МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" съществува вече 48 години. Открита е през 1964 г. като Професионално-техническо училище, което обединява паралелките по обществено хранене с тогавашната търговска школа. Началото е скромно. Осем души щатен персонал - шестима учители по специалните дисциплини, счетоводител и касиер. Часовете по общообразователните предмети се водят от гост-лектори.

За директор е назначен Никола Младенов. Първата учебна година започва с прием от две паралелки, специалност помощник-готвач с двугодишен курс на обучение. В училишето се провеждат и квалификационни курсове за готвачи и продавачи.

През годините от 1964 до 1993, то непрекъснато е в днижение, помещава се и провежда занятия в сградите на Икономически и Строителен техникуми, бившите Медицинско и Спортно училище, Втора гимназия, Училището по текстил и т.н. Междувременно расте и се развива.

От 1972 г. е Средно Професионално-техническо училище по обществено хранене (СПТУ по ОХ), от 1994 Средно професионално-техническо училище по ресторантьорство и туризъм (СПТУ по РТ), в 1999 прераства в Техникум по туризъм (ТТ), от 2003 година е Професионална гиманзия.

За сравнение, започнало с прием в една единствена специалност, днес в училището се обучават над 650 ученика в 13 специалности от три големи направления - Производство на храни и напитки, Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Продажби на едро и дребно.