит и предложение за инициатива. Журиращите оценяват устойчивостта; обхванатия брой ученици и учители; инициативите и практиките в училище в раздел „Предишен опит“. Приложението за инициатива е оценявано по реалистичност; оригиналност; съответствие с принципите на глобалното образование; ангажиране на цялата общност в и около училището, включително родители и граждани; механизми за популяризиране. Максималният брой точки, които може да получи кандидатът е 50. Журиращите са представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи и групата по глобално образование към Българска платформа за международно развитие. От десетте финалисти, само пет училища, получават 1 000лв за реализиране на инициативата, описана във формуляра за участие в конкурса и приз „Глобално училище“. В конкурса са участвали 55 училища от 35 населени места. Наградата „Глобално училище” е учредена през 2015година, като организаторите имат амбицията да я превърнат в ежегодна инициатива. Призът „Глобално училище“ бе връчен на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново и ДФСГ „Интелекти“, Плевен; СУ „В. Левски“, Карлово; СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Карнобат; Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън", София. Официалното събитие бе в рамките на традиционната Национална конференция за глобално образование в София.


4 юни 2018 година
 

Янислав Василев от Гимназията по туризъм отново победител в Национален конкурс

Националният конкурс „Лятно европейско училище“ обяви своите победителите. Това са 54 млади хора на възраст от 16 до 21 години от цялата страна. Надпреварата е част от инициативата „Европейско междучасие“ на евродепутата Светослав Малинов и бе на тема „Другите европейци“. Кандидатите трябваше да напишат интересен текст между 150 и 300 думи, който да се фокусира върху една от държавите членки на Европейския съюз и нейни културни, социални, исторически или други особености, с приложено тематично изображение. Критериите, по които са оценявани творбите са грамотност, оригиналност, увлекателен изказ. От 5 до 9 юли победителите ще бъдат в Панагюрище, за да опознаят EС, екипния дух и работата със социалните мрежи. Янислав Василев, ученик в XIклас, специалност „Кетъринг“ и още трима млади хора от Великотърновска област са сред победителите - от ПМГ „Васил Друмев“, СУ „Цанко Церковски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. „Малта – страната на рицарите“ - така Янислав е озаглавил своята кандидатура. Ученикът на Гимназията по туризъм описва интересни факти от историята, географията, членството й в ЕС, обектите на ЮНЕСКО на най-малката държава в Евросъюз. Интересите и хобито на бъдещия професионалист в ресторантьорството е кулинарията. Това е причината за проучването на малтийската кухня, описани в творбата му. Учителят, подготвил Янислав Василев, е инж. Славка Проданова.


2018 година
 

Ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” ще се обучават в HRS Culinary Academy гр. София

5 ученици от Гимназията по туризъм  получиха стипендии на стойност по 500 евро, за обучение в HRS Culinary Academy.  Младежите ще могат да избират  и  програмата, по която да се  обучават:  кулинарни изкуства, кулинарна фотография, студена и топла кухня, френски десерти и работа с шоколод в шоколадово ателие. На 4 юни, екипът на академията гостува в ПГТ „Д-р Васил Берон” за откриването на най-новата демонстрационната зала в Гимназията. Залата е  изградена със средства по  Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”. Готвенето е любов, готвенето е забавление, но и умение - сподели  Милен Златев, шеф-инструктор в академията. По време на демонстрацията  учениците  от специалност „Кетъринг” имаха възможност отблизо  да се запознаят с  най-новите методи , техники  и стандарти  на работа в кулинарията.

 


2018 година
 

Ученици от гимназията по туризъм, участват успешно в Ученически практики - Фаза I

63 ученици от ПГпо туризъм “Д-р Васил Берон” се включиха в „Ученически практики – Фаза I” на МОН. Младите хора работят в реални условия в търновски фирми, а за труда си ще получат стипендия в размер на 300лв. Работните места за гимназистите са подсигурени по проект “Ученически практики – Фаза I . Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС, чрез Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Учениците, които участват в проекта, са от всички направления и специалности на училището. Те работят като готвачи, сервитьори, хотелиери, аниматори и екскурзоводи. Практическото обучение се счита за успешно завършено при отработени 240 часа. Сред партньорите на училището са Гранд хотел “Янтра”, Меридиян Болярски”, ресторантите “Щастливеца”, «Бианко”, «Боляри», Регионален исторически музей, Евротурс ВТ и др. За правилното изпълнение на задачите» се грижат наставници от екипа на заведенията, на които също ще бъдат изплатени финансови стимули. Една от целите на проекта е да улеснява прехода на младите професионалисти от училище към работното място, за успешната им реализация на трудовия пазар, подобряване на връзките между ПОО и бизнеса.

 


5 май 2018 година
 

Отличие по Гражданско образование за Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”

На 4 и 5 май 2018 година се проведе Четвъртата национална конференция по гражданско образование. За пореден път домаките от СУ „Св. Климент Охридски” - град Добрич събраха младите хора на България, за да търсят решение на наболелите проблеми на нашето динамично време. Какво е необходимо, за да се възстанови връзката между поколенията? Защо позволяваме традиционни ценности да губят своята основополагаща роля? Това бяха само част от дискутираните въпроси. Респектиращи за всеки присъстващ ще останат ерудираността и обоснованото самочувствие на учениците, които убедително успяха да защитят своята позиция. Интересен, но не необясним е нарастващият интерес на младите хора към насилието. Голяма част от презентираните от участниците идеи отразиха различни решения на проблема за насилието - у дома, в училище и в обществото. „Възможно ли е само със средствата на морала и чрез доверие в човека да победим насилието?’’ е проектната идея, която защитиха на конференцията Михаела Папазова и Надежда Иванова от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”. Те получиха своята заслужена награда от жури, съставено от университетски преподаватели. Михаела и Надежда, заедно със своя преподавател по философия г-жа Валя Пилева, постигнаха своя успех в съревнование с 211 творби на ученици от 74 населени места в страната. За да достигнат до заключителния етап на конференцията, те преминаха през предварителен подбор на участниците. Чест прави както на организаторите, така и на участниците, че наградите от тази конференция са само морални и липсват станалите сякаш задължителни в наше време материални награди и обещания за прием във ВУЗ. Защото все пак целта на гражданското образование е да възпитава духовни ценности у морално извисени личности.


2 май 2018 година
 

Николаос Цитиридис в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“

Поводът за гостуването на журналиста, спечелил наградата за млад журналист "Валя Крушкина – журналистика за хората“, е инициативата „Журналисти в училище“. За трета поредна година Гимназията по туризъм е единственото училище от Велико Търново, което е сред одобрените кандидати. „Журналисти в училище" е част от дейността на Фонд „Валя Крушкина", учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Петото юбилейно издание на инициативата е с акцент върху повишаването на медийната грамотност сред подрастващите. Срещата с Николаос Цитиридис /OFFnews/ стартира с образователното филмче „Фалшивите новини и как да ги разпознаваме“. И започнаха въпроси, последвани от отговори и много усмивки. Световни новини; бъдеще на Евросъюза; чалгата; жълтите вестници; цензурата; авторското право; заплахите; корупцията; артист-журналист и връзката между тях; как отмаря - това бяха част от въпросите, зададени от учениците на Гимназията по туризъм. И като че ли, този разговор се превърна и в урок по родолюбие. „В България нищо не може да спре кадърните. Сигурно ще имате пречки, но в България всичко може да направите. Вкарвайте във всяко нещо мисъл и ще го направите. Искаш ли да направиш нещо, ще го направиш. България е супер! България е върхът!“ – така отговори Цитиридис на „Защо не в чужбина?“. Кога ще е следващата среща? Дали в някой час, в който Николаос Цитиридис ще е учител, предстоят уточнения. Със сигурност, обаче, ще е на представление на Стендъп комедия на Комеди Клуб София. Кандидатурата на училището е дело на младшите посланици на Европейския парламент по Програмата за училища посланици, под ръководството на инж. Славка Проданова. На срещата с Николаос Цитиридис, учениците на Гимназията по туризъм бяха поканили и студенти от специалност „Право“ и „Туризъм“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Николаос Цитиридис в ПГТ


20 април 2018 година
 

Ивана и Руми от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ с дипломи от Управление на образованието в Молдова

Участието в творческия конкурс „Флорий - 2018“, донесе дипломи на Ивана и Румяна, ученички от най-голямата професионално училище в областта - Гимназията по туризъм. Организатор на надпреварата е Управлението на образованието, младежта и спорта на район Тараклия, Молдова. Стихотворение, разказ или есе по една от темите „Любов и уважение към родителите – свещеното чувство“, „Вашето здраве е във вашите ръце“, „Обичам Родината си“, „Родна земя“, „Съвременното общество: прогрес или деградация“, имаха възможност да представят кандидатите. Според Виктория Войтович, специалист в Управлението, „Целта на конкурса е да се идентифицират и стимулират талантливите деца; да се развива творческия потенциал у младите хора и да се формира интересът към литературното и художественото творчество“. Румънски, руски, украински или български език бяха допустимите езици за творбите на участниците. Ивана Цонева и Румяна Иванова бяха единствените участнички от България. Момичетата са от XIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. В конкурса и двете участваха с есета, но по различни теми. Ивана Цонева избра темата „Обичам Родината си“, а Румяна Иванова - „Съвременното общество: прогрес или деградация“. Творбите на ученичките от Гимназията по туризъм са публикувани в „Свет“ - вестникът на район Тараклия. Учителят, подготвил Ивана и Румяна, е Славка Проданова.


20 април 2018 година
 

Две награди от Национален конкурс

Второто място в Националния конкурс „Велики Преслав – история на цял един народ” е за абитуриента от ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон", Владислав Борисов. Освен завоювалите първо, второ и трето място в отделните категории, специални награди получиха и други участници, чиито творби са станали лични фаворити на Общински съвет Велики Преслав, АМ „Велики Преслав“, ТД „Патлейна“, НЧ „Развитие 1874“ и ресторант „Панорама“ –гр. Велики Преслав. Такава специална награда получи Деян Христов от 11 в клас, за своята рисунка. Конкурсът се провежда под патронажа на МОН, неговата цел бе да провокира интерес и загриженост у младите хора, чувство за принадлежност към България, Родината и родния край, както и да създаде траен интерес към културно–историческото наследство на Велики Преслав. Това е поредната награда за стихотворение за Влади. Завършва специалност "Кетъринг", ще продължи образованието си в Пловдив. А сигурно ще и продължи да римува. Учителят мотивирал Владислав и Деян да участват в конкурса е Бистра Стефанова.


14 април 2018 година
 

Гимназията ни бе домакин на Националното състезание Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Нашата гимназия бе избрана за домакин на 12 –тото националното състезание по английски език - Лингвистично кенгуру, както и на Общото събрание на Асоциацията на Кеймбридж училищата на 13 и 14 април. Официалното откриване бе в читалище „Надежда“ с чудесен поздравителен концерт , подготвен от Старопрестолната гимназия по икономика, в който взе участие и наша танцова формация. 80 директори на асоциирани училища се събраха в нашата гимназия за Отчетното събрание на Асоциацията. При перфектна организация, осигурена от домакините, събранието ползотворно изпълни дневния си ред. Ученици от 10 В клас изненадаха гостите с представяне на ястията, включени в менюта от последната вечеря на „Титаник“, тъй като на 14.04. се навършват 106 години от най-голямата морска катастрофа и представиха видео с малко известни любопитни факти от историята на презокеанския лайнер. Като прекрасен завършек на работата на събранието бе уникалният кетъринг, подготвен и представен от колегите специалисти, който предизвика възхищението на гостите. „Страхотни, мотивирани и толкова лъчезарни ученици учат във вашето училище!“; „Прекрасни деца, невероятна организация, вкусен и много ефектен кетъринг!“; „ Поздравяваме ви за положения труд, за невероятното посрещане, за всичко!“ –това са част от изразените спонтанно мнения на гостите, участвали в двудневната програма, съпътстваща националното състезание. Благодарности за учениците от 11 В клас, които демонстрираха висок професионализъм в екскурзоводските беседи по време на туристическата обиколка на Велико Търново; за учениците от 10 В клас, които представиха уникална презентация в края на Общото събрание и за учениците от 9 В клас, които се справиха перфектно с посрещането на гостите в хотелите и в гимназията, а също и участваха в поздравителния концерт, както и на мастър шефовете и сервитьорите, сътворили и представили кулинарните шедьоври в кетъринга. Разбира се, адмирации и за всички колеги, ангажирани в събитието.

 


13 април 2018 година
 

Отново учениците ни се класираха за Националните състезания по професии в Пловдив и Варна

От 30.03.2018 г. до 01.04.2018 г. в хотел „Дунав Плаза” – Русе, се проведе Регионалният кръг на Националното състезание по професии. Събитието се организира под егидата на МОН в партньорство с Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България, Българската асоциация на професионалните готвачи, Евро-Ток Интернационал, Българската асоциация на барманите и Българската асоциация на професионалните сомелиери. Гости на състезанието бяха: г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма на Република България, г-жа Магдалена Станулова – държавен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” на Министерство на образованието и науката В състезанието участваха 15 отбора на професионалните гимназии по туризъм и профилираните паралелки на средните училища от цяла Северна България. Тридесет и пет ученици показаха своите знания и умения в реална работна обстановка в четири категории. Нашият отбор се представи отлично. В три от състезателните категории нашите състезатели се класираха на челните места. Трето място завоюва десетокласникът Янислав Дамянов в категория „Най-добър млад готвач”. Янислав се обучава в специалност „Кетъринг”. На четвърто място в категория „Най добър млад барман” се класира Михаела Папазова. Четвърта е и Петя Славова в категория „Най-добър млад хлебар-сладкар”. В категория „Най-добър млад сервитьор” достойно се представи единайсетокласничката Ирина Петкова. Екипът учитеги, подготвял състезателите е в състав: Веска Веселинова, Валерий Желязков, Татяна Панайотова и Живко Миланов. Колегите са изключително удовлетворени и горди, защото гимназията ни отново и както винаги е сред най-добрите и възпитаниците им отиват на Националния кръг на състезанието.

 


12 април 2018 година
 

Румяна Иванова от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ отново финалист в Национален конкурс

Гордост за Велико Търново е Румяна Иванова, ученичка от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново, защото е финалист в петия Национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена“. Надпреварата е посветена на 75-години от спасяването на българските евреи и почитане паметта на загиналите в лагерите на смъртта 11 343 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот. Организаторът, Център „Алеф”, подкрепен от Община Бургас, Посолството на държавата Израел в България, ОЕБ Шалом и фондация „Роналд Лаудер”, предложи на кандидатите три теми. По темата „Аз бях един от спасените” 35 средношколци са извършили и изследователска работа, като са издирили очевидци от събитията през 1943 година и са представили техните разкази. 55 са се върнали с „машината на времето” в 1943 година, а 32 са предпочели да се озоват в бъдещето. Общият брой участници е 120 от 30 населени места в България. Журиращите: Михайлина Павлова – главен редактор на в. „Еврейски вести” и журналист в БНР, Румен Леонидов - поет, издател на литературния сайт „Факел бг” и Асен Йорданов – журналист и директор на сайта Бивол.бг оцени представените творби и открои най-добрите 16 автори. Финалистите на конкурса бяха част от церемонията по откриването на мемориал на благодарността в центъра на Бургас на 11 април - Международен ден на освобождаването от нацистките концентрационни лагери. Мемориалният знак, изграден от потомци на евреи, е посветен на всички граждани на морския град, които с риск за себе си и семействата си, са се противопоставили на директивата за депортацията на евреите от Царство България и са спрели потеглянето на готовите ешалони. На събитието присъстваха посланикът на Израел в България Н. Пр. Ирит Лилиан, кметът на община Бургас Димитър Николов, Сливенският митрополит Иоаникий и др. Руми е избрала темата „Ако машина на времето те „върне” в България през март 1943 година, как би постъпил/а?“. „Настъпва обратно броене. 4 март 1943. Нощ е. Всички спим. Тропот по вратите на домовете. Викове, крясъци, команди. Писъци на майки, поели на ръцете си бебета. Безумни, безсилни погледи на бледи мъжки лица. Боси нозе – на майки, на деца, на бащи. На хора. На нас, евреите. Имали сме нещастието да се родим евреи. Имаме нещастието да сме белязани. Носим звезди. Може би, такива звезди сме днес на небето?“ . Така започва есето на Руми от XIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Посланикът за един ден на държавата Израел, Румяна Иванова, завършва творбата си така – „Няма човешки разум, който да оправдае виновниците за страданията на евреите. А тези, които са ги причинили, нямат разум. Факт. И дано разумът надделява винаги. За да ни има нас, евреи и неевреи, всички хора на планетата Земя.“ Учителят, подготвил Руми за националния конкурс е инж. Славка Проданова.


2 април 2018 година
 

Ученичка от Гимназията по туризъм участва в международната конференция „Модел на Европейския съюз“

„Към цифровия единен пазар“ е темата на международната младежка конференция, организирана от Американския университет в България, Представителството на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент в България. Конференцията даде шанс на ученици, студенти и млади професионалисти да научат повече за начина на функционирането на Европейския съюз, чрез обмяната на идеи и сблъскване с различни езици и култури. Над 100 бяха участниците, от различни държави – България, Русия, Франция, Гърция, Македония и Сърбия. Само 15 български ученици са спечелили правото да бъдат част от „Model European Union“. Това са победителите от националния ученически конкурс за кратко видео на тема „Един начин, по който ЕС промени живота ми“. Видеото да е озвучено на английски език; в мотивационно писмо от 100думи, да се аргументира ролята, в която желаят да влязат от 30 март до 1 април – евродепутат, министър в Съвета на ЕС, журналист, лобист; перфектно владеене на писмен и говорим английски език – това са изискванията към кандидатите. Румяна Иванова от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е една от 15-те победители в конкурса за ученици. Тя е в XI клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. В мотивационното си писмо, Руми аргументира желанието си да бъде евродепутат. Видеото си Руми започва с „Това съм аз в първи клас. Годината е 2007. Паметна година. И за мен, и за България, нали?!“ и разказва за промените, настъпили в живота й. Като ученичка в Гимназията по туризъм, Руми е посетила Европейския парламент по Програма ЕВРОСКОЛА; в момента е младши посланик по Програмата за училища посланици на Европейския парламент; печели награди в състезания по английски език, организирани от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България; управител е на учебната компания BOYAR DREAMS. „Авторските права, фалшивите новини и електронните лични данни“ – това бе темата, по която ученичката от Гимназията по туризъм, представи доклад. Откриване, правила, разпределяне в комисии, избор на лидер, обсъждане, гласуване, изготвяне на изменения, гласуване, пресконференция – един нормален работен ден в Европейския съюз, макар и в негов модел. И много нови приятели, и много усмивки. Нивото на владеене на английски език е благодарение на работата й с учителя по английски език – Поли Петрова-Янкова, която е и класен ръководител на Руми. Учителят, подготвил Румяна Иванова за международната конференция „Модел на Европейския съюз“, е инж. Славка Проданова, ръководител на учебната компания BOYAR DREAMS и старши посланик по Програмата за училища посланици на Европейския парламент.


7 март 2018 година
 

Румяна Иванова от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ бе Посланик за един ден в посолството на Израел

По повод Международния ден на жената – 8-ми март, девет момичета бяха „Посланик за един ден“. Инициативата е на Посолството на Великобритания. Младите дами управляваха посолствата на Великобритания, Нидерландия, Финландия, Хърватия, Бразилия, Азербайджан, Мароко, Израел и Южна Африка, заедно с посланичките на държавите. Четири момичета от София, две от Гоце Делчев, едно от Видин, едно от Вършец и едно от Велико Търново – това са победителките. Конкурсът бе иницииран от Н. Пр. Ема Хопкинс в началото на месец февруари. Повече от 80 момичета са кандидатствали с есета. Целта на конкурса е да запознае победителките с международната дипломация в действие, а също така и да насърчи момичетата да се ангажират с политика и дипломация и да допринасят със своето мнение и гледни точки за международните отношения, развитието и разрешаването на конфликти. Младите дами наблюдаваха работата на посланичката в рамките на един ден и имаха възможността, заедно с водещи политици, учени, дипломати и неправителствени организации, да участват в дебат за начините за постигане на по-нататъшен напредък по отношение равенството между половете. Единствената участничка от Велико Търново и региона е Румяна Иванова, която управлява посолството на Израел. Руми е ученичка от XIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Освен, че участва във всички събития от програмата за деня, Руми беше и модератор на Световно кафене „E-quality", проведено в Посолството на Израел. Учителят, подготвил Руми е инж. Славка Проданова.


6 март 2018 година
 

Управленският екип на учебната компания BOYAR DREAMS се класира за националното състезание „Иновационен лагер - Социални иновации“

Известно е класирането за Иновационен лагер „Социални иновации“ - 2018, организиран от Джуниър Ачийвмънт България и NN Group, България. Целта му е да насърчи младежи на възраст между 15 и 18 години да използват когнитивните си способности с цел генериране на иновативни идеи, които да адресират социални проблеми, като същевременно развиват разнообразни умения, които им помагат да станат по-отговорни служители и предприемачи от социална гледна точка. За да участват в Иновационния лагер желаещите трябваше да предложат подход (продукт или услуга), насочен към ученици в начален и прогимназиален етап, чрез който да се ограничат негативните последици от ниската финансова грамотност. Тъй като тези ученици не са финансово независими, а финансовите решения се вземат от близките им възрастни, в решението трябваше задължително да включат механизми за въвличане на възрастните. Критериите, по които бяха оценявани предложените решения бяха иновативност, социална насоченост и изобретателност. Избрани са да участват 80 ученици. Подадените предложения, индивидуални и от екипи до трима ученици, са били над 100 от 20 населени места. Марианна Стоянова, Пламена Петева и Румяна Иванова от XIв клас са предложили кампанията PRM /public relations with money - връзки на обществеността с парите/. Момичета предлагат в различните възрастови групи, финансовата грамотност да бъде повишена чрез пъзели, онлайн игри, виртуална банка, а средствата за реализирането ще осигурят от почистване на градски пространства от рекламни материали за концерти, избори или други публични прояви. Пламена, Марианна и Румяна са управленският екип на учебната компания BOYAR DREAMS. Екипът PMR е подготвен от инж. Славка Проданова – ръководител на учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“.


2 март 2018 година
 

Първо място за ПГ по туризъм „Д-р В. Берон“ в Национален ученически конкурс, посветен на 140 години от Освобождението на България

Румяна Иванова, ученичка от XIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, спечели първото място в Националния ученически конкурс „Мила Родино”, посветен на 140 години от Освобождението на България в раздел „Мултимедийни презентации“. Организатори са читалище „Васил Христов 1927”, с. Рупци и община Червен бряг. В надпреварата, провеждаща се за четвърти път, са участвали над 100 ученици в различните възрастови групи и направления. Есета, стихотворения, рисунки, мултимедийни презентации на ученици от II до XII са изпратени от Благоевград, Петрич, Габрово, Севлиево, Плевен, Велико Търново, Ботевград, Панагюрище, Бургас, Сливен, Казанлък и други градове. Амбицията на организаторите е през следващата учебна година конкурсът да бъде включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН. „Заповядайте в картинната галерия, посветена на Освобождението на България. Знам, че бързате. Затова е виртуална. Не знам за къде бързате. Отделете няколко минути. Спрете бързането си. Погледнете картините. Замислете се. Отговорете си на въпросите – А ако нямаше война? А ако нямаше Освобождение? А ако….? Имаме Свобода. Има я Родината ни. Има я България… „ – така започва видеото на Руми със заглавие „Имаме свобода“. В нейната виртуалната картинна галерия са представени най-известните картини на Василий Верешчагин, Николай Оренбургски, Павел Ковалевски, Лев Лагорио, Петър Морозов, Алексей Кившенко, Алексей Попов и Петър Хаджиев и чрез тях Руско-турската освободителна война. Румяна Иванова е управителят на учебната компания BOYAR DREAMS. За конкурса е подготвена от инж. Славка Проданова.


28 февруари 2018 година
 

ОТНОВО СРЕД ПОБЕДИТЕЛИТЕ

На 28.02.2018 г. се проведе състезание по тенис на маса в ОУ"Бачо Киро". Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" взе: ПЪРВО МЯСТО ЗА ДЕВОЙКИ VIII-X клас И ТРЕТО МЯСТО ЗА ЮНОШИ VIII-X клас. ЧЕСТИТО!


16 февруари 2018 година
 

ОТНОВО СРЕД ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Две специални награди за ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ извоюваха Владислав Борисов от XIIб и Янислав Василев от XIг. Момчетата участваха в конкурса „Моят роден град“, организиран от вестник „Янтра ДНЕС“. Победителите бяха наградени лично от кмета на Община В. Търново Даниел Панов и посланика на Руската федерация у нас Негово Превъзходителство Анатолий Макаров на церемония в музей “Възраждане и Учредително събрание”. Творческата надпревара бе част от кампанията “Търново, Освобождението и възкресението на България”, организирана от “Янтра ДНЕС” по повод 140-годишнината от Руско-турската война и 20-я рожден ден на областния всекидневник. Участници от различни населени места в област Велико Търново, Любимец, Петрич, Попово и др. са се включили с рисунки, разкази, стихотворения, есета, електронни презентации и реферати. Разработките са оценявани от жури с председател проф. Петко Ст. Петков, който оглавява Съюза на учените в България – клон Велико Търново. Останалите членове на комисията са експертите в РУО Лидия Прокопова и д-р Марта Николова, учителят по български език и литература Камелия Станчева /ПМГ „В. Друмев“/ и Ралица Чешмеджиева от библиотеката. Рисунките са селектирани от художника Сашо Филев, експерта в РУО Анна Павлова и Диана Попова-рекламен мениджър на “Янтра ДНЕС”. Съорганизатори на конкурса са РБ „П. Р. Славейков” и Регионално управление на образованието във Велико Търново. Най-добрите млади автори представиха творбите си на Младежка научна сесия в Регионална библиотека “П. Р. Славейков” под ръководството на проф. Петков. В нея участва и доц. Светла Атанасова от търновския музей. Във фоайето бяха подредени и рисунките на талантливите художници. Три есета, реферат, две стихотворения, една рисунка и една презентация, това е статистиката за участниците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Това са учениците, които са имали знанията, уменията, нагласите, отношението и смелостта да участват - Владислав Борисов от XIIб клас със стихотворение, Никола Петров от XIб клас с есе, Деян Христов от XIв клас с рисунка, Цветелин Данев от IXа клас с есе и Магдалена Динчева от IXа клас със стихотворение, с ръководител Бистра Стефанова и учениците, с ръководител Мариана Маринова - Иванета Пейкова от ХIа клас с реферат и Славена Григорова от Хв клас с есе. В раздела за презентации от гимназията по туризъм е участвал само Янислав Василев, с ръководители Мариана Маринова и инж. Славка Проданова. Специални награди от конкурса взеха: ? Владислав Борисов XIIб клас за стихотворението си Освобождението на Търново с ръководител Бистра Стефанова. ? Янислав Василев от XIг за презентацията си „Времето на паметта ни“ https://www.youtube.com/watch?v=uClib8Wxw28 с ръководители Мариана Маринова и инж. Славка Проданова.  


18 януари 2018 година
 

Учебната компания на Гимназията по туризъм в Европейски конкурс за екологично устойчиво развитие

Приключи първият конкурс „Нашата класна стая за един устойчив свят“ по проект SAME WORLD. Това е Европейски конкурс за добри практики в областта на образованието за екологично устойчиво развитие. В него участват осем университети и неправителствени организации от Европа, както и представители от Кения, Мианмар, Мозамбик и Танзания. Това е причината наградата за ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ да пристигне в началото на 2018. Координаторът за България е Фондация "Български център за джендър изследвания". Конкурсът имаше за цел идентифициране и определяне на добри образователни практики, насочени към темите околна среда и устойчиво развитие в рамките на формалните системи за образование в Европа. Основните теми, към които трябваше да се отнасят разработките бяха климатични промени, екологична справедливост и екологична миграция. В него можеха да се участват учители от системата на средно образование от цяла Европа, които са прилагали образователни практики в областта на екологичното устойчиво развитие, включително обучение по глобално гражданство в последните 3 учебни години. Критериите за допустимост и оценка към споделената добра практика бяха – да е иновативна; да е въздействаща; да развива умения и компетенции за критично мислене, компетентност за действие и изясняване на ценности; да е фокусирана върху критични измерения на устойчиво развитие и адаптивност на практиката. Гимназията по туризъм участва с дейностите на учебна компания BOYAR DREAMS с ръководител инж. Славка Проданова. „Уча се да уча“ това беше заглавието на кандидатурата на бъдещите предприемачи. В нея те споделиха всички дейности за изискуемия период – лабораторията за глобално гражданство; креативния лагер „Глобално училище – глобални мечти“; „ГОВОРЕЩИ“ кошчета и други, свързани с темата „Климатични проблеми“. Това е поредната награда на учебната компания на Гимназията по туризъм. 


10 януари 2018 година
 

ОСМОКЛАСНИЧКАТА ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА С ПОРЕДНО ОТЛИЧИЕ

Министерството на образованието и науката обяви Национален литературен конкурс за написване на разказ или есе на тема: „Европа в България“ през ноември 2017. Поводът бе предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Конкурсът се проведе в две възрастови групи – 5-7 клас и 8-12 клас. Първата възрастова група трябваше да създаде разказ по темата в обем до 3 страници, а втората възрастова група – есе, в обем до 2 страници. Темата предполагаше „стесняване“, пречупване през личния житейски опит или през индивидуалното осмисляне. Единствен участник от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“в областния кръг на конкурса е Елисавета Петрова от VIIIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Учителите, подготвили и мотивирали ученичката са Цвeтомира Гонкова, учител по български език и литература и инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети.


2 януари 2018 година
 

Гимназията по туризъм „ Д-р В.Берон”, спечели проект свързан с Холокоста и социалната справедливост

Организацията, финансираща проекта е The Olga Lengyel Institute (TOLI), създадена с благотворителна цел и със седалище в гр. Ню Йорк. Работата и е свързана с развитието и вдъхновяването на учители, които преподават теми свързани с Холокоста и човешките права, както в САЩ, така и в Европа. Участвайки в проекта учениците ще осмислят същността на националсоциализма през призмата на геноцида, осъществен над евреите в годините на Втората световна война, ще дебатират за измеренията на човешките права чрез предлагане на нови гледни точки за възможните модели на съжителство на различните етноси и култури. Учениците ще се научат да откриват социалната несправедливост днес и вариантите за нейното преодоляване, ще формират активна гражданска позиция, ще развият умението за работа в екип, критично мислене и отстояване на собствената позиция. Възпитанието в дух на толерантност, уважение към другите, познаване и зачитане на основните човешки права, между които правото на идентичност, формирането на граждани с активна позиция, са все приоритети на съвременното образование и работата по проекта ще съдейства за това. „Да учиш и да не забравиш“ е темата на проекта, разработен от учителите по история- Бистра Стефанова и Мариана Маринова.


16 декември 2017 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ С ДИПЛОМ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

За десети юбилеен път фондация „Ценности” награди ученици, писали задълбочени разработки по дадена тема. От 1998 година насам благотворителната организация на Антонина Стоянова организира Национален исторически конкурс. Участниците в него до този момент са повече от 1600. „Датата на конкурса не е избрана случайно”, заяви водещата на церемонията и основен двигател на конкурса Петя Георгиева. Тя е в унисон с темата за 2017 „Семейни и родови истории от времето на комунистическия режим” и е възможно най-близкият почивен ден до 14 декември, когато през 1989 година за първи път бяха издигнати антикомунистически лозунги и се проведе първата обсада на парламента в посттоталитарните времена”. Научната надпревара е част от мрежата Eustory, която обединява исторически конкурси от всички европейски столици. Нейният представител Мигел Барос присъства в Балната зала на бившия Царски дворец - Национална художествена галерия, където бе официалната церемония. Президентът Петър Стоянов, по традиция, връчи отличията на класираните на първите три места, които освен диплом получават и парична награда. „Тръгват си без шум“ е филмът, награден с втора награда. Автор е Елисавета Петрова, ученичка от VIIIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ . Видеото е заснето и разказва за затвора в Белене, остров Персин. Интересен е фактът, че снимките са правени на 9 септември. Научният й ръководител е инж. Славка Проданова. Тя получи една от четирите награди в категорията „Научен ръководител“. На трето място, в категорията за реферати се класира „Да чуем гласа на историята. Проучване в село Мерданя.” на Владислав Борисов, ученик от XIIб клас, специалност „Кетъринг“. Научният му ръководител Бистра Стефанова получи наградата на Съюза на преподаватели по история в България. Грамоти за участие получиха: - Мариела Иванова и Цветелин Данев за филма „С прошката продължаваме да живеем“ с ръководители Бистра Стефанова и инж. Славка Проданова. - Деница Байчева, Таня Тодорова, Иванета Пейкова и Янислав Василев за фейсбук страницата си „Тъмната страна на комунизма“ с ръководители Мариана Маринова и инж. Славка Проданова. Министерството на образованието и науката връчи диплом на ПГ по туризъм „Д- р В. Берон“ за най-успешно представило се училище в десетия юбилеен Национален исторически конкурс на Фондация „Ценности“.

филмът, класирал се на второ място

другият филм

 


11 декември 2017 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ ОБРА НАГРАДИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Регионалното управление на образованието и Първа езикова гимназия от град Варна със съдействието на Общонароден български комитет „Васил Левски“, Фондация „Българска памет“, Община Варна и Регионалния исторически музей на града организираха Национален исторически конкурс и конференция на тема „180 години от рождението на Васил Левски – 180 години безсмъртие“. В надпреварата са се включили над 500 участници с индивидуални и екипни разработки в направленията - доклад; историческо или философско есе; компютърна презентация/филм; музикално изпълнение или драматизация. Безапелационен победител в категорията компютърна презентация/филм е ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. И това е така, защото и на първо, и на второ място са филмите на ученици от гимназията. „На кладата на свободата“ е видеото, заело първо място. То е дело на Стефан Филев, ученик от XIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и Надежда Иванова от XIб клас, специалност „Кетъринг“ ., Надежда и Стефан Ръководители на учениците са учителите – Бистра Стефанова, по история и цивилизация и инж. Славка Проданова, по икономически предмети. „Кои са мъчениците? Онези, които са дали живота си, за да има Свобода. Защото тя е върховно право, но и дългът на всеки човек, дълг на всеки народ. Свободата е състояние на духа. Тя не се дарява. За нея се воюва. С цената на свидни жертви. Ще превъртим историята, ще спрем времето, ще го забързаме, ще го обърнем. За да видим кои ще седнат на масата със Странджата.“ Така, на масата на Странджата, учениците събират възрожденците на България, за да си отговорят на различни въпроси - „Огънят стопля, свети. И гори. Кои сме ние? Да, да, земляни. Българи. С тринайсет вековна история. И тъмна, и светла. И тъжна, и героична. Да помним, за да ни има – някога, сега и винаги.“ На второ място се класира видеото „Обещаваме ти, Апостоле!“, разработено от Янислав Василев и Таня Тодорова, ученици от XIг клас, специалност „Кетъринг“ Таня и Яниславс ръководител инж. Славка Проданова. „Дяконе, думите ти са толкова истински, сякаш са писани сега. Те и затова са завети, за да ни напомнят за преходността, но и за смисъла на живота ни. Обещаваме ти, Апостоле, със задружни сили да бъдем истински българи. Да бъдем свободни българи. Да пазим свободата на Родината. Помним, Дяконе, че България е единствената държава в Европа, която не си е сменяла името. Обещаваме ти, да пазим България – твоята, на родителите ни, нашата, на децата ни.“

 


5 декември 2017 година
 

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ в Национален конкурс по предприемачество

В Национален конкурс за есе по предприемачество на тема „Работното място на бъдещето“ участваха учениците от Гимназията по туризъм. Организатори на състезанието бяха Икономически университет - Варна чрез клуб „Млад предприемач“ към Студентски съвет и "The Taxback Group". В своите творби участниците трябваше да опишат как изглежда работното място на бъдещето - как е заето пространството, с какво разполагат служителите, как екипите се сплотяват и кои са техните общи работни цели. „Бъдещото ми работно място ще е това, в което се чувствам добре – със себе си, с колегите и с гостите на хотела. Хотел ще е бъдещото ми работно място. Поне засега.“ – така завършва есето си Борислава Паунова, ученичка от XIIа клас, специалност „Организация на хотелиерството“. Пламена Петева, ученичка от XIв клас, специалност „Туристическа анимация“ описва бъдещото си работно място така – „Усмихнати хора, деца, възрастни, млади, всички са усмихнати. И аз съм усмихната, защото съм усмихнала. Да споделиш щастието на или с някой е повече от човешко. И ако това е работата ти, то тя е повече от работа. Тя е призвание, тя е живот, тя е удоволствие. Та, моето работно място е това – туристически аниматор, навсякъде, с всички. Защото тези хора са дошли с очаквания. И точно тези очаквания са моето работно място. И ако те си тръгнат с усмивка, то означава, че очаквания и действителност са едно и също нещо. И ако тези, същите хора, си тръгнат с усмивка, то означава, че съм си свършила работата със сърце. Знам, и знания са нужни, и умения, и опит. Давам сърцето си, а останалото – обещавам ще го уча винаги.“ И двете момичета са придобили студентски права в престижния университет – ИУ Варна. И ако за Пламена има доста време, то Борислава трябва да избере специалност и форма на обучение до края на учебната година. Учителят, подготвил учениците е инж. Славка Проданова.

Plamena Peteva

Borislava Paunova

 


30 ноември 2017 година
 

Видеото „Задочно интервю с П. Р. Славейков“ на Гимназията по туризъм с награда в национален конкурс

Националният ученически конкурс „190 години от рождението на Петко Рачов Славейков” се организира от СУ „Петко Рачов Славейков”, гр.Кърджали. Категориите, в които участваха желаещите ученици бяха историческо есе и мултимедийна презентация. Претендентите за награди бяха разделени в две възрастови групи /V-VIII и IX-XII клас/, а направленията, в които се състезаваха бяха три – „Познатият и непознат Петко Рачов Славейков“; „Петко Рачов Славейков и приносът му за освобождението на България“ и „Петко Рачов Славейков - политик, поет, журналист...“. Известни са победителите. Интересен е фактът, че има награден участник от Молдова. Това превръща националният конкурс в международен. Пламена Петева и Румяна Иванова са ученички от един и същи клас – XIв, но от различни специалности. Бъдещето на Пламена е туристическата анимация, а Румяна е от специалност „Организация на туризма и свободното време“. Двете момичета участваха в направлението „Петко Рачов Славейков – политик, поет, журналист…..“ като предложиха на журиращите своето задочно интервю с Петко Рачов Славейков. Задават въпроси и търсят отговорите в творчеството или в живота му. В края на видеото, Пламена казва: „Това беше моето задочно интервю с Петко Рачов Славейков. Написаното от него е част от историята ни. Онази история, която ни прави горди българи. И четем, и се учим, за да помним и знаем. Свободата е състояние на духа. Свободата е борба. Свободата е чистото небе. Свободата е ……….. паметта ни.“ Пламена и Румяна са мотивирани и подготвени от учителите – Бистра Стефанова /история и цивилизация/ и инж. Славка Проданова /икономически предмети/.  VTPGT задочно интервю с ПРСлавейков

 


21 ноември 2017 година
 

УСПЕХИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ СЪСТЕЗАНАНИЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ГР.СВИЩОВ

Ученици от ПГТ „Д-р Васил Берон“ гр.Велико Търново за пореден път показаха, че могат успешно да вземат креативни решения за организиране на ресторантьорски бизнес. В националното ученическо състезание , организирано от Стопанска академия гр.Свищов взеха участие 250 ученици от 20 града в страната от различни средни училища. В направлението „Икономика и управление на туризма“ 47 участника, разпределени в 8 отбора решаваха казус за пазарно поведение на ресторантьорска верига в конкурентна среда. Решенията на всеки отбор се презентираха и оценяваха от жури под председателството на проф.д-р Марияна Божинова , заместник ректор и ръководител на катедра „Икономика и управление на туризма“. Учениците от 11 клас специалности „Кетъринг“, „Организация на хотелиерството“, „Организация на туризма и свободното време“ спечелиха журито със своите професионални умения за презентиране на решенията на казуса. Наградите , които спечелиха убедително са първа, втора и трета награда, поощртителни награди ,грамоти и сертификати за участие.

 


20 ноември 2017 година
 

Гимназията по туризъм в иновационния лагер „Русе – 2017“

Приключи иновационният лагер, организиран от клуба по предприемачество „Успешните хора“ на ПМГ „Баба Тонка“, Русе с подкрепата на Джуниър Ачийвмънт България и РУ „Ангел Кънчев“ . В събитието се включиха Участниците три русенски училища – ПМГ „Баба Тонка“, СУ „Възраждане“, СОЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и от Велико Търново - ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. 75 ученици, разпределени в 13 екипа, решаваха казус, свързан с устойчивото развитие. Журито, което оценява разработките на участниците бе в състав: доц. д-р Десислава Атанасова – декан на факултет "Природни науки и образование" и гл. ас. д-р Свилен Кунев от факултет "Бизнес и мениджмънт" в Русенския университет, Вихрен Ганев, изпълнителен директор в V Media, Явор Попов, мениджър в Endeavor Bulgaria, Мартина Филипова, дизайн мениджър и Станислав Славев, мултимедиен директор в Studio Underline. Учениците от BOYAR DREAMS, учебната компания Гимназията по туризъм се завърнаха със златен и сребърен медал, както и със специалните награди за презентация, екипност, лого, реклама, креативност, приложимост. Интересен е факта, че четирима от общо дванайсетте участници от Гимназията по туризъм са в осми клас. Благодарение на добрата екипна работа и осъзнаване на собствената си отговорност в нея, осмокласниците бяха сред наградените. Учителят, подготвил и мотивирал учениците да се включат и в тази инициатива по време на Световната седмица на предприемачеството е ръководителят на учебната компания – инж. Славка Проданова.

 


13 ноември 2017 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „РОДОЛЮБИЕ“

Приключи XXV Национален ученически конкурс под наслов „Горди с историята и духовните си достижения – 10 години България в европейския съюз“. Организатори са Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието и науката, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, Синдиката на българските учители, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“ и в.“Аз Буки”. Победителите са известни, наградите ги радват. ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново за пореден път е единственото училище от Великотърновски регион, което участва в този конкурс и печели награди. Статистиката – 144 участници в двете възрастови групи /V-VIIIклас и IX – XIIклас/; достигнали до финал 90; участници от Гимназията по туризъм – 5, наградени – 5. Специалната награда на Министерството на образованието е на Румяна Асенова Иванова, Румяна Иванова от XIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ за презентацията „Празници в България“, на английски език със субтитри на български език, чрез която са представени са историята и традициите на някои от празниците в България – Никулден, Йордановден, Ивановден, Трифон Зарезан, Гергьовден, Цветница, Петровден, Спасовден, Банго Васил. Всеки празник е озвучен с емблематична за него песен. „Българинът е весел човек. Посреща и изпраща със здравец и песен. И благославя, и благодари. В XXI век, българинът живее в мултикултурния свят и е същият весел човек. И това, което го прави уникален са здравецът и песента – при посрещане и изпращане. И благославянето, и благодарността. Защото сме уникални в различията си и еднакви в мъката и радостта. Плачем с усмивка.Усмихваме се през сълзи.“ – така завършва своята презентация Руми. Учителят, с когото е работила ученичката е инж. Славка Проданова. Специалната награда на Българска генеалогична федерация „Родознание“ получи Янислав Василев, Янислав Василевученик от XIг клас, специалност „Кетъринг“ за презентацията „В пантеона на безсмъртието“, която представя животът и делото на доктор Васил Берон – патрон на Гимназията по туризъм. „Ние, българите винаги сме били част от европейската култура и цивилизация - чрез делата си, чрез достойните си синове. Докоснал се до постиженията на европейската цивилизация, един от тях - доктор Васил Берон, ще ги пренесе на българска земя, ще ги обогати и доразвие, за да даде на народа си самочувствие и право на достойно съществуване - право, каквото имат всички европейски народи. Щастливи и горди сме с нашия патрон. Защото ние сме бъдещето, за което той мечтаеше - бъдещето на родителите си, на Родината, на Европа, на света. Усмихнатото бъдеще сме!“ – това е краят на презентацията на Янислав, разработил я с учителите Мариана Маринова, по история и цивилизация и инж. Славка Проданова, по икономически предмети. Трета награда получи Мине Алит, ученичка от XIб клас, специалност „Кетъринг“ за реферата си „Търновград – извор на духовност“, чрез който представя животът в Търновград – етимология на името, историята на града, нравите, традициите, обичаите, спомените на Търновци. За Мине „Като перли от скъпоценна историческа огърлица са националните, официалните, църковните, професионалните и местните празници, отбелязвани в старата столица през период на 1878-1944 година. Те са израз не само на уважение, признание и преклонение към културно-историческото наследство на родния край, но и сигурен белег на оптимизъм за неговото настояще и бъдеще. Наш дълг е да минем по тоя мост, който отвежда към свят, изпълнен с гордост и любов пред величавите сенки от миналото на най-българския град.“ Бистра Стефанова, учител по история и цивилизация е консултантът на Мине. Теодосия Иванова, ученичка от XIб клас, специалност „Кетъринг“ за реферата „Българската шампания“ получи грамота. Ученичката разказва за родния си град – Сухиндол. „…..хубавото е, че днес нито читалищната дейност е прекъсната, нито лозарството и винарството – напротив, с малки изключения, около тях се върти животът в Сухиндол.Точно за тези емблематични за града, наречен „Българската Шампания”, ще Ви разкажа. За празника Трифон Зарезан, който е обявен за празник на общината и се празнува по по-различен начин.“ Учителят, подготвил Теодосия е Бистра Стефанова, учител по история и цивилизация. Второ място за презентация получи Мариела Иванова, Мариела Ивановаученичка от XIIа клас, специалност „Организация на хотелиерството“ . Абитуриентката, чрез своето видео,„Обектите на ЮНЕСКО в България“, прави виртуална екскурзия на английски език със субтитри на български, представяйки забележителностите. За Мариела „Наследството ни е дадено назаем от бъдещите поколения. И това наследство ни задължава да пазим паметта на света. За да ни има – днес, утре, някога. За да имат децата ни минало, с което да се гордеят.“ Учителят, с когото е работила Мариела е инж. Славка Проданова.

 


03 ноември 2017 година
 

Кулинарията е изкуството на моето бъдеще

„ОТ БЪЛГАРСКАТА ФУРНА“ – това е вкусния и вълнуващ конкурс с кулинарна тематика, организиран от Кулинарна академия HRC с подкрепата на Фондация Америка за България. Целта е да бъдат открити най-добрите кулинарни таланти от регионите на Габрово и Разград. Най-талантливите ще имат възможността да завършат интензивен курс - Сладкарство и пекарство . Янислав Василев, ученик от XIг клас, специалност „Кетъринг“ в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново, кандидатства през есенната ваканция. С усмивка започна новата седмица, защото получи покана за Академията. Бъдещият ресторантьор кандидатства с приготвената от него „Печена пълнена тиква“. Изискването на журиращите бе всеки кандидат да изпрати рецептата, снимка и да се представи накратко. Само избраните ще имат възможността да представят на живо своите кулинарни шедьоври пред журито. В него ще участват - шеф Анри Донно (Белгия), шеф Хю Бутен (Канада), шеф Милен Златев(Ямбол) и шеф Виктор Светославов (Добрич). Всички те са инструктори от Академията, утвърдени професионалисти в областта на кулинарията с международен опит в някои от най-добрите ресторанти и хотели по света. В деня на състезанието всички необходими продукти и оборудване са подсигурени от Кулинарна академия HRC. „Знам, че кулинарията е изкуството, в което участват много рецептори - и цвят, и рисунък, и аромат, и вкус. И като във всяко изкуство, в края, е благодарността на хората. Благодарността е и в думите, и в светналите очи, и в поднесената празна чиния, за да сипя допълнително. Това изкуство е моето бъдеще, затова съм избрал това училище и тази специалност.“ - така представя себе си Янислав. Идеята за ястието, Янислав е обсъдил с Веска Веселинова – класния му ръководител и учител по професионална подготовка от направление „Ресторантьорство“. Интересен е фактът, че и тя е завършила същото училище. Янислав използва есенната ваканция, за да приготви ястието у дома си в с. Овча могила. „Убеден съм, че и традиционните български рецепти ще ни съхранят като народ. Това е причината да избера едно традиционно ястия за нашето семейство. Всяка есен, първата тиква се приготвя по тази начин. Не знам от кога е така, но знам, че така ще бъде и занапред.“ – така завършва представянето си Янислав, разработено с помощта на инж. Славка Проданова.

 


03 ноември 2017 година
 

Любовта към театъра донесе на Надежда награда от „1000 стипендии“

„Ходете на театър и водете цветен начин на живот, за да не сте от хората, които принадлежат на сивия свят!“ – така завършва есето, с което Надежда Иванова спечели. Тя е ученичка от XIб клас, специалност „Кетъринг“. Кандидатства за първи път в Националния конкурс „1000 СТИПЕНДИИ“ с организатор Фондация „Комунитас“. Мисията на проекта е да създаде условия за социална мобилност и „прескачане" на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. Конкурсът се провежда в два етапа. Първият етап приключва в края на месец юли, когато се обявява първото класиране след разглеждане и преценка на кандидатурите. С кандидатите, достигнали до втори кръг, през септември и октомври на текущата година се провеждат индивидуални интервюта – по телефона или с лично присъствие. Финалното класиране за следващата учебна година се обявява на 1 ноември. Резултатите са обявени. 877 от кандидатите печелят в четири категории: основна стипендия, изключителна стипендия, поощрителна стипендия и специална стипендия. От Великотърновска област спечелилите ученици са над 25, кандидатствали с различни предмети – езикознание, фотография, изобразително изкуство, история, литература, философия, математика, география и икономика, биология, физика и астрономия. Единственият ученик от Великотърновска област, който печели стипендия в раздел „Театрално и филмово изкуство“ е Надежда Иванова. Повече от пет години, девойката играе в Театрална студия "Усмивка" с ръководител Стефка Петрова към Младежки дом, Велико Търново. Цитира Шекспир - "Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея - влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли..." и довършва - „Да, актьори сме. А аз искам да бъда и сценаристът на собствения си живот, и режисьорът, и главната героиня. И суфльорът искам да бъда. За да си подсказвам, когато съм несигурна, защото ще знам сценария.“ Учителят, мотивирал и работил с Надя върху кандидатурата й е инж. Славка Проданова.

 


20 октомври 2017 година
 

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ Е УЧИЛИЩЕТО ПОСЛАНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Над 140 училища са подали кандидатурите си до 29 септември 2017 г., желаещи да се включат в Програмата за училища посланици на ЕП. 30 са избраните училища - профилирани гимназии, средни училища и професионални гимназии. Журиращите са представители на Информационното бюро на ЕП в България. Основната цел на програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз. Основните критерии при избора на участниците са били мотивацията на кандидатстващите учители, обхватът на дейностите и иновативността на предложените мерки, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции. Училището посланик на ЕП от Велико Търново е ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Мотивацията за участие в програмата е на инж. Славка Проданова. Това е училището, което се класира на първо място в Регионалното състезание по програма ЕВРОСКОЛА, изпреварвайки 11 училища от 4 области през ноември 2016. Това, което предстои по Програмата е провеждането на встъпителен семинар за учители, който ще се проведе през месец ноември. В началото на 2018 г. ще започне обучителният процес в избраните училища и ще бъдат изпълнение заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от страна на Информационното бюро на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

 


12 октомври 2017 година
 

МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН

Инициативата „Мениджър за един ден“ се провежда за 16 поредна година, организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Под наслова „Вдъхнови бъдещето!“ на 12 октомври ученици и студенти заеха местата на ръководителите на организации, институции, учреждения, търговски предприятия. Председател на Общинския съвет на Велико Търново, макар и за един ден, зае Пламена Петева от XIв клас. И тази година, усмихнати млади хора управляваха Гимназията по туризъм. Иванета Пейкова от XIа клас беше директор, Румяна Иванова от XIв клас управляваше учебната дейност в училище от поста на заместник директор. Другият заместник директор – по учебно производствената дейност бе Янислав Василев от XIв клас, Николета Стоянова от XIIг клас бе главен счетоводител. Деница Байчева от XIб бе управител за един ден на Технополис, Велико Търново. Марианна Стоянова и Мария Куцарова от XIв клас заедно с Мариела Иванова от XIIа клас бяха в Start it smart, Велико Търново. Учителят, подготвил и мотивирал мениджърите за един ден е инж. Славка Проданова.

 


6 октомври 2017 г.
100 хиляди евро е общата стойност на трите нови проекта, с които Професионалната гимназия по туризъм стартира новата учебна година
 

Да се развият умения, които са слабо засегнати в образованието – изказ, свобода на мисълта, отстояване на собствена позиция, е една от основните цели, които си поставят партньорите от Германия, Италия, Португалия, Турция и България с проекта „Дискусия: Обсъждаме нашата гледна точка за Европа. “Това е проект, който цели да популяризира дебата. В партньорските училища съществуват клубове по дебати и желанието на дебатьорите е да се включат в проект, който ще им даде възможност да покажат наученото в клуба, но и ще им помогне да се развиват и усъвършенстват. Младите дебатьори ще симулират заседания на Европарламента и ще дебатират по проблемни за нашето време въпроси. „Влизайки в обувките“ на европарламентаристите, те ще добият самочувсвие и увереност, което ще ги превърне в активни млади хора със собствено мнение, които имат визия за нещата, които искат да успеят и имат идея за начина, по който това да се случи. Партньорите ще подготвят „Наръчник как да създадем клуб по дебати и да дебатираме в училище“, който ще помага на желаещите да дебатират свободно и без да са посещавали обучения. Партньори по втория проект на Професионалната гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон“ са училища от Франция, Турция, Румъния и Италия. Целта им е да се улесни включването на учениците в пазара на труда или в света на бизнеса след дипломирането им. Предварителните анализи показаха, че повечето ученици не са добре подготвени да стартират и популяризират свой бизнес или да се представят на интервю за работа. Фактът, че някои от завършилите ученици не намират работа веднага след дипломирането си, поради което често преминават към друга сфера, прави годините на специализираното обучение почти безполезни. Ето защо голям брой млади хора избират да отидат в по-богатите региони на страната си или дори в чужбина, за да търсят работни места, което също е обичайна практика сред техните родители. Училищата във Франция, Италия, Турция, Румъния и България обаче, се намират в атрактивни туристически райони, които биха се възползвали от създаването на процъфтяващ бизнес и млада работна сила. Чрез своя проект „Онлайн образователни инструменти за професионалното образование“ партньорите ще пренесат реалния живот в училищния такъв и ще се опитат да създадат автентична учебна среда. „Онлайн брошура за популяризиране на туристическия потенциал“ на техните райони, икономика, възможности за работа и бизнес, културен живот, забавления, хотели, ресторанти и заведения, транспортни съоръжения, спортни центрове ще подготвят партньорите по проекта. „Мобилността, като фактор за развитие и признаване на професионалните компетенции в хотелиерството и ресторантьорството“, е третият успешен проект на търновската гимназия през тази година. За осми пореден път 20 ученици от Гимназията по туризъм ще проведат лятната си практика в град Флоренция, Италия. Станал традиционен за училището, този проект ще допринесе съществено за утвърждаване на професионалните умения на учениците. В резултат на участието на училището в тези три проекта по програмата „Еразъм+“ през следващите две години ще се осъществят 45 мобилности за ученици и 30 за училищен персонал.


6 октомври 2017 година
 

Държавна агенция за закрила на детето

Деветокласничката Гергана Терзиева беше избрана за заместник на представителя на гласа на децата и младите хора от област Велико Търново в Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето през следващите 2 години. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В консултативния орган участват 28 области, с по двама представители. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. На последното заседание, което бе проведено в град Стара Загора в периода от 29.09- 02.10. 2017 година бяха обсъдени множество теми, които засягат както членовете на съвета, така и останалата част от подрастващото поколение. На това заседание децата имаха възможността да се запознаят лично със съпругата на президента на Република България- Десислава Радева. Срещата беше на тема новата инициатива на първата дама. Инициативата е свързана със запазването на традициите и българщината, продължение на първия й – борбата със “шльокавицата”. Тя поиска съвети за това как може да я реализира и разпространи. Децата обсъдиха една от най- често засяганите теми в училище, а именно „ Насилието и децата в 21 век”. Изработиха процедура за включване на деца, търсещи или получаващи международна подкрепа на територията на Република България, в Съвета на децата. Закриването на заседанието бе отбелязано с официална пресконференция, на която представени обсъжданите на заседанията теми. Също така бяха връчени сертификатите на напускащите съвета. В края на пресконференцията бяха раздадени по 10 книги на всяка от областите. Тези книги са към фондацията „ Помощ на лица с проблеми в развитието” с цел- активизирането и насочването на българското общество в полза на формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество към хората с проблеми в развитието. Една от тези книги бе предоставена на директора на ПГТ „Д-р Васил Берон”- г-жа Татяна Данчева.

 


29 септември 2017 година
 

ЧЕРВЕНАТА КНИГА Е В ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките дари първи том на Червената книга на България на учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Причината за дарението е интересът и отговорното отношение на гимназистите към съхранението и възстановяването на някои застрашени билки. Поводът е проектът „Екологичен остров“, който спечели финансиране от конкурса „Климатът и аз“ на Националния доверителен екофонд. Заедно с Червената книга, екипът на проекта получи безвъзмездно семена за засаждане и инструкции за отглеждане на застрашените лечебни растения валериана, салвия, ехинацея, меколистно шапиче, мурсалски чай и други. Така, чрез изследователския пътуващ урок в Хербариума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките бе изпълнена първата част на проекта. Дейностите, които предстоят са обучение по презентационни умения; креативен еколагер, в който ще вземат участие екипи от 10 основни училища от областта; изработка на видео в две части – „Изследователски пътуващ урок“ и „Екологичен остров – екокреативен лагер“. Проектът „Екологичен остров“ ще бъде реализиран от клуб „Силивряк“ с ръководител Албена Иванова, учител по биология и учебна компания „BOYAR DREAMS“ с ръководител инж. Славка Проданова. Това е вторият проект на Гимназията по туризъм, който печели финансиране от националния конкурс „Климатът и аз“. Повечето основни училища в областта имат „ГОВОРЕЩИ“ кошчета, резултат от първия печеливш проект.

 


27 май 2017 г.
Иванета Пейкова от гимназията по туризъм победител в национален конкурс за защита на личните данни

Приключи конкурсът за детско творчество на тема „Какво другите знаят за мен”, обявен от Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в деня за защита на личните данни – 28 януари. Поводът е 15 години от създаването на Комисията, а целта - да се стимулира осъзнаването на личното поведение при споделяне на лична информация от децата и в реалния, и във виртуалния живот. Една от задачите с най-висок приоритет на Комисията е да популяризира сред децата в ученическа възраст основните правила за безопасна комуникация в социалната среда и особено чрез информационните и интернет технологии. Темата за личната неприкосновеност във всички аспекти на живота става все по-актуална и отговорностите на КЗЛД като независим надзорен орган включват активни действия за разясняване на дейността на Комисията и мерките, които предприема за защита на личните данни. Със съдействието на Министерството на образованието и науката информацията за конкурса достигна до всички български училища. Повече от 250 произведения са участвали в категориите – стихотворение, разказ, есе, рисунка, песен. Иванета Пейкова, ученичка от Ха клас, специалност „Организация на хотелиерството“ е класирана на първо място в категория „Разказ“. Една обикновена ангина в един априлски сняг, един чат с един интересен човек, завършва така: „И следва криминале – звъня на тати, идва той, идва полиция, питат ме за приятели, реални, виртуални. Виртуални ли казахте, господин полицай? Ако не бях казвала къде живея - кучето ми щеше да е със здрав крак, вратата с брава, а аз с телефон и лаптоп. Очаквах принца, оня със сините очи, а дойде крадецът. Ето защо, не ми е казал нищо за себе си, а аз потънала в мечти, омагьосана от филма, в който се вкарах - разказах си всичко. Колко ли като мен още е излъгал? Е, Ив, дойде ти акъла. Нали? Екшънът свърши и то с не добър край. Хората не са толкова добри. Ще помня тази моя грешка цял живот. Всъщност, защо да не са добри хората. Добри са. Само аз мааалко сбърках, много малко – разказах си всичко. Снегът продължава да изненадва всички. Април е. Пролет е. Или почти. Време е за антибиотик. И за разцъкване в клюкарника. Ще внимавам какво и на кого пиша, обещах на тати. Обещавам и на себе си.“ Учителят, мотивирал и консултирал победителката в конкурса е инж. Славка Проданова. Прочети тук.


9 май 2017 г.
Глория Георгиева от 12а клас е победителят в Национален конкурс за дигитално есе

През месец март Икономически университет, Варна - клуб „Млад предприемач“ и Студентски съвет стартираха Националното състезание за дигитално есе по предприемачество. „Предприемачът, който изгради бизнеса си около проблемите на обществото“ – това бе темата. Основната цел на организаторите бе да провокират младите хора в намирането на интересни примери от реалния живот за успели предприемачи и добри практики в развиването на собствен бизнес, генериран около нуждите на социума като по този начин да насърчат, мотивират и стимулират иновативността и креативността, предприемаческата култура и поведение. На първо място, с максимален брой точки, в Националното състезание се класира Глория Георгиева, ученичка от XIIа клас, специалност „Организация на хотелиерството“ на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Дигиталното й есе „Хотел за домашни любимци МаШа“ е впечатлило журиращите и с добрата обосновка на идеята за такъв тип хотел, и с показаните дигитални умения. Глория представя своята идея чрез диалог между котка /Мацката/, настанена в хотела за малко и бездомно куче /Шаар/, което е в хотела за лечение. „Това е хотелът „МаШа“. Не, Маша и Мечокът, бе. Това е хотелът за котки и кучета. И не знам защо, ама собственичката е избрала тия традиционни имена – Маца и Шаро“ – така започва разказът на Мацката. „А аз съм от „PR“отдела. Добре, де, не ме гледай така – клюкарката съм. Ама онази, която се усмихва.“ „Хотелът ми е и за тези, чиито стопани са някъде за малко, но и за тези, чиито стопани са ги изоставили. Дали, защото са се преселили в друг свят или защото не могат да им купуват храна, или защото са им омръзнали „живите“ играчки. Не знам. Но не е и важно. Станалото станало.“ – така определя целевата си група Глория. Ученичката споделя и тайната си – „Много желание и любов – това е съставът и дозата на моя успех. И достатъчно пари.“ Първото място на абитуриентката й дава право да избира специалност и форма на обучение в ИУ – Варна. Учителят, подготвил победителката е инж. Славка Проданова. Заедно с Глория, студентски права в ИУ–Варна чрез състезания са спечелили още 15 абитуриенти, подготвени от същия учител.


21 април 2017 г.
Ученикът Деян Христов с награда за високи постижения на три последователни национални състезания по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Наградите на учениците-победители бяха тържествено връчени от г-н Пол Збили, Мениджър ”Бизнес развитие” в Кеймбридж Юнивърсити Прес и г-н Тим Буисире, Ръководител на търговския отдел на посолството на Великобритания у нас. Церемонията се състоя по време на националния Ден на Кеймбридж, София, 22.04.2017г. на която присъстваха учителите по английски език от ПГТ "Д-р Васил Берон", г-жа Флорина Борисова и г-жа Евгения Тонкова.


6 април 2017 г.
Ученици от Гимназията по туризъм спечелиха правото на стипендии от Университета в Ковънтри, Великобритания

Възпитаниците на ПГТ „Д-р Васил Берон” се отличиха в организираната от фондация "Дарби" викторина на тема "Образование на бъдещето". В нея учениците бяха изправени пред предизвикателството да подготвят презентации на английски език за 6 от най-елитни те чуждестранни университети и да отговарят на въпроси, свързани с бъдещото им кариерното развитие. За блестящото си представяне, зрелостниците Деница Георгиева, Стефан Петров, Денислав Енчев и единадесетокласничката Кристиана Николова получиха предложение за обучение и стипендии от университета в Ковънтри, Великобритания. Презентацията на Гимназията по туризъм, впечатлила престижния университет Ковънтри, бе представена от абитуриента Стефан Петров, който се обучава в специалност „Туристическа анимация”. Учителят, мотивирал учениците да се включат в езиковата надпревара е Цветомила Банкова - преподавателят по английски език.


5 април 2017 г.
Сертификати за участниците в конкурса Juvenes Translatores на Европейската комисия

Конкурсът за млади преводачи - Juvenes Translatores, се провежда всяка година в страните членки на Европейския съюз. От всяка страна се избират толкова участници, какъвто е броят на представителите й в Европейския парламент. ПГТ „Д-р Васил Берон”, гр. Велико Търново отново бе сред седемнадесетте училища от България, одобрени да участват в този престижен международен конкурс, който се проведе на 24 ноември 2016 година. В международния кръг на състезанието участваха Кристиана Николова, Мартина Пасторка, Павлина Русева и Александър Янков – всички от 11 „Б” клас. Конкурсът се провежда едновременно във всички страни – членки. Участниците трябва в рамките на два часа да преведат художествен текст от и на избран от тях предварително език. Според регламента на конкурса, преводите се изпращат незабавно на международното жури. Гореспоменатите ученици показаха отлични знания по английски език и завидни умения в използването на литературния български език при превода на текст от английски на български език. Учителят, мотивирал участниците е г-жа Люба Диманова, както и преподавателите от катедра „Английски език” и катедра „Български език и литература”.

                                                                           


2 април 2017 г.
Творчество „Пролет в Търновград”

 

На 31.03.2017 г. бяха обявени резултатите от младежкия конкурс за литературно творчество„Пролет в Търновград”. Владислав Борисов, който е ученик от ХI б клас в специалност „Кетъринг“ спечели трето място със стихотворението си ” Мечта за пролет”. Литературният конкурс бе посветен на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски. Организиран е с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по подпрограма 1 - Развитие на младежките информационно-консултантски центрове от Националната програма за младежта 2016-2020 и в партньорство с Областна управа на Велико Търново, Община Велико Търново и Община Лясковец. Целта му е да провокира творческите търсения на младите хора, да преосмислят присъствието на Търновград в техните собствени мисли и моменти от живота им. Чрез силата на художественото слово да се преоткрие връзката между заветите на древните боляри, старопрестолния дух, забързаното и динамично настояще и най-интимните преживявания, озарени от пролетното възраждане на красотата, любовта и вярата в доброто. Учителят мотивирал Влади да участва в конкурса е Бистра Стефанова.


24 март 2017 г.
I място за Мартин Илиев от X Б клас на Държавното първенство по тенис на корт за юноши и девойки до 18 годишна възраст

 

 

Държавният турнир по тенис на корт за младежи до 18 години се проведе в Пазарджик от 12 до 16 март 2017. В турнира участваха 40 от най-добрите млади тенисисти от цялата страна. Надпреварата в Пазарджик бе първото състезание на открито за тази годината. В стартовия мач десетокласникът играе срещу Денислав Проданов от ТК "Авеню", Бургас и победи с 7:5 7:5. Вторият мач бе с резултат 6:0 6:2 в полза на търновеца срещу Христо Валеов от ТК "Бароко Спорт" София. На полуфинала нашия ученик победи срещу първия поставен в схемата и първия в ранглистата до 18 г. - Златан Палазов от ТК "Стоянстрой", Пловдив с резултът 6:3 6:3 . На финала Мартин убедително спечели и срещу Юри Хачатрян от ТК "Дема", София с 6:2 6:0.


20 март 2017 г.
II място за осмокласника Радослав Кирилов в Национално художествено-музикално състезание

 

 

Всяка година през март учениците от 120 школа, членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, мерят сили в национално състезание по английски език. От 2012 година в състезанието включва и категория за изпълнение на песен на английски език. За своето представяне осмокласникът от Гимназията по туризъм Радослав Кирилов избра песента „Ain’t No Sunshine” на Bill Withers, която за пръв път излиза през 1971 г. в Мемфис . Видеоклипът с изпълнението на ученика е продукция на училищната телевизия "ПГТ ТВ" с ръководител Флорина Борисова. Изпълнението на Радослав Кирилов може да видите тук:


14 март 2017 г.
Ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” се класираха за участие на Национално състезание по професии в три категории: „Най-добър млад готвач” Ростислава Кирилова, „Най-добър млад сервитьор” Мартина Пасторка „Най-добър млад хлебар-сладкар” Никола Йорданов

На 10 и 11 март ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” беше домакин на Регионалния кръг на Националното състезание по професии организирано от МОН. Участваха 34 ученици от 11 професионални гимназии от Северозападна и Централна България. Учениците се състезаваха в четири категории „Най-добър млад готвач”, „Най-добър млад сервитьор”, „Най-добър млад барман” и „Най-добър млад хлебар-сладкар”. Оспорваното състезание се проведе в хотел „Меридиан Болярски”. Уменията на учениците бяха оценявани от топ професионалисти в бранша. Журито по барманство беше председателствено от трикратния световен шампион по барманство г-н Васил Колев. В категорията „Най-добър млад готвач” своите компетентни оценки даде жури с председател г-н Даниел Петров, участник в Националния отбор на България в Световната олимпиада по кулинарно майсторство, а уменията на младите сервитьори бяха оценявани от жури с председател г-н Михаил Марковски, участник в Европейски първенства. Наградените участници по категории: · „Най-добър млад готвач”, първо място Десислава Костадинова от ПГ „Проф.д-р Асен Златаров” гр. Видин, второ място Звезделина Иванова ПГ по лека промишленост и строителство гр.Свищов и трето място Ростислава Кирилова ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” гр. Велико Търново. · „Най-добър млад сервитьор” първо място Диляна Кисьова СУ „Васил Левски” гр. Троян, второ място Мартина Пасторка от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” гр. Велико Търново, трето място Аделина Иванова, ПГ„Проф.д-р Асен Златаров” гр. Видин. · „Най-добър млад барман”, първо място Даниела Славчева ПГ по туризъм „Алеко Константинов” гр. Плевен, второ място Виктория Сулова ПГ „Проф.д-р Асен Златаров” гр. Видин и трето място Александър Веселинов ПГ по туризъм „Пенчо Семов” гр. Габрово. · „Най-добър-млад хлебар-сладкар”, първо място Виктория Георгиева ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване гр.Плевен, второ място Никола Йорданов ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” гр. Велико Търново и трето място Елена Еленкова ПГ по лека промишленост и строителство гр . Свищов. Наградените участници ще представят училището си в десетата Национална Панорама на професионалното образование, която ще се проведе в гр. Пловдив от 20 до 22 април 2017 г. Състезанието премина при много добра организация и перфектни условия предоставени от х-л „Меридиан Болярски”, на който сърдечно благодарим  

                                        


14 март 2017 г.
Мая Йорданова от Гимназията по туризъм е в работната група „Местна младежка работа и политика“

 

През февруари Национален младежки форум обяви конкурс за попълване на работните групи. Организацията председателства и координира работата на Националната работна група по структурния диалог, администрирана от Министерство на младежта и спорта. Чрез нея младите хора срещат политически отговорните лица и обсъждат теми, които касаят младежта. Приоритетните области са структурен диалог, международно сътрудничество, местна младежка работа и политика, доброволчество и Варна 2017. Членовете на всяка работна група вземат активно участие в разработването на политически документи, мониторинг на младежки политики, както и реализиране на инициативи, кампании и събития Мотивацията на Мая Йорданова, ученичка от XII а клас, специалност „Туристическа анимация“ е била за работната група „Местна младежка работа и политика“. Основната цел на групата се поставя върху развиването и разпространяването на съществуващите добри практики на функциониращи младежки консултативни съвети. Засилване на работата по осъществяване на поставените цели с представители на местната власт и разгръщане на структурния диалог на местно ниво ще е сред приоритетите на Мая като член на работната група. Своите знания и амбиция абитуриентката е получила от учителя Бистра Стефанова.

                                       


10 март 2017 г.
Победители в национален конкурс за правата на детето - Габриела /12д клас/ и Симона /ха клас/

Резултатите от Националния конкурс за отворено писмо до връстници на тема „Моля, уважавай моите права, защото……“ , организиран от дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта са известни. Целите на състезанието са свързани с популяризирането на инициативата „Седмица на правата на детето“ и Конвенцията на ООН за правата на детето; провокиране на подрастващите да споделят своите позиции относно правата си със своите връстници и превенция на агресията между подрастващите. В конкурса са взели участие ученици на възраст между 12 и 17 години от различни градове на страната. Само трима от участниците получават грамота от Министерството на младежта и спорта. Две от грамотите са за ученичките от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново - Симона Колева и Габриела Николова. Учителят, мотивирал и подготвил ученичките е инж. Славка Проданова.

 

 

Към есето на Габриела Николова                                                                                                                      Към есето на Симона Колева

                                       


10 март 2017 г.
Първо място за Михаела Папазова от Гимназията по туризъм

 

Приключи Националния конкурс "България и Китай - древни и уникални цивилизации". Това е седмото му издание. По думите на организатора - Институт Конфуций във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ участниците през тази година са неочаквано много. Състезателните направления бяха две - „Култура и литература“ и „Изобразително изкуство“. В категория „Изобразително изкуство“ направленията бяха рисунка и колаж. Презентации, реферат, стихотворения, есе и приказки и легенди. Първо място за мултимедийната презентация в категория "Култура и литература“ спечели Михаела Папазова, ученичка от Хб клас, специалност „Кетъринг“. Видеоразказът на десетокласничката е за два от обектите на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство – нестинарството в България и театърът на сенките в Китай. Учителят, подготвил Михаела е инж. Славка Проданова. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

                                       


8 март 2017 г.
Втора награда за Деян Христов, на V международен конкурс „Васил Левски”
 

 

 

 

На проведеният Пети международен конкурс „Васил Левски” раздел-рисунки, комисия в състав: Веселин Васевски-Председател; Ралица Владимиров и Евгения Петрова - художници, присъди второ място за Деян Христов, ученик от 10 в клас. Учителят, мотивирал Деян да участва в това състезание е Бистра Стефанова.

                                            

                                        


28 февруари 2017 г.
Ангелина Добрева от Гимназията по туризъм спечели в Национално състезание
 

С конкурса „Без Онлайнмраза” , Български Младежки Форум стартира кампания, която цели да насочи вниманието на обществото и институциите към тревожните тенденции на проява на насилие в училищата, в чиято основа в много от случаите стои именно езика на омразата в Интернет пространството. Надпреварата бе насочена към всички ученици от 7 до 12 клас от всички училища в България, а направленията бяха две - снимка и колаж. Ангелина Добрева, абитуриентка от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е преборила сериозната конкуренция и е заела трето място с колажа си. Участвали са ученици от София, Добрич, Разград, Пазарджик, Мездра, Нова Загора и от други населени места. Организаторите се стремят да популяризират „Движението за език без омраза” на национално ниво, което се инициира и се ръководи от Съвета на Европа. Кампанията се фокусира върху обучение за човешките права, върху младежкото участие и медийната грамотност. Изпращайки своите снимки или колажи, учениците изразяват своята активна гражданска позиция. При изпращането на кандидатурата си, всеки кандидат представя и кратък коментар към снимката или колажа. Ето какво е написала Ангелина Добрева, ученичка от XIIд клас, специалност „Търговски представител“: “…Всички се раждаме еднакво голи и еднакво добри. И всеки трябва да намери себе си. Да помогне някой друг да намери себе си. Имаме свободата да изберем как. Избрали сме свободата да умеем. Учим се да умеем. Знаем, че още много трябва да учим. Имаме свободата да изберем мястото си под Слънцето. Мястото, където ще реализираме мечтите си. Ние, XIIд клас, сме избрали правилното място – Велико Търново, Гимназията по туризъм. Ние се учим, за да можем. Защото имаме свободата да избираме и да умеем да бъдем ДОБРИ.“ Учителят, мотивирал Ангелина Добрева е класният й ръководител – инж. Славка Проданова.

                                            

                                        


22 февруари 2017 г.
Учениците от Гимназията по туризъм спечелиха призови места в национално състезание по икономика

На 17.02.2017 г., под егидата на Стопанска академия, Свищов, се проведе национално ученическо състезание, в което участие взеха на 250 ученици от 11 и 12 клас от 22 училища и 17 града в страната. Възпитаниците на Гимназията по туризъм се състезаваха в три от направленията - „Маркетингът в действие“, „Мениджмънт академия“ и „Управление на проекти“. По регламент, състезателите работиха в продължение на 3 часа по предварително зададена тема, след което трябваше да представят изготвения от екипите продукт пред жури. В направление „Маркетингът в действие“ Преслав Тодоров, Мирела Иванова и Борислава Паунова от 11 клас спечелиха две първи награди, присъдени им от двата журиращи състава. Те разработиха креативни идеи за маркетингова стратегия на нов продукт на пазара. Специалната награда на „Алианц България“ бе присъдена на дванайсетокласника Иван Иванов, които се представи забележително в направление „Управление на проекти“. Екипът му защити проект с ограничен бюджет за развитие на младежки дейности за хора в неравностойно положение. Всички участници в състезанието получиха сертификати, а призьорите грамоти и право на предварителен прием в Стопанската академия в избрана от тях специалност. Учениците бяха подготвени от преподавателят по икономика Галина Атанасова.  

                                        


20 февруари 2017 г.
Ученици на Гимназията по туризъм са приети за студенти в търновската Алма матер
 

Тазгодишното издание на ученическия конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ”, който се организира от Историческия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ще се запомни със силното представяне на учениците от Гимназията по туризъм. Разработките на Йордан Райков от XII клас и Иван Йорданов XI клас бяха оценени с отличен. В резултат, те заслужиха правото да бъдат приети за студенти и то без кандидат-студентски такси за изпити. Пет челното жури, председателствано от Декана на факултета - проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, в състав: проф. д.и.н. Милко Палангурски, проф. д-р Петко Петков, доц. д-р Николай Кънев и доц. д-р Стефан Йорданов, оцени конкурсните творби на учениците. От Гимназията по туризъм участваха: Йорданка Петрова- с историческо есе на тема: „Времето е в нас и ние сме във времето“ (В. Левски); Мая Йорданова –с презентация на тема: "Освобождението на България- „подарена“ или „извоювана“ свобода?"; Иван Йорданов – с историческо есе на тема: „Който иска да прозре бъдещето ще трябва да се допита до миналото‘‘ (Н. Макиавели); Йордан Райков – с реферат на тема: „Българите и светите места в периода XV-XVII век“; Милена Тодорова – с тема по история: "Богатствата на тракийските царе”. Всички ученици заслужиха правото да бъдат студенти в Историческия факултет на Търновската Алма матер. Бистра Стефанова е учителят по история, подготвил учениците за конкурса.

                                            

                                        


10 февруари 2017 г.
Преслава Христова от Гимназията по туризъм спечели пълна стипендия

 

 

В края на месец април, за седма поредна година ще се проведе Националното състезание „Аз мога – тук и сега“. Целта му е да се покаже мощта и постижимостта на компютърно базираните технологии (ИТ) за реализиране на проекти от творчески характер във възрастовата група на учениците от 8 до 12 клас. Състезателните направления, в които учениците ще мерят сили са „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб сайтове с Photoshop“, „Фотография“, „Програмиране“, „Front-end Development“ и „Linux системна администрация“. По случай седмото поредно издание, организаторите връчиха 7 пълни стипендии, покриващи пълния престой на участниците. От кандидатите се изискваха не само отговори на въпроси, но и много късмет. От всички, изпратили верни отговори на въпросите, на случаен принцип бяха избрани само седем. Преслава Христова, ученичка от XIIд клас, специалност „Търговски представител“ е сред седемте стипендианти. Тя е единствената участничка от региона, получила пълна стипендия. Абитуриентката дължи знанията и уменията си на екипната работа на всички учители от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. Учителят, мотивирал Преслава да участва в това състезание е инж. Славка Проданова.

                                        


1 февруари 2017 г.
Ученици от гимназията по туризъм отново в европейския парламент

Приключи конкурсът „Европейско междучасие“, който се провежда за втора поредна година. Инициативата е на евродепутатът Светослав Малинов. Надпреварата е национална, в която можеха да участват всички училища, които евродепутатът е посетил през 2016. Темата на конкурса за тази година бе „В каква Европа искам да живея след пет години?“. Право на участие имаха учениците от 23 средни училища в България. Младежите имаха избор – да напишат есе в 500 думи или да представят видео до 90 секунди. Наградата – един ученик от всяко училище да посети Европейския парламент в Брюксел. От ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ в надпреварата се включиха четирима абитуриенти. Наградата е за Преслава Христова, XIIд клас, специалност „Търговски представител“ за мултимедийна презентация и Иван Йорданов, XIIг клас, специалност „Ресторантьор“ за есе. Усмивки предизвиква филмът на Преслава, защото тя търси отговор на въпроса при „баба Врачка“. В ролята на врачката е приятелката й Жени Николова от езиковата гимназия в град Ловеч. На фона на впечатляващи снимки, Преслава завършва филма си с думите „Европа за нас е като дъгата - с много отделни цветове, но заедно образуват безкрайна красота. Синьо, жълто и червено се преплитат, за да покажат слънчевата усмивка след дъжд….. Защо природата е създала тази красота? Червеното, за да помним историята си, за да почитаме пролятата кръв и да знаем какво не трябва да правим. Синьото, за да погледнем безкрая и за да знаем, че можем, стига да искаме, за да полетим с мечтите си. Жълтото е усмивката, с която трябва да сме ние и всички, около нас. А бялото облаче до дъгата? Това са мирът, толерантността и съпричастността. Чистото добро, което ще спаси света. И всеки от нас е цвят, и всяка държава е цвят. А Европа си е дъга – обединена, мирна, с историята на всяка държава. Убедена съм, че всеки от нас е различен, което го прави уникален.Обединявайки различията си, ние ставаме уникален екип, училище, държава, общност. Ние сме света. Ние сме усмивките.“ "Защото заедно ние можем, защото заедно сме по-успешни и добри, защото заедно сме по-силни срещу жестокостите, опасностите, злобата и несигурността в днешно време. Тъй като, всички целим доброта и щастие.Нека заедно се борим за едно по-добро бъдеще и нека винаги бъдем заедно или поне за по- дълго, тъй като много неща ни предстоят. Някои стряскащи, някои ужасяващи, някои все така добри, незабравими и магнетични. Предстои ни много, наистина много !" – така завършва есето си Иван, защото е убеден, че бъдещето ни зависи единствено и само от нас. Под ръководството на Бистра Стефанова, учител по история и цивилизация са участвали Йорданка Петрова и Йордан Райков от XIIа клас, специалност „Туристическа анимация“ и Иван Йорданов. Преслава е мотивирана от инж. Славка Проданова – учител по икономически предмети. Журиращите са били впечатлени от творбите на Иван и Преслава. Това е причината и двамата да посетят Европарламента през пролетта.  ВИДЕО:

                                        


17 януари 2017 г.
Ученици от Гимназията по туризъм са победители в национален конкурс за правата на детето

Резултатите от Националния конкурс за отворено писмо до връстници на тема „Моля, уважавай моите права, защото……“ , организиран от дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта са известни. Целите на състезанието са свързани с популяризирането на инициативата „Седмица на правата на детето“ и Конвенцията на ООН за правата на детето; провокиране на подрастващите да споделят своите позиции относно правата си със своите връстници и превенция на агресията между подрастващите. В конкурса са взели участие ученици на възраст между 12 и 17 години от различни градове на страната. Само трима от участниците получават грамота от Министерството на младежта и спорта. Две от грамотите са за ученичките от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново - Симона Колева и Габриела Николова. Симона Колева е в Xа клас, специалност „Организация на хотелиерството“. В своето писмо десетокласничката разказва за детското насилие. „….Трудно ми е да ти пиша, защото сълзите размиват редовете. Добре, съм, Иве. Много добре. Само, че днес стана нещо ужасно. Много исках да си до мен. Защо се разболя точно днес? Бях на спирката, чаках автобуса. Чакахме много хора. Беше студено. И изведнъж се чу детски плач и викове на жена. Тя беше слаба, косата й разчорлена и викаше, Иве. Крещеше. Помислих, че крещи, защото са я обрали. Помниш ли – видяхме един път, как на една старица й нямаше портмонето и тя плачеше, виеше, без сълзи. Но днес не беше така. Тази жена крещеше на дете……“ Габриела Николова е в XIIд клас, специалност „Търговски представител“. Чрез своето писмо, абитуриентката призовава младите хора да имат мнение, да го аргументират, отстояват, защитават: „…..Помните ли, когато припадна от глад един „заек“? Помните го, защото тогава чухте гласа ми. Казах, може и да крещях, не помня, че кутията с цигари, ще донесе три закуски. Чухте ме тогава, а сега четете – водете си записки, препрочитайте, но МОЛЯ ВИ, бъдете добри….“. Учителят, мотивирал и подготвил ученичките е инж. Славка Проданова.

                                        


17 януари 2017 г.
Първо място за възпитаниците на Гимназията по туризъм в конкурса за сладкиши и тестени изделия

На 14 януари 2017 г., в ресторант „Момина крепост”, Ксилифор се проведе конкурсът Ден на производителя. Организатори за поредна година са Професионалната гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон”, Съюзът на енолозите в България и Туристическо дружество “Трапезица- 1902”. Изделието, с което учениците спечелиха вота на жури и публика е торта „Бисквитено ягодово изкушение“, изработена от Николай Калушков и Никола Йорданов - ученици в XII клас, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки. Забележителният десерт бе презентиран от тандема на братята Никола и Йордан Йорданови. Йордан, който също учи в Гимназията по туризъм е единайсетокласник в специалност Организация на хотелиерството.

                                        


20 декември 2016 г.
Ученичка от Гимназията по туризъм с награда за креативност от Национално състезание по устойчиво готвене

Абитуриентката Ростислава Кирилова от 12г клас спечели награди за най-креативна презентация, най-добре овкусено ястие и най-чисто работно място на второто издание на „Национално състезание по устойчиво готвене“, което се проведе във Висшето училище по мениджмънт град Варна. В тазгодишното състезание участваха двама от възпитаниците на ПГТ „Д-р Васил Берон” дванайсетокласниците с професия „Ресторантьор” Васил Радев и Ростислава Кирилова. Васил зае седмо място в надпреварата с над 30 настоящи и бъдещи шеф-готвачи от цялата страна. Отличието за креативност донесе на Ростислава две награди - ваучер на стойност 500 евро и 250 евро и участие в организирани от академията курсове по сладкарство и хлебарство. Съревнованието за устойчиво готвене бе от тип „черна кутия“. Участниците се запознават със съдържанието на кутията при самия старт на готвене. Групата продукти (местни и сезонни) поставени в кутията следва темата „устойчиво готвене“ . Състезанието се организира от Института по кулинарни изкуства към Висшето училище по мениджмънт във Варна и се провежда в професионално оборудваните му тренировъчни кухни. Сред големите награди за победителите, които желаят да се обучават в областта на кулинарните изкуства и хотелиерството, е предложение за стаж в ресторант с категория от „Мишлен“. Състезателите бяха оценявани от чуждестранни шеф-готвачи - Крис Жишк и Станислав Кубарев и шеф Петър Йоргов. Сред основните критерии за оценяване, следвайки идеята на устойчивото готвене са максимално използване на продуктите, работа с подходящи техники за приготвяне и съхранение, креативност и съчетание на вкусове.

                                             

                                        


12 декември 2016 г.
Ученици от Гимназията по туризъм в майсторски клас по DESIGN THINKING

На 8 и 9 декември Джуниър Ачийвмънт България и SAP проведоха първия уъркшоп по дизайн мислене (Design thinking) за участниците от програмата „Учебна компания“ за ученици. Тази програма е призната от Европейската комисия за „Най-добрата практика в обучението по предприемачество“. Над 200 ученици от цялата страна са имали желание да участват в обучението. Одобрени са 30 въз основа на мотивацията им. От Велико Търново е одобрена учебната компания BOYAR DREAMS с ръководител инж. Славка Проданова от Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон“. Преслава Христова от XIIд клас, специалност „Търговски представител“ и Иванета Пейкова от Xа клас, специалност „Организация на хотелиерството“, имаха възможността да подобрят продукта на своята учебна компания чрез инструментите на Design Thinking. Работилниците се водиха от сертифицирани обучители от екипа на развойния център на SAP в София. Интерактивните занимания започнаха с идентифициране на проблема или областта, в която учениците искат да работят и да развият своя предприемаческа идея. След това с помощта на модела на „бизнес канавата“ (Business model Canvas) те изследват посоката, в която се впускат. Чрез интервюта и разговори с потенциални клиенти, младите предприемачи тестваха своите идеи, а през втория ден съставиха своя прототип и валидираха разработките си. Design Thinking e методологията, която поставя нуждите на клиента в основата на създаването на продукти и услуги. Работата по отделните Design Thinking фази – проучване, синтезиране, генериране на идеи, прототипиране и валидиране помага да се разберат по-добре с какви проблеми се сблъскват потенциалните клиенти, до каква степен продуктът или услугата ги разрешава и в каква насока да се доразвие идеята.                                     

                                        


21 ноември 2016 г.
24 ученици от Гимназията по туризъм спечелиха пътуване до Страсбург

На 19 ноември в Габрово се проведе Регионалното състезание по програмата „Евроскола“ на Европейския парламент в Страсбург. Събитието се организира от Генерална дирекция за комуникация, Дирекция на информационните бюра и Информационно бюро на Европейския парламент в България. В състезанието участваха ученици на възраст 16-18 години от областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. Най-много регистрирани отбори имаше от Великотърновска област. Това бяха учениците от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Старопрестолна професионална гимназия по икономика, СУ „Вела Благоева“ и Частна профилирана гимназия „Американски колеж – Аркус“ от Велико Търново, както от СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица; СУ „Максим Райкович“, Лясковец; СУ „Николай Катранов“, Свищов; СУ „Цанко Церковски“, Полски Тръмбеш. След официалното откриване отборите бяха разделени на четири групи, по три във всяка. Отборите изтегляха номер за презентиране и темата, която трябваше да представят. Председател на журито бе Тодор Стойчев – ръководител на Информационно бюро на Европейския парламент в България, Бойко Благоев – ръководител на отдел „Връзки с обществеността“ в Информационно бюро на Европейския парламент в България; инж. Нела Рачевиц - заместник кмет - "Социално‐икономическо развитие"; Ирена Бойновска - национален координатор на офисите на евродепутата Ева Паунова и Андрей Новакова, евродепутат от ЕНП. Екипът на Гимназията по туризъм бе само от абитуриенти – Деница Георгиева, Йордан Райков, Йорданка Петрова, Мая Йорданова и Преслава Христова с резерви Владислав Димитров, Денислав Енчев, Габриела Николова и Маргарита Коеджикова. Късметът им отреди да говорят първи, а темата бе „Единен цифров пазар“. Деница Георгиева представи темата на български език, а Преслава Христова и Йорданка Петрова – на английски език. Точните отговори, задълбочените знания и отговорното лично мнение на екипа, предизвика и думите на Андрей Новаков „Вие сте нашето бъдеще“. Вече са известни победителите, които ще посетят Европейския парламент в Страсбург през 2017 година. На първо място се класира ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Единствената професионална гимназия от Великотърновска област. Екипът-победител, заедно с още 19 свои съученици, ще пътуват на 26 януари. Останалите отбори от Велико Търново, наградени с пътуване са на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ и Частна профилирана гимназия „Американски колеж – Аркус“. Учителите, които подготвиха отбора-победител са Бистра Стефанова – учител по история и инж. Славка Проданова – учител по икономически предмети.       

                              

                                        


18 ноември 2016 г.
Десетокласникът Деян Христов отново с награда от конкурс

По повод на Международния ден без тютюнопушене - 17 ноември 2016 година за всички училища на област Велико Търново бе обявен конкурс за най-оригинална антиреклама на пушенето на тема „Последствията от тютюневия дим”. Организаторите са Община Велико Търново, Регионална здравна инспекция-Велико Търново и Регионално управление на образованието – Велико Търново. Конкурсът имаше за цел да развие уменията на учениците за творческа изява и предаване на представата им за живот без тютюн, както и да мотивира околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето. В конкурса са участвали общо 145 творби, изработени от 143 ученици от 22 училища и една детска градина в община Велико Търново и областта. Някои от участниците са изработили повече от една антиреклама. Комисия, в състав: председател: г-жа Ана Павлова – старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието и членове: д-р Диляна Вачкова – главен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново и д-р Красимира Петрова - директор на дирекция „Обществено здраве” в инспекцията оцени представените творби, според критериите на конкурса: оригиналност на антирекламата за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето и потенциал за достигане до максимален брой хора. До журиране, според регламента на конкурса, комисията е допуснала общо 79 антиреклами (рисунки, пана, плакати, колажи, стихотворение, анимация), изработени от 79 ученици от V до ХІІ клас от 13 училища в община Велико Търново. Наградите за победителите в конкурса са осигурени от община Велико Търново в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства“. Сред наградените десет рисунки е и тази на Деян Христов от Xв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Това е поредната победа за Деян. Само преди месец негова рисунка бе сред отличените в минисъстезанието за лого, част от Световното състезание School Enterprise Challenge 2016. Учителят, мотивирал Деян да участва в конкурса антиреклама на пушенето е инж. Славка Проданова.                                     

                                        


17 ноември 2016 г.
ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ - УЧИЛИЩЕТО, КОЕТО СБЪДВА МЕЧТИ

София, 17 ноември 2016 година. Денят, в който петима възпитаници на най-голямата професионална гимназия на Великотърновска област сбъдват мечтите си. Мечти, които са мислени, желани, назовани. Денят е част от Световната седмица по предприемачество. За поредна година Джуниър Ачийвмънт – България е домакин. За поредна година учебната компания BOYAR DREAMS участва. И печели. Мотото на учебната компания е „Играем, учим, печелим“. И играят младите хора. На онази игра, от някого някога наречена „Мечта“, а може и „Сън“. Владислав Димитров, ученик от XIIд клас, специалност „Търговски представител“, победител в Национално състезание по история, счетоводителят на учебната компания, участник в предишни издания на „Мениджър за един ден“. Днес, 17 ноември 2016, Владислав е директор на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ – училището, което го е накарало да вярва в доброто, в себе си, в екипността. „През този ден, искам да споделя мнението си относно проблемите в образованието - отпадането на ученици, функционалната ни неграмотност, младежката безработица. Искам екипът, който ще търси решения на проблемите, да знае интересите, страховете и мечтите на един ученик. Искам да съм част от този екип, дори и за ден, дори и без право на глас, защото и това ще е мотив, за да съм част от промяната, а не наблюдател или статистическа извадка.“ – това е написал абитуриентът в мотивацията си. Деница Георгиева, ученичка от XIIв клас, специалност „Организация на хотелиерството“, носител на първа награда, заедно с учителят по физика – Нели Георгиева, на Международен младежки екологичен форум (International Youth Environmental Forum 2016), организиран от Unesco и The Khnaty-Mansiysk Autonomous Okrug – UGRA (Russia). Днес, 17 ноември 2016, Деница е заместник-директор по учебната дейност на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ – училището, което я е научило да успява. „Трудът е ключът“ – това е написала бъдещата студентка. Габриела Николова, ученичка от XIIд клас, специалност „Търговски представител“, мениджър „Човешки ресурси“ на учебната компания, участник в предишни издания на „Мениджър за един ден“. Днес, 17 ноември 2016 година, Габриела е в Софийска община, район „Студентски“. „Искам да участвам, защото смятам, че точно ние - младите сме промяната и бъдещето, а за да бъде една промяна успешна и едно бъдеще, БЪДЕЩЕ са нужни знания и умения в различни сфери. Това научавам и всеки път надграждам. Искам да мога да бъда промяната към добро. Искам да съм активен гражданин.“ – това са мотивите на Габи да бъде точно в този район на Столична община, защото е убедена, че само след по-малко от година, ще бъде и жител на този район. Преслава Христова, ученичка от XIIд клас, специалност „Търговски представител“, управител на учебната компания, участник в предишни издания на „Мениджър за един ден“. Днес, 17 ноември 2016 година, тя избра да бъде в Нов Български университет, макар и да беше избрана за други позиции в държавната администрация. „Тази година ми е последната в Гимназията по туризъм. Завършвам средното си образование. Избрала съм специалността. Сега избирам университета. Във Велико Търново няма да остана. Дойдох в този приказен град от града на Парцалев. Приказно е Търново, защото сбъдна много мои мечти. Ще уча в София – голям град за големи мечти. Моята специалност я има в два университета. Единият е Нов български университет. От това ще зависи и изборът ми. Моят избор, за моето бъдеще. А изборът, за да е отговорен трябва да е информиран. Желанието ми е да усетя „пулса“ на този университет. И не е романтичен термин. Защото според мен, всяко училище е жив организъм, а неговите възпитаници са клетките му. Инициативата „Мениджър за един ден“ ми дава шанс да бъда в бъдещето си, поне за ден.“ Мартин Грънчаров, носител на званието „Бероновец“ за 2013, завършил специалност „Хотелиер“, понастоящем студент по право. Невероятно, но факт. Бившите ученици на Гимназията по туризъм се връщат често тук, защото знаят, че тук им вярват, че ще им помагат, ще ги подкрепят – винаги и навсякъде, когато и където да са. Днес, 17 ноември 2016 година, Мартин е Министър на правосъдието за един ден. „Министърът на правосъдието е не просто пазител на държавния печат, той е пазител на правото. Аз вярвам в силата на правото.“ – мотивацията на Мартин му е помогнала да пребори 20-те конкуренти. Инициативата „Мениджър за един ден“ сбъдва само тези мечти, за които работим. Училището от Великотърновска област, което сбъдва тези мечти - това е ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. И нека фактите говорят, а всички останали ръкопляскат - Министър на икономиката, енергетиката и туризма, Енчо Енчев, 2011, Заместник-министър на образованието, Павлина Тодорова, 2011; Посолство на САЩ – 2011, 2012; Президент на България, Нина Гаджева, 2014.  

                                        


10 ноември 2016 г.
Гимназията по туризъм грабна първите места в Национален ученически конкурс за Априлското въстание

                                                    

В Националния исторически музей в София на 8 ноември се проведе заключителният трети етап и тържественото награждаване на победителите в ХХІV Национален ученически конкурс на тема „Априлското въстание”. Конкурсът се осъществява със съдействието на Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката, Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ТАНГРА ТанНакРа Общобългарска фондация, Националния дворец на децата, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей. Общият брой на разработките, достигнали до националния кръг са 122 в три категории. До оценяване са допуснати 34 есета, 48 реферати, 26 презентации. Интересен е фактът, че в Националното състезание са участвали ученици, както от България, така и от българските общности, извън страната. Гордост за Великотърновска област са осемте разработки на учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Два от рефератите бяха допуснати до последния етап - защита пред комисия за определяне на крайното класира от първо до трето място. Първото място бе присъдено на Владислав Димитров за реферат на тема „Историята на минералната вода в Полски Тръмбеш” в категорията „Символите на моето родно място”. Второто място е за Полина Гецова от за разработката си „Доброто ражда добро”, в категорията „Великите българи”. Електронната книга за целите на устойчиво развитие „17 стъпки към усмихнат свят” на Преслава Христова бе удостоена със специалната награда на Синдиката на българските учители. И тримата наградени са от XIIд клас, специалност „Търговски представител“.Екипът, подготвил победителите в Националния конкурс са учителят по история и цивилизация Мариана Маринова и инж. Славка Проданова – учител по икономически предмети. На празничната церемония по награждаването на отличените в ХХІV издание на конкурса на Национален клуб “Родолюбие” присъстваха представителите на МОН - Красимир Вълчев, главен секретар; Ваня Кастрева, началник на РУО - София-град; Лазар Додев, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие”; Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа”. Поздравителен адрес до организаторите и участниците в конкурса изпрати заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и Министър на образованието и науката Меглена Кунева. Наградите бяха връчени лично от Янка Такева - председател на СБУ и на национален клуб „Родолюбие”.

                                                                              

                                        


9 ноември 2016 г.
Учител и ученик от ПГ по туризъм “Д-р Васил Берон” избрани за консултанти на световно състезание

Деян Христов, ученик от 10в клас е избран за консултант към международното състезание по предприемачество School Enterprise Challenge като член на екип от ученици-консултанти от петте континента. Задачата на Деян и на другите млади консултанти от цял свят ще бъде да дава съвети, идеи и насоки, в които да се развива състезанието. По-рано тази година и преподавателят Поля Петрова-Янкова, бе избрана да се включи като единствен представител от България в борда на учителите-консултанти към елитното състезание. Двамата ще работят в екип и ще изразяват мнението си по въпроси, свързани с развитието на състезанието. През миналата учебна година Гимназията по туризъм бе сред победителите в School Enterprise Challenge 2015 като завоюва наградата за регион Източна Европа и Близкия Изток и получи правото да се нарече Училище на млади предприемачи. Състезанието се провежда всяка година от март до октомври и в него се включват над 2500 училища от над 190 държави от целия свят. Успех на двамата български консултанти!

                                                                              

                                        


3 ноември 2016 г.
Дванайсетокласничката Йорданка Петрова е сред финалистите в националния ученически конкурс „1000 стипендии”

 

 

Йорданка, която е част от училищния клуб по дебати, спечели вниманието на журито с есето си на тема "Каква полза за човек, ако спечели целия свят, а загуби душата си". Търновката е носител на поощрителна стипендия на фондация „Комунитас, кредит за книги на стойност 200 лв. и право на достъп до виртуалната зона „Общество 1000 стипендии”. За представянето си ученичката се подготвя в училищния клуб по дебати. Твърди, че дебатът е начин човек да се развива като личност и професионалист. Освен, че дават поле за изява, дебатите са средство човек да разбира, че и неговото мнение има значение. Проектът "1000 стипендии" е национален конкурс, в който под формата на есе учениците представят знания и споделят разсъжденията си по любим предмет. Проектът е със социално-образователна насоченост и цели да създаде условия за социална мобилност, което най-ефективно може да стане чрез образованието. Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. Конкурс "1000 стипендии" се провежда в два етапа в края на м. юли и втори - през месеците септември и октомври. Финалното класиране за се обявява в Деня на Народните будители - 1 ноември.

                                                                              

                                        


20 октомври 2016 г.
Гимназията по туризъм представя училищата от великотърновска област на националната конференция на четенето

Петата Национална конференция „Насърчаване на четенето“ се провежда в София от 18 до 21 октомври. В нея участват победителите от конкурса „Различното четене“, обявен от Центъра за развитие на човешките ресурси. Идеята на организаторите е част от Националната стратегия за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността. За пореден път, Националната конференция е духовно пространство за провокиране на нови идеи и обмяна на добри практики, насърчаващи четенето и подкрепящи пълноценния контакт с книгата. Темата на Петата национална конференция е „Различното четене“. Всички участници са победители в конкурса, обявен в началото на месец август от Центъра за развитие на човешките ресурси. Конкурсът бе насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са засегнали тази тема по един или друг начин в работата си. Желаещите да участват в конкурса и конференцията трябваше да представят кратко систематизирано описание на дейностите, които са насочени към идеята за създаване, осъществяване или промяна на възможните различни начини за четене. Изискването към разработките бе да бъдат в максимален обем 2 стандартни страници и да се изпратят до 31 август. На 26 септември бяха обявени победителите в конкурса. Те са 96 – детски градини, училища, колежи, университети, библиотеки, центрове за личностно развитие, фондации. Гордост е, че единственото училище, което представя Велико Търново и областта на Националната конференция „Различното четене“ е ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Кандидатурата на учебната компания BOYAR DREAMS е впечатлила оценяващите, не само с описанието на дейностите през изтеклата учебна година, но и с разсъждения за четенето на младите хора, както и с намеренията им за тази учебна година. Бъдещите предприемачи са озаглавили конкурсната си работа „РазЛИЧНОТО ЧЕТЕНЕ“. В нея те пишат „Вярно е заглавието, не е техническа грешка. Четенето е лично и не е. Ако не можеш да четеш, четенето става екипно, като всяка дейност. Лично е, защото избираш какво, кога, къде от къде и как да четеш. Почти е лично, защото четейки влизаш в свят, сътворен от автора, изживявайки историята на героите И всичко това е налице само и единствено, когато можеш да четеш. Различно е четенето – четем усмивките, четем сълзите, четем по стъпките, четем и внезапно настъпилата тишина по време на разговор. Различно е четенето и затова, защото избираме от къде. Миризмата на мастило, на хартия - четенето от хартиен носител си остава класическата любов на поколението 45+. А за по-младите е дигиталното четене. Или не е така. Вие от къде четете в момента? Ето, всички привикнахме да четем и на компютъра, на телефона, на четеца. Всяка дейност е свързана с много четене. И нашата е такава. Да намерим факти, да ги анализираме, да направим изводи. Не сме моногамни читатели, защото не четем само една книга. Четем по няколко, в различни жанрове, едновременно. Защото всяка книга, всеки източник на информация засища глада ни за нея.“ За втора поредна година учебната компания с ръководител инж. Славка Проданова участва в конкурса за Националната конференция за четенето. За втора поредна година учениците от Гимназията по туризъм доказват, че четат, за да успяват.

                                                                              

                                        


7 октомври 2016 г.
Радослав Кирилов с престижното трето място на песенен конкурс

 

 

Ученикът от 8в клас, специалност "Туристическа анимация", Радослав Кирилов, зае трето място на международния конкурс за популярна песен "Есенни шуменски вечери", който се проведе от 29.09 до 02.10 в гр. Шумен. В конкурса участваха 32 представители от Украйна, Молдова и България.

                                                                              

                                        


7 октомври 2016 г.
Ученици от Гимназията по туризъм с грамоти от деветия национален исторически конкурс

За първи път и нашето училище се включи в Националния исторически конкурс за ученици от VIII до XII клас. Той е организиран от Фондация “Ценности” и е под патронажа на Министерството на образованието и науката. Основен партньор на проекта е Националният дарителски фонд „13 века България“. През миналата учебна година бе деветото му издание. Темата бе “Границите в историята – история без граници". В него са взели участие 122 ученици от цялата страна с индивидуални и групови изследователски разработки. В рамките на тази тема всеки участник е изследвал история или събитие по свой избор от по-новата българска история, свързано с изграждане или преодоляване на граници – реални или въображаеми, видими или невидими, и е анализирал значението на тези граници в живота на отделна личност, семейство, селище, регион или етнос Грамоти за своите разработки, получиха пет ученици на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново: Ø Иванета Пейкова от Xа клас с „Устремският манастир - безграничната духовност“; Ø Деница Георгиева от XIIв клас с „Живот на ръба“; Ø Владислав Димитров от XIIд клас с „Историята на минералната вода в Полски Тръмбеш в границите на съвремието“; Ø Полина Гецова от XIIд клас с „Граници на доброто – доброто без граници“; Ø Преслава Христова от XIIд клас с мултимедийната си презентация за Георги Парцалев – „Живот между атентат и зараждаща се демокрация“. За своя филм, Преслава получи и специална грамота от Би Ай Телевизия /BIT/. Екипът учители, мотивирал учениците да участват в Националния конкурс са учителят им по история и цивилизация Мариана Маринова и инж. Славка Проданова – класен ръководител на XIIд клас.

                                                  

                                        


12 септември 2016 г.
Преслава Христова от Гимназията по туризъм във Велико Търново отново победител в национален конкурс

 

 

На 22 април, деня на Земята, бе обявен националният конкурс „Предизвикателството на Пандата и Музейко“ за всички ученици от 7 до 18 години от цялата страна. Желанието на организаторите бе да насърчат участниците активно да опазват околната среда, като сами намират информация по зададените теми. Шест задачи трябваше да решат учениците. Всяка задача бе с различна тема и определен срок за изпълнение. За да се справи по-бързо и по-добре, всеки участник имаше избор – да сформира екип, да включи семейството или приятелите си. В началото на конкурса бе обявена и голямата награда за победителите, осигурена от WWF - еднодневна екскурзия до Природен парк „Витоша“, с разходка, вълнуващи игри и пикник с Пандата, за всеки получил 45 точки. Седем са националните победители. Преслава Христова, ученичка в XI клас, специалност „Търговски представител“ е сред тях. Задачите бяха за разделното събиране на отпадъци, за застрашени животни или растения, за националните и природни паркове в България, за правилното събиране на старите телефони или батерии, за продукти, носещи логото на FSC. Ученичката от ПГ по туризъм „Д-р В. Берон“ участва във всички задачи с табла и мултимедийни презентации и събра максималния брой точки – 100.

                                                                              

                                        


20 юни 2016 г.
Първо място за Катина Бернардова от Гимназията по туризъм в международния фестивал „ДЪГА НАД ДУНАВ“

Второто издание на средношколския фестивал "Дъга над Дунав" приключи. Организатори на международния форум са Професионалната гимназия "Професор д-р Асен Златаров" с подкрепата на Община Видин, Регионалния инспекторат по образование и Областен информационен център. Целта на фестивала е популяризиране на културно-историческото наследство на европейските народи по поречието на Дунав, а темата - "Река Дунав - памет европейска!". Фестивалът се финансира по Програма "Еразъм +" на Европейския съюз. Шест са тематичните категории, за които се регистрират желаещите. Състезателните категории включват фотография, мултимедия и изобразително изкуство, а несъстезателните – приложни и сценични изкуства, и кулинарни традиции. Изискванията към участниците – да са ученици от VIII до XII клас, да творят в клубове и школи към средни училища, младежки информационно-консултантски центрове /МИКЦ/, центрове за работа с деца, читалища, НПО, културни центрове и др. Секциите за класиране са три – за чуждестранни участници, участници от страната и участници от Видинска област. ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участва с мултимедийните презентации на Катина Бернардова и Полина Гецова, ученички от XIд клас, специалност „Търговски представител“. „Музиката на река Дунав“ е мултимедийната презентация на Катина, която е класирана на първо място. В нея ученичката разказва за композитори от дунавските държави, а музикалният фон са техни емблематични произведения. „Общото между тях – Дунав е част от живота им. Вечното след тях – музиката им“, така завършва разказа си Катина, като обещава през следващата година да разкаже за поетите и писателите, които река Дунав е вдъхновила. На трето място е класирана мултимедийната презентация на Полина Гецова, посветена на биоразнообразието в българската част на река Дунав. Таблет е наградата за първото място на Катина Бернардова, а подгласничката й, Полина Гецова, се радва на органайзер за бюро. Учителят, подготвил ученичките е инж. Славка Проданова.

                                             

                                        


14 юни 2016 г.
Ученичка от Гимназията по туризъм отново печели първо място в национален конкурс

Във връзка с отбелязване на 60-годишнината от присъединяване на България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, в началото на април, РИОСВ град Русе обяви темата на националния конкурс за презентация - „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“. Идеята на конкурса е да се представят по атрактивен начин българските обекти, включени в списъка на световното културното и природно наследство на ЮНЕСКО като участниците могат да изберат един или всички обекти на културното и природното наследство. Крайният срок беше 13 май, а допустимите участници - ученици от основния и гимназиален курс на обучение от страната. Критериите, по които жури от експерти е оценявало презентациите са съдържанието, отправените послания, сложността на изпълнение, креативност и завършеност на презентациите. Резултатите са известни. Участвали са 56 презентации от 8 града. Преслава Христова, ученичка от XIд клас, специалност „Търговски представител“ грабна първото място в националния конкурс. Тя е представила филм за всички обекти под закрилата на ЮНЕСКО в България, на английски със субтитри на български език. Освен грамота, Преслава се радва и на фотоапарат. Поощрителна награда получи и Полина Гецова, ученичка от същия клас. Нейният филм е на български със субтитри на английски, в който представя обекта, под егидата на ЮНЕСКО – „Резерватът Сребърна“. Полина се радва на грамота и слушалки. Учителят, подготвил ученичките е инж. Славка Проданова.

                                                                              

                                        


6 юни 2016 г.
Гимназията по туризъм с 3000 лева награда от национален конкурс

„КЛИМАТЪТ И АЗ“ това беше темата на конкурса за природозащита на името на „Мими Праматарова“, обявен от Националния доверителен екофонд в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“. Конкурсът се проведе в два раздела – за студенти и ученици. Студентите трябваше да създадат видеоклипове по темата, а учениците да разработят интересни и иновативни проекти, чрез които да убедят своите връстници да допринасят с поведението си за смекчаване и адаптация към климатичните промени. Проектът на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ бе „Уча се да уча“. Разработиха го учениците от учебната компания BOYAR DREAMS с ръководител инж. Славка Проданова. Целта на проекта е да бъде формирано отговорно отношение към опазването на околната среда. И като първа стъпка - създаване на навици за събиране на отпадъци за формиране на модел на поведение, проявяващ се вкъщи и на улицата. Проектът предвижда обучение на екипа за презентационни умения и пътуващ урок „Земята е единна и единствена“. В него чрез метода „деца обучават деца“ екипът на BOYAR DREAMS ще обучи председателите на ученическите съвети на 20 училища за промените в климата, влиянието на отпадъците, държавната политика, свързана с проблемите на климата. Като експерти в проекта ще бъдат поканени специалисти от Министерство на околната среда и водите и завода за отпадъци в София. Чрез продукта „ГОВОРЕЩИ кошчета“ ще бъдат проведени обучения на място в училища детски градини. Максималната стойност на всеки проект, определена от организаторите, бе 3000 лева. Професионално обоснованата ефективност на бюджета, оригиналността на идеята, реалността на дейностите и широкият им обхват, както и ясните резултати са критериите, които са покрили учениците на Гимназията по туризъм, за да им одобрят в пълен размер проекта. Дейностите ще бъдат реализирани през новата учебна година.

                                    

                                        


20 май 2016 г.
Международна конференция на асоциираните към ЮНЕСКО училища

Старши учител Нели Георгиева и ученичката от 11в клас Деница Георгиева като единствени представители на България взеха участие в Международна конференция на асоциираните към ЮНЕСКО училища в сибирския град Ханти-Мансийск, Руската Федерация на тема: „ Басейнът на реките Об и Иртиш: Младежки проучвания и опазване на природното и културното наследство в района на големите световни реки” и съпътстващия Младежки екологичен форум „Една планета, едно бъдеще.” Събитието се провежда за девети пореден път и се организира от Министерството на външните работи, Комисията за ЮНЕСКО на Руската Федерация и от Правителството на Ханти-Мансийския автономен окръг ЮГРА. От този форум те се завърнаха с наградата за най-добър проект, дипломи за активно участие и сертификати и много нови идеи за бъдещи проекти.

                                    

                                        


14 май 2016 г.
Награждаване националният литературен конкурс на тема: "Изкуството е сцена, която размива всички различия или приносът на българските евреи в културата на страната", организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” организира ежегоден национален конкурс, за да даде възможност на младите да преосмислят своите ценности и да направят изводите си за бъдеще. Тази година темата "Изкуството е сцена, която размива всички различия или приносът на българските евреи в културата на страната" привлече вниманието на над 100 средношколци от различни градове на България. „ Алеф” обяви конкурса на 7.12.2015 година, в навечерието на еврейския празник на светлината Ханука и православната Коледа. На 12 април 2016 г. в бургаската синагога, сега Художествена галерия „Петко Задгорски”, бяха връчени наградите на победителите Есетата се оценяват от авторитетното жури в състав: Михайлина Павлова- журналист в БНР и главен редактор на вестник „Еврейски вести” и на списание „La Estreya“, Румен Леонидов – поет, писател, издател на литературния сайт „Факел бг” и Асен Йорданов – разследващ журналист и директор на сайта Биволъ. Учениците са вложили страст и лични чувства, вникнали са в детайлите, извадили са на повърхността доброто у човека, доказали са, че чрез изкуството различията изчезват, че то е направило от българи и евреи една обща нация, която и днес продължава да заявява своя творчески гений по световните сцени. Това е общото мнение на оценяващите, които в затруднението си са излъчили повече наградени от обичайното. Освен първа, втора и трета награда за отличното си представяне други 17 млади автори получиха специални поощрителни награди. Йорданка Петрова от 11 а клас е сред отличените. Финалът на третия литературен конкурс на „Алеф” се превърна в незабравимо приключение за участниците му. Ден след връчването на наградите, те отплаваха с кораб за остров Света Анастасия. Това е един жест от организаторите към най-добрите млади творци – далеч от брега да затвърдят създадените нови приятелства и да получат вдъхновение за следващото издание на конкурса.

    

                                        


26 април 2016 г.
Гимназията по туризъм се класира за националното състезание на учебните компании

Под патронажа на кмета на Велико Търново – инж. Даниел Панов, за първа година градът стана домакин на регионалния панаир на учебните компании на Джуниър Ачийвмънт България. Младите предприемачи от 26 учебни компании от Варна, Видин, Добрич, Провадия, Русе, Разград, Плевен, Габрово и Велико Търново подредиха щандовете си в изложбените зали. Форматът на регионалните панаири на учебните компании включва два панела – интервю по щандовете от жури и презентация пред публика. Повече от два часа журиращите задаваха въпроси на екипите – продукт, реклама, финанси, продажби, печалби, както на български, така и на английски език. Времето за презентация е три минути, журиращите задават въпроси две минути – тава са изискванията във втория панел. BOYAR DREAMS, учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ впечатли журиращите с продукта си „17 стъпки към усмихнат свят“ – електронна книга за целите за устойчиво развитие. Презентацията им предизвика усмивки и аплодисменти, защото представи „симулация“ на заседанието на журито. Две са наградите на учениците от Гимназията по туризъм. Първата е сертификат за най-сплотен екип, а втората – класиране за националния финал за учебните компании, част от форума "Изгряващи звезди" на 3 юни 2016 година, София Тех парк. BOYAR DREAMS, учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ за трета поредна година ще представя Велико Търново на националното състезание, защото това е единствената учебна компания, която успешно преминава през регионалните състезания. Учителят, който ръководи учебната компания е инж. Славка Проданова. На същия ден в Благоевград и Хасково се проведоха другите две регионални състезания. Победителите от проведените панаири на учебни компании ще мерят сили на 3 юни в София.

                                                  

                                        


25 април 2016 г.
Професионалната гимназия по туризъм с две отличия от Националната конференция по гражданско образование

Националната конференция по гражданско образование на тема: "Семейство- училище - общество" събра в Добрич над 200 ученици от 37 селища в страната, достигнали до заключителния етап на участие чрез предварително класиране. Форумът се организира от СОУ "Св.Климент Охридски" Добрич със съдействието на Регионалния инспекторат по образование, Община Добрич и Висшето училище по мениджмънт. Жури от университетски преподаватели, учители, артисти, журналисти, ръководено от Коста Костов - главен експерт по философия към МОН, определи най-успешните творчески изяви. Специална награда за етюд получиха ученичките Наталия Георгиева, Любослава Лазарова, Ирена Георгиева, Мартина Бонева, Зорница Георгиева и Цветелина Петрова от 12а клас на Професионалната гимназия по туризъм. Те представиха своя авторска пиеса по темата на конференцията, която съчетава драматургия, танц, презентация и философски разсъждения. Момичетата спечелиха не само симпатиите на журито, но и аплодисментите на публиката. Награда за философско есе получи и Ангелина Добрева от 11д клас на същото училище. Тя впечатли журито с оригиналните си разсъждения, свързващи Бейкъновия "идол на пещерата" с темата на конференцията. Ръководител на учениците е г-жа Валя Пилева- учител по философия в гимназията.  

                                        


18 април 2016 г.
Гимназията по туризъм грабна първо място за туристическа оферта на ТФ ФЕСТ 2016

Първо място в конкурса за Най-добра туристическа оферта спечели екипът на ТЪРНОВО ЕНТЪРНЕЙНМЪНТ ТУРС от Професионалната гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон” – Велико Търново на XIX Панаир на учебните предприятия “Млад предприемач”, който се проведе на 14 и 15 април в Международен панаир Пловдив. Младите туроператори трябваше да разработят туристическа оферта по предварително задание на Миел Травъл на тема “Културен туризъм в България”, като предложат фестивално събитие за incentive пътуване на чуждестранен корпоративен клиент. Предложението, което спечели журито е едно познато за великотърновци събитие от културния календар на града – традиционният старопланински събор “Балкан фолк”. В програмата за шестдневното пътуване, която учениците изготвиха под менторството на г-жа Снежана Стефанова и Евротурс-ВТ, бяха включени и редица туристически ресурси в региона, с което те показаха, че освен за културен туризъм, Велико Търново е изключително подходяща дестинация за развитие на фестивален туризъм. По традиция ТФ ФЕСТ събира над 100 учебни фирми от цялата страна, като целта е да срещне образованието и бизнеса на едно място и да даде път в успешната реализация на младите предприемачи. Събитието е организирано от Центъра на учебно-тренировъчните фирми към Министерството на образованието и науката и партньорски организации. Професионалната гимназия по туризъм за втора година достойно се включи с две учебни фирми – ТЪРНОВО ЕНТЪРНЕЙНМЪНТ ТУРС с предмет на дейност туроператор и СЛАДКИ ФАНТАЗИИ – производители на хлебни и сладкарски изделия. Екипът взел приза беше представен от Цветелина Петрова – ученичка в XIIа клас, управител на учебната фирма, Йордан Райков и Мая Йорданова от XIа клас. Техен ръководител е Галина Атанасова.  

                                        


17 април 2016 г.
Преслав Пенчев от IXБ клас с бронзов медал от Държавното първенство по катерене

Ученикът, които е състезател в АК „Трапезица 1957”, спечели III място в дисциплината трудност на провелото се от 14 до 17 април в София Държавно първенство по спортно катерене за деца, юноши и девойки в дисциплините скорост и трудност.

                                                  

                                        


Гимназията по туризъм отново с награда от национално състезание

Първата в страната мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование „Златен орех“, в началото на годината, обяви конкурс с фокус върху опазването на околната среда и ролята на човека „Влез в час с уроците на природата“. Категориите бяха четири – ученици, учители, неправителствени организации и бизнес. Учебната компания BOYAR DREAMS на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново участва в категория социално отговорен бизнес. Организаторите изискваха кандидатите да представят най-добрата си практика или иновация (услуга, игра, играчка, книга и др.) в областта на екообразованието или извънучилищното образование, в свободен текст до една страница. Статистиката - кандидатурите са 62 от 32 града в България. Учениците на Гимназията по туризъм са на второ място. След тях са софийско сдружение, работещо за създаване на творческа и здравословна среда, неформално образование, разпространението и развитие на „ланд арт“ изкуството в България, а преди тях е регионална телевизия от Враца. Журиращите в направлението социално отговорен бизнес са били експерти по устойчив бизнес, неформалните образователни дейности с ученици и младежи, свързани с опазването на природата и насърчаване на отговорно към околната среда мислене и поведение и преподавател от катедра „Икономика на природните ресурси” в УНСС. Оценяващите са впечатлени от ентусиазма и професионализма на BOYAR DREAMS, показан в кандидатурата им „Урок в междучасията с „ГОВОРЕЩИ КОШЧЕТА“. Като в игра и с усмивка, говорещите кошчета мотивират всеки да изчисти около себе си и да постави отпадъците на правилното място. Учебната компания BOYAR DREAMS работи по програмите на Джуниър Ачийвмънт България седма година. Ръководител на учениците е инж. Славка Проданова. „Щастливи сме, защото се конкурирахме с реално действащи организации. Всеки наш продукти показва активното ни отношение към образованието, защото сме убедени, че образованието е пътят за постигане на устойчиво развитие.“ – казва Преслава Христова, ученичка от XIд клас, специалност „Търговски представител“ и управител на учебната компания. Националният конкурс „Влез в час с уроците на природата“ е финалната част на проекта „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

                                                              


Трето място в областните финали по баскетбол

Отбopът oт ПГT “Д-p В. Бepoн” девойки по баскетбол във възрастта 8 – 10 клас се класира на трето място в областните финали на Ученически игри 2016. Отборът постигнал успеха е в състав: Татяна Русева, Силвия Ралчева, Деница Байчева, Мариана Стоянова, Мелис Хюсеинова, Мирослава Семова, Елина Янакиева, Валерия Стефанова и Миглена Иванова.

                                                      


Ученичка от гимназията по туризъм е финалист в конкурс за есе "Работя ли, ако работя хобито си?"

Националното състезание „Бизнес, предприемачество и иновации” бе организирано от катедра "Индустриален бизнес" към Стопански факултет на Икономическия университет във Варна. Направленията бяха две – индивидуално и екипно участие. Индивидуалното състезание бе насочено към бъдещото кариерно планиране на учениците под надслов "Работя ли, ако работя хобито си?". Разработките при трябваше да включват: кратко представяне; убеждения, желания, мечти.; виждания за бъдещото кариерно развитие; самооценка /умения и степен на владеене; личностни ценности и качества; интереси/; набелязване на цели за личностно развитие; изследване на възможните професионални алтернативи; определяне на необходимостта от допълнително образование и професионална квалификация; план за професионално развитие. Критериите за оценка бяха - яснота и стил на изложението; обоснованост на самооценката; обосновка за избора на направлението за професионално развитие; задълбоченост на изследваните професионални алтернативи; обоснованост на избора на алтернативи за предстоящо образование и квалификация; реалистичност на плана за професионално развитие. Стефани Петкова, дванадесетокласничка от специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“ в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е сред финалистите на състезанието. Тя е единствената финалистка от региона. Учителят, подготвил ученичката е инж. Славка Проданова. Желанието на Стефани е да учи специалност „Туризъм“ в ИУ Варна. В свето есе, тя пише „Хобито ми е футболът. Като на игра, заиграх футбол. Специалистите ме харесаха, имала съм качествата, аз, пък, тренирах усърдно. Активен състезател в националния отбор по женски футбол до 10 април 2014. Тази дата раздели живота ми на „преди“ и „след“. Преди бяха – златен медал от Държавното първенство по футбол, бронзов и сребърен от Европейските квалификации по футбол. След – операция, болки, сълзи, патерици, раздвижване и дойдоха големите сълзи. Становището на лекарите – без футбол в бъдеще, може футбол, но само като зрител. И се примирих – трудно, но факт“. В работата си, абитуриентката разказва „Моето хоби ми помогна да избера професията си. Спортът ме научи да бъде екипен играч“. Стефани споделя и намеренията си „Знам, че ще работя всяко лято. Със спечелените пари ще….Труден ми е изборът – дали да си платя курс по руски език или да си платя курс по анимация в туризма. И двата разхода са инвестиция в моето бъдеще. Не искам пътят към моето първо работно място като студентка да започва от Термнал 2“. Обосновава точно и последователно избора си за допълнително обучение. Зрелостничката е набелязала, дори и магистратурата си „„Мениджмънт на анимацията в туризма“, макар да е наясно, че такава към момента няма. Това, както и цялото есе за впечатлили журито, което я определя като финалист. А на въпроса дали, ако работиш хобито си е работа, Стефани отговаря така „Да, работя, ако работя хобито си. Работя с усмивка, с желание, с хъс, със съзнанието,че трябва да бъда част от екип. Човек може да смени и хобито си, и работата си. Може да има няколко хобита в едно и също време, никой не го ограничава. Може да работи на няколко места, но не по едно и също време, законовата рамка в сферата на трудовите правоотношения го ограничава. И ето как се срещат ограничената и неограничената възможност. Работиш това, което ти е хоби. Реално, възможно, успешно“. Наградата за ученичката от Гимназията по туризъм е – приета е студентка в специалност и форма, която тя избере. Стефани е избрала, защото, както пише в есето си „Гимназията по туризъм ме научи, че трябва да съм част от професионалния екип на хотела. Велико Търново ме научи, че туризмът се прави от професионалисти, че туризмът е бъдещето на България“.

"Работя ли, ако работя хобито си?"

 

                                                                                            


18 март 2016 г.
Спечелено челно място в национално състезание по „Икономика на туризма“

На националното състезание организирано от СА „Д.А.Ценов“ гр.Свищов учениците от ПГТ Мая Йорданова – 11а клас , специалност „Туристическа анимация“ и Ния Русева 11в клас , специалност „Организация на хотелиерството“ се класираха на 2-ро място като екип. Те показаха професионални умения при организиране и и презентиране на туристически продукт -организирано пътуване по задание. В състезанието по "Икономика на туризма" взеха участие 8 отбора /около 60 ученика/ от различни градове - Варна, Бургас, Шумен, Пловдив, Видин и др. В състезанието като лидери в екипите се представиха и Анита Накова от 11в клас и Денислава Йовчева от 11а клас, с което впечатлиха журито, което отбеляза тяхното участие със сертификат. Нашите ученици бяха лично поздравени от зам. ректора на СА проф. д-р Марияна Божинова и от завеждащ катедра "Търговия и туризъм" доц. д-р Петя Иванова.

                                              


18 март 2016 г.
Успешно представяне на ученици от ПГ по туризъм в регионалните състезания по професии

От 13 да 15 март в КК Албена се проведе Регионалното състезание по професии. Надпреварата се премина в четири категории - готвач, хлебар-сладкар, сервитьор и барман, като участниците бяха 42 от 10 области на Северна, Централна и Североизточна България. Учениците от ПГТ се представиха достойно, като завоюваха призови места и се класираха за националното състезание в гр. Пловдив. Николай Калушков, ученик от 11 клас професия Ресторантьор, зае първо място в категорията "Най-добър млад хлебар-сладкар". В категорията "Най-добър млад сервитьор", Диана Баждарова от 11 клас Кетъринг, се класира на второ място, а Никола Йорданов от 11 клас Ресторантьор, е пети в категорията , "Най-добър млад барман. Уменията на участниците бяха оценявани от професионално жури във всяка една от професиите. Председател на журито на барманите бе трикратния световен шампион по барманство Васил Колев Всички състезатели получиха грамота за участие, много награди и договор за работа в петзвездният хотел Фламинго Гранд на КК Албена.  

                                        


18 март 2016 г.
Второ място в конкурс „Моят роден град”

В проведения ежегоден конкурс, под наслов „ Моят роден град” на тема „ Бунтовният Април - 1876”, организиран от Регионален инспекторат по образованието и Регионана библиотека „ Петко Рачов Славейков” град Велико Търново, Иван Надев Йорданов от XI г клас, е класиран на второ място.

                                 

                                                        


7 март 2016 г.
Победители сме за регион Европа и Близкия изток в световното състезание "School Enterprise Challenge"

След оспорвано едногодишно съревнование с ученици от 2400 училища от над 100 държави от целия свят нашият екип спечели наградата за регион Европа и Близкия изток в световното състезание "School Enterprise Challenge". Инициативата "Законите на природата - природни закони на нашия живот", която включваше дарителски кампании на играчки и книжки за децата от детско отделение на МБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", на приготвени от учениците здравословни сладки и соленки за старите хора от Дома за възрастни хора във Велико Търново, на литература на български език за учениците от българското училище Св.св. Кирил и Методий в Бирмингам, Великобритания и още много различни дейности, беше високо оценена от журито на състезанието със сертификат и парична награда. Благодарение на усилията на ученици и учители, днес за Гимнзия по туризъм "Д-р Васил Берон", за град Велико Търново и за Бългрия знаят в 2400 училища по целия свят. Адмирации за усилията! Поздравления за постиженията! Горди сме с престижното отличие!

                                                        


29 февруари 2015 г.
Гимназията по туризъм с две първи места от Национално ученическо състезание в Свищов

За петнадесети пореден път Стопанската академия в Свищов организира национални ученически състезания. На 26 февруари над 100 ученици се състезаваха в четири направления. Учениците от ПГ по туризъм участваха в направленията „Управление на проекти“ и „Бизнес информатика“. Участниците в националното състезание бяха разпределени в екипи по направления, според желанието посочено в регистрационната форма. В направление „Управление на проекти“ всеки екип трябваше да предложи своя проект в една от областите –градска среда, екология, спорт, образование, туризъм. В направление „Бизнес информатика“ екипите трябваше да направят интернет страница на предстояща национална конференция . Всеки екип имаше ментор - студенти и докторанти от СА „Д. А. Ценов“. Времето за работа над проектите бе 4 часа. Презентациите стартираха в 15.30. В направление „Бизнес информатика“ за първо, второ и трето място се състезаваха 8 екипа от по трима ученици. Първото място грабна екип 4 - „Purple Desing“. В този екип е Цветелина Петрова, ученичка от XIIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“. Перфектната презентация, дело на Цветелина, извежда Purple Desing на първото място. Трето място в същото направление е за екипа „Mobile apps“ на Светлослав Славов, ученик от XIд клас, специалност „Търговски представител“. Според думите на журиращите, точно презентационните умения са отличавали екипите, които са се справели блестящо със създаването на интернет страница. Направлението с най-голям брой участници бе „Управление на проекти“ – 11 екипа от по 7 ученици. Присъдено бе само първо място. На екип № 3 „Граждани на света“ – ученици от различни градове и училища. Общото - усмивките и желанието. Идеята е на Детелин Иванов, ученик от XIIв клас, специалност „Организация на хотелиерството“. Детелин предлага идея, свързана с туризма, защото само той учи в Гимназия по туризъм и е бъдещ професионалист в отрасъла. Останалите от екипа му помагат да доразвият идеята. Проектът им „България в дланта ми“ е насочен към преобразуването на паметника Бузлуджа в художествена галерия. В нея ще бъдат представени макети на историческите и културни забележителности на България по подобие или чрез "България на длан". С цел увеличаване на приходите, екипът използва традиционните методи - такси за вход и такса паркинг. Иновативната част на проекта е свързана с развитието на туризма в региона на Розовата долина, като използват терена около художествената галерия за организиране на етно и фолклорни фестивали . Целевата им група - всички хора с интерес към културно-историческия туризъм. И журиращите започнаха да мечтаят с екип „Граждани на света“ – да бъде изградена селфи-площадка, да бъде изградена стена за катерачи, да бъде… Мечтите на журито бяха прекъснати от ръководителя на катедра „Стратегическо планиране“ с думите – „Екип 3, разбрахте ли, защо има не само толкова въпроси, но и предложения? Проектът Ви е добър!“. От Гимназията по туризъм участваха 10 ученици - абитуриентите от направление „Туризъм“ - Зорница Георгиева, Наталия Георгиева, Цветелина Петрова, Детелин Иванов, Стефани Петкова и Даниела Георгиева и единадесетокласниците от специалност „Търговски представител“ – Владислав Димитров, Катина Бернардова, Преслава Христова и Светлослав Славов. Резултатът от участието им в Националното ученическо състезание – приети са студенти в СА „Д. А. Ценов“, Свищов. Остава трудният избор - специалността и формата на обучение.

                                                                                                                        


Ученичка от Гимназията по туризъм в топ 10 на световно състезание, организирано от USFUCA

         ЮНЕСКО – САЩ /USFUCA/ организира световно младежко мултимедийно състезание, посветено на Целите за устойчиво развитие, приети от ООН през септември 2015. ЮНЕСКО – САЩ /USFUCA/ е националният орган, който представлява Съединените американски щати в ЮНЕСКО и ООН. Изискванията на конкурса – на английски език да бъде представена една от 17-те цели за устойчиво развитие чрез видеофилм с продължителност три минути като авторът предложи решения за справянето с проблема. Срокът за кандидатстване бе до 16 януари 2016. Резултатите – над 500 участника от над 40 държави. И сред топ 10 в света е момичето от Велико Търново - Преслава Христова, ученичка от XIд клас в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Преслава Христова представи филма си „Учим се да учим“, посветен на цел №5 - Равенство между половете. В своя филм единайсетокласничката от специалност „Търговски представител“ проследява историята чрез жените в историята – Жана д'Арк, Райна Княгиня, Екатерина Велика, Анджела Дейвис, Маргарет Тачър, Ангела Меркел. Филмът е озвучен от 100-те каба гайди. Младата дама предлага да се направи информационна кампания за правата на жените, там, където няма интернет. Необходимите средства, мечтае да осигури чрез дарение - президентите на всяка държава да дарят за тази кауза само една своя заплата. Тя ще направи урок в училището, в което учи – Гимназията по туризъм, за правата на жените. На фейсбук страница ,,Равенство и овластяване на жените", да бъде организиран конкурс ,,Момичетата на 2030". Филмът на Преслава завършва с думите „Малките стъпки са част от големите. Аз правя малка стъпка, а всички заедно ще направим голямата. И това ще стане, вярвай ми. За да може всяко момиче да стане МАМА“. През лятото Преслава спечели участие в младежки обмен по програма Еразъм+ за обектите на ЮНЕСКО в Европа. Преслава е момичето, което спечели награда за презентация в националния конкурс „Съединението прави силата“. Преслава е управителят на учебната компания BOYAR DREAMS. Преслава е момичето с усмихнатите трапчинки. Учителите, с помощта, на които Преслава стигна до този връх са инж. Славка Проданова, класният й ръководител и Поли Петрова-Янкова, учителят й по английски език. ВИДЕО:  ИНТЕРВЮ БНТ1

 


9 февруари 2016 г.
Гимназията по туризъм с награда от конкурс по повод Световния ден на влажните зони

Ангелина Добрева, ученичка от XI д клас, специалност „Търговски представител“ в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участва в конкурс в Русе. Грамотата и предметните награди са повод за днешната й усмивка. Учителят, мотивирал Ангелина е класният й ръководител - инж. Славка Проданова. Конкурсът е организиран от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Участниците трябваше да изработят проект на пъзел на тема „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“. Поводът за конкурса е Световният ден на влажните зони 2 февруари. Конкурсът бе предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение. Целта на организаторите бе да провокират интереса на младите хора, да потърсят информация за ролята на влажните зони, за ресурсите, които се добиват от тях, значението им за поддържане на природния баланс и за биологичното им разнообразие. Две условия трябваше да изпълнят участниците - приложните им творби да са с размери 35/50 см и брой на елементите на пъзела - от 10 до 50. Ограничения за използваните материали и техника не бяха поставени. Ангелина е ученичката, която спечели първа награда в Националния конкурс "Опознай и сподели живото наследство на България", организиран от ЮНЕСКО в края на миналата година.

                     


20 януари 2016 г.
Младите кулинари на ПГТ “Д-р Васил Берон” с първа награда на конкурса „Ден на производителя”

Гимназията по туризъм бе сред участниците и съорганизаторите на деветото по ред издание на конкурса „Ден на производителя”. Събитието, което се организира от Съюза на енолозите в България и Туристическо дружество “Трапезица- 1902”, се проведе в хотел „Момина крепост”, Ксилифор . И тази година професионалното жури имаше нелеката задача да отличи най-добрите в кулинарния конкурс за домашно приготвени ястия и напитки. В първата състезателна категория „Ястия от Българската национална кухня” безспорни претенденти се оказаха младите кулинари от ПГТ “Д-р Васил Берон”. Ростислава Кирилова и Йорданка Йорданова от 11Г клас, които се обучават в специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” заслужено взеха първа награда за своята „Кавърма в тиква”. В категорията „Сладкиши и тестени произведения” момичетата се класираха шести с приготвените от тях ”Сладки от лимец”. Адмирации за тяхното представяне на месния кулинарен форум.  

                                        


22 декември 2015 г.
Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон“ е победител в последния етап от световното състезание School Enterprise Challenge

      Ние сме сред победителите! Усилията на екипа от ученици и учители в продължение на няколко месеца да осъществява различни инициативи са високо оценени. Нашият проект "Законите на природата - природни закони на нашия живот", с който участваме в световното състезание School Enterprise Challenge 2015 е отличен за заключителната си част, а именно отпразнуване приключването на проекта заедно с възрастните хора от Дома за стари хора във Велико Търново. Постигнахме желан успех! „Dear Vocational High School of Tourism "Dr. Vassil Beron", Congratulations! I am delighted to inform you that you have been chosen as one of the winners of the School Enterprise Challenge Global Entrepreneurship Week mini competition! We really enjoyed seeing you celebrate the Global Entrepreneurship Week with elderly members of your community. Congratulations again! „

                                                                  


17 декември 2015 г.
Ученичка от Гимназията по туризъм е победител в Националния конкурс за есе"10 причини да продължа образованието си в България".

                  Дванайсетокласничката Ирена Георгиева, на която предстои да се дипломира в специалност „Организация на туризма и свободното време“ се класира втора измежду 140 участници в национален конкурс за есе. Конкурсът на тема "10 причини да продължа образованието си в България" се организира от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. Ирина е част от учебно-тренировъчната фирма „Търново Ентъртейнмънт Турс“ с ръководител г-жа Галина Атанасова. От няколко години момичето и съучениците и работят върху различни виртуални бизнес проекти, което по думите и я е стимулирало и мотивирало да премери сили на националния конкурс. „Щастлива съм от признанието, което получих. В есето си откровено споделих личните си мотиви да остана и да уча в България – наистина това е моят избор” – сподели щастливата зрелостничка и бъдеща студентка.

                                                                  


12 декември 2015 г.
Генералния директор на ЮНЕСКО - Ирина Бокова награди ученици от ПГТ „Д-р Васил Берон” на международен форум в София

Венец  на поредицата  от отличия за 2015  за ученици и учители от Гимназията по туризъм във Велико Търново, бе връчването на наградите от проведените през годината национални младежки конкурси на ЮНЕСКО в България.

ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон", Велико Търново се върна с две награди от двата младежки конкурса на ЮНЕСКО за ученици и студенти над 15 годишна  възраст, връчени по време на Международния форум по случай 70 годишнината от създаване на организацията на обединените нации за образование, наука и изкуство,  проведен на 12. ХІІ.2015г в Гранд хотел София.

Ангелина Добрева, ученичка в XI клас, специалност „Търговски представител“, участничка в Учебна компания „BOYAR DREAMS” с ръководител инж. Славка Проданова, грабна първата награда в младежкия конкурс  на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, "Опознай и сподели живото наследство на България", с видео клип,  представящ чипровските килими.

Иван Йорданов, ученик в  XI клас, специалност „Ресторантьор“ и активист в единствения действащ в България Ученически спелеоклуб с ръководител г-н Евгени Коев, е отличен с  поощрителна награда в Национален младежки конкурс "Културното и природното наследство на България - да помислим днес за нашето утре" на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, за презентацията си „Моят път до Ивановските скални манастири”. 

Наградите бяха връчени лично от Генералния директор на ЮНЕСКО - Ирина Бокова в присъствието на министри, заместник министри, заместник кмет на столична община, учени, посланици и официални гости от над десет държави от Югоизточна Европа. Със стил и на ниво, възпитаниците на Гимназията по туризъм бяха единствените, които благодариха на организаторите и връчиха символични подаръци, отразяващи част от дейностите на учениците и учителите за опазване българското наследство, на Генералния директор на ЮНЕСКО по случай юбилея на световната организация .

Впечатляващ факт е, че най-голямата професионална гимназия във Великотърновска област е единственото учебно заведение в България, чиито представители печелят награди и в двата младежки конкурса за ученици и студенти над 15 годишна възраст с два отделни екипа от учители и ученици – красноречива оценка за нивото на подготовка и работа  във Великотърновската гимназия по туризъм.

 

                                        


9 декември 2015 г.
Деветокласничката Габриела Генова с медал от Държавно лично първенство - момичета свободна борба

Габриела Генова, която тренира борба в клуб "Локомотив" Г.Оряховица се класира трета в своята категория на провелото се в град Сливен Държавно лично първенство по свободна борба. Сред успехите на младата спортиста са трето място в Регионален турнир „Новозагорска слава”, първо място в Общински турнир „Н.Петров” Г.Оряховица , трето място на турнира 50 години Раднево и второ място на турнира по борба „Христо Стоев”.

                                                                  


24 ноември 2015 г.
Ангелина Добрева от Гимназията по туризъм с първа награда в младежкия конкурс за нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

На 18 ноември бяха определени победителите в Младежкия конкурс „Опознай и сподели живото наследство на България” за ученици над 15-годишна възраст от български училища и студенти от български университети. Софийският регионален център на ЮНЕСКО организира конкурса под знака на честванията на 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО. Присъдени са три първи награди за най-успешни разработки – по една за вписаните елементи в Представителната листа за нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Поради големия интерес към елемента, вписан през 2014 г. – Традицията на изработка на Чипровски килими и по-големият брой получени разработки, комисията определи две награди за този елемент. Първата награда е за Ангелина Добрева, възпитаничка на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново за видео клип „Традицията на изработка на Чипровски килими“ и Димитър Бисеров Радославов от ПМГ „Св. Климент Охридски”, Монтана, за презентация „Чипровски килими“. Втората награда е за Борислав Димитров от УНСС за разработката „Бистришки баби“, а третата за Иван Догазанов от Професионална гимназия по строителство и архитектура, Пазарджик, за картичка „Нестинарство“. Радостен е фактът, че най-много поощрителни награди - седем, са получили учениците от профил „Изкуства“ на СОУ „Емилиян Станев” от града. Очаква се наградите да връчи лично Генералният директор на ЮНЕСКО – Ирина Бокова в средата на месец декември.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=MgAPlATFEgU

 

                                                                  


23 ноември 2015 г.
Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон“ е носител на награда „Глобално училище“ за 2015

Конкурсът „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“ бе обявен в края на месец октомври от Дипломатическия институт към Министерство на външните работи в партньорство с Българска платформа за международно развитие с награден фонд за училища с принос към популяризирането на глобалното образование. Конкурсът е насочен към всички училища в България и има за цел да отличи добри практики при въвеждането на глобално образование, като насърчи участието на учители и ученици в инициативи, подкрепящи изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Целите за устойчиво развитие бяха приети на заседание на ООН на 25 септември 2015 г. и служат като отправна точка за действие на международната общност и на националните правителства през следващите 15 години. Организаторите отправиха поканата за участие в конкурса към всички училища в България. Всяко училище, което е участвало, инициирало или работи по темите на глобалното образование, можеше да кандидатства в конкурса с концепция за продължение на такива дейности. Наградата е за 11 училища, които ще получат парична награда в размер на 1000 лв. Средствата от тази награда трябва да бъдат изразходени за дейности, свързани с ЕГР 2015 и популяризиране на ЦУР. Концепция за реализиране на такива дейности е трябваше да бъде описана като част от формуляра за участие в конкурса. Комисията оценява и всички компоненти на формуляра - Минал опит във въвеждане на глобално образование в учебния процес; инициатива в областта на глобалното образование; обхват, устойчивост на инициативата. В раздела за минали опит, Гимназията по туризъм изброи завоюваните постижения – финалисти в три поредни години на националните конкурси, посветени на европейските години 2013, 2014 и 2015, организирани от ЦРЧР; финалисти в национални състезания по Бизнес етика, организирани от Джуниър Ачийвмънт България; финалисти в национално състезание за насърчаване на четенето „Място за четене“, организирано от ЦРЧР; дарителските кампании „ДОБРОТИЛНИЦАТА на BOYAR DREAMS“, „Толерантност и традиции“, „Доброто ще спаси света“; отритите уроци „Социално предприемачество“ и „Екосветът на предприемача“ и всички останали дейности на учениците. Инициативата на Гимназията по туризъм е да бъде проведен креативен лагер „Глобално училище – глобални мечти“ с ученици и учители. Учениците ще се запознаят с целите за устойчиво развитие, след което ще приготвят здравословна храна от българската и международна кухня чрез „Сляпа рецепта“. Екипите от учители ще разработят урок за час на класа по една от целите за устойчиво развитие. От Северна България само Гимназията по туризъм „Д-р В. Берон“ е носител на наградата „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“ за 2015. Тази награда е резултат от упорития труд на учители и ученици.

                                                                  


Управителят на учебната компания и председателят на ученическия съвет на Гимназията по туризъм в Национална младежка конференция

Преслава Христова, ученичка от XI д клас, специалност „Търговски представител“ и управител на учебната компания BOYAR DREAMS и Цветелина Петрова от XIIа клас, специалност "Организация на туризма и свободното време" и председател на ученическия съвет са одобрени за участие в Националната младежка конференция за Структурен диалог на тема „Младежко овластяване“, организирана от Национален младежки форум. Обучението на младите хора е от 27-ми до 29-ти ноември в София. Обучителният семинар е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Националната младежка конференция ще събере на едно място 40 активни младежки представители на организации и неформални групи от цялата страна заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират темите, свързани с четвъртия цикъл от Структурния диалог: младежката политика, политическото участие на младежите и техния достъп до права. Основната цел е участниците да достигнат до конкретни препоръки, които да бъдат представени на отговорните институции и отстоявани от младежките организации. За да бъдат одобрени, Преслава и Цветелина са подали мотивационни писма, в които са описали както познанията по основните теми, така и причините, поради, които искат да вземат участие в Националната младежка конференция.

                                                              

16 ноември 2015 г.
Възпитаници на Гимназията по туризъм с отличие от XXIII Национален ученически конкурс „Съединението прави силата”

Единайсетокласникът Йордан Райков бе отличен в категория Есе, а десетокласничката Преслава Христова в категория Презентация. Наградите на учениците бяха връчени вчера, лично от председателя на клуб „Родолюбие“ г-жа Янка Такева, в 18 СОУ „ Уйлям Гладстон” в гр. София. Конкурсът се провежда под егидата на Министерството на образованието и науката и СУ “Св. Климент Охридски”, Националния исторически музей и Националния военноисторически музей. Конкурсът е разделен в две възрастови групи V-VIII клас и IX-XII клас и цели да стимулира интереса на младите хора към историята. Участниците разработват един от форматите: електронна презентация, изследователски писмен проект или есе, като свободно формулират своя тема свързана със знакови събития и личности от българската история и отношението им към европейските и световни процеси.

          ВИДЕО


4 ноември 2015 г.
Мapтин Илиeв e пoбeдитeл пpи юнoшитe в дъpжaвния тypниp пo тeниc “Matecno”

Деветокласникът Мapтин Илиeв, който се съcтeзaва за Teниc клyб “Бapc” cпeчeли дъpжaвния тypниp дo 16 гoдини “Matecno”, opгaнизиpaн oт TК “Плeвeн 90”. Слeд втopoтo мяcтo нa дъpжaвния тypниp в Бypгac Мартин вдигнa кyпaтa в Плeвeн.

                                                                  


Деветокласникът Мартин Илиев се класира трети на финалния турнир „Мастърс”

Мартин Илиев, който се състезава в тенис клуб „Барс” се представи блестящо на изминалите турнири. Мартин е деветокласник в Гимназията по туризъм и учи в специалност Кетеринг. Младежът участва в държавните шампионати по тенис на корт и завоюва редица златни отличия. Преди седмица ученикът се завърна от финалния турнир „Мастърс”, които се проведе в Националния център гр.София и на който се състезаваха най-добрите тенисисти на България във възрастовата група до 16 години. След дълги и оспорвани мачове, нашият възпитаник се класира на трето място. Пожелаваме му успешно представяне на предстоящите мачове в Зимно първенство.

                                                                  


Учебната компания BOYAR DREAMS на Гимназията по туризъм сред победителите в националния конкурс „Място за четене“

В края на август Центърът за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+” и на Национално звено за координация по дейност eTwinning обяви национален конкурс „Място за четене“. Конкурсът бе насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, както и към художници, дизайнери, архитекти и други хора на духа, за които темата е значима и които са засегнали тази тема по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот” и дейност eTwinning. Поводът за това състезание бе четвъртата национална конференция „Насърчаване на четенето“. Идеята за Насърчаване на четенето е приоритет и знакова част от мисията на Центъра за развитие на човешките ресурси. Тази идея, придобила широка популярност и постоянно доказваща високия потенциал, заложен в нея, се превърна и в същностна част от една важна Национална стратегия, по която България ще работи до 2020г., а несъмнено и по-нататък – Националната стратегия за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността. Учебната компания BOYAR DREAMS на Гимназията по туризъм във Велико Търново се справи и с това предизвикателство. В кандидатурата си, младите предприемачи са споделили идеите си за четенето, за идеалното място за четене , за това чете ли нетпоколението. И мечтата си споделили, да има кът за социални контакти "Говори ми тук и сега", в който да четат, да общуват, да се усмихват. С нея и още две идеи са участвали в националното състезание по Бизнес етика, организирано от Джуниър Ачийвмънт България с награда 500 лева. Наградената идея е „Социална класна стая на открито“. Акционерите от BOYAR DREAMS са щастливи, че тя е готова и вече я „озвучиха“ със смеха си. И ще работят упорито и другите им мечти да станат реалност. „Мечтаем, четем и участваме в конкурса „Място за четене“, защото четенето е като дишането. Дишаме навсякъде и четем навсякъде. И дано четем правилните неща. А мястото за четене, избираме сами, съзнавайки, че изборът е компромис.“ – така завършва конкурсната работа на учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново.


20 юли 2015 г.
Гимназията по туризъм в международен проект за обектите на ЮНЕСКО

В десетдневен международен младежки обмен по Програма Еразъм+ участва Преслава Христова - управителят на учебната компания BOYAR DREAMS от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. „Световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО в Европейския съюз“ – това е проектът, който събра 24 младежи от четири страни в град Теглаш, Унгария. Страните, партньори по проекта са България, Полша, Хърватия и Унгария, като всяка от страните участва с шестчленен екип. За да се включат в проекта, кандидатите трябваше писмено да мотивират желанието си и да са на възраст от 16 до 24 години. Това, което е впечатлило координаторите на проекта и е класирало Преслава е дейността на учебната компания, насочена към опознаването и опазването на обектите на ЮНЕСКО чрез продуктите - мобилното приложение за Андроид „Обектите на ЮНЕСКО на Балканите“ и компактдискът „109% България“, представящ стоте национални обекта и девет български обекта, под егидата на ЮНЕСКО . По време на реализирането на проекта, участниците са имали разнообразна програма – национални вечери, посещение на втория по големина град в Унгария – Дебрецен, както и много дейности за споделяне на добри практики за опазване на културното наследство, под егидата на ЮНЕСКО. Крайният продукт на проекта е рекламен клип /lip-dub/, показващ обектите на ЮНЕСКО във всяка държава. Преслава Христова, ученичка от Хд клас, специалност „Търговски представител“ е била най-младият участник. „Всичко беше за първи път - пътуване в чужбина, участие в международен проект, както и десет дни, без родителите ми. Всичко ми беше интересно - как живеят другите, политиките за обектите на ЮНЕСКО в различните страни, отделните култури. В края на проекта осъзнах, че не само съм преодоляла страха си да общувам на английски език, разширила съм знанията си, но и имам нови приятели в цели три държави и няма да преувелича, ако кажа, че ми беше много трудно да се разделя с тях. Приятелите са най-ценното, което можем да имаме. Връщам се с много идеи, които ще реализираме в училище.“ – споделя Преслава.

                                                                               


17 юли 2015 г.
Гимназията по туризъм победител в национален конкурс

Известни са победителите в националния конкурс за ученици „Моят град – облик на развитието“ - осем училища, сред които е и Великотърновската гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“. Организатори на конкурса, за поредна година са Центърът за развитие на човешките ресурси и Информационният център „Европа Директно” – София. Надпреварата е по случай Европейската година за развитие 2015. Конкурсната задача изискваше да се направи кратък филм, с който да се представи един облик на развитието, предложен от града, в който живеят кандидатите. Изискванията към видеоматериала - да е с продължителност до 10 минути; да е изготвен в периода 10 юни – 10 юли 2015; да са използвани собствени видеоматериали; при цитирането на архивни кадри или снимки – да се посочва източника; да бъде съпътстван от кратък текстов материал – до две страници с описание на изпълнението на поставената задача. Наградата за победителите е тридневен летен ученически лагер в български културен резерват, където учениците ще участват в обучителни дейности за изграждане на граждански и личностни компетенции и умения. За трета поредна година учебната компания BOYAR DREAMS участва в конкурса. За трета поредна година е сред победителите. В съпътстващото филма описание, младите предприемачи са записали разсъжденията си върху мотото на Европейската година на развитие - 2015: „Нашият свят – това е училището ни. Нашето училище. Гимназията по туризъм във Велико Търново. Осъзнаваме отговорността да учим в това училище. Приемаме предизвикателството да сме част от устойчивото му развитие. Нашето достойнство – това е трудът ни. И се трудихме – много и постоянно. И защото сме ученици, искахме да знаем и още, не само това, което е в училище. Нашето бъдеще – това е Земята. Чистата Земя. Знаем поговорката, че земята ни е дадена назаем от следващите поколения. Това знание ни провокира да произведем продукта си „ГОВОРЕЩИ“ кошчета за отпадъци. Ние вярваме в мечтите си и знаем, че добротата ще спаси света! Ние знаем, че в Европейската година на развитие повече млади хора ще се информират за глобалните проблеми – солидарност, справедливост, опазване на околната среда, изменение на климата. Тази информация ще ги мотивира да бъдат част от глобалното образование. Само образованите хора могат да дебатират за новите отговорности, свързани с решенията на проблемите на глобалния свят.“ Ръководителят на учебната компания е инж. Славка Проданова.

                                           


12 юни 2015 г.
Дебатите на гражданското общество

На 11 юни 2015г. в гр.София, Министерството на образованието и науката в партньорство с Асоциация Дебати София организира състезание "Дебатите на гражданското общество". След предварителна селекция в състезанието участваха 24 ученици от цялата страна, във възрастовата група между 16 и 19г., разпределени в осем отбора по трима участници. От Професионална гимназия по туризъм” Д-р Васил Берон” право за участие добиха Мая Йорданова, Йорданка Петрова и Йордан Райков. Тримата са от 10а клас и участват в клуб Дебати в училището. Мая Йорданова се класира на второ място и получи сребърен медал. Гражданското образование ни учи да разбираме живота, да анализираме ситуациите на базата на цялостна и от различни източници информация, която сами анализираме. Дава ни уменията да вземаме аргументирани решения по актуални и важни въпроси, засягащи собствения ни живот.


8 юни 2015 г.
Изгряващите бизнес звезди на Велико Търново учат в Гимназията по туризъм "Д-р Васил Берон"

Над 50 младежки бизнес компании – на ученици и студенти от цялата страна, участваха в бизнес форума „Изгряващи звезди“ на Джуниър Ачийвмънт България на 5 юни в Интер Експо център, София. На събитието младите предприемачи показват своите реализирани бизнес идеи в реални продукти, разработени като част от целогодишната програма „Учебна компания”. „Изгряващи звезди“ се организира като кулминация на обучението по програмите „Учебна компания” и „Учебна компания за студенти“ – Startup program. В рамките на учебната година участниците основават своя учебна компания по модел на акционерно дружество. Следвайки модела на „учене чрез правене“, екипът разработва бизнес идея, организира работата във функционални отдели, провежда маркетингово проучване, разработва прототип на продукта, подготвя бизнес план и осъществява продажби. От Великотърновска област във форума участва само учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“. Предприемачите от BOYAR DREAMS представиха своя продукт „ГОВОРЕЩИ“ кошчета за отпадъци. До финалния кръг те достигнаха след оспорваната надпревара на регионалното състезание в Русе. Две са отличията, които спечели учебната компания. Едното е „Малки стъпки към успеха“ - на медийното жури съставено от журналисти от водещи медии, с председател Венелин Петков от бТВ. Второто - „Социално предприемачество“ на журито за социалноотговорен бизнес. Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева връчи приза „Учител на годината“ по програмите на Джуниър Ачийвмънт на инж. Славка Проданова, ръководител на учебната компания BOYAR DREAMS.

                    


14 май 2015 г.
Първо място в Областен конкурс за ученическо творчество

На 14.05.2015 г. се проведе финалният етап на областния конкурс за ученическо творчество на тема: „70 години от участието на България в Заключителния период на Втората световна война“ 1944- 1945 г.” Деница Георгиева от 10 "в" клас беше класирана на първо място за интервю с ветеран от Втората световна война. С грамота беше отличена и разработката на Йордан Райков от 10 "а" клас. Заместник областният управител доц. Любомира Попова, в присъствието на началника на Регионалния инспекторат по образование инж. Розалия Личева и Иван Коев – председател на областната организация на ветераните от войните, връчи наградите на нашите талантливи деца. Поздравления за чудесното представяне!

                                           


27 април 2015 г.
Второ място за младите предприемачи oт ПГ по туризъм на Панорамата на професионалното образование в гр. Пловдив

От 22.04. до 24.04.2015г в гр. Пловдив се проведе традиционният XVIII Панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ -2015г. Изявата е мероприятие на МОН в рамките на Панорамата на професионалното образование. В панаира участват 114 изложители учебно-тренировъчни предприятия от България, Румъния, Македония и Черна гора. Участниците имаха възможност да се състезават в 12 конкурса. ПГТ „Д-р Васил Берон“ се представи с два щанда: на УТФ „Търново Ентъртейнмънт Турс“ като туроператор и УТФ „Сладки фантазии“ - търговия със сладкарски изделия. Ръководители на двете УТФ са Галина Атанасова и Маргарита Маринова. По време на панаира учениците показаха професионални умения да сключват сделки, да презентират своя продукт, да водят търговски преговори, да правят разплащания с клиенти и обслужваща банка. Въпреки конкуренцията и взискателността на оценяващите, учениците от УТФ „Търново Ентъртейнмънт Турс“ бяха удостоени с две награди : второ място за най-добра туристическа оферта и второ място за най-добър туристически агент. Екипът, който представи достойно изявата на младите предприемачи е: Слави Славов от 12 а клас – управител, Цветелина Петрова – 11 а клас и Ирена Георгиева -11а клас, специалност "Организация на туризма и свободното време". Тези награди са израз на добрата професионална подготовка и високата мотивация на учениците да усвояват професиите, които са избрали да изучават в ПГТ „Д-р Васил Берон“.


22 април 2015 г.
ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, В. Търново със сребърен медал и поощрителна награда в третото национално състезание „Финансов иновационен лагер“

Даниела Георгиева от XIд клас, специалност „Организация на хотелиерството“ и екип “Walkers” Media Group спечели второ място. Журито бе впечатлено от идеята им - телевизионно шоу за финансова грамотност с работно заглавие “Финансирай се!“. Мартина Бонева от XIа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и нейният екип спечелиха поощрителната награда за своя идеен продукт и възможността да провеждат национални обучения по финансова грамотност заедно с организаторите и спонсорите на състезанието. Учителят, подготвил състезателите на Гимназията по туризъм е инж. Славка Проданова. 160 ученици от 30 населени места демонстрираха икономическите си познания по време на националното ученическо състезание за финансова грамотност „Финансов иновационен лагер”. Инициативата на Джуниър Ачийвмънт България и Ситибанк се провежда за трета предна година. В първия етап на състезанието младежите разполагаха с четири седмици да разработят решение на предварителен казус, като тази година той изискваше състезателите да предложат нов тип кредитен продукт, който да бъде достъпен и конкурентоспособен в българските условия. Учениците се състезаваха самостоятелно или в екипи до трима души. След експертна оценка на идеите им, за финала на финансовия лагер в София се класираха 60 гимназисти. Финалът се проведе на 19 и 20 април в хотел Radisson Blu, където 60-те ученици, достигнали до този етап, бяха разпределени в отбори по 6 души, които не се познават помежду си. След зададения казус, младежите разполагаха с 24 часа, за да предложат решение, като през цялото време бяха напътствани от ментори – финансови експерти от Ситибанк. След заключителната презентация пред жури бяха определени отборите, които заеха първите три призови места. Ученическото състезание „Финансов иновационен лагер” е кулминация на програмата за финансова грамотност, банков мениджмънт и управление на лични финанси на Джуниър Ачийвмънт и Ситибанк България. Проектът дава възможност на младите и амбициозни ученици да се докоснат до реалните условия на бизнеса, да се запознаят с добрите практики и да научат за икономически модели и инструменти за управление, прилагани на практика във финансовата сфера.

                                           


6 април 2015 г.
Финансистите на Велико Търново учат в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“

Финалите на Националната инициатива „Финансов иновационен лагер” ще се проведат на 19 и 20 април в София. Това е най-значимото събитие от програмата за финансова грамотност и банков мениджмънт на Джуниър Ачийвмънт България и Ситибанк България . За трета поредна година ученици от цялата страна, в дните на състезанието, решават казус, свързан с разработването на иновативен финансов продукт/услуга или иновация в начина на ползване и предоставяне на вече съществуващите финансови услуги от гледна точка на потребителите. Разпределени в екипи, младежите имат на разположение компютър с интернет и няколко астрономически часа, за да подготвят решението си. Доброволци от Ситибанк България помагат на участниците с консултации и съвети, като в края на състезанието отборите презентират пред жури своите идеи. Вече са известни финалистите – 60 ученици от 12 града, от различни училища – профилирани гимназии, професионални гимназии, езикови гимназии и СОУ. Само учениците на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ ще представят Великотърновска област. Това са единайстокласниците - Даниела Георгиева, Венелин Венков и Петър Кираджиев от специалност „Организация на хотелиерството“ , Зорница Георгиева, Наталия Георгиева и Мартина Бонева от специалност „Организация на туризма и свободното време“ . Решенията им на предварителния казус са ги класирали сред финалистите. Учениците са подготвени от учителя по икономически предмети инж. Славка Проданова. Всички от П Г по туризъм „Д-р Васил Берон“ им пожелават да повторят успеха от предходните две години – първо, второ и трето място.


14 март 2015 г.
Ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ се класираха за Националното състезание по професии

На 13 и 14 март в гр. Габрово се проведе регионалния кръг от Националното състезание по професии „ най-добър млад готвач, сервитьор, барман и хлебар-сладкар. В надпреварата взеха участие отбори от Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, Русе, Троян, Търговище, Червен бряг, Плевен, Свищов, Силистра, Игнатиево, Дългопол и Провадия. Представителите на ПГ по туризъм се състезаваха в три категории и се представиха достойно. Светла Иванова от 11 д клас се състезава в категорията „най-добър млад сервитьор“ и зае II–ро място, а Николай Колушков от 10 г клас зае 4 място в категорията „най-добър млад барман“. Двамата се класираха за Националното състезание по професии, което ще се проведе в град Пловдив през месец април. Станислава Бонева от 12 б клас, специалност „Кетъринг“, която се състезаваше в категорията „най-добър млад готвач“ , спечели обучение за една седмица в 5 звезден хотел в курорта Боровец . Уменията на учениците бяха оценявани от професионално жури от изявени готвачи, сервитьори и бармани .


24 февруари 2015 г.
Трето място за отбора ни по баскетбол

На oбщинcкитe yчeничecки игpи пo бacкeтбoл във възpacтoвa гpyпa VIII-Х клac, момчетата на ПГТ „Д-р Васил Берон” се класираха на трето място. Поздравяваме ги за достойното представяне! Класиралите се на първо и второ място, ПМГ и Аркус са в IХ и Х клас и петиците на двата отбора са от състезатели на Етър, а нашите момчета са VIII клас и един IХ клас, Браво момчета! Състав на отбора: Преслав Тодоров- IXA; Алекс Павосов-VIIIВ; Йордан Недялков-VIIIв; Стефан Филев –VIIIВ; Стефан Игнатов-VIIIВ; Преслав Пенев-VIIIБ; Боян Димитров-VIIIВ; Веселин Петров-VIIIБ; ръководител- Бистра Стефанова.

14 февруари 2015 г.
Поредната купа спечелена от ПГТ "Д-р Васил Берон" гр.Велико Търново 2-място по тенис на маса

Състезателите ни поеха купата със сълзи на очи поради огромната несправедливост от страна на съдиите, които присъдиха на финала служебна загуба на нашия отбор, поради контузия и навехнато сухожилие на играч от отбора ни. Голямо браво на Васко от VIII Б, Павлин от X Б, Калоян от X Б, Боян VIII В и контузеният Мехмед от IX Г клас. За наша радост травмата, която получи на мача е без счупване на кости. Момчета, вие сте истински БЕРОНОВЦИ!

                                           


7 февруари 2015 г.
Вътрешен кръг на състезанието по професии

В категория Млад готвач се състезаваха ученици от специалност Кетеринг Лазар Пенев и Петър Петров от XI Б клас, Кристиян Милков и Станислава Бонева от XII Б клас. Младите кулинари се представиха с ястия достойни за менютата и на най-елитните ресторанти. За участие в регионалния кръг, с най-добър резултат, се класира Станислава Бонева от XII Б клас. В категория Млад сервитьор-сомелиер сили мериха Анита Георгиева, Евелина Димитрова от XII Б клас Миглена Нейкова и Светла Иванова от XI Д клас. Първото място заслужено отиде при Анита Георгиева от XII Б клас. В категория Млад барман претенденти бяха Деница Панайотова, Хатче Реджебова от XI Д клас, Анастасия Сидерова от XI В клас и Грета Александрова от XII Б клас, която се класира за участие в регионалния кръг.


7 февруари 2015 г.
Пламена Цветкова от VIII Б клас с купа от държавно първенство по стрелба с лък

На 7 февруари в зала „Дунав“, Русе се проведе републиканското държавно първенство по стрелба с лък. Осмокласничката от Гимназията по туризъм се класира втора в своята възрастова група. В първенството участваха над 70 ученици от 12 клуба.

                                           


6 февруари 2015 г.
Спечелихме сребърна купа в Шахматния турнир

На 6 февруари 2015 г. се проведе Шахматният междуучилищен турнир за град Велико Търново. Учениците на ПГТ „Д-р Васил Берон” се представиха отлично и извоюваха II място в турнира. Отборът, с ръководители Георги Димитров и Димитър Благовестов, игра в състав: Ивелин VIII Б клас, Атанас VIII Б клас, Цвета IX Д клас, Дамяна IX А клас, Николай IX А клас и Александър IX А клас.

                                           


9 февруари 2015 г.
Почетно отличие от Европейската комисия за Детелин Иванов от 11-в клас на ПГТ „Д-р Васил Берон”

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия отличи ученик от гимназията по туризъм от Велико Търново, участник в конкурса по превод - Juvenes Translatores - за училищата в Европейския съюз. ПГТ „Д-р Васил Берон”, гр. Велико Търново бе сред седемнадесетте училища от България, одобрени да участват в този престижен международен конкурс, който се проведе на 27 ноември 2014 година от 10:00 до 12:00 брюкселско време. Дирекция „Писмени преводи“ оцени преводите, избра по един победител от всяка държава членка на ЕС и обяви преди дни резултатите. От България това е Деница Пенчева от 164 гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“, гр. София за превод на текст от испански на български език. Тази година комисията взе решение да отличи и ученици заради изключително високото ниво на техните преводи. От България почетното отличие е за Детелин Иванов от от 11-в клас на ПГТ „Д-р Васил Берон” за превод на текст от български на английски език. Честито! В международния кръг на състезанието участваха и Даниел Мидов, Десислав Начев, Зорница Георгиева, Мартина Бонева и Наталия Георгиева, всички от 11-а клас на ПГТ "Д-р Басил Берон", Велико Търново. Браво и на тях!

                                                 


6 февруари 2015 г.
Гимназията по туризъм на Национално състезание „Иновационен лагер“ – 2015

На 14 февруари в София ще се проведе финалният кръг на това национално състезание. До него са допуснати 60 ученици цялата страна. Само двама са от Великотърновска област. Това са учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, В. Търново - Полина Гецова (Х д клас, специалност „Търговски представител“) и Петър Кираджиев (ХI д клас, специалност „Организация на хотелиерството“). За да достигнат до финалния кръг, те представиха своята гледна точка на предварителния казус „Как предприемачеството определя облика на средата около Вас?“. Изискването към предложените решения бе да са под формата на кратко видео или анимация /90 секунди/. Критериите, по които са били оценявани 135-те кандидати за финалния кръг са: иновативност на предложената тема; креативност при изработване на презентацията; дълбочина и изчерпателност на обсъжданата гледна точка; разбиране на концепцията за предприемачеството. Това национално състезание е отворено за всички училища в страната, чиито ученици са от 15 до 19 години. В деня на финалния кръг, 60-те ученици ще бъдат разделени на 12 отбора, които ще решат зададения казус, ще представят решенията си в 3 минутна презентация, ще отговарят на въпроси, зададени от жури. Учениците на Гимназията по туризъм, подготвени от инж. Славка Проданова за пореден път се класират за Национално състезание, организирано от Джуниър Атчийвмънт България. Ежегодно „Иновационен лагер“ се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

                                           


Екипът на XI А клас е финалист в Националното състезание по БИЗНЕС ЕТИКА

За трета поредна година Джуниър Ачийвмънт България организира това състезание с цел насърчаване на социалноотговорното бизнес поведение на учениците чрез експериментален модел на работа за вземане на етични решения, поставящ учениците в реална ситуация, близка до ситуациите, в които попадат бизнес мениджърите. Конкурсът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Право на участие имат всички ученици от СОУ, обучаващи се по Профил Технологичен „Предприемачество и бизнес“ в 12 клас; ученици, работещи по програма „Бизнес етика“ на Джуниър Ачийвмънт България; ученици, работещи по проект "Успех" в клубове за извънкласни дейности, разглеждащи теми от бизнес етиката; ученици от професионални гимназии, изучаващи професионална етика и бизнес комуникации в раздел професионална подготовка. В първата фаза на конкурса са селектирани 5 екипа от ученици, които са подали кандидатура за участие. Наградата за 5-те най-добри екипа е 500 лв. и възможността да работят с ментори, в рамките на учебната година, с цел реализиране на една от идеите си. Критериите за оценка на идеите са: степен на потенциално въздействие; реалистичност, в рамките на предложения бюджет; креативност; качество на мотивацията. През тази година са участвали над 25 екипа от ученици. Победителите са: ПГ по туризъм "Д-р В. Берон", В. Търново, ХI А клас; СОУ "Вела Благоева", В. Търново; ЗПГ "Кл. Тимирязев", Сандански; НТГ Пловдив и НФСГ, екип 2. Във втората фаза на конкурса учениците трябва да доразвият идеите си и да оценят коя идея би имала най-голямо въздействие, да вземат екипно решение коя от трите идеи има най-голям потенциал да бъде реализирана. В третата фаза екипът ще работи с ментор с помощта, на който трябва да бъде взето окончателно решение коя от идеите ще бъде реализирана в рамките на учебната година. ПГ по туризъм „Д-р В. Берон“ – В. Търново печели за втори път награда от това Национално състезание – през 2013 от учебната компания BOYAR DREAMS. Тогава младите предприемачи решиха да инвестират наградата в осветяване двора на училището. Идеите на ХI А клас, един от петте финалисти през тази година, впечатлили журито са - създаване на социална класна стая на открито с мисия „Освободи стреса и общувай“; изграждане на мини фитнес на открито „Спортно здраве“ с мисия „Да спортуваме и в междучасията“; подобряване на здравословните навици „Танцувам за здраве“. Учителят, подготвил и двата екипа на ПГ по туризъм „Д-р В. Берон“, спечелили награда от това национално състезание е инж. Славка Проданова.

12 януари 2015 г.
Будители сме на доброто

Благодарственото писмо за нашето училище от Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци е за участието на учебната компания BOYAR DREAMS в националния конкурс „Доброволческа инициатива 2014“. В състезанието участваха 62 инициативи от цялата страна, осъществени от граждански организации, неформални сдружения, бизнес компании, читалища и общини в над 35 населени места. Единствената учебна компания сред всички номинирани е BOYAR DREAMS – учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“- Велико Търново. Кампаниите на младите предприемачи „Доброто ще спаси света“, „Подари усмивка“ и „Добротата – петият елемент“ продължават е през тази учебна година. УСПЕХ!

                                                                              


ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, В. Търново и BOYAR DREAMS – будители на доброто

В националния конкурс „Доброволческа инициатива 2014“, организиран от Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци са номинирани 62 разнообразни и интересни инициативи от цялата страна. Представените инициативи са осъществени от местни доброволци в над 35 населени места. Номинираните доброволчески дейности са организирани от граждански организации, неформални сдружения, бизнес компании, читалища, училища и отделни граждани. Единствената учебна компания сред всички номинирани е BOYAR DREAMS – учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р В. Берон“- Велико Търново. Кампаниите на младите предприемачи са организирани с мотото „Доброто ще спаси света“, като последната от тях е „Твоята усмивка е и моя” - за 1 ноември са подарени ваучери за намаление при покупка на дрехи в известна верига магазини. За да получат ваучерите, учениците са събирали стари дрехи, предавали са ги в магазина, получили са ваучерите /20 броя/ и са зарадвали момичетата от SOS младежките домове, Центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск във Велико Търново и свои съученици в неравностойно положение.

               

 


BOYAR DREAMS победители в конкурса „Моят граждански принос”

Условието на ученическия конкурс „Моят граждански принос”, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и Информационния център „Европа Директно", София - кратко систематизирано описание на дейностите, които са насочени към темата за активното европейско гражданство. Срокът – 22 септември 2014г. Награда - 8 училища ще участват в тридневен еко лагер /17-20 октомври/ в български природен резерват, където учениците ще се включат в обучителни дейности за изграждане на граждански компетенции и умения. Европейската година на гражданите 2014, в продължение на Европейската година на гражданите 2013, има за цел да разшири представата за въздействието, което гражданството на Съюза оказва върху живота на неговите граждани – в качеството им на частни лица, потребители, избиратели, постоянно пребиваващи, учещи, студенти, работещи или участници в политическия живот. Учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” - Велико Търново подаде своята кандидатура. „Дейностите, които осъществяваме като предприемачи, имат няколко насоки: - информираност - да имаме информация, която да ни помогне в избора на продукт, пазар, клиенти, но и да познаваме конкуренцията си - българските е европейските учебни компании; - отговорност, както лична, така и екипна - да изпълняваме оптимално и в срок, отговорностите, които всеки от нас е поел в учебната компания. Отговорност да знаем и спазваме нормативната база за правата и задълженията /трудови, договорни, потребителски/ на национално и Европейско ниво; - толерантност и съпричастност - убедени сме, че всеки от нас е различен, което го прави уникален. И обединявайки различията си, ние ставаме уникален екип, училище, държава, общност. Чрез толерантността и съпричастността, ставаме по-добри хора. А добрите хора създават добро за всички.” Щастливи и горди са акционерите от учебната компания BOYAR DREAMS с ръководител инж. Славка Проданова. Щастливи, защото за втори път са сред наградените. Горди, защото и тази година са единствената учебна компания, спечелила голямата награда.

10 септември 2014 г.
С международен сертификат за предприемачески умения откриваме новата учебна година

Българските ученици получават Сертификат за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass – ESP), благодарение на обучението по програмите на Джуниър Ачийвмънт България. Обучителната програма, подкрепяна от Европейската комисия, обхваща 26 страни и удостоверява практическия предприемачески опит на ученици на възраст 15-19 години и техните знания, умения и компетентности, необходими за успешна реализация на пазара на труда - работа в екип, презентиране на идеи и бизнес комуникации. За да придобият този сертификат, учениците преминават едногодишно обучение по програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт, попълват тест за самооценка и полагат онлайн изпит за проверка на знанията по бизнес, икономика и финанси. Работният език на теста и изпита е английски. Външната оценка на умения и знания дава предимство при кандидатстване за работа, а същевременно работодателите, признаващи сертификата ESP, се ползват от един унифициран стандарт, отговарящ на бизнес изисквания за квалифициран и ангажиран персонал, притежаващ основни икономически умения. Програмата на обучение ESP бе представена по време на състезанието „Най-добра учебна компания на Европа - 2014”. Изпитът за придобиване на ESP за предприемачески учения се проведе като пилотна програма през учебната 2013-2014 г., като в него се включиха 2000 ученици от 15 държави. В България 70 ученици от шест града в страната се явиха на пилотния изпит и 37 от тях вече получиха своя сертификат ESP. ПГ по туризъм „Д-р В. Берон” - В. Търново е единствената професионална гимназия сред останалите училища - езикови гимназии, математически гимназии и СОУ с технологичен профил „Предприемачество”. Станислава Бонева, ученичка от XII б клас, специалност „Кетъринг” приложи и този сертификат в своето портфолио, защото е в учебна компания BOYAR DREAMS, с ръководител инж. Славка Проданова.

                                                                              


20 май 2014 г.
Второ място за театралите на „Д-р Васил Берон” Велико Търново на Международния фестивал с интернационално участие в гр. Александрия, Румъния (17-18 май 2014 г.)

Въпреки голямата конкуренция на 37 ансамбъла от Румъния, Албания, Гърция и Турция театралите на Гимназия по туризъм се представиха достойно, извоювайки престижното второ място в категория за съвременна интерпретация. Взискателното жури на конкурса включваше представители на Министерството на образованието на Румъния, Кметството на Община Александрия и лицея „Ал.Куза” - гр. Александрия. За всички участници в конкурса любезните домакини осигуриха отлични условия за изява, развлечения и отдих. С участието впечатлиха учениците от 10А клас: Любослава Лазарова, Ирена Георгиева, Наталия Георгиева, Мартина Бонева, Добромира Божилова; Янита Николова от 9А клас; Кристиън Цветанов и Детелин Иванов от 10В клас; Йордан Пенчев от 11А клас. Поздравления на всички наши театрали и ръководителите им: г-н Борислав Минчев и г-н Георги Димитров! Пожелаваме им нови творчески успехи!

                                                     


14 май 2014 г.
ПГ по туризъм „ Д-р Васил Берон” победител в състезанието по финанси

150 ученици от 30 населени места демонстрираха икономическите си познания по време на националното ученическо състезание за финансова грамотност „Финансов иновационен лагер”. Инициативата на Джуниър Ачийвмънт България и Ситибанк се провежда за втора предна година като наследник на състезанието „Банките в действие“. Отбор Smart стана победител в надпреварата, като спечели журито с идеята си за социална платформа от три части - за малки ученици, гимназисти и завършили образованието си. Тя предоставя игри за финансова грамотност, обмен на информация и консултации за бизнес кредити. Журито, оценяващо идеите бе - Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България, Стефан Фелстийн, управляващ директор на Ситибанк България и председател на Управителния съвет на ДАБ, и Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и член на Управителния съвет на ДАБ. В първия етап на състезанието младежите разполагат с три седмици да разработят решение на предварителен казус, като тази година той изискваше състезателите да предложат нов тип инвестиционен продукт, който да бъде достъпен и конкурентоспособен в българските условия. Учениците се надпреварваха самостоятелно или в екипи до трима души. След експертна оценка на идеите им, за финала на надпреварата в София се класираха 60 гимназисти. От ПГ по туризъм „Д- р Васил Берон” - Велико Търново до финала достигнаха осем ученици - Наталия Георгиева, Мартина Бонева, Зорница Георгиева и Цветелина Петрова от Ха клас, Венелин Ангелов и Петър Кираджиев от Хд клас, Бетина Георгиева и Диана Стефанова от ХІа клас, под ръководството на инж. Славка Проданова. Финалът се проведе на 11 и 12 май в Гранд Хотел София. Учениците, достигнали до този етап, бяха разпределени в отбори по 6 души, които не се познават помежду си. След зададения казус, младежите разполагаха с 24 часа, за да предложат решение, като през цялото време бяха напътствани от ментори. След заключителната презентация пред жури големият победил стана отборът на Венелин Ангелов от Хд клас. На второ място се класира отборът на Цветелина Петрова от Ха клас, а третото място зае отборът на Наталия Георгиева от Ха клас. Ученическото състезание „Финансов иновационен лагер” е кулминация на програмата за финансова грамотност, банков мениджмънт и управление на лични финанси на Джуниър Ачийвмънт и Ситибанк България. Проектът дава възможност на младите и амбициозни ученици да се докоснат до реалните условия на бизнеса, да се запознаят с добрите практики и да научат за икономически модели и инструменти за управление, прилагани на практика във финансовата сфера.

                                                     


28 април 2014 г.
Учебна компания BOYAR DREAMS на ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон " е полуфиналист в регионалния кръг от състезанията по програма Джуниър Ачийвмънт България

Вече са известни победителите в регионалните панаири на учебните компании работещи по програмите на Джуниър Ачийвмънт България. На 27 април в Плевен се проведе панаирът на учебните компании от Северозападен район. Проявата цели да даде възможност на учебните компании, в конкурентна среда, да демонстрират своите умения по продажби и маркетинг, като същевременно съумеят добре да защитят идеята си пред жури. На регионалните панаири за Северозападен , Североизточен, Югоизточен и Югозападен район се определиха полуфиналистите за националното състезание в София. Учебна компания BOYAR DREAMS на ПГТ "Д-р Васил Берон " Велико Търново участва с най-новия си продукт "Обектите на ЮНЕСКО на Балканите" - мобилно приложение за Android. Търновци впечатлиха журито с умения за продажби на щанда, разговор на английски с председателя на журито, 3 минутна презентация. Момичетата и момчетата от BOYAR DREAMS са полуфиналисти в надпреварата и се класират за участие в предстоящото националното състезание „Най-добра учебна компания на България“, което ще се проведе на 6 юни в София.

                                                     


28 април 2014 г.
Веселин Минчев от 12 А клас вече е приет в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Дванадесетокласникът се класира в ТОП 10 в категория "Компютърна презентация" в четвърто издание на иновативното национално състезание по информационни технологии "Аз мога - тук и сега"

От 25 до 27 април в град Девин се проведе четвърто издание на иновативното национално състезание по информационни технологии "Аз мога - тук и сега”. Домакин на проявата бе SPA & WELLNESS комплекс ИСМЕНА. „Аз мога – тук и сега” е насочено към всички ученици от 8 до 12 клас, които са с изявен интерес от една страна в областта на информационните технологии, а от друга притежават творчески заложби. Целта на форума е да се покаже потенциала и достъпността на компютърно базираните технологии за реализиране на творчески проекти в тази възрастова групова. Времето за работа за всяка категория е различно - по преценка на журито, спрямо сложността и очакванията за поставената задача. Отборът на ПГ по туризъм, с преподаватели инж. Виолета Василева и Анелия Стайкова, тази година бе представен от ученици в две от възрастовите групи. Веселин Минчев от 12А клас и Мартина Бонева от 10А клас и двамата обучаващи се по специалност „Организация на туризма и свободното време”. Всички участници в състезанието получават възможността да задават въпроси, да дискутират и разменят идеи както с журито, така и със специалните гости. Победителите, освен материални награди, получават и менторство от журито, лекторите и организаторите. Участниците, които попадат в ТОП10 получават поощрителни награди. Веселин Минчев вече е приет в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", очаква одобрение и от други университети.


26 април 2014 г.
Бероновци се класираха на челните места в Панорамата на професионалното образование в Пловдив

С първо място в категория „Най-добър млад хлебар-сладкар" се завърна от града на тепетата Надежда Василева, която тази година се дипломира в специалност „Кетеринг” в ПГТ „Д-р Васил Берон” Велико Търново. Младата търновка е сред 400 ученици от над 200 професионални гимназии от цялата страна участници в младежката надпревара. Най-големият форум за популяризиране на професионалното образование в България - Панорамата на професионалното образование, бе открита на 25 април в Пловдив от заместник-министъра на образованието и науката Атанаска Тенева. Гимназия по туризъм участва в пет от състезателните категории. В направленията "Най-добър млад барман" и "Най-добър млад сервитьор" достойно се представиха зрелостникът Михаил Йорданов и десетокласничката Светла Иванова. В първата петица „Най-добър млад готвач” се класира абитуриентката Христина Христова, която в миналото издание бе носителка на сребърния медал.


2 април 2014 г.
Ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” в международен проект

От началото на месец март Джуниър Ачийвмънт България и Джуниър Ачийвмънт Норвегия стартираха проекта „Зелено предприемачество за устойчиво развитие”. Целевата група са ученици, а целта е насърчаване на социалното предприемачество. Два са етапите на проекта. Първият - онлайн курс по предприемачество за 50 ученици от България, който е от април до юни с работен език английски. Вторият етап - едноседмичен екоагер в България, в който ще участват 50 ученици, по равно от двете партниращи организации. За да участват в първия етап учениците трябва да покажат добро владеене на английски език, както и - интерес и мотивация в сферата на устойчивото развитие, опазването на околната среда и предприемачеството. За втория етап ще бъдат селектирани 25 ученици, успешно завършили онлайн обучението. Учениците от ПГ по туризъм „Д-р В. Берон” Мартина Бонева и Даниел Мидов от Ха клас и Станислава Бонева от ХІ б клас са единствените ученици от региона, одобрени за участие в проекта. Всеки кандидат е оценен от трима, независимо проверяващи на базата на шест критерия: владеене на английски език, демонстрирано в отговорите на въпросите; релевантност на предоставените сертификати за владеене на английски език; лична мотивация; изразени мнения и идеи, които са предпоставка активното участие на кандидата в курса; личен интерес към темата за устойчивото развитие; описание на личните очаквания от курса и принос с предложения към темите и лекторите. Успех на Мартина, Станислава и Даниел!


2 април 2014 г.

                Мая Йорданова от 9А клас взе сребърен медал в Българския дебатьорски форум


От 29 март до 1 април във Велико Търново се проведе Дебатьорски Форум АДС 2014. Участниците бяха над 200 ученици, студенти и преподаватели от цялата страна, сред тях 13 ученици от ПГТ Д-р Васил Берон”. Инициативата е част от проекта “Основи на българската дебатьорска мрежа”, финансиран от фондация “Америка за България”. В първите два дни всички участници имаха възможността да преминат през разнообразни обучения, като целта е да развият и изградят уменията си за провеждане на конструктивен дебат, критично мислене и аргументация. След два дена обучение се проведоха дебати в 4 кръга. В състезанието се разискваха обществено интересни и актуални теми Нашите ученици бяха разпределени в отбори с други, на произволен принцип. Всички се представиха достойно, а Мая Йорданова 9 А клас, която беше в отбор с представител от Русе и Шумен се класира на второ място.


17 март 2014 г.
Призови места за бероновци на регионалното състезание по професии в Русе

Станаха известни представилите се най-добре гимназисти на регионалния кръг от Националното състезание по професии провело се в Русе. След строгата оценка на журито резултатите бяха оповестени пред нетърпеливата аудитория от ученици, преподаватели и представители на най-добрите специалисти в бранша. II–ро място в категорията „най-добър млад ХЛЕБАР-СЛАДКАР“ журито присъди на абитуриентката Надежда Василева, специалност Кетеринг. Тя се представи със Сплит със спанак и сирена и Шоколадови тарталети Рафаело. II–ро място в категорията „най-добър млад БАРМАН“ заслужено взе Михаил Йорданов също от 12Б клас. Журито в състав: Ивайло Николов (Българска асоциация на барманите, треньор на „Бар Академия –България“, Бариста треньор) Тихомир Стаменов и Жечко Стефанов бе впечатлено от уменията и атрактивното представяне на нашето момче. IX–то място в категорията „най- добър млад СЕРВИТЬОР“ грабна Юлия Стефанова от 12А клас, специалност Организация на туризма и свободното време. X–то място в категорията най-добър млад ГОТВАЧ" взе Христина Христова от 12В клас, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки. Христина бе сребърна медалистка в миналогодишното издание на националното състезание по професии. И четиримата ученици на ПГТ „Д-р Васил Берон” се класират за участие във финалния кръг на Националното състезание по професии, което ще се проведе от 25 до 26 април в Пловдив. Желаем им успешно представяне!


14 март 2014 г.
Ученичката Нина Гаджева от 12 клас на търновската Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ стана президент за един ден

Дванайсетокласничката Нина Гаджева, възпитаник на професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" във Велико Търново, стана президент за ден. Тя седна в стола на Росен Плевнелиев в инициативата "Мениджър за един ден". Ученичката приключва обучението си по специалността „Организация на туризма и свободното време”, управител е на учебната компания BOYAR DREAMS . Фирмата работи от пет години в училището с ръководител Славка Проданова. Младежите вече са изработили нов продукт - мобилно приложение „Обектите на ЮНЕСКО на Балканите”. Така училището ще подкрепи кампанията на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 г. Предстои продуктът да бъде представен на регионалния панаир на учебните компании и на националното състезание „Изгряващи звезди”, което по традиция се провежда в началото на месец юни. Младите хора в България имат мнение, те са компетентни, умни и желаят да си променят държавата. Това каза президентът Росен Плевнелиев, който посрещна на "Дондуков" 2 седем студенти и ученици в рамките на инициативата "Мениджър за един ден". Администрацията на президента участва за трета поредна година в проявата, организирана от "Джуниър Ачийвмънт-България". Плевнелиев изрази надежда, че гостите на президентската институция ще подпомогнат дейността й с нови идеи. Президентската институция, като една от най-важните институции в държавата, днес със сигурност ще бъде облагородена, разкрасена и със сигурност ще получи получим много свежи и добри идеи, заяви президентът Росен Плевнелиев. „Най-важното е обаче да чуем младите хора, а те имат много какво да кажат", допълни Плевнелиев и с обръщението „Г-жо президент", той даде думата на дванайсетокласничката Нина Гаджева: „За мен е чест да бъда днес президент за един ден", каза тя. „Успях да стигна до този много престижен пост след участие в много различни състезания, конкурси, инициативи. Надявам се днес да успея да взема колкото се може повече от опита на г-н Плевнелиев и най-вече вдъхновение и мотивация, така че да мога да мотивирам собствения си екип, когато се върна отново във Велико Търново", заяви Нина Гаджева, която е ученичка в Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон". Ученици поеха ръководството на своето училище - Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” - Велико Търново на 12 март, в деня на Мениджър за един ден. Виктория Гуглева от ХІІ а клас, пое поста директор, Надежда Василева от ХІІб клас - помощник директор по производствената дейност, Преслава Петрова от ІХ д клас - помощник директор по учебната дейност, Габриела Николова от ІХд клас - главен счетоводител, а Полина Гецова от ІХд клас - технически сътрудник.


Престижна награда за театралите ни в Областния преглед на детското и юношеско творчество на английски език

С грамота на РИО на МОН – Велико Търново и почетното второ място бяха удостоени талантливите възпитаници на гимназията за всеотдайното им изпълнение в театралната постановка „Now and then“ на английски език. Похвала и благодарност за:

Янита Георгиева Николова IXа (танцьорка)
Любослава Стефанова Лазарова Xа (модерното момиче, танцьорка)
Наталия Мирославова Георгиева Xа (майката)
Десислав Сашев Начев Xа (традиционното момче)
Мартина Димитрова Бонева Xа (танцьорка)
Зорница Емилова Георгиева Xа (танцьорка)
Цветелина Блажева Петрова Xа (танцьорка)
Ирена Руменова Горгиева Xа (танцьорка)
Добромира Пламенова Божилова Xа (пом. режисьор)
Кристиън Валериев Цветанов Xв (бащата)
Детелин Събев Иванов Xв (тъпанджия)
Венцислав Ивайлов Стефанов XIа (модерното момче)
Йордан Стефанов Пенчев XIа
Мартин Светославов Георгиев XIб
Сава Минчев Робов XIб
Иван Павлинов Павлов XIIа (DJ)
Постановката е осъществена с професионалното съдействие на учителите: Люба Диманова, Тони Манчев, Мая Манева, Виолета Василева, Борислав Минчев.
С пожелание за нови творчески успехи в бъдещите ни театрални изяви!

                                                                        


4 февруари 2014 г.
Отиваме на националното състезание на „Джуниър Ачийвмънт”

Националният иновационен лагер на „Джуниър Ачийвмънт” е състезание, което се провежда ежегодно и търси най-интересните идеи, които тийнейджърите в България създават. Освен че раждат идеята си, учениците трябва да могат да я развият в бизнес план, като за целта разполагат с 20 000 лв. Трябва да измислят в какво ще инвестират парите, като опишат населеното място, в което ще развиват бизнеса си, конкуренцията, целевите групи. Текстът им трябва да е до 500 думи „Модерни баби” е нарекла казуса си Нина Гаджева от XIIА клас. Дванадесетокласничката е решила да вложи своите 20 000 лв. в Училище за големи, което ще открие в родното си село Първомайци. В школото й ще работят млади хора, които ще учат възрастните да работят с компютри и да говорят чужди езици. Нина е направила точно разпределение на часовете, както и това какво ще купи с първоначалния си капитал. Птицата додо, еласмотериите, токсодоните, все създания, които са изчезнали много преди да се зароди нашият свят, ще събере в своя Музей на изчезналите Стефани Свирчева. Тя също учи в специалност „Организация на туризма и свободното време” в ПГТ. Заедно с преподаватели и студенти от Факултета по изобразително изкуство на ВТУ тя ще изработи макети от силикон на изчезналите видове в реални размери. Музеят ще се намира на открито, на хълма Трапезица. Приходите ще са от продажбата на билети, като цената на един билет е 5 лв. Пред всеки макет ще има информация на седем езика - руски, английски, китайски, испански, български, френски и немски, а за хората със зрителни проблеми - звуков файл. Тинейджърката е убедена, че бизнесът й ще бъде успешен, защото е първи за България и е решила всяка година да отделя процент от печалбата си за благотворителност. Фирма за тандем скокове пък е решила да направи Ивелина Жекова, ако има 20 000 лв. High Sky Jump ще дава възможност на смелите да усетят чувството на „свободното падане”. Ивелина ще създаде и академия за обучаване на инструктори, провеждащи тандемен скок. Ето как звучи описана идеята и: „Вече сте наш клиент, нали? Първо ще Ви проведем кратък инструктаж. След това ще се издигнете със самолет на дадена височина, избрана от Вас. Предстои най-хубавото. Просто да полетите. Отварянето на парашута е задача на Вашия инструктор, към когото ще бъдете прикачени. Управлението също е негова задача. А пред Вас ще се открие изключителната гледка на старата столица от птичи поглед. Ще виждате Царевец, Самоводската чаршия, Катедралата, Трапезица и приятелите, които Ви махат с ръце. Всичко това ще бъде заснето с видеокамера. Когато се приземите, ще получите сертификат и снимка, направена от професионален фотограф”. И трите момичета са част от Учебна компания BOYAR DREAMS с ръководител Славка Проданова.

20 януари 2014 г.
Младите кулинари от ПГТ “Д-р Васил Берон” първи в конкурса „Ден на производителя”

За седми пореден път в Туристически учебен център „Момина крепост” се проведе конкурсът за домашно приготвени ястия и питиета - „Ден на производителя”. Тази година в състезанието се включиха рекорден брой от 102-ма участници. Те и гостите бяха поздравени от певците Милена Караджова и Христо Кидиков, които членуват в ТД “Трапезица 1902”, съорганизатор на проявата със Съюза на енолозите и ПГТ “Д-р Васил Берон”. Кулинарните произведения бяха оценени от Татяна Панайотова и Веска Веселинова - преподавателки в ПГТ “Д-р Васил Берон”, и Марко Генджов – главен готвач в Туристически учебен център “Момина крепост”. В категория „Ястия - българска национална кухня” първа награда взеха „Телешка глава в шкембе” и „Болярска баница”, приготвени от младите кулинари от ПГТ “Д-р Васил Берон”, пред „Панирани водни пъдпъдъци” на Марина Ангелова и „Пълнена зелка” на Маргарита Димитрова, Таня Терзийска и Кина Николова. При „Сладкиши и тестени произведения” бяха отличени “Торта с крокант”, измайсторена от Веска Петрова, “Месеница” на Сашка Христова и “Вита баница” на Иванка Владимирова. Наградата за младите кулинари от Професионалната гимназия по туризъм получи лично директорката – Таня Данчева, която пожела на конкурса още много нови успехи.

                                                     


Седем медала и пет купи завоюва танцовата надежда от Гимназия по туризъм Любослава Лазарова на Международния фестивал в Нови Сад

Петото издание на Международния фестивал се проведе от 22 до 24 ноември в Нови Сад (Сърбия). В него участие взеха 2800 танцьори от 27 държави – Япония, Южна Африка, Германия, Унгария, Македония, Хърватска, Швеция, Румъния, Босна и Херцеговина, Словения, Сърбия, Мадагаскар, Холандия, България и др. 22 състезатели от СК”ЗОКИ” взеха участие във фестивала и спечелиха общо 61 медала и 33 купи, като почти постоянно във всички стилове танци е присъствал и българският флаг. Във категория юноши със седем медала и пет купи се завърна младата танцова надежда от Гимназия по туризъм Любослава Лазарова.

                                                       

„BOYAR DREAMS” отново сред победителите

Единадесет са наградените ученици от кмета Даниел Панов за предложения в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за европейска столица на културата през 2019. Нина Гаджева - управител на „BOYAR DREAMS” в ПГ по туризъм „Д-р В. Берон” - Велико Търново получи наградата за идеите, представени от учебната компания. От 22 до 25 септември в Банско се проведе международното обучение „Ти решаваш”, организирано от сдружение „Международен алианс за развитие”, организация “Butterfly dreamer” и програма „Младежта в действие”. След конкурс, в обучението се включиха 20 български и 20 румънски младежи. Единствената учебна компания, част от „Ти решаваш” бе „BOYAR DREAMS”. Нина Гаджева и Ивелина Иванова, акционери в „BOYAR DREAMS”, участваха в обучението, чийто основен акцент е неформалното образование и ролята на младите хора като активни европейски граждани при вземането на решения в демократичните процеси. От 13 до 15 ноември, управителят на „BOYAR DREAMS” Нина Гаджева ще бъде на обучението „Включи ме! За чаровни младежки организации” , организирано от фондация С.Е.Г.А. по програма „Младежта в действие”. Фондацията работи по инициатива, наречена CHARM (ЧАР) с основна цел - младежката сфера да бъде освободена от расизъм и други форми на нетолерантност; да бъде пространство, в който всеки може да се включи на равни начала и да развива себе си и общността си, работейки за социална промяна. Световната седмица по предприемачество е от 18 до 24 ноември. И тази година, организатор за България е Джуниър Ачийвмънт България и ще е под патронажа на Президента на България. Урокът „Социално предприемачество” на инж. Славка Проданова и учебна компания „BOYAR DREAMS” ще е част от 150-те инициативи на национално ниво.

                                                                                                  Street art festival “Modern happiness”

 


Учебната компания на Гимназията по туризъм - отново победител в национален конкурс

Победителите в националния ученически конкурс „Младите хора – активни европейски граждани” са известни. Сред тях е и учебната компания на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” - Велико Търново - BOYAR DREAMS. Организатори на състезанието са Центърът за развитие на човешките ресурси и Информационният център „Европа Директно" – София по случай обявяването на 2013 година за Европейска година на гражданите. Конкурсът ”Младите хора – активни европейски граждани” беше насочен към училищата Коменски и eTwinning в страната, които работят върху теми, свързани с насърчаване на информираността по отношение на правата и задълженията на гражданите на ЕС; изграждането на гражданска позиция и на европейско мислене, участието в активни граждански инициативи, които биха били реален принос към промяната на нашия живот. 8 отбора получават голямата награда – участие в четиридневен летен ученически лагер в град Копривщица в периода 27-30 август 2013 година, където учениците ще участват в обучителни дейности за изграждане на граждански компетенции и умения. Интересен е факта, че BOYAR DREAMS е единствената учебна компания сред наградените. За втора поредна година акционерите от BOYAR DREAMS участват и печелят конкурс на Центъра за развитие на човешките ресурси. Преди една година те се завърнаха с награда от 3 000лв за разработване на интернет страница, която насърчава мобилността на младите хора в Европа. Учениците на Гимназията по туризъм, работещи в учебната компания, доказаха че са добри предприемачи, класирайки се на призовите места в състезанията, организирани от Джуниър Ачийвмънт България - по Бизнес етика, по Финанси, Иновационен лагер. инж. Славка Проданова - ръководителят на учебната компания е изправена пред голяма трудност, защото само четирима трябва да представят BOYAR DREAMS на националния еколагер в Копривщица, а видно от постигнатите екипни победи, заслужават всички.

          
 

                                                                                                                                                          

BOYAR DREAMS - умни, красиви, стилни - истински Болярки           Председателят на Управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт
                                                                                                                                                
България Саша Безуханова на щанда на BOYAR DREAMS
                                                                                                                                         
                        по време на „Изгряващи звезди - 2013”.

 


Сребърен медал на националното състезание в категория „Най-добър млад готвач” завоюва Христина Христова от XIв клас

Сръчни ръце и пъргав ум демонстрираха учениците от ПГТ „Д-р Васил Берон” по време на Петата панорама на професионалното образование на 19 и 20 април 2013 г. в Международен панаир Пловдив. 18 отбора от готвачи и сервитьори си оспорваха титлите в два тура. Те трябше да приготвят и поднесат ястия, да препоръчат най-подходящите вина и да представят менюто си на български и чужд език. Бъдещите готвачи се изявиха наред с утвърдени майстори, участващи в турнирите за Националната кулинарна купа на България на 19 и 20 април в Международен панаир Пловдив. Второ място на националното състезание професия „Готвач” заслужено взе единадесетокласничката Христина Христова от специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Макар и не в челната тройка на класацията, достойно се представиха Петър Тодоров от XIIб клас в категория „Най-добър млад барман” и Юлия Стефанова XIа клас в категория „Най-добър млад сервитьор”. Отборът на ПГТ се завърна с грамоти и похвала за представянето си от най-добрите в професията.

                                                       

22 април 2013 г.
ТЪРНОВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ТУРС ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ СПЧЕЛИ ДВЕ ПРИЗОВИ НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕНИЯ ПАНАИР НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ В ПЛОВДИВ

На 18 и 19 април 2013 г. в се проведе XVI Международен панаир на учебно-тренировъчните фирми “Млад предприемач”, организиран от Центъра на учебно-тренировъчните фирми към Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, компании и работодатели. Домакин на ежегодното топсъбитие в календара на българските учебни фирми беше Международен панаир Пловдив. Участие в изложението взеха над 850 ученици и студенти от България, Гърция, Косово, Люксембург, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора. Те показаха създадените от тях 125 виртуални предприятия от различни браншове, банки, митнически и данъчни служби. Учебно-трениронъчна фирма „ТЪРНОВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ТУРС“ при Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ бе единствената компания, която представи Велико Търново на ТФ ФЕСТ 2013. Младите предприемачи са създали своя виртуална туристическа фирма, чиято мисия е да популяризира материалната и духовна култура на Велико Търново и България като предлага вълнуващи и запомнящи се пътувания. Целта на проекта е развитие на умения у обучаваните, които ги правят високо ефективни и конкурентноспособни на пазара на труда, предлагайки продуктите и услугите на една истинска фирма и следвайки търговските бизнес процедури в международната икономическа среда. Освен на своя щанд, учебните фирми имаха шанса да премерят сили в 13 конкурса в различни категории. УТФ „ТЪРНОВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ТУРС“ участва в 5 от тях като взе две призови места. Второ място за най-добра презентация и второ място за най-добра туристическа оферта. Това е и втора година на успешно представяне за екипа. „С това летвата се вдига.“, се шегуват учениците и показват своя миналогодишен приз за първо място в конкурса за най-добра туристическа оферта. Конкурсът „Най-добра презентация“ се проведе в два кръга - предварително оценяване на компютърна презентация на фирмата и представянето й пред публика. До втория кръг бяха допуснати 10 фирми, сред които и ТЪРНОВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ТУРС. Мартин Грънчаров от XII клас - управител на фирмата и Саня Бонджукова от XI клас - заместник-управител презентираха в рамките на 5 минути, с което спечелиха симпатиите на журито и публиката. Проектът за социално отговорен бизнес на младите туроператори не успя за се класира във финалния кръг на конкурса “Годишни награди за отговорен бизнес на Българския младежки форум на бизнес лидерите“, след като премина предварителното разглеждане на проектите и бе една от тринайсетте фирми, които получиха право да презентират идеята си пред жури и публика в рамките на 3 минути. „… да накара хората в неравностойно положение, настанени в две местни социални институции, да се почувстват значима част от гражданското общество, като повиши тяхната информираност относно културните дадености на региона и по този начин ги направи част от инициативата „Регион Велико Търново - Европейска културна столица 2019“.“ така е формулирана целта на проекта, който е разработил екипа на фирмата. УТФ „ТЪРНОВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ТУРС“ бе представена на още от Кристи Иларионова, Моника Мирчева и Владислав Петков от XII клас и Юлия Стефанова от XI. Те умело презентираха България и чужбина в различни дестинации и осъществяваха виртуални продажби на щанда на фирмата. Разбира се всичко това мина с подкрепата и съдействието на още по-младите предприемачи от Х клас, които също посетиха ТФ ФЕСТ 2013 и се запознаха със същността на този форум. Клуб Учебно-тренировъчна фирма работи по проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ) с ръководител Галина Атанасова. В клуба участват 12 ученици от различни специалности в направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Велико Търново.


ФИНАНСИСТИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЧАТ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”

София, 15 април 2013 – 70 ученици от цяла България, от различни видове средни училища, демонстрираха икономическите си познания по време на първото национално ученическо състезание по финансова грамотност „Финансов иновационен лагер”. Учебната компания BOYAR DREAMS представи достойно своето училище - ПГ по туризъм „Д-р В. Берон” - Велико Търново - първо, второ и трето място. Отборът на НИНА ГАДЖЕВА спечели журито с идеята си за създаване на мобилно приложение, наречено „Fappy”. “Fappy” съвместява в себе си функционалностите на социалните медии, както и на наръчник за финансова грамотност. Отборът на СТЕЛА КАЛБАНОВА, класирал се на второ място, предложи идея за мобилно приложение, което се състои от две части, скенер и финансов речник. След сканиране на документ, скенерът го превръща във векторен файл, което улеснява богатата база данни да разпознае непознатите термини и да ги „преведе” на разбираем от потребителя език. Облачната услуга „4-4-2”, управляваща семейните финанси, изведе на трето място отбора на КАМЕЛИЯ МИДОВА. Всички направени разходи се систематизира в определени групи, дори покупките от магазина, чрез баркода на стоките, се разпределят по групи. Младите икономисти получиха наградите си от г-н Стефан Фелстийн, бизнес мениджър на Ситибанк България и г-жа Милена Стойчева, изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България.

                                                       

BOYAR DREAMS - учебната компания на Гимназията по туризъм отново представя Велико Търново на национално състезание

На 14 и 15 април в София ще бъде даден старта на състезанието Първи финансов лагер, организирано от Джуниър Ачийвмънт България с подкрепата на Ситибанк. В състезанието, което е част от програмата за финансова грамотност и банков мениджмънт, ще участват ученици от гимназиален етап от цялата страна. Част от тях са класирани на база отлично представяне в компютърна симулация „Банките в действие“, друга част – на база решение на предварителен казус. До финалния кръг достигнаха 70 ученици. Участниците ще бъдат разпределени в 14 екипа по 5 човека в екип. В рамките на един екип работят ученици от различни училища и различни градове, които не се познават. За оформяне на екипите ще бъдат предложени атрактивни тиймбилдинг активности, които да подпомогнат работата на екипите. Акционерите на BOYAR DREAMS достигнаха след решаване на предварителния казус. Интересен е фактът, че решения предложиха и „ЕКИП 1” - Петър, Вики, Ивка Жекова, Ками и Стефани, и „ЕКИП 2” - Алекс, Богдана, Ивка Иванова и Стела, и Нина Гаджева като индивидуален състезател. Учениците от Гимназията по туризъм, единствените от България, регистрирали се на Debating Europe Schools, получиха отговори на зададените от тях въпроси от Gianni Pittella - първи заместник председател на Европейския парламент, Anna Maria Darmanin - заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет и Caroline Spelman - депутат в Британския парламент. Мисията на учебната компания BOYAR DREAMS е да съхрани традициите на България, да ги предаде на следващите поколения и да е част от кампанията „Велико Търново - Европейска столица на културата 2019”.

                                                       

18 март 2013 г.
Отиваме на национален кръг на състезанията по професии

II място категория „Най-добър млад сервитьор” Юлия Стефанова XIA клас;

II място категория „Най-добър млад готвач” Христина Христова от XIВ клас;

III място категория „Най-добър млад барман” Петър Христов Тодоров XII Б клас.

На 16 март 2013 г. в Габрово се проведе регионалният кръг на състезанията по професии за областите Габрово, Ловеч, Велико Търново, Плевен, Русе, Търговище, Видин, Враца и Монтана. Около 50 ученици и преподаватели от професионалните гимназии по туризъм демонстрираха умения си в четирите състезателни категории „Най-добър млад готвач”, „Най-добър млад сервитьор”, „Най-добър млад барман”, „Най-добър млад хлебар-сладкар”. Арена на надпреварата бяха работилниците на габровската Професионална гимназията по туризъм. В съставите на комиисиите, журиращи състезанията имаше представители на Българска Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПС), Българска Асоциация на Барманите (БАБ) и Българска Асоциация на Професионалните Сомелиери (БАПС).


27 февруари 2013 г.
Отборът на Професионалната гимназия по туризъм "Д- р. В. Берон" стана общински шампион по футбол във възрастта ХІ- ХІІ клас

Отборът на Професионалната гимназия по туризъм "Д- р Васил Берон" стана общински шампион по футбол във възрастта ХІ- ХІІ клас. Водените от преподавателите Николай Генчев и Георги Димитров юноши победиха връстниците си от СОУ "Г. С. Раковски" с 4:0 и от ПГЕ "А. С. Попов" с 2:1 и вдигнаха купата. Трофеят им бе връчен от спортния експерт в Общината Георги Давидов. Колегата му Йордан Дурчев пък награди вторите от СОУ "Г. С. Раковски", които се справиха със средношколците от ПГЕ "А. С. Попов" с 3:2. При учениците VІІІ- Х клас резултатите до момента са: Професионална гимназия по електроника "А. С. Попов"- ПГ по туризъм "Д- р В. Берон" 1:1, СОУ „Г. С. Раковски"- СОУ „В. Благоева" 10:3 и ПГТ "Д- р. В. Берон"- СОУ „Г. С. Раковски" 4:3.


BOYAR DREAMS на Национално състезание по Бизнес етика

След проведена селекция на получените кандидатури за участие в конкурса по Бизнес етика, екипът на Джуниър Ачийвмънт България на 28 февруари обяви участниците във втората - финална фаза на Националното състезание - СОУ "Атанас Далчев", София; МГ "Баба Тонка", Русе; BOYAR DREAMS - ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон", Велико Търново; Национална финансово-стопанска гимназия, София; СОУ "Козма Тричков", Враца - "Dream Factory". Конкурсът по Бизнес етика се провежда с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Целта на конкурса е насърчаване на социалноотговорното бизнес поведение на учениците чрез експериментален модел на работа за вземане на етични решения, поставящ ги в реална ситуация, близка до ситуациите, в които попадат бизнес мениджърите. За да попаднат в селекцията, акционерите на учебната компания в Гимназията по туризъм, в задължителната мотивация за участие, представиха визията си за етичен бизнес. Участието във втората фаза - награда от 500 лева, които всеки екип ще получи, като до края на учебната година трябва да бъде взето единно екипно решение как да бъдат използвани парите за подпомагане на благородна, социална, екологична или друга кауза. Интересно изискване към екипите е - част от тях да са учителите, ръководещи учебните компании. За BOYAR DREAMS е инж. Славка Проданова - учителят, ръководещ компанията, вече четвърта година. При оформяне на крайното си решение, всеки екип ще бъде консултиран от ментор. Успех, BOYAR DREAMS!

                                                       

19 февруари 2013 г.
Номинация за националния преглед на детско и юношеско творчество на английски език в София

С грамоти от Началника на РИО на МОМН, В.Търново за ,”отличната изява” и II място бе ознаменувано достойното ни представяне в конкурса. Сцените от класическата трагедия на Шекспир, ”Ромео и Жулиета” бяха изпълнени със затрогваща емоция и впечатляваща всеотдайност от талантливите ни възпитаници: Антоанета Кръстева (X а клас) – подкупващо обаятелна в ролята на Жулиета; Венцислав Стефанов (X а клас) – неподражаем в ролята на Ромео; Десислав Начев (ІX а клас)– убедителен в ролята на бащата Капуети; всеотдайната Свилена Денева (Xа клас) и Диана Стефанова (X а клас) в ролите на майката и дойката на Жулиета. С модерното си танцово изпълнение Мариам Хюсеинова (Х в клас) и Янита Николова (VIII а клас) допринесоха за естетическото въздействие на постановката. Музикалното оформление на Иван Павлов (XІ а клас) също заслужава поздравление. Отговорно и с професионализъм спектакълът бе осъществен от режисьор-постановчика Борислав Минчев - старши учител по БЕЛ, инж. В. Василева – компютърна презентация и преподавателите по английски език: Люба Диманова, Йорданка Бинева и Мая Манева. Благодарност и с пожелание за нови творчески успехи!


17 ноември 2012 г.
BOYAR DREAMS победители в „Иновационен лагер 2012”

На 17 ноември в София се проведе Националното състезание "Иновационен лагер - 2012” като финал на всички инициативи, организирани от Джуниър Ачийвмънт България в Световната седмица по предприемачество. Приветствени думи към финалистите - 60 ученици от цяла България, достигнали след представяне на идея за „Бизнес в Космоса”, отправиха Милена Стойчева - изпълнителен директор на Джуниър Ачийвмънт България и Иванка Цанкова - програмен директор "Образование и библиотеки" във Фондация Америка за България. След тях сцената бе на BOYAR DREAMS - учебната компания в ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" - Велико Търново, за да представят осъществената си идея, оценена на 3 000лв през юли в Банско - http://allaroundeurope.eu, по проект "Създаване на информационен продукт за насърчаване на мобилността на младите хора", финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и организиран от Европас, Еврогайдънс България, Джуниър Ачийвмънт България и Европейският информационен център „Европа Директно” - София. След това бе зададен казуса на „Иновационен лагер 2012”. Решението на казуса „Идеалното училище” 12-те отбора приключиха в 16часа с предаването на презентациите си. Следващата част от Националното състезание бе - 3 минутна презентация и 2 минутен отговор на въпросите на журито. Решението на журито - трето място за отбора на ВИКТОРИЯ ГУГЛЕВА - акционер в BOYAR DREAMS, учебната компания при ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" - Велико Търново. ЧЕСТИТО, ВИКИ! ЧЕСТИТО, BOYAR DREAMS! ЧЕСТИТО НА Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” - Велико Търново!


3 юли 2012 г.
BOYAR DREAMS - отново победители

От 29 юни до 1 юли в Банско се проведе финалният кръг от Националния конкурс „Създаване на информационен продукт за насърчаване на мобилността на младите хора в България”. Конкурсът е организиран от Център за развитие на човешките ресурси, Джуниър Ачийвмънт България, Europe direct, Europass, Euro I guidance, Education and Culture DG-Lifelong Learning Programme и Еventteem. На финала достигнаха екипи от шест учебни компании. Наградата от 3 000лева спечели „BOYAR DREAMS” - учебната компания в ПГ по туризъм „Д-р В. Берон” - В. Търново с проекта си - ALL AROUND EUROPE. сom. Проектът е идея на Петър Маринчев от ХІ е клас, разработен, съвместно с Тодор Деребеев от ХІІа клас, и презентиран с участието на Жени Пасторка, Росица Трифонова и Енчо Енчев от ХІІа клас. Успех на абитуриентите в кандидатстудентската кампания! Ползотворна работа на екипа, създал ALL AROUND EUROPE. сom!


8 юни 2012 г.
„BOYAR DREAMS” на Европейско състезание

Това е резултатът от работата на акционерите от учебната компания в ПГ по туризъм „Д-р В. Берон”. Наградата, която им дава право на участие в Европейското състезание, акционерите получиха на бизнес форума „Изгряващи звезди – 2012”, организиран от Джуниър Ачийвмънт България. Форумът „Изгряващи звезди” събра на 8 юни в "Интер Експо Център" - София 45 ученически и 27 студентски компании от страната. Президентът Росен Плевнелиев приветства участниците за предприемаческия им дух и сподели с тях ценни съвети от своя професионален опит. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и Главният секретар на Министерство на образованието, младежта и науката Красимир Вълчев, също поздравиха младежите. Събитието се организира като кулминация на обучението на младежите по програмите на Джуниър Ачийвмънт България „Учебна компания” и „Учебна компания за студенти”. Следвайки модела на „учене чрез правене” екипът генерира бизнес идея, организира работата във функционални отдели, провежда маркетингово проучване, разработва прототип на продукт/услуга, подготвя бизнес план и осъществява продажби. „BOYAR DREAMS” участва за трета поредна година. За да бъде допусната до форума, компанията представи своя бизнес план и финансов отчет за работата през годината. Акционерите получиха и наградата „Най-добър екип”. Успех „BOYAR DREAMS”! Гледайте ни тук: http://www.youtube.com/watch?v=Ot1lGuh1_Pw


24 април 2012 г.
Стефани Свирчва от XА клас с грамота и поощрителна награда от II-ри Национален конкурс за компютърна рисунка и колаж „Виртуална пролет“ Бургас

Ученици от XА клас - Саня Бонджукова, Ивелина Иванова, Веселин Минчев, Вилислав Цачев, Камелия Мидова, Стефани Свирчева, Ивелина Жекова, Анелия Дочева и Ралица Чолакова под ръководството на г-жа В. Василева участваха в национален конкурс за компютърна рисунка и колаж. Целта на конкурса е младите хора да открият магията на дигиталното изкуство, рисувайки пролетта, да разкрият своя творчески свят и да развият уменията си по компютърна графика и живопис. Изискванията към колажите бяха: да комбинират фотографски изображения с текст, рисунка или други художествени елементи; в допустими формати - JPG, PNG, TIF, TIFF; да са изработени на графична програма по избор (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др). Проектът на Стефани Свирчева бе отличен измежду 76 други във възрастовата група I X -XII клас.


19-20 април 2012 г.
Първо място за УТФ „ Търново ентъртейнмънт турс” на панира на ТФ ФЕСТ 2012 г. в гр. Пловдив

На 19 и 20 .04. 2012 г. в гр.Пловдив се проведе поредния международен панаир на учебно-тренировъчните фирми - ТФ ФЕСТ. В изявата взеха участие 108 тренировъчни фирми от България, Австрия, Румъния и Черна гора. ТФ ФЕСТ популяризира идеята за тренировъчните предприятия (те са виртуални). Чрез тях се демонстрира на живо метода за интегрирано обучение по икономика, информационни технологии, бизнес администрация и чужди езици под формата на копие на реална фирма. Тук се осъществява среща на реалния бизнес с бъдещи участници в пазара на труда. ПТТ „Д-р Васил Берон” гр.Велико Търново се представи с щанд на УТФ „ Търново ентъртейнмънт турс”, която е с предмет на дейност – туроператор. Екипът на учебната фирма показа умения за водене на преговори, сключване на сделки и продажби на туристически пакети. Екипа участвал на панира е: Мартин Грънчаров – управител, и останалите сътрудници - Ана Очкова, Моника Милчева, Кристин Иларионова, Велизара Борисова , Владислав Петков (всички от 11 еклас), Нилолай Марков от 11 а клас, Атидже Мемишева и Десислава Владимирова от 11 б клас, Надя Дончева от 11 г клас. Особен интерес при привличането на посетители имаше и атрактивната анимация „царска двойка” (Владислав Петков и Надя Дончева), които подасяха на гостите на панаира рекламни материали на фирмата . Показател за усърдието и уменията на сътрудниците от УТФ „ Търново ентъртейнмънт турс” е спечелениото 1-во място в категорията „Най-добра туристическа оферта”. Заедно с грамотата като отличие екипът на фирмата получи удостоверение за прием като студенти във Варненския свободен университет, както и отстъпка в таксите за обучение и стипендии при обучението. Екипът на УТФ „ Търново ентъртейнмънт турс” е под ръководството на Галина Атанасова.


28 март 2012 г.
The name of the game is football

В рамките на само една седмица футболният отбор на ПГ по туризъм игра в пет мача и отбеляза 25 гола в противниковата врата. Това е безпрецедентен резултат в историята на ученическото футболно дерби. Ще цитираме треньора г-н Димитров: ”Такава манджа могат да забъркат само орлите от ПГТ! ” Резултатът е: III място, - 13:4 във възрастова група VIII-X клас и II място - 12:2 във възрастова група XI-XII клас. Отборите играха в състав: възрастова група VIII-X клас - Георги Георгиев VIIIб клас, Кристиян Христов VIIIа клас, Йордан Пенчев IXа клас, Милен Дашлев IXа клас, Мирослав Кедиков IXа клас, Стамен Бисеров IXв клас, Йордан Илиев Xа клас, Емилиян Куманов Xа клас, Станислав Кацаров Xа клас, Михаил Йорданов Xб клас, Димитър Кънев Xг клас, Мартин Маринов Xг клас, Павлин Ангелов Xг клас; възрастова група XI-XII клас –Ивелин Игнатов XIа клас, Мартин Палев XIа клас, Светослав Богомилов XIа клас, Християн Валенков XIа клас, Невен Драганов XIв клас, Николай Цонев XIIа клас, Атанас Александров XIIб клас, Азис Стефанов XIIб клас, Иван Ангелов XIб клас, Георги Николов XIIб клас, Тодор Ламбев XIIв клас, Стефан Стефанов XIIд клас.


20 март 2012 г.
Две призови места грабнаха бероновци на Националното състезание по професии в Плевен

Четиридесети шест ученици от професионалните училища в Централна, Северна и Североизточна България се състезаваха в XXV издание на национално състезание под егидата на АРУХ, което се проведе от 16 до 17 март в град Плевен. В оспорваната надпревара достойно ни представиха в категориите Млад Сервитьор-сомелиер и Млад барман Росица Трифонова 12А клас и Паола Маринова 12Б клас. Две са призовите места: II място в категория Млад готвач - Яна Монова 12В клас и III място в категория Млад хлебар-сладкар - Ива Колева от 11Г клас.


20 март 2012 г.
Гимназията по туризъм – единственото училище от областта на националната конференция „Летящ старт”

На 20 март в София се проведе националната конференция „Летящ старт”, организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Целта на конференцията е да насърчи предприемаческата нагласа и поведение на учениците и студентите, да им предаде личните ценности на самоинициативност, лидерство и вяра в себе си. В рамките на конференцията чрез участие в различни семинари и уъркшопи участниците се запознават по-задълбочено с теми като "Как да подготвим успешно CV и мотивационно писмо", "Съвети за вербална и невербална комуникация по време на интервюто за работа” , "Уъркшоп по презентационни умения за ученици" , "Ефективна работа в екип и лидерски умения" и „Доброволчество”- Единствени от Великотърновска област бяха учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” – Росица Трифонова, Жени Пасторка и Енчо Енчев като акционери в учебната компания „BOYAR DREAMS” и Полина Великова – клуб „Умения за успех” по проект „УСПЕХ” на МОМН.


19 март 2012 г.
Виолета Михайлова - кмет на Велико Търново, Жени Пасторка – посолство на САЩ, Енчо Енчев – парламентарен секретар на МОМН по време на „Мениджър за един ден”

На 19 март 2012 г. за единадесета поредна година фондация “Джуниър Ачийвмънт България” организира националната инициатива “МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” под патронажа на Министъра на финансите на Република България. Студенти и ученици имаха възможност да прекарат своя първи работен ден в реална работна среда. Началото на работния ден постави президентът на Република България Росен Плевнелиев. Сред официалните гости на церемонията по откриването бяха Н. Пр. Джеймс Уорлик, Посланик на САЩ в България, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, Саша Безуханова, председател на Борда на директорите на Джуниър Ачийвмънт България и изпълнителния директор - Милена Стойчева. Участници на национално ниво от Гимназията по туризъм, бяха акционерите от учебната компания „BOYAR DREAMS” Жени Пасторка в посолството на САЩ и Енчо Енчев – парламентарен секретар на МОМН. На местно ниво, Виолета Михайлова беше кмет за един ден на Велико Търново, а Стоян Бараков – PR на Община Велико Търново. Във форума участваха и ученици от клуб „Умения за успех” по проект „УСПЕХ” на МОМН – Мирослава Станкова в отдел „Култура и туризъм” и Владимир Николов в отдел „ Младежки и спортни дейности”.


8 март 2012 г.
II място в турнира по тенис на маса грабнаха момичетата на ПГТ, II място в турнира по шахмат

На 6 март, в ОУ «Бачо Киро» се проведе турнирът по тенис на маса за възрастова група VIII-X клас. В общинския етап от Ученически игри 2012 отборът на девойки в състав: Полина Георгиева 8А клас, Велислава Кръстева 9В клас, Габриела Коларска 9В клас, Кристияна Ганчева 9Г клас и Ценка Лесичкова 9Г клас се класира на II място. Достойно се представи и тимът на момчетата: Петър Петров 8Б клас, Росен Петров 9В клас,Свилен Добрев 10Б клас, Стефан Симеонов 10В клас. Мариела Цачева от 9В клас се класира на II място в общинското първенство по шахмат.


14 януари 2012 г.
Палачинковата торта на Антония Георгиева и Христина Христова от 11б клас грабна I място в конкурса за напитки и кулинарни произведения в Деня на производитетеля

За пета поредна година Туристическо дружество „Трапезица - 1902” Велико Търново съвместно със Съюза на Енолозите в България и Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон“ организира ДЕН НА ПРОИЗВОДИТЕТЕЛЯ, конкурс дегустация на напитки и кулинарни произведения – собствено производство. Кулинарната надпревара беше в категориите "Ястия" и "Десерти", в които местните майсторки на сладкиши мериха умения с бабини рецепти. Журито, оценяващо ястията, беше в състав Татяна Панайотова и инж.Росица Михайлова - преподаватели в Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" и главен готвач Марко Генджов. В категория „Кулинарни произведения” се представиха 27 участници с 14 вида тестени и сладкарски изделия и 13 вида кулинарни изделия от българска национална кухня. Ученичките от 11б клас Антония Георгиева и Христина Христова се представиха с „Палачинкова торта, която спечели ПЪРВО място, а учениците от 11г клас – с „Плодова пита”, представена от Енвер Туранов Халилов, отличена на ВТОРО място. Останалите изделия бяха „Наложена баница”, изработена от Светла Лазарова, от 11в клас и „Празнична пита” на 11г клас. Учебна компания "Boyar Dreams" представи новия си продукт "109% България". Дискът съдържа презентации на 100-те национални обекта и 9-те обекта под закрилата на Юнеско в България, на български и английски език. Това е второто презентиране на акционерите за тази учебна година. Първото бе на Игнажден ЦМЕС "Амалипе".


12 декември 2011 г.
Бероновци с отлично представяне в Коледното математическо състезание

На 10.12.2011 г. /събота/ се проведе Коледно математическо състезание, на което учениците Десислав Начев и Камелия Йорданова от 8А клас от ПГТ „Д-р Васил Берон” В.Търново заеха съответно трето и шесто място. Поздравяваме отличилите се ученици и техните преподаватели по математика г-н Димитър Благовестов и г-жа Ванюта Недялкова. Пожелаваме им здраве, щастие и бъдещи успехи!


10 октомври 2011 г.
Акционери от учебната компания „Boyar dreams” на младежки международен Еко лагер

От 20 до 26 октомври 2011 г. във Велинград ще се проведе първият младежки международен Еко лагер, организиран от Джуниър Ачийвмънт България /ДАБ/. Участници са ученици, работещи по програмите на ДАБ, от цяла Европа. По време на Еко лагера, участниците ще разрешават Еко казус, чрез който те ще подпомогнат опазването на околната среда в планината Родопи. Само 26 ученици от цяла България получиха стипендия, осигуряваща безплатно участие в Еко лагера. За да получат тази награда, желаещите трябваше да се регистрират в срок, да представят мотивация за участие, насочена към Еко проблем. След този етап бяха одобрени 40 кандидати. Втората стъпка към безплатното участие, бе изпит за определяне нивото на владеене на английски език, тъй като това ще е работният език на Еко лагера. До изпита по английски език бяха допуснати 40 ученици от България. От ПГ по туризъм „Д-р В. Берон” – Велико Търново кандидатстваха 5 ученици, като и петимата стигнаха до финалния изпит. Това са Стефани Свирчева /Ха клас/, Мартин Грънчаров и Петър Маринчев /ХІe клас/, Женя Пасторка и Енчо Енчев /ХІІа клас/ - акционери от учебната компания „Boyar dreams” с ръководител инж. Славка Проданова Успешно преодоляха и последната стъпка Мартин Грънчаров и Петър Маринчев /ХІе клас/ и Енчо Енчев /ХІІа клас/. Те ще участват безплатно в Еко лагера, където ще представят както Гимназията по туризъм, така и В. Търново и България.


20 юни 2011 г.
Есето на Стефани Свирчева бе отличено с грамота в литературен конкурс посветен на дарителството

„Дари кръв – спаси човешки живот!” бе темата на литературния конкурс организиран по повод Международния ден на доброволното кръводаряване от Обществен съвет по кръводаряване. Конкурсът бе проведен с цел насочване на младежта към доброволното даряване на кръв. Награждаването се състоя на 17 юни 2011 г. в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”. Първо място взе наша ученичка от 9А клас, спец. „Организация на туризма и свободното време” – Стефани Иванова Свирчева, грамотата бе връчена лично от шефа на Търновсата болница д-р Людмил Гецов.


6 юни 2011 г.
Младежки бизнес форум "Изгряващи звезди"

На 6 юни в София се проведе Младежкият бизнес форум "Изгряващи звезди", Над 500 младежи от цялата страна представиха своите иновативни учебни и студентски компании, разработени през учебната 2010-2011 година. Форумът се организира за трета година от фондация Джуниър Ачийвмънт България. На изложението участваха 44 ученически и 12 студентски компании. Те се състезаваха за призовете в категориите - Награда за иновации; Екологична награда; Награда за социални иновации; Маркетингова стратегия; Насърчаване на предприемаческия дух; Награда за лидерство; Най‐добър щанд, както и „Най-добра учебна компания” за 2011. Акционерите от „BOYAR DREAMS” при ПГ по туризъм „Д-р В. Берон” – В. Търново с ръководител инж. Славка Проданова участваха за втора година. На състезанието те представиха своите продукти CD „Болярска трапеза” и CD „Болярски приказки”. Трудът на 26 акционери бе възнаграден, те станаха носители на две награди - „Учебна компания лидер” и „Най-добра маркетингова стратегия”. Пред журито и публиката дейността на „BOYAR DREAMS” презентираха – Павлина Тодорова и Десислава Куцарова от 12б клас, Женя Пасторка, Енчо Енчев и Иван Иванов от 11а клас. Според Устава на Джуниър Ачийвмънт България учебните компании даряват 10% от печалбата на училището. На своето училище – Гимназията по туризъм, акционерите от „BOYAR DREAMS” ще дарят 30% за закупуване на офис техника. Станалата част от печалбата ще инвестират в бъдещата си дейност, но са заделили и средства за провеждане на екскурзия с учебна цел.


21 април 2011 г.
III място в категория Сервитьор завоюва Росица Трифонова от 11А клас на Националната панорама във Варна

Финалният етап на състезанията по професии организирани от МОМН се проведоха от 20 до 21 април 2011г. в град Варна. Сред официалните гости на третото издание на Панорамата на професионалното образование бяха Милена Дамянова – зам. Министър на МОМН, Данчо Симеонов – областен управител, Кирил Йорданов – кмет на гр. Варна и Йорданка Атанасова – началник РИО – Варна. Град – домакин на първите национални състезания по професии през 2009г. беше Велико Търново, а на вторите през 2010г. - Пловдив. В хотелски комплекс „Иберостар” тази година се състезаваха ученици по 13 професии в 18 състезания. Всички участници са победители в училищните или регионалните състезания. След като пребориха конкуренцията и влязоха в челната тройка на Регионалния кръг, нашите представители Росица Трифонова 11А клас и Тихомир Николов 12Г клас се състезаваха на национално ниво в професионалната надпревара за сервитьори и хлебар-сладкари. Учениците бяха подготвени от г-н Живко Миланов и г-жа Росица Михайлова. Росица Трифонова стана трета в надпреварата за най-добър млад сервитьор. В тази категория завидни умения демонстрираха ученици от ХІ и ХІІ клас от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” и „Пътуване, туризъм и свободно време”. Достойно се представи и Тихомир Николов, който заедно с другите участници трябваше да приготви козуначено изделие и шоколадова торта с готови платки, като на място направи елементите за декорация. В категория Най-добър млад хлебар участваха ученици от ХІ и ХІІ клас, обучавани по професиите Хлебар-сладкар и Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост.


29 март 2011 г.
Енчо Енчев от 11А клас стана министър на икономиката, енергетиката и туризма по време на инициативата “Мениджър за един ден”, Павлина Тодорова от 12Б клас бе заместник-министър на образованието

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма беше управлявано за един ден от великотърновски ученик. Единадесетокласникът Енчо Енчев от Професионалната гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон” седна на стола на министър Трайчо Трайков в инициативата “Мениджър за един ден” на фондация “Джуниър Ачийвмънт България”, която се провежда за 10-а поредна година. Инвестициите в България са се увеличили от 57,3 млн. евро през януари 2010 г. до 103,8 млн. евро през януари 2011 г. Това е ръст с 81 %, информира Българската агенция за инвестиции, която изпрати данните на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за един ден Енчо Енчев. Той беше информиран, че 252 фирми от 47 държави са инвестирали в България през миналата година. Вложенията са основно от Германия, Австрия и Кипър. Петима ученици влязоха в кабинета на министър Трайков. Интересувахме се как се вземат решения в министерството и как се проверява дали те ще са в интерес на широк кръг от хора, разказа пред вестник „Янтра днес” Енчо Енчев. Нашите ученици са дискутирали с министър Трайков възможностите за развитие на културния туризъм в региона и лошата инфраструктура до обектите. Павлина Тодорова от 12 клас на ПГ по туризъм “Д-р В. Берон” стана вчера заместник-министър на образованието и работи заедно с титулярката Милена Дамянова.С инициативата "Мениджър за 1 ден" се проведе среща между ученици от ПГТ "Д-р Васил Берон", Управителя на "Турист" ЕООД и Секретар на ТД "Трапезица-1902" и служители на фирмата. Г-н Георги Димитров запозна учениците със структурата, историята и дейността на дружеството, както и на фирмата "Турист", която стопанисва Туристически комплекс "Момина крепост". Освен административната сграда, младежите разгледаха комплекса и посетиха музейната сбирка "Туризъм и туристически спортове", където писмено изразиха своите впечатления. Представителите на ТД "Трапезица-1902" изразиха готовност подобни съвместни инициативи да продължат и в бъдеще. Мениджъри за 1 ден в Туристическо дружество "Трапезица 1902" - Велико Търново бяха Радина Рашкова, Магдалена Петкова, Росица Трифонова, Жени Пасторка, Виолета Михайлова, Вирджиния Велчева и Иван Свирчев от 11а клас, както и Ивета Димитрова, Валентина Иванова и Десислава Куцарова от 12б клас, всички акционери в учебна компания "Boyar dreams"


18 март 2011 г.
II място за отбора на ПГТ на Общинските игри по футбол

Изключително оспорвано премина надпревара между училищните отбори в ученическото футболно дерби. Тимът на бероновци се класира втори във възрастовата група VIII-X клас. Първата среща за определяне на финалистите се проведе на игрището на СОУ „Г.С. Раковски”, където отборът ни победи с 6:0 срещу ПМГ. Финалната среща се игра на големия стадион в старото Военно училище. Отборът е в състав: Мартин Боянов Палев 10a, Ивелин Симеонов Игнатов 10a, Свтослав Руменов Богомилов 10a, Християн Атанасов Валенков 10a, Красимир Красимиров Янков 10б, Иван Иванов Хамамов 10б, Невен Даринов Драганов 10в, Йордан Стефанов Пенчев 8a, Мирослав Тодоров Кедиков 8a, Веселин Мирославов Минчев 9a, Емилиян Петров Куманов 9a, Йордан Огнянов Илиев 9a, Станислав Атанасов Кацаров 9a, Ефраим Мехмедов Ефраимов 9б, Митко Иванов Славков 9б, Димитър Иванов Кънев 9г, Марин Благомиров Маринов 9г, Павлин Ангелов Цачев 9г

 


8 март 2011 г.
Не може да не сме горди с учениците си!

Вече стана традиция отбор от нашата гимназия да участва в ежегодното състезание „Аз съм българче” по повод 3 март, организиран от Община Велико Търново и Градски ученически парламент. Областите, в които се състезават отборите са: българска история, българска география и българска литература. Отборът ни тази година беше в състав Мария Колева, Нина Чинтулова и Ивайло Станчев от 12А клас. И наистина традицията бе продължена – отново сме в тройката на най-знаещите средношколци в старопрестолния град. На т. нар. „дузпи” за третото място нашите бяха точни и „отвяха” ПМГ „В. Друмев”. Браво българчета!


25-26 февруари 2011 г.
ОТИВАМЕ НА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ПРОФЕСИИ


II място отборно класиране „Готвач - Сервитьор” - Стефка Вълканова 12В клас и Росица Трифонова 11А клас

II място в категория място “Най-добър млад сервитьор” - Росица Трифонова 11А клас

III място категория „Най-добър млад хлебар-сладкар” - Тихомир Николов 12 Г клас

V място категория „Най-добър млад барман” - Паола Маринова 11Б клас

В дните 25 – 26 февруари 2011 г. ПГТ бе домакин на Регионалния кръг за Северен централен и Североизточен регион на Националното състезание по професии Барман, Готвач, Сервитьор и Хлебар-сладкар. В оспорваната надпревара участваха 53 ученици от 19 училища. Класираните на първите три места във всяка професия отиват на националния кръг, който ще се проведе по време на Третата панорама на професионалното образование, във Варна от 20 до 22 април. Бероновци се представиха достойно и в четирите категории. За финалния етап във Варна се класираха трима ученици. Дванадесетокласникът Тихомир Николов, който се състезава сред хлебар-сладкарите стана трети. ПГ по туризъм “Д-р Васил Бероан” ще има свои представители и във финала за готвачи и сервитьори. Нашият отбор ще бъде представен от Стефка Вълканова при готвачите и Росица Трифонова при сервитьорите. Двете момичета са се класираха втори в отборната надпревара. Младата барманка Паола Маринова от 12 клас зае петото място в класирането при барманите.

ФИЛМ: https://picasaweb.google.com/pgt.vtarnovo/yLFrPK#557937768690248798625-26 февруари 2011 г.
„BOYAR DREAMS” на Европейското състезание в Брюксел

Отборът на Енчо Енчев от 11а клас се класира на първо място на финалния кръг на Националното състезание "Иновационен лагер", организирано от Джуниър Ачийвмънт България, проведен в София на 25-26 февруари 2011г. От ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” – Велико Търново участваха и Александра Матина, Десислава Куцарова, Виолета Михайлова и Радина Рашкова. Всички състезатели са акционери в учебната компания „BOYAR DREAMS”, ръководена от инж. Славка Проданова. Казусът изискваше да се предложат продукт или услуга, отговарящи на социална иновация. Представянето пред публика бе в рамките на три минути, след което - въпроси от журито. Оценяваха се иновативност, ефективност, приложимост, обществена полза, представяне на сцена. Енчо Енчев от 11а клас и неговият отбор ще участват на Европейското състезание "Иновационен лагер" в Брюксел (18-20 май 2011). Спонсорите на състезанието наградиха отбора с ваучер на стойност 1500 евро.


6 декември 2010 г.
Две призови места за Бероновци на състезанието в Троян

От 1 до 3 декември в хотел "Веника Палас" с. Чифлик се състоя XIV-то традиционно състезание на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България. В тридневното състезание се включиха бъдещи ресторантьори и хотелиери от 28 професионални гимназии и СОУ с профилирани паралелки. Четиринайсетото по ред издание на състезанието за първи се проведе на територията на община Троян с любезното домакинство на СОУ “В.Левски”, Троян. След изключително оспорваната надпревара отборът на Гимназията по туризъм се завърна с две призови места. II място в категория „Най-добър млад готвач” Яна Монова 11В клас III място в категория място “Най-добър млад сервитьор” Розстислава Георгиева 12Б клас категория „Най-добър млад сладкар” Боряна Борисова 12 Г клас категория „Най-добър млад барман” Паола Маринова 11Б клас


юни 2010 г.
БОЖИДАР ЛЮБЕНОВ ОТ 11Б КЛАС – НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ ПО КАТЕРЕНЕ

На 29-ти и 30-ти май в София, Зала по спортно катерене, Национална спортна академия “Васил Левски” се проведе държавното първенство по спортно катерене за деца, юноши и девойки. В него взеха участие рекорден брой за последните години състезатели – 130 момчета и момичета от 13 клуба от страната и София. Домакин и организатор на състезанието беше КА “НСА”, София със съдействието на БФКА. В своята възрастова група – момчета и юноши, БОЖИДАР стана първи в категория трудност. На 5 юни в Килифарево се проведе първо открито боулдър предизвикателство - за мъже и жени. И там Божидар доказа своята класа като зае призово място. Да му пожелаем успех и ще стискаме палци, защото- на 10 септември 2010, в Единбург, Великобритания ще се проведе световното първенство по спортно катерене.


7 юни 2010 г.
С направата на цветя и птици отбелязахме Международната година на биологичното разнообразие и Световния ден на околната среда

Възпитаници на ПГТ са сред 26 ученици наградени в Областния конкурс за изработване на най-красива птица и най-красиво цвете, организиран от Регионалната екоинспекция във Велико Търново, съвместно с Европейския информационен център и РИО. Ива Колева от 9Г клас - „Цветни градини” Камелия Мидова и и Стефани Свирчева 8 клас- „Гнездо” Николета Иванова 8 клас- „Цветен папагал” Саня Бонджукова 8 клас- „Папагал” Творбите са изработени от хартия, станиол, картон, дърво и вълна. В инициативата, посветена на Международната година на биологичното разнообразие и Световния ден на


1 юни 2010 г.
I място спечели проектът „Земя на заем” на осмокласничките от ПГТ

В деня на детето - 1 Юни станаха ясни победителите в конкурса на РИОКОЗ посветен на Деня на Земята и Световния ден на околната среда. В надпреварата за изработването на най-оригинална творба от цигари, кутии и отпадъчни материали се включиха почти всички търновски училища. Участниците бяха разделени в три състезателни групи – I-IV, V-VIII и IX-XII клас. Отборът на ПГТ: Камелия Мидова, Николета Иванова, Саня Бонджукова и Стефани Свирчева се класира на първо място сред 15 проекта във възрастовата група V-VIII клас. Ученичките получиха грамоти и награди за проекта „Земя на заем”, с които илюстрират отговорността на избора между урбанистичната, силно замърсена и чистта, съхранена природа.


6 април 2010 г.
Яшар Кабаалиев от 12г клас стана шампион при младежите до 20 години

Яшар Кабаалиев спечели по убедителен начин надпреварата в категория до 105 килограма на Държавния личен-отборен шампионат по вдигане на тежести в Бургас. Щангистът на великотърновския клуб “Асеневци” постигна резултат от 264 кг във възрастовата група юноши до 20 години. Абитуриентът от нашето училище завърши на първо място в изхвърлянето със 112 кг, а в изтласкването закова тежест от 152 кг, която му донесе победата и в това движение.


1 март 2010 г.
КОГАТО СМЕ ДОБРИ, СМЕ НАИСТИНА ДОБРИ...


I място „Барман” - Вероника Борисова 12 А клас III място „Готвач и Сервитьор” - Калоян Марков 12 В клас, Силвия Цветанова 12 А клас III място „Сладкар” - Виктория Георгиева 12 Г клас VI място „Хлебар” - Калоян Радев от 11 Г клас
В Русе се проведа регионалното състезание за млади готвачи, сервитьори и бармани. Домакин на проявата, инициирана вече три години от МОМН, бе ПГТ гр. Русе. В надпреварата участваха ученици от 7 професионални гимназии и училища от градовете Велико Търново, Плевен, Ловеч, Русе, Троян и Априлци. По регламент за всяка професия се провеждат две регионални състезания, по едно за Северна и Южна България. В индивидуалното класиране първа, в категория „Барман” с 92,3 точки, стана Вероника Борисова 12А клас; втора в категория „Сервитьор”, с 83 точки бе Силвия Цветанова 12А клас; четвърти в категория „Готвач”, с 78 точки се класира Калоян Марков от 12В клас. В отборното класиране ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” Велико Търново зае: I място „Барман” и III място „Най-добър млад готвач и сервитьор”. Учениците бяха подготвени от г-н В. Желязков и г-жа Р.Илиева. Домакин на регионално състезание за най-добър млад хлебар и най-добър млад сладкар за Северна България бе Плевен. В надпреварата участваха ученици от 11 и 12 клас, които се обучават по професии от направление „Производство на храни и напитки”. Всеки участник в този етап е излъчен след индивидуална победа на училищния кръг. Нашата гимназия бе представена: в категория „Сладкар” от Виктория Георгиева 12Г клас, с ръководител г-жа Росица Михайлова; в категория „Хлебар” - Калоян Радев от 11Г клас, с ръководител г-жа Елена Панайотова. Тази година участниците в състезанието трябваше да приготвят за три часа желирана торта с плодове и вита баница. Системата за оценяване е точкова, максималният брой точки е 100 точки. Критериите, по които се оценява работата на учениците са: организация и хигиена на работното място, външен вид на продукта, вкусови качества, техника на изпълнение, прецизност и организация на работа. Класираните от първо до шесто място ученици отиват на национален кръг. Последният етап от ученическата надпревара ще се проведе в края на април в Пловдив. Най-добрите, след младите готвачи, хлебари, сладкари, сервитьори и бармани от България, ще премерят сили със свои връстници на международна кулинарна среща в Лисабон.


9 януари 2010 г.
АПЕТИТНИ БЕРОНКИ НА I-ВО МЯСТО

В комплекс “Момина крепост”, се проведе традиционният кулинарен конкурс на туристическо дружество “Трапезица -1902”. Този форум нямаше как да мине без наше участие, първо - защото сме възпитаници на гимназията по туризъм и второ – минаваме за вещи в кулинарните дела. От кухнята на конкурса ще издадем, че бяха допускат само собственоръчно приготвени храни и напитки. В категория “Напитки” - участваха 42-ма производители на домашно вино и 31 производители на домашна ракия. В категория “Кулинарни произведения” се състезаваха 24 вида хлебни и сладкарски изделия, а в графата кулинарни “шедьоври” - 15 участници. Виолета Стоянова спечели 1-во място със собствено тирамису, а целият 11 В клас грабна приза с кулинарния шедьовър “беронки”.


27 ноември 2009 г.
На III място се класира отборът на Ивайло Станчев от ПГТ "Д-р Васил Берон"

На 20.11.2009г.  в  Гранд Хотел София  над 100 ученика взеха участие във финалния етап на „Skills@Work Challenge - Предизвикателство към младия предприемач.

Казусът, зададен от Майкрософт България, изискваше от тях да предложат продукт или услуга, чрез които хората да придобиват и развиват ключовите „Умения на 21 век”. За да разработят бизнес идеята си, участниците трябваше да помислят върху проблеми като: кои са ключовите умения на 21 век, кои умения имат по-голяма тежест: „технологичните” или „меките” умения, къде, кога и/или как ще се придобиват тези умения и каква е ролята на образователните институции, на бизнес организациите, на държавата и обществото за насърчаване придобиването на тези умения.

В продължение на няколко часа разделените в 20 отбора младежи работиха над решенията си, подпомагани от бизнес консултантите на Майкрософт. По-късно вечерта те представиха идеите си под формата на презентации. Според екипа на Ивайло, необходимите уменията на 21 век са: комуникативност, работа в екип, ефективност, иновативност, критично и абстрактно мислене. Отборът представи идея за устройство, работещо на принципа на виртуалната реалност, което използва стазисна симулационна камера, в която скоростта на времето тече по-бързо, като 1 действителен час е равен на 4 дни преживявания. Чрез разиграване на ситуации в нея, потребителите й добиват умения като екипност, позитивизъм, креативност, аналитични способности, умения за вземане на решения, мениджмънт на времето и др. Продуктът им е насочен едновременно към малкия и средния бизнес и към професионалисти, който желаят да се развиват и ценят своето време. При неговото използване, потребителите ще се намират в приятна и желана среда, което ще доведе до широката му употреба.

Второто място спечели отборът предложил употребата на 3D холограми.   Първата  награда отиде при отбора заложил на възможностите за широко приложение   на продукта “Уоли”, първото по рода си персонално “говорящо” устройство, съчетаващо продукт и услуга.

Победителите бяха определени от жури в състав Милена Стойчева, изпълнителен директор на ДАБ,  Милка Коджабашиева, заместник–министър в МОМН, Цветанка Панова, мениджър Партньорски проекти, Британски съвет България, Теодора Върбанова, ръководител Образователни програми на Майкрософт България и Борислав Бориславов, управляващ сътрудник, Българска мрежа на бизнес ангелите.

Пет от участниците ще заминат за Белград и ще представят България на международното състезание Skills@Work Challenge” през 2010 година, където ще участват представители на десет държави от Югоизточна Европа и Обединеното Кралство. Те ще бъдат определени след като се явят на тест по английски език, тъй като това ще е работният език на международния финал.

http://picasaweb.google.bg/pgt.vtarnovo/SkillsWorkIII#

 


20 октомври 2009 г.
Първо място на финалите на националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град”

На 12 и 13 септември 2009 година, в хотел „Бест Уестърн Хотел Експо», се проведе последният кръг от състезанието за млади шеф-готвачи, под патронажа на кулинарен фестивал «Пъстра трапеза» и с подкрепата на фирма «Олинеза». На състезанието участваха 8 отбора от професионални гимназии от София, Пазарджик, Хисаря, Добрич, Велико Търново, Панагюрище, Враца и Свищов. Всички те са победители в, проведените в рамките на кулинарен фестивал «Пъстра трапеза», състезания за млади шеф-готвачи по регионите. Професионално жури в състав председател г-н Пеньо Иванов и жури Васил Димов, Спиро Соколов, Венцислава Вирчева и Асен Чаушев оцениха гозбите на участниците по следните критерии: Автентичност на рецептата, вкус и вид; Креативност при представянето на ястието;Професионално отношение и работа в кухнята; Използвани кулинарни техники по време на приготвяне на ястията; Хигиена на работното място; Гостоприемно отношение; Здравословност;
Първо място зае отборът на ПГТ «Д-р Васил Берон» - Филип Стефанов и Стефка Вълканова от 11В клас, с ръководител Росица Илиева.  Те получиха награди от фирма «Олинеза», хотел «Експо» и списание “Good food”.

На второ място се класира отборът от Панагюрище, който взе и специалната награда от «Олинеза» за здравословно приготвено меню.  Третото място и утешителната награда на списание «Good food” остана за отбора на «Софийска професионална гимназия по туризъм». Наградите бяха връчени лично от г-жа Станимира Кондова, търговски директор на фирма „Олинеза” и представители на хотел „Експо”.

 Кулинарният национален фестивал «Пъстра трапеза на гости на моя град» се провежда за втора година и има за цел да запази, съхрани и развие българското кулинарно наследство. До сега фестивалът е посетил Пазарджик, Свищов, Велико Търново, Добрич, с. Баница, общ. Враца, Хисар, с. Джулюница, общ. Лясковец, с. Проглед, общ. Чепеларе, Етъра, Оряхово – „Алено мушкато”.


29 май 2009 г.
С междуучилищно състезание отбелязахме професионалния празник на хлебарите и сладкарите Спасовден

Гимназията ни бе домакин на X-то издание на традиционното ученическо състезание, организирано от ФХС по повод професионалния празник на хлебарите и сладкарите Спасовден. В надпреварата се включиха възпитаници на ПГТ „Д-р В. Берон”, ПГХТ – Г.Оряховица и ПГТ - Бургас. Работата на учениците бе оценявана от жури в състав: г-жа Р. Личева - РИО, д-р С. Моминска – програма „Синди”, г-жа Н. Василева - Етнографския музей и инж. А. Недева - фирма „Кармела”. Младите хлебари се изправиха пред предизвикателството да създадат ритуални погачи. Направата на обредни пити е изкуство, което изисква както сръчност и умение на ръцете, така и добро познаване на българските традиции. Сладкарите се състезаваха в изработването на дребни сладки по „забравени” рецепти, използвани някога от нашите майки и баби. Лакомства като „Какаови дънери” от бисквитено тесто и сладки от ронливо маслено тесто с лимонови резени зарадваха очите и небцата на дегустаторите. Наши представители в професионалното дерби бяха единайсетокласниците от специалност ” Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”: В категория „Най-добър млад сладкар” на I място се класира Мая Данчева II място - Невена Радославова. В категория „Най-добър млад хлебар” I място се класира Мартин Трифонов III място - Димитър Стефанов. ФСХБ присъди на класиралите се на първите места целогодишни стипендии за следващата учебна година. Специалната награда, финансирана от фирма „Пуратос” – безплатен едноседмичен обучителен курс в Австрия, получи Невена Радославова. Освен с грамоти, всички участници в състезанието бяха отличени от ФХСБ и с предметни награди. СНИМКИ: http://picasaweb.google.bg/pgt.vtarnovo/MdNHnF# Любопитно: Православната църква почита 40-ия ден от Христовото Възкресение като Възнесение Господне. Тогава Исус Христос се явява пред своите ученици на Елеонската планина, благославя ги и се възнася на небето при Своя Отец. С това си дело Той завършва делото на спасението. Оттам идва и празникът Спасовден, Денят на Спасителя. В народната традиция Спасовден е празник на хлебарите и сладкарите и бележи завършването на жътвата на ечемика. В стари времена българите са извършвали приношение с хляб и жертвени животни.


28 май 2009 г.
На VI-то място се класира тимът на ПГТ в ежегодния турнир по футбол - девойки

Между 27 и 28 май в ДКС „В. Левски” се проведе Градският турнир по футбол – девойки. Турнирът се организира от Градския ученически парламент съвместно с Община В. Търново с подкрепата на фенклуба на “Манчестър Юнайтед”. Отборът ни, предвождан от г-н Георги Димитров, игра сърцато и защити спортната слава на футболистките на ПГТ. В основния състав влизаха: Пламена Цачева 9Д клас, Гергана Палякова 9В клас, Виолета Ангелова 9Г клас, Десислава Йорданова 11В клас, Теодора и Красимира Маринови 8А клас. Сред резервите бяха: Мюмюне Ибрямова, Кристин Иларионова 8А клас и Павлина Петрова 9В клас.


7 май 2009 г.
II МЯСТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА

От 8 до 10 май 2009 г., в Стара Загора се проведе Националният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика. Отборът на ПГ по туризъм, подготвен от г-жа Ванюта Недялкова, се представи успешно на финалите. До тази фаза на олимпиадата достигнаха двама представители на гимназията - Гергана Георгиева и Диляна Иванова от 9а клас, получили 75 точки на Областния кръг на олимпиадата. На 9 май в ГПЧЕ „Ромен Ролан” те премериха сили в индивидуалното състезание заедно с още 90 участници от 8 до 12 клас. На следващия ден се проведе отборната надпревара. Нашите възпитанички сформираха сборен отбор с още двама ученици от ПМГ, гр. Силистра. Добрата екипна работа на Гергана, Диляна, Николета и Бинел ги изведе на II място в отборното класиране. Учениците получиха грамоти и предметни награди от РИО Стара Загора и МОН.


25 април 2009 г.
В Първата панорама на професионалното образование в България, НИКОЛАЙ КИШКИЛЕВ ОТ 12Г КЛАС СЕ КЛАСИРА НА І-ВО МЯСТО в категория „Най-добър млад сладкар”


25 април 2009 г.
Четвърта се класира Вероника Борисова от 11А клас в категорията „Млад барман”

Няколко точки не достигнаха на Вероника Борисова, за да се класира в челната тройка на победителите. В надпреварата за най-добър барман се включиха 18 училища от градовете: Разлог, Несебър, Поморие, Варна, Провадия, Велико Търново, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Троян, Сливен, Смолян, Банкя, София, Самоков, Хасково и Шумен. Първи се класира ученикът от ПГТ " Проф.д-р Асен Златаров", Варна. На второ място остана ПГТ "Ал.Константинов", Банкя. Трето място и отличие за най-техничен барман журито присъди на представителя на ПГТ “Иван Вазов”, Несебър.

СНИМКИ: http://picasaweb.google.bg/pgt.vtarnovo/LeiBd#

17-18 април 2009 г.
ОТБОРЪТ НИ ПО БАСКЕТБОЛ С НОВА ПОБЕДНА СЕРИЯ

В Плевен (17-18 април) се проведе Зоналното състезание по баскетбол момчета 10 - 12 клас. Отборът на ПГТ победи всички свои съперници – Ловеч, Плевен и Севлиево, с убедителна разлка и се класира за Републиканско първенство, което ще се проведе от 8 до 12 май. Момчета, водени от своя капитан Николай Михайлов от 12А клас, се представиха много добре, подхождайки изключително отговорно към всички срещи. В основния състав на тима тази година влизат: Камен Пенчев, Александър Върбанов, Станимир Иванов 11Г клас и Димитър Баичев 10Б клас. Освен с победа, отборът се завърна с подарък баскетболна топка от ДАМС и пожелания да представи отлично училището и града ни и на Републиканското първенство.


25 март 2009 г.
ОТБОРЪТ НИ БАСКЕТБОЛ-МОМЧЕТА - ПЪРВО МЯСТО В РЕГИОНАЛЕН КРЪГ


14 март 2009 г.
ПЛАКЕТ, ГРАМОТА И ТЕНИСКИ С ЕМБЛЕМАТА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОЛУЧИ ОТБОРЪТ НИ "БАСКЕТБОЛ-МОМЧЕТА" ЗАЕЛ І-ВО МЯСТО НА ГРАДСКОТО ПЪРВЕНСТВО

Ученическите отбори класирали се на първите три места в отделните видове спорт и възрастови групи бяха наградени от дирекция „Образование” на община В. Търново. За първи път призьорите от общинския етап на ученическите игри получават наградите си на общо тържество в Старата столица. Церемонията се състоя в Двореца на културата и спорта „В. Левски”.

На 25 март в Свищов на отборът ни предстои да премери сили в Областния кръг на игрите.


7 март 2009 г.
ОТИВАМЕ НА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ В КАТЕГОРИИТЕ
„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ” И „НАЙ-ДОБЪР МЛАД БАРМАН”

На 7 март се проведе регионалният кръг на ученическите състезания от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”. Инициатор на надпреварата е Министерството на образованието и науката, а организатор и домакин тази година е нашата гимназия. В състезанието се включиха 12 училища, 10 си оспорваха победата в категория „Най-добър млад готвач”, 8 - „Най-добър млад барман”. Учениците на ПГТ„Д-р В Берон” грабнаха две от призовите места, което директно ни класира за участие на национален кръг. Регламентът даваше 5 минути на барманите да приготвят един алкохолен и един безалкохолен коктейл, а готвачите разполагаха с 3 часа за да направят предястие и основно ястие. И за двете оценяващи комисии бе изключително трудно да определят победителите, тъй като всички участниците показаха впечатляващи умения.

Класиране:

 

Категория
„Най-добър млад готвач”

Категория
„Най-добър млад барман”

 

І-во място

 

Александър Георгиев Иванчев  
ПГТ "Иван П. Павлов” – гр. Русе

Симеон Детелинов Диков  
СОУ „Васил Левски” – гр. Троян

ІІ-ро място

 

Инна Здравкова Иванова
ПГТ "Д-р Васил Берон" – гр.
Велико Търново

Мартин Христов Русев
ПГТ „Пенчо Семов” – гр.
Габрово

 

ІІІ-то място

 

Иван Мартинов Иванов
ПГТТ„Юрий Гагарин” – гр.
Червен бряг

 

Вероника Борисова Борисова
ПГТ "Д-р Васил Берон" – гр.
Велико Търново

 

жури

Петко Цветков - председател
Даниел Петров
, Радослав Машков

Шенол Емурлов  - председател
Валентин Аврамов
, Аделина Христова

 


4 март 2009 г.
ІІI-то място В УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС "АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ И ЗНАЯ"

За втори път ученици от Гимназията по туризъм вземат участие в състезанието „Аз съм българче и зная”. Викторината се проведе  по повод националния празник 3-ти март и е част от Програмата за младежки дейности на община Велико Търново 2009 - 2011 г. Отборите се състезаваха в три областите: История на България,  География на България и Българска литература. Нашите представители:

Виктория Никифорова 12А клас

Деница Иванова 12А клас

Костантина Тонева 12А клас
показаха солидни знания и в трите състезателни области. Бързата реакция  и добра екипна работа заслужено ги доведе до III  място, само на една точка след Хуманитарна гимназия, които се класираха втори. Дванайсетокласничките от специалност „Мениджмънт в туризма” оставиха зад себе си представителите на Езикова и Старопрестолна гимназия по икономика.


06 – 07 юни 2008 г.
I място и ... I място
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ХЛЕБАР И СЛАДКАР”
IX НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ХЛЯБА

Националният събор на хлебопроизводителите и сладкарите тази година гостува в Хасково ( 06 – 07 юни 2008 г ). Инициативата провеждана по повод Спасовден стартира с ученическото състезание „Най-добър млад хлебар и сладкар”. В рамките на 3 часа и в условията на истинска професионална надпревара, учениците подготвяха изделия в две състезателни категории – „Млад хлебар” и „Млад сладкар”.

В конкурса участваха отбори на професионалните училища от цялата страна. Нашият отбор подготвен от г-жа Денка Досева и г-жа Елена Панайотова се класира първи:
I място – Сладкар Деница Илиева 11 Г клас
I място – Хлебар Николай Кишишев 11 Г клас

Освен с медали и грамоти, учениците бяха наградени и със стипендии отпуснати от ФХСБ.

Любопитно: Спасовден

Спасовден се отбелязва винаги в четвъртък, четиридесет дни след Великден. Според християнските вярвания след възкресението си Исус Христос останал на Земята, за да проповядва своето учение и да беседва с учениците си, като се движел между тях като богочовек. На 40-ия ден в подножието на Елеонската планина до Ерусалим се въздигнал в небесата. С Христовото възнесение завършва и актът на човешкото спасение и затова денят се нарича Спасовден.

В народния календар седемте четвъртъци след Великден се почитат против градушка, а последният от тях - Спасовден, е свързан с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода от Велики четвъртък. Според българските народни вярвания на 40-ия ден от Великден идват и самодиви.

Те берат и се кичат с цъфналия в нощта срещу Спасовден росен. С него могат да се лекуват болните. Ето защо в навечерието на празника всички болни и недъгави хора отиват да преспят на росеновите ливади.

Източник: actualno.com


17 - 18 Май 2008, Враца
Нели Стефанова Петрова от 12 А клас с Отличен 5.88
на ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

На 17 и 18 май 2008 г. във Враца се проведе първата национална олимпиада по история и цивилизация. В продължение на два дена над 80 ученика от цялата страна се състезаваха в два кръга – писмен изпит и устна защита по зададена тема.

Учениците бяха оценявани от жури, в чиито състав влизаха известни български историци.

Организатор на проявата бе РИО - Враца, а домакин – СОУ "Христо Ботев". Част от културната програма на младежите бяха посещения в Регионалния исторически музей и пещерата „Леденика”.

Резултати първата национална олимпиада по история и цивилизация:
Име , Презиме, Фамилия Населено място Оценка І етап Оценка ІІ етап Обща оценка
1 Георги Емилов Минков Ловеч 6,00 6,00 6,00
2 Георги Костадинов Влахов Гоце Делчев 6,00 6,00 6,00
3 Иван Петров Петров Пловдив 6,00 6,00 6,00
4 Йоана Николаева Вангелова Велико Търново 6,00 6,00 6,00
5 Кирил Иванов Захариев София 6,00 6,00 6,00
6 Кристина Стефанова Стефанова Велико Търново 6,00 6,00 6,00
7 Мария Николова Жечева Шабла 6,00 6,00 6,00
8 Христо Ангелов Ангелов Свищов 6,00 6,00 6,00
9 Александър Сашов Тодоров Враца 5,75 6,00 5,88
10 Андрей Димитров Димитров Габрово 6,00 5,75 5,88
11 Виктория Денева Георгиева Велико Търново 5,75 6,00 5,88
12 Георги Димитров Държанлиев София 6,00 5,75 5,88
13 Мария Кондева Андонова Русе 5,75 6,00 5,88
14 Нели Стефанова Петрова Велико Търново 6,00 5,75 5,88
15 Татяна Андреева Новосьолова София 5,75 6,00 5,88
16 Христо Николов Вълков Пазарджик 5,75 6,00 5,88
17 Аспарух Томов Томов Видин 5,50 6,00 5,75
18 Борислава Василева Първанова  Бяла Слатина 6,00 5,50 5,75
19 Георги Емилов Тодоров София 5,50 6,00 5,75
20 Гергана Добрева Павлова Враца 5,50 6,00 5,75
21 Елеонора Асенова Матеина София 6,00 5,50 5,75
22 Ивета Венциславова Иванова Перник 6,00 5,50 5,75
23 Наталия Мирославова Димитрова  Враца 6,00 5,50 5,75
24 Владимир Евгениев Василев Смолян 6,00 5,25 5,63
25 Мила Михайлова Зашева Перник 6,00 5,25 5,63
26 Тодор Георгиев Тодоров Русе 5,75 5,50 5,63
27 Цветомира Галинова Георгиева Плевен 6,00 5,25 5,63
28 Цонко Николов Кръстев Велико Търново 5,50 5,75 5,63
29 Албена Тодорова Атанасова Бяла Слатина 5,50 5,50 5,50
30 Александра Огнянова Димитрова  Перник 5,75 5,25 5,50
31 Гергана Атанасова Атанасова Плевен 6,00 5,00 5,50
32 Горан Николаев Горанов София 5,50 5,50 5,50
33 Марина Красимирова Куртева Пазарджик 5,50 5,50 5,50
34 Надежда Валериева Митова Враца 5,50 5,50 5,50
35 Станислава Иванова Салакирова Велико Търново 5,50 5,50 5,50
36 Димитър Маринов Платников Бургас 5,75 5,00 5,38
37 Евелина Огнянова Маринова Бургас 5,50 5,25 5,38
38 Елена Богданова Александрова Пазарджик 5,50 5,25 5,38
39 Мариета Стефанова Стефанова Плевен 5,75 5,00 5,38
40 Мария Димитрова Дукова Гоце Делчев 5,50 5,25 5,38
41 Михаела Емануилова Манолова София 5,50 5,25 5,38
42 Младен Гошов Александров Видин 5,25 5,50 5,38
43 Нурай Якуб Асан Разград 5,75 5,00 5,38
44 Стефан Радев Радев  Разград 5,75 5,00 5,38
45 Велика Ивайлова Йорданова София 5,50 5,00 5,25
46 Владимир Георгиев Георгиев Русе 5,50 5,00 5,25
47 Драгомир Бориславов Аначков София 6,00 4,50 5,25
48 Ирена Атанасова Христова Габрово 5,50 5,00 5,25
49 Маринела Стоянова Караманова Гоце Делчев 5,00 5,50 5,25
50 Мария Пламенова Александрова Русе 5,50 5,00 5,25
51 Денчо Стефанов Данчев Габрово 5,50 4,75 5,13
52 Диляна Тодорова Стефанова Павликени 5,75 4,50 5,13
53 Димитър Каменов Калинконов Смолян 5,25 5,00 5,13
54 Методи Миленов Младенов с. Бенковски,  Кърджали 5,25 5,00 5,13
55 Никола Анастасов Камишев Смолян 6,00 4,25 5,13
56 Преслава Байчева Георгиева Русе 5,25 5,00 5,13
57 Биляна Найденова Йосифова София 5,00 5,00 5,00
58 Ива Миленова Йорданова Силистра 5,00 5,00 5,00
59 Ирина Светланова Петрова София 5,25 4,75 5,00
60 Яна Стилиянова Додникова Пазарджик 5,00 5,00 5,00
61 Ангелина Руменова Стоянова Козлодуй 5,25 4,50 4,88
62 Полина Стоянова Мачеева Панагюрище 4,75 5,00 4,88
63 Александър Александров Тренев София 5,00 4,50 4,75
64 Антоанела Олегова Гаврилова Монтана 5,50 4,00 4,75
65 Кристина Димитрова Димитрова София 4,50 5,00 4,75
66 Петър Иванов Трифонов Плевен 5,00 4,50 4,75
67 Христина Дамянова Христова Габрово 5,50 4,00 4,75
68 Анна Николаева Павлова Русе 4,75 4,50 4,63
69 Владимир Владимиров Николов София 5,25 4,00 4,63
70 Деница Руменова Арсова София 4,25 5,00 4,63
71 Мария Миткова Мушева Бургас 5,00 4,25 4,63
72 Георги Росенов Гетов Ловеч 5,00 4,00 4,50
73 Неделина Стефанова Трайкова Сливен 5,50 3,50 4,50
74 Николай Иванов Николов Сливен 5,25 3,75 4,50
75 Петър Георгиев Славчев Смолян 4,75 4,25 4,50
76 Милена Илиева Казакова Габрово 4,75 4,00 4,38
77 Теодор Иванов Бочев Правец 4,25 4,50 4,38
78 Нора Дафинова Тодорова София 4,25 4,00 4,13
79 Марина Цекова Христова София 4,00 4,00 4,00
80 Петя Радославова Вълчева Ловеч 4,25 3,50 3,88
81 Валя Емилова Николова София 3,50 4,00 3,75
82 Петя Димитрова Димитрова  Русе 3,50 4,00 3,75
83 Теодор Георгиев  Ненов Карнобат 5,00 2,00 3,50


10 - 11 май 2008 г.
VI място за Георги Тодоров Тодоров от 12 В клас
ГУРМИНО 2008

От 10 до 11 май в комплекс „Сънсет Ризорт” град Поморие се проведе четвъртото издание на НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ „ГУРМИНО 2008”. Наши представители там бяха Георги Тодоров Тодоров от 12 В клас, специалност „Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечения” и г-жа Росица Илиева.

В конкурса имат право да участват ученици от последен клас на обучение. Надпреварата включва два състезателни кръга и демонстрацията Salad Show. В предварителния кръг състезателите приготвят меню по свой избор – от предястие, основно ястие и десерт – и полагат теоретичен тест. Получилите най-високи резултати отиват на финала – приготвяне на основно ястие и предястие.

Освен традиционните първа, втора и трета награди на организаторите, учениците получават и награди на спонсорите на конкурса. Към най-добрите сред участниците са отправени и предложения за сключване на сезонни и целогодишни договори за работа в елитни туристически обекти.

Повече за конкурса може да научите на адрес: http://www.gourmino.com/


УСПЕХИ НА ОЛИМПИАДИ

В общински, регионални и национални олимпиади участваха
17 - 18 май 2008 г.
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА
ПО ИСТОРИЯ
Класирана е Нели Стефанова Петрова 12А клас

20 Април 2008 г.
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА
ПО MATEMАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСКИКА
Гергана Сашева Георгиева 8 клас
Диляна Иванова Иванова 8 клас
Ивона Георгиева Георгиева 8 клас
Магдалена Здравкова Петкова 8 клас

12 Aприл 2008 г.
ВЕЛИКДЕНСКО
MATEMАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
IV място Десислава Антонова Йорданова 10 В клас
VII място Дебора Стефанова Кирилова 8 клас
Виолета Петрова Ангелова 10 В клас
Жанета Пламенова Узунова10 В клас
Мариела Даниелова Илиева 11 Б клас

29 Март 2008 г.
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА
ПО ИСТОРИЯ
Биляна Иванова Недялкова 12А клас
Нели Стефанова Петрова12А клас
Десислава Антонова Антонова 10А клас
Петя Василева Цонева 10А клас
Рая Миленова Никифорова 10А клас
Стоян Валериев Бобев 10А клас

23 Март 2008 г.
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА
ПО БИОЛОГИЯ
Енчо Веселинов Енчев 8 клас
Атанас Стефанов Данев 9 А клас

15 Март 2008 г.
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Невина Иванова Байчева 8 клас
Иван Иванов Свирчев 8 клас
Пламен Веселинов Георгиев 11 Д клас

24 Февруари 2008 г.
OБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА
ПО MATEMАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСКИКА
Гергана Сашева Георгиева 8 клас
Диляна Иванова Иванова 8 клас
Ивона Георгиева Георгиева 8 клас
Магдалена Здравкова Петкова 8 клас
Моника Динова Динова 8 клас
Жанета Пламенова Узунова 10В клас


16 Февруари 2008 г.
Гимназията ни бе домакин на регионалния кръг за Северна България в направление "Производство на храни и напитки”.
Състезанието се проведе на 16 февруари 2008г. и събра в надпревара възпитаниците на 12 професионални училища.
Темата: „Изработване на хлебни и сладкарски изделия"

предопредели учениците да премерят сили в 2 състезателни категории „Хлебар” и „Сладкар.”
Нашето училище представено от Мая Балабанова 12 Г клас и Венцислава Стоянова 12 Г клас се оказа на една стъпка след отличниците със завоюваните две призови места: II място „Хлебар” и II място „Сладкар”.


30 - 31 март 2007 г.

Национално състезание
"Пролет в Несебър"

В последните дни на март представители на ПГТ се озоваха в красивия морски курорт Слънчев бряг, където се проведе

Ученическо състезание за
най-добър барман и сервитьор

Любезен домакин бе хотелски комплекс „Хризантема”. Професионалната надпревара премина под мотото „Пролет в Несебър” и бе под патронажа на МОН и доц. Даниел Вълчев. Министърът на образованието и науката лично обяви началото на национално състезание по сервиране и барманство, в което участваха 18 отбора от цялата страна. Министър Вълчев бе впечатлен от уменията и възможностите на младите бармани и сервитьори. Той дегустира приготвените от учениците коктейли и сам предложи рецепта за свой коктейл от доматен сок, Sprait и ананас. Водещ на проявата бе Ники Георгиев познат ни от предаването „Руска рулетка”.

Цветозара Венкова от 11 В клас

се класира на IV-то място в състезанието за бармани.

Михаил Йоцовски от 12 Д клас

спечели специално отличие в категорията „Пролетна маса”. Министърът остави автограф на Михаил, защото бе впечатлен от неговото представяне.


1 - 2 Декември 2006 г.
III МЯСТО
на Нацалнионото състезание в Банско, в категория "Барман" завоюва

Цонка Райкова от 12 А клас

X издание на Националното състезание на училищата по туризъм под надслов „Коледа в Банско” се проведе на 1 декември в х-л „Лион”, Банско. Конкурсът е традиционен и в него участват ученици от всички професионални училища по туризъм, обединени в Асоциацията на училища по ресторантьорство и хотелиерство в България. В рамките на събитието се проведе и кръгла маса с участие на представители на бизнеса, директорите на професионални гимназии и кметове, на която бяха обсъдени възможностите за бъдещо партньорство за постигане целите на туристическата индустрия след влизането на България в ЕС.

Надпреварата тази година бе изключително оспорвана, защото в нея се включиха 27 отбора от цялата страната - София, Бургас, Варна, Кюстендил, Добрич, Смолян, Троян, Разлог, Павел Баня, Габрово, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Априлци, Казанлък, Велико Търново и др. Нашето училище бе достойно представено от

Ангел Димитров Минов 12Д клас - готвач
Михаил Москов Йоцовски 12Д клас - сервитьор
Станислав Валентинов Господинов 13Г клас – сладкар
Цонка Райчева Райкова 12 А клас – барман

Симпатиите на публиката и журито спечели Цонка Райкова 12 А клас, която извоюва III-то място в своята категория. Цонка приготви коктейл „Кокомо”(бял ром, ликьор пъпеш, сок от портокал, банан и ананас) и безалкохолен коктейл „Тиха женска стъпка”(гренадин, сок от портокал, грейпфрут и ананас).

***
Нещо повече за критериите, по които бяха оценявани състезателите в различните категории:

  „Най-добър готвач” и „Най-добър сладкар”:
 • Външен вид и работно облекло
 • Лична хигиена и хигиена на работното място
 • Организация и техника на работа
 • Прецизност на изпълнение
 • Оригиналност, новаторство при приготвяне и оформяне
 • Аранжиране
 • Вкусови качества

  В категорията "Най-добър сервитьор" изпитните етапи бяха:
 • Парад на сервитьора
 • Зареждане на маса за консумация по изтеглено предварително меню
 • Сервиране по време на дегустация

  В категорията "Най-добър барман"
 • Представяне на бутилките
 • Боравене с баровия инструментариум
 • Изцеждане на водата от шейкьра, чашите
 • Разливани на напитки
 • Преливане недостиг
 • Общ външен вид на коктейла
 • Вкус
 • Време за приготвяне 5мин/да/не
 • Атрактивност, сръчност, общ външен вид