Паралелка Специалност Класен ръководител
8 8 а Рекламна графика Нели Георгиева
8 б Кетъринг Цветомила Куманова-Банкова
8 в Администратор в хотелиерството / Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Ваня Калчева
8 г Организация на туризма и свободното време / Екскурзоводство Владимира Тончева
 9
9 а Рекламна графика Анелия Стайкова
9 б Кетъринг Аделина Александрова
9 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Цветомира Гонкова
9 г Организация на туризма и свободното време / Екскурзоводство Стелиян Маджаров
 10
10 а Организация на хотелиерството / Рекламна графика Евгения Бърдарова
10 б Кетъринг Поля Петрова
10 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Румяна Ошкина
10 г Организация на туризма и свободното време / Екскурзоводство Андрей Арменчев
 11
11 а Администратор в хотелиерството Габриела Генчева
11 б Кетъринг Станислава Димитрова
11 в Организация на туризма и свободното време/ Екскурзоводство Димитър Благовестов
11 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Веска Веселинова
12 12 а Организация на туризма и свободното време Галина Йорданова
12 б Кетъринг Бистра Стефанова
12 в Организация на хотелиерството / Туристическа анимация Мариана Маринова
12 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Йорданка Бинева