Шест дигитални тура в света на развлеченията

„Шест дигитални тура в света на развлеченията“ създадоха учениците от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ съвместно със своите приятели от Турция, Франция, Италия, Сърбия и Гърция. В продължение на една седмица учениците Габриела Божидарова, Божидара Христова, Пресияна Филипова, Милен Кирчев и Яни Митев гостуваха на своите проектни партньори от турския град Истанбул. Срещата се състоя от 2 до 8 октомври по проект „Смартуризъм“ европейската програма Еразъм+. Като част от културната програма участниците успяха да посетят знакови за Истанбул обекти, да усетят вкуса на турската кухня и да прекарат незабравими мигове на Принцовите острови. „С този продукт искаме да подобрим видимостта на тази индустрия като едновременно с това покажем как са оцелели хората и бизнесите в тази област и какви решения са успели да намерят.“, споделиха учениците. Те създадоха продукт състоящ се от две части- рекламен и документален филм за развлекателния бизнес и последиците от пандемията в шестте града на проектните партньори.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

Професионалната гимназия по туризъм успешно приключи проект за Толерантност

Проектът „Признаване, грижа, емпатия- промотиране на толерантността“ на европейската програма Еразъм+ започна своята дейност през 2019 година. Партньорите от Германия, Полша, Турция, Румъния и България поставиха като своя обща цел насърчаване на социалното сближаване и разбиране на понятията толерантност, емпатия и взаимно разбиране. Успяха да проведат своите срещи и дейности при условията на пандемията, след неколкократни отлагания на срещите, проблеми и трудности. Последната среща се проведе в румънския град Крайова, а като част от културната програма участниците посетиха Замъка на Дракула в Бран и Двореца в Синая. За българското училище в срещата взеха участие учениците Габриела Стоянова, Пресияна Филипова, Божидара Христова, Никол Петкова, Нелин Османова и Никол Славчева. Те, заедно със своите приятели от партньорските училища, се включиха в подготвените от домакините спортни игри под надслов „Ако толерантността беше държава“, артистични занимания, уоркшоп по декупаж, флаш карти, с които учениците да изразят толерантността и емоциите си. Срещата завърши с лагерен огън, песни, танци и много сълзи на раздяла, както и с убеждението, че тази среща не е последна и ще последват други при нов проект.

Въпреки трудностите, пред които бяха изправени, партньорите създадоха аудио речник на толерантността на 6 езика, филм „Как изглежда толерантността през моите очи“, Форумен театър, тематични пъзели и книгоразделители, флаш карти, календар на проекта и филм, проследяващ проектните дейности. В мобилностите взеха участие 18 ученици от Гимназията по туризъм, за които тези срещи ще останат като скъп спомен.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

„Шест дигитални обиколки из Европа“ ще създадат учениците от Професионалната гимназия по туризъм по проект на Еразъм+

През настоящата учебна година Гимназията по туризъм се включи в европейски проект заедно със своите партньори от Франция, Италия, Турция, Гърция и Сърбия. Участниците в проекта си поставиха амбициозните цели да подпомогнат местния бизнес в своите градове като проучат последиците от Ковид пандемията и да създадат материали за онлайн обучението в подобни кризисни моменти.

Партньорите проведоха две обучителни срещи. Първата среща, която се проведе във Велико Търново, подготви учениците за създаване на общи дигитални инструменти, а втората, осъществена в град Пескара - Италия, ги обучи за маркетинг и онлайн промоция. След тези обучения учениците ще използват придобитите практически умения и знания, за да създадат своите продукти - документални филми за местни атракции, развлечения, курорти и кухня, както и различни рекламни филми. Целта тук е двупосочна. От една страна ще се популяризират 6-те града на партньорите, а от друга ще се създаде един полезен маркетингов инструмент за общностите на партньорските организации.

През първата проектна година се осъществиха 4 срещи на партньорите - във Франция, България, Италия и Гърция. Обучени бяха 120 ученици. Предстоят 4 ученически обмена през следващата учебна година, които ще се проведат в Турция, Гърция, Сърбия и Франция. В тях ще вземат участие 20 ученици от търновското училище. На тези срещи учениците ще изработят общи колекции от материали и ще подготвят своя общ продукт „6 Digital Tours Around Europe“

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е МОДЕРНИЗИРАНА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г

На 21.03.2022 г. от 10,00 ч. в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново във връзка с Патронния празник на училището се проведе официална церемония по повод приключване на строителните дейности и откриването на обект „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон – Велико Търново“.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно обновяване на образователната инфраструктура на ПГ по туризъм „Д-р В. Берон“ – гр. Велико Търново.

Основните дейности, които бяха изпълнени в рамките на договора за СМР са:

• Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на училищната сграда;

• Частичен ремонт на покрива на сградата;

• Подмяна на електроинсталацията и ВиК инсталациите;

• Подмяна на осветителните тела в учебния корпус;

• Изграждане на система за пожароизвестяване;

• Цялостен вътрешен ремонт на втори и трети етаж на сградата;

• Ремонт на санитарните помещения;

• Вертикална планировка;

С изпълнението на договора в сградата бяха създадени условия за достъп на хора с увреждания като е изграден асансьор, а на 1-вия , 2-рия и 3-тия етаж са адаптирани по един санитарен възел. Общата стойност на строително-ремонтните дейности възлиза на 911 684 лв., от които 486 513 лв. са европейско финансиране, а останалите средства в размер на 425 171 лв. са собствено финансиране от инвестиционната програма на Министерството на образованието и науката. Гости на церемонията бяха: инж. Розалия Личева – началник на Регионално управление на образованието- Велико Търново; Иван Даскалов, Христо Кирилов, Красимир Гатев и инж. Мариян Ангелов - представители на строителната фирма „Политрейд канстръкшън ЕООД; Николай Кръстев Малаков – главен архитект на Община Велико Търново; Мирослав Василев Велчев – предприемач и дарител на средства за възстановяване фасадата на училището в оригиналния й вид; представители на „Алумина Елит 2003“ ЕООД; представители на „Аглика Трейд“ ООД; представител на „Вимар“ ООД – ресторанти „Щастливеца“ – партньор на училището; представител на ЕТ „Надежда“; Станислав Иванов Стоянов – общински съветник.

 

Ученици и учители от Професионалната гимназия по туризъм гостуваха на свой проектен партньор от Измир по проект за толерантност

От 3 до 9 април в турския град Измир се проведе четвъртата работна среща по проект „Приемам - признаване, грижа, емпатия- промотиране на толерантността“. Партньорите по проекта - училища от Полша, Румъния, Германия, Турция и България представиха на срещата свои пиеси за толерантността, чиято цел е развитие на емпатия и активно гражданство. Обединени около темата на срещата „Толерантност и честна игра“, учениците представиха свои версии на форумен театър и как хората разбират нетолерантността.

Проектът стартира своята дейност през 2019 година и не преустанови своята дейност и при условията на пандемията. Въпреки трудностите, пред които бяха изправени, партньорите създадоха аудио речник на толерантността, филм „Как изглежда толерантността през моите очи“, тематични пъзели и книгоразделители. Ключов модел на партньорството е използването на модела „Пети фактор“. Този иновативен метод цели да спомогне за повишаване нивото на съпричастност на подрастващите. По време на срещата в Измир учениците създадоха свои смесени екипи, в които рисуваха, спортуваха и дебатираха заедно. Прилагаха се интерактивни методи за сплотяване на екипите, които се приеха с интерес от учениците. Създадоха се трайни приятелства и се дадоха много обещания за нови проекти и срещи. За българското училище в срещата взеха участие учениците Ралица Любенова, Дария Хаджииванова, Инна Николова, Тодор Николов, Герман Златков и Йордан Йорданов, ръководени от своите учители Валя Пилева, Поля Янкова и Анелия Стайкова. Като част от културната програма на срещата участниците посетиха древния Ефес и други забележителности в региона.

Предстои последна работна среща през май в Румъния.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

Професионалната гимназия по туризъм посрещна свои гости от 5 държави по проект на Еразъм+

От 20 до 26 март 2022 г се проведе първата работна среща по проект SmARTourism. Домакин на срещата беше Професионалната гимназия по туризъм, а нейни гости- ученици и учители от Франция, Италия, Сърбия, Турция и Гърция. В смесени екипи участниците създаваха рекламни филми и клипове за туристическия бранш. Като част от културната програма се запознаха със забележителностите на Велико Търново и посетиха Пловдив.

 

14 февруари 2022 година
 

Приключиха обученията по НП „Изграждане на училищна STEM среда”

В проектното предложение на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ бяха предвидени три обучения, свързани с целите на Националната програма и бъдещите образователни и обучителни дейности в STEM центъра.

В първите две обучения, с продължителност 16 академични часа, участваха всички учители. Темите на обученията, „Професионална учебна общност в действие“ и „Използване на ИКТ при създаване на STEM съдържание“, са пряко свързани с бъдещите дейности в изграждащия се STEM център. Третото обучение на тема „STEM знания за умения на 21век“ /8 академични часа/ бе само за осемте учители, които ще работят ежедневно в лабораторията по технохимичен контрол и stemrelax зоната.

Обученията бяха реализирани от „Креативност“ ЕООД, Пловдив. Обучителната организация бе избрана според изискванията на Националната програма – покана към обучителни организации; събиране на оферти; избор на обучител.

                 

 

Смарт решения за развитие на туризма и образованието в условията на Ковид предлагат в Професионалната гимназия по туризъм с нов проект по Еразъм+

Предизвикателствата, които пандемията постави пред всички хора на Земята наложиха да се търсят нови решения при „новото нормално.“ Образователните институции се изправиха пред съществени проблеми по отношение на нивото на ученическия интерес към онлайн ученето. Туристическият бранш се изправи пред фалит, поради липса на туристи. За да отговорят на тези наболели проблеми, партньорите от Франция, Италия, Турция, Гърция, Сърбия и България се обединиха около идеята да създадат материали за онлайн обучението по туризъм и да подпомогнат популяризирането на местния туристически бранш чрез общ проект по европейската програма Еразъм +.

Целта, която обединява партньорите на проекта „Смарт туризъм“ е да популяризират местното културно наследство и в същото време да създадат модерна учебна среда. За да осъществят своите амбициозни цели, смесени екипи от участващите училища ще създадат колекция от видеофилми за туристически курорти, развлечения, туристически атракции и местната кухня. Целта тук е двупосочна. От една страна ще се популяризират 6-те града на партньорите, но от друга ще се създаде един полезен маркетингов инструмент за общностите им. Като добавена стойност към проекта партньорите очакват развитие на креативността и дигиталните компетенции у своите ученици, както и езиковите им умения.

Проектът стартира със среща във френския град Геранд, на която партньорите се договориха за разпределение на задачите и отговорностите, срокове за изпълнение и общи текущи проблеми. За българското училище в срещата взеха участие Валя Пилева, Поля Янкова и Стелиян Маджаров. Проектът предвижда мобилност за 25 ученици от Гимназията по туризъм, които трябва да се осъществят до юни 2023 година.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

>ПГТ е партньор на проект, одобрен в рамките на програма ERASMUS + (Call 2020 Round 1 KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики KA202 – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение).

Референтен номер: 2020-1-BE01-KA202-074992

Начална дата: 01.09.2020 г

Крайна дата: 31.10.2022 г

Проектът Достъп до приобщаваща среда за професионално образование и обучение, ACTI-VET – има за цел да предостави стратегия за осигуряване на по-добър достъп до заетост за хората с увреждания, благодарение на образователни и обучителни курсове, които отговарят директно на специфични нужди и очаквания .

Международното партньорство на ACTI-VET обединява компании и неправителствени организации от цяла Европа; България, Белгия, Италия, Португалия, Испания и Полша, с цел постигане на най-добри резултати.

Целта на ACTI-VET е да насърчава и подобрява уменията и способностите на обучители, съветници и ментори, работещи с хора с увреждания, както и да развива нови умения и дейности, които да им помогнат в процеса на насърчаване на участието им на пазара на труда.

Консорциумът ACTI-VET има за цел да развие 4 резултата: - ACTIVATE - онлайн платформа, където ще бъдат достъпни актуализации на проекта, отчети и мултимедийно съдържание, създадени с участието на хора с увреждания и работодатели

- ACTINCOACH - програма за обучение за фирмени ментори, работещи със стажанти с увреждания

- PARTICIPACTIN - пилотна програма за 30 обучители и 90 потребители в консорциума

- ACTINBOOK - ръководство, съдържащо насоки за разпознаване и валидиране на неформално и неформално обучение, придобито в работни условия от хора с увреждане.

https://youtu.be/GP3jEqvEE7g

https://youtu.be/SCOI-m9QqBw

https://youtu.be/U_10i3QrkQ8

https://youtu.be/NolNHrr93Ws

https://youtu.be/NolNHrr93Ws

https://youtu.be/T6IIhCJrNcc

https://youtu.be/Mc_Zy1gC7mw

https://youtu.be/xp2jbsi-dmM

 

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ посрещна своите международни партньори по проект „ACCEPT"

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ посрещна своите международни партньори по проект „ACCEPT - Acknowledge, Care, Empathize- Promoting Tolerance”( 18-24.09.2021г.) Целта на срещата беше работа по методологията Пети фактор,а темата на обмена „Да създаваме заедно“. По време на срещата учениците изработиха пъзели и ръчнонаправени книгоразделители, участваха в тренинги по овладяване на гнева и негативните емоции и осъзнаха своето общо европейско гражданство в уъркшопове по гражданско образование.

 

 

Приключиха обученията по проект № BG05M2OP001-5.0001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В Гимназията по туризъм приключиха обученията по проекта. По дейност 2 - Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, са обучени 20 ученици.

По дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда са обучени всички учители. Обучители и по двете дейности са учителите по ИКТ Анелия Стайкова и Евгения Бърдарова.

По дейност 4 - Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) са обучени 10 родители, като 9 от тях са на ученици със специални образователни потребности. Обучител на родителите е Анелия Стайкова.

По дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи в училището вече са доставени 13 преносими устройства за учителите и 42 за учениците. Те ще ги получат при преминаване в обучение от разстояние в електронна среда.

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г.

КРАЙ: 31.12.2023 г.

www.eufunds.bg

 

Професионалната гимназия по туризъм финализира екопроект с работна среща в Рига

От 6 до 12 юли в латвийската столица Рига се проведе заключителната среща по проект „Мисли зелено“ на европейската програма Еразъм+. Участниците в проекта от Латвия, България, Румъния и Турция стартираха своята дейност преди 3 години и проведоха много съвместни инициативи. Заедно създадоха 16 проектни продукта и проведоха 4 срещи. След трикратно отлагане на финалната среща поради ковид кризата, партньорите все пак успяха да я осъществят. Проектът си постави за цел да алармира възможно най- много хора за глобалните екопроблеми, пред които е изправена мълчаливата природа. Участниците в проекта насочиха усилията си към промяна на отношението на съвременния човек към своята планета и преодоляване на нехайството към необратимите вреди, които й нанася. Общите проблеми обединиха хора от различни страни и ги мотивираха да търсят алтернативни решения на енергийните проблеми. Обмяната на идеи от хора, които живеят при различни условия и житейски ситуации и където образователните системи са различни, се оказа много продуктивна по отношение на раждането на идеи, които са приложими навсякъде. Учениците изработиха продукти от рециклирани материали, макети и интерактивна карта на възобновяеми източници на енергия, проведоха кръгла маса по проблемите за рециклирането и пестенето на енергия, създадоха визуализация на бъдещето на планетата. Това са само част от дейностите, с които те искат да променят отношението на съвременния човек към природата и да направят корекции в етиката и системата от ценности. На срещата в Рига учениците Искрен Мурджев, Магдалена Дончева, Симона Стефанова, Стефани Дянкова, Преслава Дякова, Никол Петкова, Тодор Николов, Петър Бакърджиев и Яни Митев презентираха изработения от тях проект за екотуризъм в България. Техните учители Валя Пилева, Поля Янкова, Анелия Стайкова, Нели Георгиева и Галина Йорданова споделиха, че проектът е спомогнал за възпитаването на уверени млади хора, които са станали по-любознателни, по- активни хора със собствено мнение, които вече имат визия за нещата, които искат да постигнат, и имат идея за начина, по който това да се случи.

 

 

Дигитализация на професионалното обучение чрез E-twinning проект в Професионалната гимназия по туризъм „Д- р Васил Берон“

Пандемията и продължителното обучение в електронна среда е силно предизвикателство за професионалното обучение в целия свят. Необходимостта то да бъде осъществявано в реална среда и невъзможността това да се прави за продължителен период от време изисква търсене на нови методи и компетентности. Обединени от идеята да дадат възможност на своите ученици да използват активно и ефективно технологиите в часовете за професионално развитие по време на дистанционно обучение, които са станали задължителни в училищата след епидемията Covid 19, училища от Турция, Италия, България, Гърция, Румъния и Йордания обединиха усилията си в един общ E-twinning проект. Инициативата е на координиращото училище от Бурса, а партньорите са мотивирани от идеята да развият социални взаимоотношения в електронна среда не само между участващите учители, но и добри партньорски връзки между ученици от различни страни и различни култури. Учениците ще могат да се представят на електронни платформи със свои презентации, да разпознават различни web2 инструменти, ще решават заедно проблеми, ще проектират материали, видео слайдове и онлайн изложби на книги и табла. За свой продукт на изследване участниците са избрали сиренето и неговото приложение в световната кухня.

Проектът цели сигурно и безопасно използване на интернет, свободно изразяване на мнение, професионални умения при използване на сирена като Рокфор, Чедър, Михалич, Гравиер, Гауда и различаването на сирена от различни култури. Едновременно с това учениците ще придобият ценни за 21 век умения като емпатия, работа в екип, критично и творческо мислене. Учениците от Гимназията по туризъм Никол Петкова, Пресияна Филипова, Божидара Христова, Тодор Николов и Петър Бакърджиев ще създават съвместни продукти със смесени национални екипи и ще ги презентират пред своите съученици. Ръководителите на проекта Анелия Стайкова, Поля Янкова и Валя Пилева смятат, че този проект е само началото на едно ползотворно сътрудничество в сферата на професионалното образование.

 

Професионалната гимназия по туризъм стартира нов e-Twinning проект за дигитално гражданство

Съвместно с шест проектни партньори от Италия, Полша, Турция, Гърция, Румъния и Йордания, Гимназията по туризъм във Велико Търново се включи в e-Twinning проект за отговорността на младите хора при дигитализацията на съвременния свят. Предварителните проучвания, които партньорите направиха, показват, че днес учениците все повече пренебрегват рисковете, които дебнат в интернет пространството. Идентифицирайки своите общи нужди, партньорите се обединиха около идеята за един съвместен проект за отговорно използване на технологиите. Проектът „Бъди отговорен дигитален гражданин“ има за основна цел да подпомогне участниците в него при осъзнаване на рисковете, дебнещи всеки човек в интернет. Все по - голяма част от времето си днес младите хора прекарват с телефон в ръка или пред екрана на компютъра. Обучението в електронна среда през последната една година засили изключително тази зависимост. Технологиите трябва да се използват отговорно и осъзнато, за да не понесем последиците от рисковото сърфиране в интернет. Освен социална репутация и култура, човек днес трябва да има и дигитална такава, убедени са участниците в проекта. Продължителността на онлайн проекта е 6 месеца, като се провежда в eTwinning платформата. Координатор е Италия. В инициативата от българското училище участват 12 ученици от 8 и 9 клас. Елена Кирякова, Пламена Диянова, Виктория Неделчева, Венцислава Минчева, Александра Йовкова, Божидара Христова и Пресиана Филипова са осмокласници и заедно със своите съученици от 9 клас - Дария Донева, Ивета Стефанова, Яни Митев, Милен Кирчев, Божидар Мурджев изработват проектните продукти и развиват своите социални, ИТ и езикови умения.При изработването на продуктите те се консултират с учителите си Поля Янкова, Анелия Стайкова и Валя Пилева. Финалният продукт ще бъде онлайн книга, събираща всички материали, изработени по време на проекта.

 

ПГТ с поглед към новите тенденции в икономиката

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ работи по проект BioComp. N° 2019-1-CZ01-KA202-061409Проектът стартира през октомври 2019г. и е насочен основно към професионалното образование и обучение (ПОО), с акцент върху допълнителното обучение за придобиване на компетенции за работа в биобазираната (кръгова) икономика Партньорите са от Белгия, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Холандия и Румъния. Целта на проекта е да се разработи Навигатор, който да играе ролята на онлайн инструмент за обучение на кадри с умения да работят в този все по-модернизиращ се и разширяващ се сектор. Навигаторът ще включва идентифициран списък с компетенции, посочени от представители на различни сектори, като необходими за работа в т. нар. кръгова икономика. Към списъка с компетенции ще бъдат разработени учебни материали, чрез които всеки работещ в сферата ще има възможност да състави и реализира собствен индивидуален план за обучение. Този проект е в резултат на стремежа на гимназията да отчита промените в бизнес средата и насоките за развитие на секторите в икономиката и да отговаря изпреварващо на нуждите на бизнеса. Този стремеж дава отражение и в определянето на план-приема. За следващата учебна година, освен по традиционните специалности, гимназията обявява прием и по нова специалност „Рекламна графика“. Мотивите за обучение по тази специалност са процесите на дигитализацията на всички сектори и дейности в икономиката, включително рекламата и маркетинговите дейности. Уменията, които учениците ще придобият са насочени към изграждането на уебсайтове, специализирани блогове и страници в социалните мрежи с професионален дизайн, както и към разработване и налагане на корпоративен брандинг. „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

Професионалната гимназия по туризъм стартира онлайн проект

Предизвикателствата, които постави пред образованието пандемията от Ковид-19, постави предизвикателство пред учители и ученици от гимназията по туризъм във Велико Търново да търсят нови начини и средства за запазване на интереса към ученето. Те са наясно, че, дори и след края на пандемията, дигитализирането на образованието ще продължи и това е неговото бъдеще. Желанието им е да бъдат в крак с времето, дори и крачка напред. Заедно със свои партньори от различни реални проекти по Еразъм+, екип на училището се включи в онлайн проект чрез платформата eTwinning на европейската програма Еразъм+. Проектът започна своята дейност през декември 2020година и има продължителност 6 месеца. Той има амбициозното заглавие „Дигиталният свят в моите ръце. “Целите, които си поставя, са използване на Web 2.0 tools активно в дистанционното обучение и преподаване, както и да се покаже на съвременния свят как се достига до реална информация с подходящи инструменти, без „замърсяване“ на информацията в цифровия свят. Участниците проведоха оспорван конкурс за лого и вече проeктът им има такова. Осмокласниците - Александра Маринова, Габриела Стоянова, Виктория Маринова и Преслав Панайотов, заедно със своите съученици от девети клас - Никол Петкова, Тодор Николов, Петър Бакърджиев и Никола Момъков, уверено започнаха да използват новите за тях Web 2.0 tools Canva, Prezi, Padlet и Powtoon и вече изготвиха първите свои продукти, които промотираха пред свои съученици, и предизвикаха интерес сред връстниците си. Стремежът на техните ръководители - Поля Янкова, Анелия Стайкова и Валя Пилева, е да гарантират на своите ученици, че използването на уеб инструментите ще им бъде от полза в различните техни дейности по обучение и образование. Амбициозната задача, която си поставят всички участници в проекта, е в края на проекта да създадат електронна книга с Web 2.0 tool, която да бъде в помощ не само на дистанционното обучение, но и на други дейности, свързани с обучение и преподаване. Екипите провеждат уеб семинари, но очакват с нетърпение времето, в което отново ще пътуват и ще срещнат реално своите приятели.

 

Erasmusdays 2020 в Професионалната гимназия по туризъм

За поредна година Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ се включи в дните, посветени на Еразъм +. Целта на това събитие е да се представи положителното въздействие, ползите от образователната мобилност и значението на програмата Еразъм+. Зелените активисти от проект „Мисли зелено“ проведоха поредната си дейност като засадиха 30 дръвчета в парк „Дружба“ във Велико Търново. Тяхната инициатива е посветена на 30 годишнината на Еразъм+ и е поредният им апел за спасяване на планетата. Участниците в този проект в продължение на две години насочиха усилията си към това съвременният човек да промени отношението си към своя обитаем свят.

Заедно със своите партньори от Латвия, Турция и Румъния, учениците от Гимназията по туризъм се опитват да възстановят хармонията между човек творец и човека обитател на тази планета. С общи усилия те създадоха визуализация на бъдещето на планетата, интерактивна карта на възобновяемите източници, изделия от рециклирани материали, проучваха начините за пестене на енергия, издадоха сборник с есета на екологични теми и мотивираха своите приятели и съученици да използват пестеливо енергийните източници. С поредната своя зелена инициатива - засаждане на дръвчета в центъра на града, те искат да дадат глътка въздух на планетата, която се задъхва от човешката безотговорност и да променят отношението към природата на своите съвременници. Младите хора показаха, че дейностите по любимата им програма „Еразъм+“, могат да се осъществяват, дори и при Ковид пандемията.

За успешното провеждане на акцията учениците бяха подпомогнати от отдел „Околна среда“ на Община Велико Търново и Държавен горски разсадник „Джулюница“.

Предстои последната работна среща по проекта в град Рига, Латвия, която всички участници в проекта очакват с нетърпение и надежда.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

Екип от ученици и учители от Професионалната гимназия по туризъм на работна среща в Полша по Еразъм +

Под надслов „Толерантността в моите очи“ в полския град Рашков се проведе поредната работна среща на проект „Признаване, грижа, емпатия- промотиране на толерантността“ на европейската програма „Еразъм+‘‘.

В продължение на една седмица учениците Михаела Илиева, Стафани Василева, Антония Бабулкова, Радослав Кирилов, Искрен Мурджев и Давид Шмигел заедно със своите полски приятели търсиха средства за повишаване на нивото на съпричастност - ценно качество при възпитаване на толерантност. Водени от убеждението, че образованието в толерантност е образование за формиране на ценности, учениците дискутираха принципите на толерантността, както и нивото на своята лична толерантност. С помощта на симулативни игри, презентации и дискусии се поставиха въпросите за създаването на толерантни отношения в клас, сплотяване на класа, за образуването на екип и преодоляване на нетърпимостта. Учениците се поставиха на мястото на другия като изиграваха неговата роля, за да се идентифицират с различния и да разширят периметъра от толерантни форми на общуване. Тази задача е особено актуална днес, когато поради социални, културни и етнически различия възникват проблеми, свързани със взаимно разбиране и приемане позицията на другия. В проектната среща се включиха онлайн и патньорските училища от Германия, Румъния и Турция, които не присъстваха реално на срещата, заради КОВИД 19 пандемията.

Новите условия изискват нови решения и партньорите успяха да проведат своята среща при необичайни условия. В срещата взе участие и кметът на полския град, който впечатли всички със своята ерудиция и съпричастност към проблемите на подрастващите. Като резултат от срещата партньорите започнаха подготовката на аудиоречник на толерантността на 6 езика.

До провеждането на следващата работна среща ръководителите на учениците Валя Пилева, Поля Янкова и Грета Петрова ще работят в посока усилване на емпатийните процеси, стабилизация на емоционалното състояние и самооценка на подрастващите с цел повишаване на толерантността и създаване на атмосфера на екипност в клас.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ приключи успешно проект Образование в утрешния ден

Професионалната гимназия по туризъм „ Д-р Васил Берон“ приключи успешно проектa Образование в утрешния ден. Две групи: Информационните технологии – бъдеще за всеки, с ръководител Евгения Димитрова Бърдарова и Света на информационните технологии, с ръководител Анелия Йорданова Стайкова.

 
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 21.12.2016 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии: • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново; • Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов; • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“ – гр. Горна Оряховица; • Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново; • Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“ – гр. Велико Търново; • Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново; • Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево; • Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово; • Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч; • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по транспорт – гр. Русе; • Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – гр. Търговище; • Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са: Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес. Срок на договора: 30 месеца (21.12.2016 – 21.06.2019 г.) Стойност на договора: 18 995 800,00 лв. Финансиране от ЕС - ЕФРР: 16 142 349,98 лв. Национално финансиране: 2 848 650,02 лв.

                 

 

Професионалната гимназия по туризъм „ Д-р Васил Берон“ приключи успешно поредния проект за мобилност на ученици

Професионалната гимназия по туризъм „ Д-р Васил Берон“ приключи успешно поредния проект за мобилност на ученици. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Еразъм+ на Евреопейския съюз и има за цел усъвършенстване на практическите умения и езикови компетенции на учениците чрез осъществяване на връзка между образованието и практическото му приложение в реална работна среда.20 ученици от гимназията бяха на двуседмичен стаж във висококатегорийни хотели и ресторанти в гр.Флоренция, Италия.Там те усвоиха специфични техники и технологии при приготвянето и презентирането на ястия, типични за италианската кухня.На организирано събитие им бяха връчени сертификати за проведения стаж.Усвоените нови знания и полученият документ ще подпомогнат развитието на учениците и ще им дадат възможност за бъдеща успешна професионална реализация.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

                 

 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ Е ПАРТНЬОР В НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

С първа работна среща в гр.Прага, Чехия от 05.12.19 до 06.12.19 стартира работата по проект BIOCOMP. Координатор на проекта е Университета по химически технологии в Прага, а партньори са учебни институции от Германия, Гърция, Холандия, Дания и Румъния. Проектът има за цел да опише и квалифицира специфични умения / компетенции в био базираната кръгова икономика.Насочен е основно към професионалното образование и обучение (ПОО) с акцент към по-нататъшното обучение на работещите в био базираната икономика. В резултат от проекта ще бъдат разработени следните обучителни материали: „Навигатор на компетенциите”, „Обучителни сценарии” и „Сборник от добри практики”. С помощта на тези материали работещите ще могат да създават своя собствена индивидуална схема на обучение. Това ще доведе до оптимизиране на тяхната подготовка и ще подобри икономическите резултати на компаниите.

                 

 

АССЕРТ - Acknowledge, Care, Empathize - Promoting Tolerance

ПРОМОТИРАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ в Професионалната гимназия по туризъм

Разбиране на понятията „толерантност“ и „взаимно разбиране“ на лично и европейско ниво е основната цел, която си поставят партньорите от 5 европейски училища от Германия, Румъния, Полша, Турция и България. Според SWOT анализите, направени предварително от всеки партньор в неговото училище, партньорите са идентифицирали общи нужди, материализирани в написването на това партньорство за толерантност. Резултатите от тези SWOT анализи показват, че учениците се сблъскват всекидневно със социални отхвърляния, тормоз, натиск от връстници, различно вербално и физическо насилие и агресия. Ето защо, новият проект – „Признаване, грижа, емпатия- промотиране на толерантността“ на европейската програма „Еразъм+‘‘ цели да повиши информираността, свързана с многообразието, различните културни идентичности и така да насърчи социалното сближаване.

Ключов модел на партньорството ще бъде използването на модела Пети фактор. Този иновативен метод ще спомогне за повишаване на нивото на съпричастност на подрастващите и то така, че добродетели като толерантност и взаимно разбирателство да станат част от ежедневието.

По 20 ученици от всяко партньорско училище на възраст 13-18г ще вземат участие в международния обмен. На своите проектни срещи ще изработят заедно аудио речник на толерантността, календар на проекта, общ филм на тема „Как изглежда толерантността през моите очи?, фотоизложба, електронна книга, флашкарти, тематични пъзели, ръчно изработени книгоразделители. Чрез дейности като форумния театър на подтиснатите, учениците ще се запознаят по-добре с това как хората възприемат нетолерантността, ще развият емпатия и ще разберат значението на това да са активни граждани.

В първата работна среща в германския град Етлинген, на която се разпределиха дейностите и задачите на партньорите по проекта взеха участие Валя Пилева, Поля Янкова и Анелия Стайкова, учители от Професионалната гимназия. През март следващата година предстои втора среща по проекта, на която домакин ще бъде търновското училище.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

Нови проектни инициативи в Професиналната гимназия по туризъм

В продължение на една седмица десет ученици и четирима учители от Търновската гимназия по туризъм гостуваха на своите проектни партньори от румънския град Сибиу. Срещата е по проект „Мисли зелено“ на европейската програма „Еразъм+“. Проектът стартира през 2018 година с партньори от Латвия, Турция, Румъния и България. Българското училище е координатор на проекта. Основната цел, която си поставят партньорите, е да помогнат на младите хора да променят не само отношението си към природата, но и да направят корекции в етиката и системата от ценности, така че съвременният човек да промени отношението си към своя обитаем свят. Общите проблеми обединяват хората и ги мотивират да търсят общи решения. Ученици от различни държави се опитват заедно да решават малък, с оглед на техните възможности енергиен проблем, но всички са убедени, че в света се извършва соларна революция и в следващите 20-25 години соларната енергия ще бъде основната енергия в световната икономика.

Срещата в Сибиу е трета за проекта и резултатите показват, че обменянето на идеи от хора, които живеят при различни условия и житейски ситуации и където образователните системи са различни, може да се окаже много продуктивно по отношение на раждането на идеи, които са приложими навсякъде. Учениците показаха изработените от самите тях макети на възобновяеми източници на енергия, дискутираха тяхната приложимост и обменяха идеи. Тема за бъдещи сериозни размишления постави изложбата със снимки „За един чист свят“, с която учениците от четирите училища искат за пореден път да предупредят света за настъпващата екологична катастрофа. С изключителен ентусиазъм се включиха всички при изработването на продукти от рециклирани материали. Изложбата, експонирана след това, впечатлява с оригиналността и красотата на изработените от децата продукти, които наистина могат да се нарекат произведения на изкуството. Незабравимо преживяване за участниците ще остане инициативата „Екология във времето“, проведена в замъка на Дракула в Бран.

„Правете нещо добро за природата всеки ден“ е апелът, който младите еколози и техните учители отправят към своите съвременници, защото отговорността към бъдещите поколения ни прави хора, а не просто временни обитатели на нашата планета.

Следващата проектна среща ще се проведе в латвийската столица Рига през април 2020 година. Там учениците ще презентират изработените от тях интерактивна карта на възобновяеми източници на енергия и визуализация на бъдещето на планетата. Интересът е голям, както и очакванията.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

„Зелени“ инициативи по европейски проект в Професионалната гимназия по туризъм

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ стана домакин на втората среща по проект „Мисли зелено“ на европейската програма Еразъм+. В продължение на една седмица учениците и техните гости от Латвия, Турция и Румъния дискутираха екологични проблеми. „ Как да използваме енергията разумно?“ беше основният въпрос, около който се обединиха усилията на младите еколози. На проведената кръгла маса по въпроса се чуха различни и интересни решения, които се обобщиха в извода, че налагането на зелената енергия като достъпен, лесен и екологичен начин на живот ще даде възможност, вместо кратък отдих, да осигурим на планетата Земя дълга почивка. До провеждането на тази среща международните екипи проучваха възобновяемите източници на енергия в своя регион и подготвяха презентации и доклади, които представиха на срещата. Тези техни проучвания и презентации ще станат основата на интерактивната карта на възобновяемите източници на енергия, които партньорите ще изработят като основен проектен продукт.

Партньорите посетиха най- големия на Балканския полуостров фотоволтаничен парк край с. Самоводене и останаха впечатлени от внушителните съоръжения и съвремените методи за добиване на енергия, за които до този момент бяха само чели. По време на проектната среща учениците решаваха казуси с помощта на интерактивни методи под надслов: „Природните стихии и началата на света“, „ Консуматорското общество и/или бъдещето на Земята“. Проектът цели да експериментира и наложи алтернативни методи на преподаване, които да направят образователния процес по- приятен и продуктивен. Партньорите са наясно, че традиционният метод на обучение остарява и всеки може лесно да се увери в това, защото все по-често се случва да се чуе гласът на недоволните ученици, недоволните учители, недоволните родители. Изглежда, че конвенционалното образование вече не може да осигури оптимално знание за съвременното общество. Затова и трябва да се провокират учениците с нови, модерни практики, които действат на различен от досегашния принцип.

Проектната среща стана причина за появата на нови приятелства и участниците с нетърпение очакват следващата среща, която ще се състои в румънския град Сибиу през месец октомври 2019 година.

 

 

Първо място за отбора по дебати на Професионалната гимназия по туризъм

От 11 до 15 март 2019година Професионалната гимназия по туризъм посрещна своите партньори по проект „Дискутираме нашата гледна точка за Европа“ на европейската програма Еразъм+. Проектът е за дебати и за няколко дни училището се превърна в място, в което се водеха оспорвани дебати, а по коридорите се разминаваха ученици от пет държави. След като отборът гостува на своите проектни партньори от Германия, Турция, Португалия и Италия, дойде ред да ги посрещне и на своя земя. “Влизайки в обувките“ на европарламентаристите, дебатьорите симулираха работата на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европарламента по бежанския въпрос. След оспорвани дебати Търновското училище завоюва първо място, а купата му бе връчена лично от г-н Светослав Малинов, член на Европарламента, който беше гост на дебатьорите. Срещата завърши с конференция "Аз - гражданин на Обединена Европа и бъдещ европарламентарист", на която ученици и учители демонстрираха наученото и дискутираха предизвикателствата и перспективите, пред които се изправят днес младите хора като част от политическата и географска карта на Обединена Европа. В края на срещата учениците получиха сертификати за признаване и валидиране на компетенциите при придобити умения за дебатиране. Презентираха се основните проектни продукти, създадени съвместно от партньорите - сборник на проекта, съдържащ най-добрите есета на ученици на английски език по темата на конференцията и „Помагало на дебатьора“, което ще се разпространява електронно, на хартия и в джобен формат.

Противници в дебатите, но приятели в живота, ученици и учители се разделиха заредени с емоции и идеи за нови партньорства. Предстои последна среща по проекта през май в Истанбул, Турция.

 

С първа работна среща в град Кампобасо, Итлия стартира нов проект на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ по програма „Еразъм+“. Гимназията е координатор на проекта. Партньори са Италия, Испания, Малта, Румъния и Белгия. Проектът е в сферата на професионалното образование и обучение. Една от целите на проекта е да разшири възможностите на хората с увреждания да се включат в иновативни форми на обучение и да предложи алтернативни пътища за качествено професионално обучение чрез учене и работа в реална работна среда. Като резултат от проекта ще бъдат разработени четири интелектуални продукта: Дидактически насоки за обучение на служители от ПОО, работещи с ученици с увреждания и специални нужди; Програма за обучение на служители от ПОО работещи с ученици с увреждания; Ръководство за ментори, които ще работят с хора с увреждания и Ръководство за придружаване на лица с увреждания и специални нужди. Проектът ще спомогне за развитие на основни компетенции в сферата на приобщаващото образование, а именно: оценка на разнообразието на учащите и подпомагане на всички обучаващи се. Сътрудничеството между различни европейски държави ще стимулира създаване на добри практики в сферата на образованието за хора с увреждания и специални образователни потребности.

                 

 

С НОВ ПРОЕКТ ПО „ ЕРАЗЪМ+“ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ЩЕ ТЪРСИ НАЧИНИ ЗА РАЗУМНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА

С работна среща в средиземноморския турски град Фетие стартира своята дейност проектът "Мисли зелено" на европейската програма „Еразъм+“. Участниците в проекта целят да променят отношението на съвременния човек към своя обитаем свят. Професионалната гимазия по туризъм „Д-р Васил Берон“е координатор на проекта, а нейни партньори са училища от Латвия, Румъния и Турция. Като основен резултат от проекта участниците очакват да възпитат у младите хора осъзнатост и отговорност по отношение на основния ресурс, който обезпечава живота във всичките му форми – енергията. Учениците ще добият опит в издирването и обработката на информация, ще придобият и по-голяма инициативност и креативност, ще разберат важността на глобалните проблеми и открият възможности за общото им разрешаване. Партньорите целят да направят корекции в етиката и системата от ценности на съвременния човек, който се е превърнал в потребител на природата и гледа на нея като на средство за задоволяване на своите потребности, като безвъзвратно унищожава неща, които не е създал. Всеки партньор ще проучи възобновяемите източници на енергия в своя регион или страна, ще ги презентира на своите проектни партньори и всички заедно на кръгла маса ще потърсят отговори на въпроси като: Как да пестим енергия у дома и в училище? Какво и как рециклираме и как с това пестим енергия? Как да съхраняваме енергия? Проектът цели да алармира възможно най-много хора в света. Ето защо партньорите ще изработят интерактивна карта на възобновяемите източници на енергия, ще визуализират бъдещето на живота на Земята, ще провеждат акции по рециклиране и ще изработват изделия от рециклирани материали. За българското училище в срещата взеха участие учителите: Валя Пилева, Поля Янкова, Нели Георгиева, Галина Йорданова и Евгени Коев. Те, заедно с екип от ученици, ще проведат дейностите по проекта и ще организират екологични инициативи под надслов „Правете нещо добро за природата всеки ден“. Учениците и учителите от Гимназията по туризъм започнаха подготовка за следващата среща по проекта, на която ще бъдат домакини през март 2019година. „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

Една седмица на Атлантическото крайбрежие ученици от Професионалната гимназия по туризъм разискваха ограниченията и възможностите на реалния бизнес свят

За втора поредна година ученици и учители от Търновската гимназия по туризъм осъществяват дейности по европейския проект „Онлайн маркетингови инструменти за учениците с професионално образование“. Идеята на проекта произтича от нуждите на съвременния бизнес, а целта му е да улесни младежите да се включат по-успешно в пазара на труда. Освен това учениците се учат да промотират себе си и/или бизнеса си, за да станат по-устойчиви и успешни във времето. През първата година от проекта, партньорите създадоха съвместно онлайн туристически справочник, презентираха свои бизнес планове и онлайн платформи. Проектни партньори на Гимназията по туризъм са училища от Франция, Турция, Италия и Румъния. Поредната среща по проекта се състоя във френския град Геранд от 14 до 20 октомври 2018 година. На нея ученици от партниращите училища симулираха реална работна среда, явяваха се на импровизирани интервюта за работа и се подготвяха за желаната от тях кариера. Българският екип от ученици, съставен от Михаела Папазова, Мине Алит, Надежда Иванова, Никола Хаджиев и Емил Севданов подготвиха и презентираха професионален набор от документи за работа - автобиография, мотивационно писмо, дигитално портфолио. Учениците демонстрираха познаване на спецификата на маркетинга в дигитална среда и използване на онлайн инструментите. Показаха също така, че добитите умения не са достатъчни, а трябва да се експериментира, да се следят новите тенденции и да се търсят иновативни подходи. Добитите полезни умения учениците съчетаха с твърде приятни занимания като плаване с кану и разходка из долината на река Лоара и „най-зеления град на Франция“- Нант. Предстои нова среаща на партньорите в Сицилия, на която ще се презентират бизнес инициативи в сферата на хотелиерството. „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

Екип от учители и ученици на Професионалната гимназия по туризъм посети Европарламента в Страсбург

С „Да влязат в обувките“ на европарламентаристите е основната идея на проекта „Дискутираме нашата гледна точка за Европа“ по европейската програма „Еразъм+“ и на Търновската гимназия по туризъм, която заедно със своите партньори от Германия, Португалия, Турция и Италия осъществява вече втора година. Това е проект, който цели да популяризира дебата, така че той да достигне до възможно най-много хора. Младите дебатьори симулират заседания на Европарламента и дискутират по теми, значими за нашето време. На поредната среща на партньорите, която се проведе в германския град Етлинген, се разискваха проблеми на съвременното образование. Учениците симулираха работата на Комисията по култура и образование на Европарламента. При дебатирането отборите демонстрираха не само умения като изказ, свобода на мисълта и отстояване на собствена позиция, но и толерантност към чуждото мнение и към различния. Отборът на Гимназията по туризъм, съставен от Ивайло Гасеров, Янислав Дамянов, Йордан Йорданов, Десислав Христов и Цветелин Данев, демонстрира ясно изразена гражданска позиция и умение за приемане на различната гледна точка. Създадоха се нови приятелства и се затвърдиха вече съществуващи. Партньорите посетиха Европейския парламент в Страсбург и наблюдаваха заседание на депутатите. Към изживените емоции от този ден е разходката с кораб по река Рейн, както и забележителностите на този френски град. Само за една седмица участниците в проекта посетиха три европейски държави. Към Германия и Франция те добавиха и посещение на Швейцарския град Базел. Тук, на мястото, в което е погребан в катедралата в Базел, те отдадоха почит на холандския философ Еразъм Ротердамски, чиито космополитни идеи вече 30 години се реализат от програмата, наречена на неговото име. Дебатьорският отбор на Гиназията по туризъм вече започна своята подготовка за следващата среща, на която като домакини ще посрещнат своите приятели от партньорските училища и ще дебатират по проблемите с бежанците. „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПОСРЕЩНА СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

В продължение на една седмица по коридорите на Гимназията по туризъм можеше да се чуе френска, италиански, румънска и турска реч. На учениците от училището гостуваха техните приятели и партньори по европейския проект „Онлайн маркетингови инструменти за учениците с професионално образование“ на програмата „Еразъм+“. Проектът цели да подготви учениците за пазара на труда. Учениците в партньорството обхващат широк спектър от специалности - готварски, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, селскостопански, кетъринг и услуги, транспорт и спорт. Да се включат знанията от тези сфери в съвместни дейности възнамеряват участниците в проекта, така,че учениците да се учат един от друг, да станат по-подготвени за света на бизнеса и пазара на труда. На срещата учениците симулираха стартирането на бизнес, водиха разговори с представители на бизнеса от Велико Търново, презентираха своите бизнес идеи. Участниците в проекта посетиха Областната управа на Велико Търново и бяха приети от Областния управител проф. д-р Любомира Попова, която им разказа за организацията на работния процес на областния управител. Партньорите подготвиха и реализираха онлайн брошура за популяризиране на туристическия потенциал на техните райони, икономика, възможности за работа и бизнес, културен живот, забавления, хотели, ресторанти и заведения, транспортни съоръжения, спортни центрове. През следващата учебна предстоят нови срещи на ученици и учители по проекта във Франция, Италия и Турция.

 

 

С медал се завърна от Италия отборът по дебати на Професионалната гимназия по туризъм

С много емоции и при засилен интерес дебатьорските отбори на партньорските училища от Италия, Германия, България, Португалия и Турция участваха в поредица от дебатьорски двубои в италианския град Изерния. Срещата е по проект „Дискутираме нашата гледна точка за Европа“на европейската програма „Еразъм+“. Темата, по която дебатираха отборите, е правата на жените, като всеки отбор се подготви предварително по пет, определени от партньорите подтеми. След като отстрани другите отбори, екипът на гимназията по туризъм, съставен от Десислава Василева, Соня Георгиева, Стефан Филев, Ивайло Гасеров и Никола Петров достигна до финал срещу дебатьорите от Германия. При оспорван двубой, предизвикал аплодисменти и за двете страни, победител с две точки преднина стана отборът на Германия. Партньорите по проекта подготвят „Помагало на дабатьора“ и учебен филм за успешни дебати. Проектната среща постави началото на нови международни приятелства и показа, че децата са готови да живеят в една обединена Европа, в която съперничеството е само повод за ново сътрудничество. Всички участници заедно посетиха някогашната резиденция на неаполитанските крале, кралският дворец в Казерта и град Неапол. Дебатьорският отбор на Гимназията по туризъм започва своята подготовка за реванш на следващата среща по проекта през октомври в Германия. „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ

”Мобилните стажове в туризма-начин за усъвършенстване на компетенциите, тяхното валидиране и сертифициране” по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение” в град Флоренция , Италия.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, във връзка с изпълнение на дейностите по проект ”Мобилните стажове в туризма-начин за усъвършенстване на компетенциите, тяхното валидиране и сертифициране” Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”, гр. В. Търново обявява прием на заявления за участие в проекта.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Мобилност за 20 ученика в гр.Флоренция , Италия. Мобилността е с продължителност две седмици и ще се проведе през месец юли, 2019г. Проектът предвижда надграждане и

подобряване на ключови професионални знания и умения на учениците получени по време на обучението им в ПГТ. КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА?

Ученици, които през учебната 2018-2019 г. ще се обучават в X, XI клас. Нямат наложени наказания и успехът им по професионална подготовка е над 4.50 за предходната учебна година.

НАЧИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Подаване заявление до директора по образец. (Бланка може да се получи в 304к.)Срок за кандидатсване от 12.11.18 до 12.12.18.

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Е.Бърдарова.

                 

 

26 групи

През учебна 2017-2018 година в ПГТ „Д-р Васил Берон” Велико Търново са сформирани 26 групи - 8 групи за преодоляване на обучителните затруднения и 18 групи за извънкласни дейности по интереси. В групите са обхванати над 292. 1. За да обичаме историята трябва да я научим; 2. Трудната математика – забавна; 3. Математиката - интересна; 4. Любопитната химия; 5. Готината География; 6. English in Conversation; 7. Фенове на физиката; 8. Изкуствата в помощ на възприемането на литературните текстове; 9. Екоклуб; 10. Да бъдем толерантни; 11. Млад изследовател на кулинарни традиции и обичаи; 12. Художествено слово; 13. Туристическите ресурси във Великотърновския регион – дела; 14. Драма курс по философия; 15. Тенис на маса – II група; 16. Тенис на маса; 17. Ученически спелеоклуб "Проф.Рафаил Попов"; 18. Карвинг –декориране; 19. Български празничен календар; 20. Библиотека и четене; 21. Виртуално предприятие; 22. История на духовната култура; 23. Фотолюбител; 24. Футбол - най интересната игра; 25. учебна компания BOYAR DREAMS; 26. Учим се на чистота и култура на родния език

                 

 

групи

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. През учебна 2016-2017 година в ПГТ „Д-р Васил Берон” Велико Търново са сформирани 8 групи за преодоляване на обучителните затруднения и 18 групи за извънкласни дейности по интереси. В групите са обхванати над 320 ученици. Наблюдава се тенденция на засилване на интереса към извънкласните и извънучилищните дейности. Работата по проекта се определя като успешно приключила. 1. За да обичаме историята трябва да я научим; 2. Трудната” математика може да е и забавна; 3. Математиката – лесна, интересна; 4. Любопитната химия; 5. Готината География; 6. English in Conversation; 7. Фенове на физиката; 8. Изкуствата в помощ на възприемането на литературните текстове; 9. Екоклуб; 10. Да се запознаем с правата си; 11. Млад изследовател на кулинарни традиции и обичаи; 12. Художествено слово; 13. Велико Търново – дестинация за културно-исторически туризъм; 14. Философска антропология; 15. Физическа издръжливост и гражданска отговорност; 16. Математически съждения и логически изчисления в шахмата; 17. Ученически спелеоклуб "Проф Рафаил Попов; 18. Волейболът - великата игра; 19. Млад предприемач; 20. Български празничен календар; 21. Библиотека и четене; 22. История на духовната култура; 23. Фотолюбител; 24. Предприемачески умения; 25. Млад организатор на кетърингови събития; 26. Учим се на чистота и култура на родния език;

                 

 

СЕДЕМ УЧИТЕЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ СЕРТИФИЦИРАХА УМЕНИЯ В ПОРТУГАЛИЯ

Стартиралият през септември 2017 година проект „Дискутираме нашата гледна точка за Европа“ по европейската програма „Еразъм+“, цели да популяризира дебата като средство за развитие на човек като професионалист и личност. Проектът включва 5 училища от 5 различни страни - Германия, Турция, Португалия, Италия и България. В партньорските училища вече съществуват клубове по дебати и желанието на дебатьорите е да се включат в проект, който ще им даде възможност да покажат наученото в клуба, но и ще им помогне да се развиват и усъвършенстват. Младите дебатьори ще симулират заседания на Европарламента и ще дебатират по проблемни за нашето време въпроси. „Влизайки в обувките“ на европарламентаристите, те ще добият самочувствие и увереност, ценни качества в съвременния свят. С цел подготовка на треньори, ментори и журиращи дебати учители от партньорските училища посетиха португалския град Мирандела, където взеха участие в обучителна среща, на която се изясниха основните правила на дебатирането, критериите на журиращите, ролята на треньорите и менторите и регламента на дебатите. Проектът предвижда програма за сертифициране на умения при дебатирането. Учителите, участвали в обучителната среща, получиха своите сертификати. Със свои сертификати ще се сдобият и учениците, които ще участват в следващите обучителни срещи. Като част от културната програма, участниците посетиха град Порто и се запознаха със забележителностите му. Следващата проектна среща ще се състои през месец май в италианския град Изерния, на която ученици от петте партньорски училища ще дебатират за правата на жените. „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +

От 27 ноември до 1 декември 2017 година във френския град Геранд, партньорите от Румъния, Франция, Италия, Турция и България започнаха своята работа по проект „Онлайн маркетингови инструменти за ученици от професионални училища”. Целта на проекта е да подготви учениците на възраст 17-18 години за пазара на труда. Съвместно, за две години, учениците и учителите от партниращите училища ще създават онлайн продукти, подходящи за туризма, хотелиерския бизнес, предприемачеството и маркетинга. Предстоят още 5 срещи на партньорите, на които ученици ще създават съвместните продукти и ще обменят идеи. За българското училище в срещата взеха участие: Валя Пилева, координираща екипа, Анелия Стайкова- старши учител по информационни технологии и Поля Янкова - учител по английски език. Следващата среща по проекта ще се състои в град Бакъу, Румъния през март 2017година.

 

 

 

Професионалната гимназия по туризъм с нов проект по „Еразъм+“

С работна среща в Талин, Естония стартира дейността си проект „Мотивиращо и значимо образование“ по европейската програма Еразъм+. Партньорите от Холандия, Естония, Румъния и България обсъдиха проблемите на образованието с отпадащите ученици. Споделиха се идеи как да бъдат мотивирани учениците, за да ги запазим в класните стаи. Посочи се ролята на играта, за да се направи обучението интересно. Защото децата обичат да играят и играят през по- голямата част от времето си. Проектът цели да определи начини и средства, които да накарат учениците да се чувстват добре в клас, за да преодолеят стреса, така че надеждата за успех да е по-силна от страха от провала. Като проблем на образованието днес участниците в срещата посочиха неизяснената роля на учителя. От една страна- на учениците им липсва вниманието на учителя и затова не проявяват интерес към учебния процес, но от друга-колкото и да е важна ролята на учителя, той трябва да стане „невидим“, защото по-важна за успеха е ролята на учениците. Всяко пътуване започва с една първа стъпка. Ето защо, всяка тяхна идея трябва да се приема като значима и даваща потенциален резултат. Следващата работна среща по проекта ще се проведе през месец май тази година във Велико Търново.

                 

„ Не на евроскептицизма“ казаха на 9 май учениците от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“

В чест на 9 май- деня на Европа, в Професионалната гимназия по туризъм се проведе нетрадиционен интердисциплинарен урок по Философия, Информационни технологии и Английски език на тема „Идеята за Обединена Европа от Имануел Кант до днес“. Учителите Валя Пилева, Анелия Стайкова и Поля Петрова се опитаха да отговорят на въпроса: може ли в рамките на един учебен час да подготвим своите ученици по три учебни предмета. В своите усилия те бяха подпомогнати от Председателя на Общинския съвет г-н Венцислав Спирдонов, от заместник-областния управител г-н Камен Алексиев и от преподавателя по философия от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. Вихрен Бузов., които споделиха свои впечатления и очаквания. В ролята на учители влязоха учениците: Михаела Папазова, Борислава Йорданова и Деян Христов. Пред свои съученици те представиха кратка история на Обединена европа, демонстрирайки познания по философия и английски език с помощта на впечатляваща презентация по темата „Дали английският език ще остане официален език след брекзита“ - попита г- н Спирдонов, на което учениците отговориха с демонстрация на владеене на френски, испански, немски и италиански език. Традиционно учениците получиха своето домашно и нетрадиционно получиха подаръци вместо шестици за отлични отговори. Участниците в урока се разделиха с идеи за нови съвместни изяви и заредени с оптимизъм за бъдещето на Европа.

 

                    

 

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

                       

 

Учители от Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" се обучаваха в Германия

Десет учители от Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" участваха в обучителен семинар в германския град Етлинген. В продължение на една седмица великотърновските учители заедно със своите колеги от партниращите училища от Германия, Турция и Румъния обсъждаха проблемите на училищното образование. Участието им е по проект "Ние сме на една сцена със своите прилики и различия" на европейската програма "Еразъм+". Проектът е двугодишен и това е втората обучителна среща на учителите по проекта. Първата се проведе преди година в турския град Бурхание. Театърът е в центъра на този проект. Той цели да привлече вниманието на учениците за участие в различни инициативи, да повиши тяхното самочувствие и възможности за международно взаимодействие. Незабравими спомени за участниците остави посещението на Хайделберг- "града на романтиката", в който Гьоте създава първите си творби, а Марк Твен написва "Хъкълбери Фин". Не по- малко вълнуваща остава и срещата със седалището на няколко европейски институции- град Страсбург. За пореден път срещата доказа, че всички сме граждани на Обединена Европа със своите прилики и различия.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

 

 

                    

 

Ученици и учители от Професионалната гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" гостуваха на своите проектни партньори от Флоренция

От 22 до 28 февруари 2016 година в италианския град Флоренция се проведе поредната работна среща по проект "Органичната и здравословна храна в Европа" на европейската програма "Еразъм+". На тази среща партньорите от Турция, Италия, Португалия, Румъния и България представиха своите проучвания за национален хранителен продукт. Българският екип, представен от 16 ученици и 4 учители в Професиналната гимназия по туризъм проследиха пътя на розата от полето до кулинарното производство и козметичната индустрия. С интерес се посрещнаха и презентациите на учениците от петте партньорски държави за сортовете ябълки, които се отглеждат в родните им страни. Ябълката е лого на проекта. На срещата се презентира и кулинарната книга, изработена от партньорите по време на проекта. Тя представя традиционни здравословни предястия, ястия и десерти от националните кухни на петте държави, участвали в проекта. Като част от културната програма партньорите посетиха галерията Уфици и двореца Пити. Затвърдиха се стари приятелства и се създадоха нови. В духа на европейските ценности се формира една общност от хора със сходни интереси от различни националности. „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

                    

 

 

„Учебен резултат — ориентирани към качеството мобилни стажове за постигане на прозрачност и признаване на квалификациите в сферата на туризма и ресторантьорството“

На 11 и 12 май 2015 г в ПГТ се проведе работна среща по проект LEO quali-TC – „Учебен резултат — ориентирани към качеството мобилни стажове за постигане на прозрачност и признаване на квалификациите в сферата на туризма и ресторантьорството“. Участници в срещата бяха предствавители от Италия, Германия, Испания, Австрия и България. LEO quali-TC е проект, който стартира през октомври 2013 г. с цел трансфер на резултатите от проекта ECVET TC (Европейска кредитна система за професионално образование и обучение — Мрежа за туризъм и ресторантьорство). В рамките на проекта са разработени „Мрeжа на компетенциите“ за 9 професии от сферата на туризма. Целта на проекта LEO quali-TC е да улесни и подпомогне валидирането, признаването и трансфера на единици резултати от обучението и внасянето и трансфера на резултата от проекта ECVET TC NET от Австрия в две нови европейски държави (Италия и България) и в два нови региона — Испания (Галиция) Германия (Бранденбург). Във връзка с това през втория работен ден на срещата, присъстваха работодатели от партньорски организации в града , с които беше обсъдена мражата от компетенции за професии –готвач, сервитьор и камериер.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

                          

 

 

Кулинарно и спортно шоу в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”

От 19 до 25 април 2015 година Професионалната гимназия по туризъм беше домакин на международна среща по проект „Органичната и здравословна храна в Европа” на европейската програма „Еразъм+”. В продължение на една седмица домакини и гости участваха в съвместни дейности по проекта. Заедно обсъдиха презентации, свързани с навиците за бързо хранене и връзката им с проблемите на затлъстяване. Участниците изразиха и своите положителни емоции по време на урока по карвинг, изнесен от инж. Елена Панайотова. Не по- малко вълнуващо премина и спортното шоу, осъществено с помощта на организацията „Спортувам инфо”. Учениците оформиха своеобразен фитнес кръг в парк „Дружба” и в продължение на три часа се забавляваха заедно чрез спорт и музика. Екипът на проекта подготвя филм с фитнес упражнения, заснети по време на шоуто. Кулминацията на срещата беше кулинарното шоу, в което екипи от ученици от различните страни подготвиха ястия от предложените им продукти. Шоуто нямаше състезателен характер, което позволи на учениците да развихрят фантазията си. Със заснетия материал екипът на проекта подготвя продукт от типа на телевизионното шоу. През следващата учебна година предстои нова среща в град Флоренция, в която ще вземат участие 16 ученици от гимназията по туризъм.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

                          

 

 

Десет учители от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” се обучаваха в Турция

От 22 до 28 март 2015 година десет учители от Професионалната гимназия по туризъм заедно със свои колеги от Германия, Румъния и Турция присъстваха на обучение в турския град Бурхание. Обучението е по проект „ Ние сме на една сцена заедно със своите прилики и различия” по програма Еразъм+. Проектът стартира през октомври 2014година и има продължителност две години. Българското училище е координатор по проекта. Обучението, което е част от този проект, е подготвено от турското училище с помощта на университета в град Балъкесир. Седмицата премина в тренинги, презентиране на добри практики, дискусии и интересни срещи с представители на НПО и задълбочени беседи. Участниците в работната среща споделиха свои идеи, очаквания и тревоги за бъдещето на образованието. Разговорите показаха сходните проблеми, които имат работещите в образователната сфера, както и пътищата за тяхното решаване. Като част от културната програма,която домакините предложиха на своите гости, беше и посещението на древния град Ефес, докосването до който остави незабравими спомени и емоции във всички. Проектът предвижда второ обучение в германския град Етлинген.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

                          

 

Професионалната гимназия по туризъм посрещна холандските координатори по проект ”Big Picture Learning”

Търновската гимназия по туризъм беше домакин на работна среща по европейски проект от 5 до 7 януари 2015 година. Координатор на проекта е Холандия, а партньорите са от Румъния, Италия, Турция и България. На срещата бяха разисквани постигнатите проектни резултати и обсъдени предстоящите срещи и дейности . Проектът се основава на Американската образователна програма "Big Picture Schools". Целта на този образователен проект е да намали отсъствията и броя на отпадналите ученици, безопасна учебна среда и по-успешна реализация на пазара на труда. Big Picture Learning (BPL) свързва личните интереси на ученика с тези на обществото и на учебния процес. Талантът , тревогите и страстите на учениците са водещи в процеса на обучение. Образованието е организирано в малки групи и е свързано с опита на учениците. Проектът е предизвикателство за учениците и особено за тези със специални образователни изисквания. Ако се използва по правилния начин, тази програма може да даде не само допълнителна квалификация на учители и обучители, но тя може и да осигури стабилност, работни места и добавена стойност за учениците с специални образователни изисквания.

                              

 

 

Професионална гимназия по туризъм с нов проект по „Еразъм +”

Търновската гимназия по туризъм „ Д-р Васил Берон” посрещна своите партньори по проект „Ние сме на една сцена със своите прилики и различия” от европейската програма „Еразъм +” - 1 до 5 декември 2014 година. Училището е координатор по проекта, а партньорите са училища от Румъния, Германия и Турция. В центъра на този проект е поставен театърът. Учениците ще подготвят и заснемат две театрални постановки на английски език. Така те ще подобрят своите артистични умения, ще развият ИТ знания си чрез записване и редактиране на видео, както и езиковите си умения на майчин и английски език чрез писане на сценарии и превеждане. Проектът цели да разшири знанията на учениците за други държави и техните култури, както и преодоляването на непоносимостта към културните различия. Освен това партньорите ще подготвят и издадат сборник от национални драми на английски език. Целта на тази книга е да се използва в бъдеще от ученици и учители в учебния процес. Така децата, които са бъдещето на обединена Европа, ще развият самосъзнание за толерантност към културата и начина на живот на своите връстници от други страни. Втората среща по проекта ще се проведе в турския град Балъкесир, Измир, на която ще присъстват ученици и учители от търновската гимназия по туризъм.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

                          

 

 

От полето до чинията

Професионалната гимназия по туризъм „ Д-р Васил Берон” стартира нов проект по европейската програма Еразъм + с работна среща в турския град Караджабей, Бурса. От 24 до 28 ноември 2014 година партньорите от Италия, Португалия, Турция, Румъния и България обсъдиха дейностите по осъществяване целите на проекта. Проектът „Органичната и здравословна храна в Европа” има за цел да сравни хранителните технологии в цяла Европа и да установи приликите и разликите . Идеята е да се насърчава осведомеността на учениците за по- здравословен начин на живот във връзка с хранителните навици и спортните дейности. Днес младите хора от цяла Европа се хранят в заведения за бързо хранене и водят заседнал начин живот. Проектът цели да насърчи консумирането на здравословни ястия от младежите във всички партньорски училища и след това училищните столове да променят своите менюта в зависимост от резултатите на проекта. По време на срещата в Турция партньорите посетиха млекокомбинат, комбинат за яйца и университет за ветеринарна медицина и млечни технологии в град Караджабей. Проведоха се интересни срещи с областния управител, кмета и директора на образованието на града домакин. Предстои втора среща във Велико Търново, на която 60 ученици и 20 учители гости ще представят своите кулинарни умения и ще заснемат кулинарно шоу заедно с учениците и учителите от гимназията по туризъм.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

                          

 

 

           Информация за проект „Ученически практики“                           

За трета поредна година възпитаници на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” се включиха с огромно желание в следващата фаза на проект „Ученически практики”, осъществяван от Министерството на образованието и науката, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд към Европейския съюз. Основната цел, която преследва проекта, е подобряването на качеството на професионалното образование и обучение на учениците и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешната реализация на трудовия пазар. Наши партньори и тази година са работодатели от бизнеса, сред които ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС, Меридиан Болярски ЕООД, х, в Калоян ВТ ООД, Поликомерс-СГЕ ООД, ЦБА Франчайз ЕООД Велико Търново и др. По време на реализацията на проекта учениците от различни професии и специалности, ще отработят 240 часа по програма, изготвена за съответното работно място. Със съдействието на наставник от всяка фирма-работодател, учениците ще имат възможност да усъвършенстват професионалните си умения .

 

Учебен резултат — ориентирани към качеството мобилни стажове за постигане на прозрачност и признаване на квалификациите в сферата на туризма и ресторантьорството
Програма за учене през целия живот — Leonardo da Vinci Трансфер на иновации Договор № 2013-1-IT1-LEO05-04022 Продължителност на проекта: от 01/10/2013 до 30/09/2015

 

 

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” започва учебната година с три нови проекта по Европейската програма „Еразъм+” на обща стойност 120 хиляди евро за училището

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Гимназията по туризъм ще бъде координатор на проект „ Ние сме на една сцена с нашите различия и прилики”. Нейни партньори са училища от Турция, Германия и Румъния. Програмата предвижда две театрални постановки на английски език, както и други атрактивни продукти. Партньори по другия проект „ Здравословната храна в Европа” за сходни училища от Италия, Португалия, Румъния и Турция. Кулминация на техните общи усилия ще бъде кулинарно шоу, което ще се състои в италианския град Флоренция. Двадесет ученици от гимназията ще изкарат летния си стаж от 3 седмици във град Флоренция по проект „Европейският опит за развиване и признаване на професионалните компетенции в сферата на туризма”

                                       

От втори до шести юни 2014 година ПГТ „Д-р Васил Берон” посрещна своите партньори от Турция, Литва и Румъния по проект „Обучение чрез изработване на интердисциплинарни проекти” на програма „Коменски”. Гостуваха 13 ученици и 9 учители. На своята последна /седма/ среща партньорите презентираха финалните продукти и обсъдиха финалния отчет. По програма се осъществи Мултикултурна среща, на която всеки от партньорите представи свои традиции и обичаи. Тази дейност отговаря и на една от основните цели на проекта „ Ние сме заедно с нашите различия и прилики”. Ученици от гимназията представиха на английски език пиесата „Без предразсъдъци”, създадена като продукт на проекта.

                             

                             

                             

 

                                                               

Проект “Model of Cooperation Between IT School and Sector” 2012-1-TR1-LEO04_358045

                  Ученици и учители от Гимназията по туризъм се завърнаха от работно посещение в Полша

В края на март, в полския град Лодз се проведе четвъртата работна среща по проект Model of Cooperation Between IT School and Sector по програма Леонардо да Винчи на ЕС. Партньори на Гимназията по туризъм са училища и неправителствени организации от четири държави Полша, Словения, Турция и Испания. Целта на проекта е да способства за изграждането на модели на успешно взаимодействие между фирмите от ИТ сектора и учебните заведения в Европа. Участниците в работната среща обсъдиха критериите за изработване на предпоследния общ продукт по проекта. Направените анализи на работата досега отчетоха позитивите от съвместна дейност и изтъкнаха от ползите от междинародните проекти за образованието. Срещата премина при много добра организация от страна на домакините и остави отлични впечатления и незабравими спомени. Пътуването до Полша бе първото за четирима двайнасетокласници Веселин, Ростислав, Стефани и Юлия от специалност Организация на туризма и свободното време. Учениците и деветима преподаватели от ПГТ „Д-р Васил Берон” имаха възможност да посетят филмовото училище в Лодз, извесното студио за анимация Семафор и Центъра за продължаващо обучение SWL в Лодз. Започва и подготовка за следващата работна среща, която ще се проведе в Турция.
                             
                             
                             
                             
                             
                             

                                                                    

                                                               

ПГТ "Д-Р ВАСИЛ БЕРОН" ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛ НА ИГРИТЕ В РУМЪНИЯ

От 25 до 29 ноември 2013 година се проведе петата поредна работна среща по проект „Обучение чрез изработване на интердисциплинарни проекти” по секторна програма „ Коменски”. Партньори по проекта са Турция, Литва, Румъния и България. Българското училище взе участие във фестивала с 5 учители и 14 ученици. Фестивалът се проведе в румънския град Пичуаса и беше съпроводен от много положителни емоции и весело настроение. Учениците от ПГТ показаха на своите партньори български национални танци и предизвикаха продължителни аплодисменти. Всички присъстващи в залата спонтанно се включиха в българските хора и ръченица. Учениците участващи в работната среща, изработиха през изминалата година три продукта и с ентусиазъм започват подготовката на четвърти съвместен продукт- пиеса по общ с партньорите сценарий- „Без предразсъдъци”. Пиесата ще бъде презентирана на следващата работна среща в Турция. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

                              

                                       

От 30 септември до 4 октомври 2013 година в град Каунас, Литва се проведе поредната работна среща на партньорите по проект „Обучение чрез изработване на интердисциплинарни проекти” по програма „Коменски”. Участниците от Литва,Турция, Румъния и България обсъдиха критериите за изработване на третия общ продукт по проекта. Срещата премина при много добра организация от страна на домакините и остави отлични впечатления и незабравими спомени. Направените анализи на работата досега отчетоха ползотворна съвместна дейност и изтъкнаха ползата от съвместни проекти за образованието. Започва изработването на третия продукт и подготовка за следващата работна среща в Румъния, на която ще присъстват и ученици от ПГТ „Д-р Васил Берон”.

                                       

                                   

                                                               

Канят ученици от гимназията по туризъм на летни практики във Флоренция

Осем преподаватели от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон " се завърнаха от Италия, след двуседмичен престой по програма „Леонардо да Винчи ". Специалистите от великотърновското училище бяха на посещение във възрожденската столица на Европа - Флоренция, с цел повишаване опита в обучението по предприемачество в туризма. Освен главния град на областта Тоскана, преподавателите са успели да посетят и емблематичните Пиза, Лука и Сиена , както и столицата на Италия- Рим. Флоренция и Велико Търново, както и техните региони, въпреки различията в мащабите и наследството което имат, много си приличат. Двата града са водещи в културния туризъм, били са столици на страните си, разчитат на развитието на туризма като водещ стопански отрасъл. „Опитът и нивото на предлагане на услуги и организация в туризма в такъв световен туристически център естествено е от значение за обучението на бъдещите кадри и ние имаме желание тези познания да стигнат по най-добрия начин до учениците ни", коментирахаучителите . Програмата на великотърновската група е обхванала посещения в обучителни и изследователски центрове, свързани с туризма, гимназията по туризъм във Флоренция, индустриалните асоциации на града и на област Тоскана. Преподавателите от старата българска столица са взели участие и в конференция посветена на Деня на Европа, свързана с европейското обучение, проведена в една от най-впечатляващите зали на двореца „Рикардо Медичи ". Участвали са в организирания за четвърти път празник на „Белите нощи", като са успели да посетят само някой от десетките организирани прояви, включително официалното откриване на събитието в „Голямата зала" на двореца „Векио ", където се е заседавало Народно събрание на Флоренция. Осъществили са работни посещения в различни хотели, ресторанти, национални, градски, ведомствени музеи и други. Набраният опит, учебните материали и пособия още от следващата учебна година ще повишат нивото на обучение в гимназията. Пряк резултат от съвместния проект е проявеното желание от страна на ръководството на асоциацията на предприемачите във Флоренция, обединяваща над 160 малки, средни и големи фирми от областта на търговията, туризма и други, да приемат ученици на летнистажантски практики в града.

                                                                                                                                                  

    

 

           Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”                           

През настоящата 2012/2013 готина в ПГТ «Д-р Васил Берон» стартира работата по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” осъществяван от МОМН. Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение. Проектът предоставя по-добри възможности за достъп на учениците до реална работна среда. Благоприятства активното включване на бизнеса при разработването на програмите за практическо обучение по професии. Подобрява връзката между резултатите от професионалната подготовка и потребностите на променящия се пазар на труда. В условията на оперативно партньорство с работодателите се повишава квалификацията в системата на ПОО. Придобиват се специфични компетентности в организацията и изпълнението на дейностите от обучаемите по време на практическото обучение в реална работна среда. В проекта са включени 80 ученика от гимназията от пет специалности: „Организация на туризма и свободното време”, „Кетъринг”’, „Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечение”, „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Туристическа анимация”. Учениците работят на позиции готвач, сервитьор, барман , камериер, детски аниматор в туризма и спортен детски аниматор в различни предприятия /организации/ на територията на града. Продължителността на ученическите практики е 240 часа, след приключването на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

                                       

Професионална гимназия по туризъм стана домакин на работна среща по проект „Обучение чрез изработване на интердисциплинарни проекти” на Програма „Коменски”. На срещата беше оценен първия интердисциплинарен проект- електронен туристически справочник „Кои сме ние?” и партнъорите обсъдиха своите идеи за изработването на втория продукт - „Как общуваме с другите?” По време на работната среща, която се състоя от 18 до 22 март 2013година, гостите посетиха часове по Карвинг и Сомелиерство и останаха очаровани от уменията на учениците. Аплодисменти предизвика и пиесата „Ромео и Жулиета”, представена на английски език от театрално студио „Бероновец” в училището. Гостите участваха в тренинг „Да изградим доверие в общуването” и тиймбилдинг „Моята усмивка е твоя”. И учители, и ученици намериха своите приятели от други държави – Румъния, Турция, Литва.

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                       
                                                               

Проект “Model of Cooperation Between IT School and Sector” 2012-1-TR1-LEO04_358045

Проект “Model of Cooperation Between IT School and Sector” 2012-1-TR1-LEO04_358045 по секторна програма „Леонардо да Винчи” проведе своята първа работна среща в Словакия от 5.12.2012 до 11.12.2012г. На срещата беше разработен подробен план за дейностите по проекта и бяха определени крайните продукти. Осъществихме работни посещения в заводите на КИА и ФОРД.

                                                                                                                                                  

    
                                       

Проект “Learning through developing it interdisciplinary projects” 2012-1-R01-COM 06-223934

Проект „Обучение чрез изработване на интердисциплинарни проекти” към секторна програма „Коменски” проведе своята първа работна среща в Румъния от 22.10.2012 до 26.10.2012г. На срещата беше разработен подробен план за дейностите по проекта и бяха определени крайните продукти. В подробности беше разработен първият интердисциплинарен проект „Кои сме ние?”

                                 

                                       
 
 

През 2012-2013 учебна година са сформирани 27 клуба за извънкалсни дейности по проект УСПЕХ („Да направим училището привлекателно за младите хора”) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

През настоящата учебна година по проект УСПЕХ са обхванати 295 ученици от VIII до XII клас. Групите за извънкласни дейности са от 13 различни направления: Граждански компетентности 1, Дигитални компетентности 1, Здравно образование 6, Здравословен начин на живот 4, Комуникативни умения на роден език 2, Комуникативни умения на чужд език 1, Културни компетентности 1, Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите 1, Предприемачество 3, Природоматематически науки 3, Умения за самостоятелно учене и събиране на информация 1 и Хуманитарни науки 3. Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни и извънучилищни дейности. Участието на младите хора в различни извънучилищни форми, съобразно техните интереси и потребности, ще спомогне те да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Да получат възможност за личностна изява в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. клуб Екоклуб „Силивряк” Албена Иванова Иванова клуб Здравословното хранене като начин на живот Бистра Жекова Стефанова клуб Здравословно хранене и здравословен начин на живот Божия Николова Михайлова студио Театрално студио Борислав Димитров Минчев клуб Философията – строга наука или начин на живот Валя Иванова Пилева клуб Математическа лингвистика Ванюта Тодорова Недялкова клуб Вкусотиите на Баба Веска Йорданова Веселинова клуб Учебно-треноровъчна фирма Галина Бонева Атанасова клуб Зелени алтернативи Галина Стоянова Йорданова клуб Трудният диалог в училище Грета Георгиева Петрова клуб Тайната на сладкото изкушение Денка Стефанова Досева-Христова клуб Хлябът – извор на живота Денка Стефанова Досева-Христова клуб Да успяваме заедно – колективна игра: волейбол и тенис на маса Димитър Благовестов Димитров / Георги Благоев Димитров клуб Ученически спелеоклуб «Проф. Рафаил Попов" Евгении Петков Коев клуб Волейбол Евгении Петков Коев ателие Карвинг Елена Станчева Панайотова клуб Евро клуб «Езикови приключения" Люба Тодорова Диманова клуб Виртуално предприятие Маргарита Иванова Маринова клуб Краезнание Мариана Йорданова Маринова клуб Любители на тайни и загадки Нели Христова Георгиева клуб Печива и десерти на Европа Росица Георгиева Михайлова клуб Кулинарен туризъм Росица Радева Илиева клуб Учебна компания BOYAR DREAMS Славка Иванова Проданова клуб Краезнание - II група Снежана Станчева Стефанова клуб Ястия от Европа Татяна Стефанова Панайотова клуб Училищни медии – ПГТ ТВ Флорина Кирилова Борисова клуб В света на рекламата Анелия Йорданова Стайкова

 
 

Проект “Learning through developing it interdisciplinary projects” 2012-1-R01-COM 06-223934

Проект “Learning through developing it interdisciplinary projects” 2012-1-R01-COM 06-223934 по секторна програма „Коменски”. Партньори по проекта са Румъния, Турция и Литва. В рамките на две години по проекта ще бъдат осъществени 24 мобилности на ученици и учители. Проектът цели развитие на сътрудничеството между различните култури и националности и формиране у учениците на толерантност в отношенията.

 
 

Проект „Европейски опит в обучението по предприемачество в туризма” 2012-1-BG1-LEO03-06878

Проект „Европейски опит в обучението по предприемачество в туризма” 2012-1-BG1-LEO03-06878 по секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”. В този проект 8 преподаватели водещи икономически дисциплини ще имат възможност в рамките на две седмици,да посетят град Флоренция (Италия), където ще се запознаят с добрите практики в областта на предприемачеството в туризма.

 
 

Проект “Model of Cooperation Between IT School and Sector” 2012-1-TR1-LEO04_358045

Проект “Model of Cooperation Between IT School and Sector” 2012-1-TR1-LEO04_358045 по секторна програма „Леонардо да Винчи”. Партньори по проекта са Полша, Словакия,  Испания и Турция. В рамките на две години по проекта ще бъдат осъществени 24 мобилности на ученици и учители. Проектът цели изграждане на приемственост между IT сектора и знанията, които учениците получават в областта на информационните технологии в средния курс на обучение.

29 Февруари 2012 година
 

В ПГ по туризъм стартира проект УСПЕХ („Да направим училището привлекателно за младите хора”) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни и извънучилищни дейности. Участието на младите хора в различни извънучилищни форми, съобразно техните интереси и потребности, ще спомогне те да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Да получат възможност за личностна изява в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В ПГТ са сформирани 19 клуба с различни интереси.

Град Плимут в Англия бе домакин на втората работна среща по проект
 „Сигурност на работното място в професионалното и техническото обучение”

От 8 до 12 март в град Плимут /Англия/ се проведе втората работна среща по проект „Сигурност на работното място в професионалното и техническото обучение”. На форума присъстваха екипи от Турция (Професионална и техническа гимназия, гр. Елмадаг – координатор на проекта) и страните партньори: ЦПО „ALMOND” (Плимут, Англия), Университетът в Рейкявик (Исландия), ЦПО „EUROPEAN PROSPECT” (Атина, Гърция), ЦПО „Apopsi” (остров Крит) и ПГТ „Д-р Васил Берон” (Велико Търново).  В работната среща  от наша страна участваха г-жа Славка Проданова (Старши учител, теоретично обучение), г-жа Росица Илиева  (Старши учител, практическо обучение) и консултантът по национални и международни проекти, г-ца Анастасия Йовкова. Проектът изследва качеството на професионалното образование и обучение във връзка с теоретичната  и практическа подготовка по сигурност и безопасност на работното място. Всяка от страните участнички запозна останалите с  действащата в нейната страна система и в частност с обучението по ЗБУТ предоставяно от конкретната обучителна организация партньор. Във всички държави нормативната база  по организацията, обучението и реализацията на дейностите по сигурност на работното място са синхронизирани с изискванията на Европейския съюз. Част от работната програма бе посещението на местния колеж, в който се извършва обучение на лица от 16 до 28 години в направленията – металообработване, дървообработване и кетъринг. Проведени бяха и серия лекции свързани с оценката на риска на работното място. Участниците в срещата имаха възможност да се запознаят в реална среда с добрите практики прилагани от страната домакин в тази област.

Проект “Обучение по сигурност и безопасност в туризма”по програма “Леонардо да Винчи”, Трансфер на иновации.

Партньори: Бургаски свободен университет, “Сънстори” ООД, Чехия, Румъния и Латвия. Съдействие за извършването на представително проучване във връзка със сигурността в туризма в гр. Велико Търново.

Проект СОВАВ на ФХСБ. Обучителен курс на тема „Иновации в хлебопроизводството и сладкарството”. 

Обучението е част от дейностите по проекта и се реализира в базата на българския клон на белгийската фирма „Пуратос” в град Перник. Учениците се запознаха с нов технологичен режим за приготвяне на специални видове хляб, гарниране, овкусяване. Фирмата демонстрира пред бъдещите специалисти най-новите миксове, пособия и техника за производство.

Съвместен проект на ПГТ ‘Д-р Васил Берон’ с Испанското училище ESCUELA DE HOSTELER A DE GUAYENTE по програма Леонардо да Винчи

В началото на месец януари Гимназия по туризъм стана приемащата организация по проект от програма Леонардо да Винчи на ЕС. Посрещнахме шестима ученика и техния преподавател г-н Хосе Мигел. Училището ESCUELA DE HOSTELER A DE GUAYENTE се намира в град SAHUN, провинция Хуеска, Испания. Гимназията ни имаше ангажимента да осигури настаняването и провеждането на учебните практики на стажантите. Испанските ученици осъществиха съвместни занятия с ученици на гимназията в различни професионални направления – готварство, сервиране и барманство, хлебопроизводство и сладкарство, туризъм. Особен интерес и за двете страни предизвикаха демонстрациите на национални кулинарни практики. Като домакини ние първи представихме приготвяне на типично български ястия. На свой ред испанските стажанти приятно ни изненадаха със специалитетите Гаспачо и Касуела. Сред екзотичните съставки, които наследниците на конквистадорите бяха донесли бе и черният трюфел. Трюфелът е вид растяща под земята гъба, която се среща само на определени места във Франция и Испания и високо се цени от гастрономите. Безспорен резултат от участието ни в проекта е, че учениците ни не само придобиха нови знания и умения, но и опит в общуването с представители на други нации и култури. Европейската практика показва, че подобен вид сътрудничество между обучаващи организации от различни европейски страни спомага за изграждането на добър междукултурен диалог и усъвършенстване на професионалните умения на учениците.
ПГ по туризъм е партньор по проект по програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, Трансфер на иновации, 
със заглавие "Знания и умения в туризма" (KAST).
 Другите партниращи организации са от България, Испания, Чехия и Словакия.
 Една от целите на проекта е адаптиране на Методология за сертифициране на компетенции и умения в туризма. За тази цел екип от Професионална гимназия по туризъм проведе интервюта с ръководители Личен състав, експерти и персонал от няколко 3-звездни и 4-звездни хотела в гр. Велико Търново.
 Предстои тестване на методологията.

 

Проект по национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, за проектиране, изграждане и обзавеждане на учебен ресторант, осъвременяване на оборудването в работилница по хлебопроизводство и сладкарство и  учебно-тренировъчна фирма, със заглавие „Гимназията по туризъм – реална работна среда за младите професионалисти”.

 

Българо-австрийски Мечинг Грант проект на Фондация "Ротари" "Млад предприемач"
 С тази инициатива се цели да се подпомогне обучението по предприемачество в българските средни професионални училища.
 Проектът се финансира от Фондация "Ротари", КултурКонтакт Австрия и още много други австрийски и български ротариански организации и спонсори. Осъществява се в сътрудничество с Министерството на образованието и науката на Република България.
 
Проектът “Развитие на маркетингови умения в кулинарния туризъм”
 (Програма за учене през целия живот 2007-2013 Леонардо да Винчи) е предназначен за учениците преминаващи начално професионално обучение в Гимназия по туризъм.
 Приемащата страна Италия и в частност област Тоскана е туристическа дестинация известна с богатството си от исторически забележителности и с големия си принос в развитието на световното кулинарно наследство.
 Работната програма включва три седмична практика в Италия на един поток ученици през месец Юли – Август 2008. Потокът се състои от една група от 15 ученика и двама придружители. Реализацията на проекта се осъществява в партньорство с италианският образователен център Ейдема, намиращ се в град Прато, провинция Тоскана.

 Въпреки получените знания в клас, младите хора се нуждаят от набиране на опит в процеса на обучение. Предлаганата практика в Италия цели да облекчи тяхната професионална реализация като им предоставя възможност да разширят познанията си и да натрупат опит в областта на новите отрасли в туристическия бизнес. Учениците ще придобият опит в общуването с представители на други нации и култури, ще повишат познанията си за психологическата нагласа на чуждестранните туристи, както и за техните изисквания като потенциални туристи. Провеждането на практиката в чужбина ще спомогне за обмяна на опит в сферата на кулинарния туризъм и за европейската интеграция на българските училища.
 
ПГТ „Д-р Васил Берон“ е партньор по проект за партньорство в рамките на програма Леонардо да Винчи, която обхваща професионалното образование и обучение и представлява част от програмата „Учене през целия живот 2007 – 2013 г.“ на Европейската общност. Заглавието на проекта е СИГУРНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО В ПРОФЕСИОНАЛНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Като партньори по проекта участват образователни и обучителни организации от цяла Европа, и по-специално от България, Турция, Обединеното кралство, Исландия и Гърция. (малко повече за участниците по проекта, как се казват организациите им или просто нещо повече за тях...) Целта на проекта е да се обърне по-специално внимание на сигурността на работното място в професионално и техническо обучение, както и в работилниците, където се провежда това обучение, тъй като това са едни от най-важните условия за постигане на качество в областта на професионалното образование и обучение. Освен това, създаването на здравословна и безопасна работна среда и предоставянето на достатъчно информация относно сигурността на работното място са от изключителна значимост. Оттук произлиза и необходимостта преподавателите да са напълно запознати с с рисковете, които съществуват на работното място в работилниците, училищата и местата за провеждане на практическо обучение като на тях се пада отговорната задача да информират своите ученици относно тези рискове. По този начин инцидентите на работното място могат да бъдат сведени до минимум, както в процеса на обучение, така и в предприятията, където впоследствие ще работят учениците. Сътрудничеството с технически и професионални организации в Европа е основна цел на проекта. Тя се осъществява посредством трансфериране на знания и опит, обмен на добри практики сред партньорските организации, наблюдаване на необходимите приложения във всяка страна-партньор, анализ на съответното законодателство. Също така, в проекта се предвижда определяне на слабите места и свързаните с това рискове в областта на сигурността на работното място посредством интегриране на трансферирани знания и опит в сферата на професионалното образование и обучение., С не по-малка значимост са и целите на партньорството, свързани със съпоставяне на практиките за сигурност на работното място, които се прилагат в Турция и останалите страни-партньори.Задачата е да се определят резултатите, които следва да бъдат постигнати, с цел привеждане в съответствие с европейските стандарти на законадателството във връзка със сигурността на работното място в Европа, както и свеждане до минимум на инцидентите на работното място. От 16 до 19 ноември 2009 г. в гр. Анкара, Турция,се проведе първата партньорска среща по проекта, по време на която бяха разисквани и координирани целите и очакваните резултати, както и беше актуализиран графикът на последващите партньорски срещи. Освен това, по време на престоя си в Турция, всички партньори се запознаха отблизо с образователната система в страната, практиките за осигуряване на сигурността на работното място по време на провеждане на практическото обучение, както и се срещнаха с експерти от други партньорски организации, с които бяха обсъдени слабите места във връзка с тези практики и начините за тяхното отстраняване или евентуалната им замяна с други добри европейски практики. В работната програма на срещата бяха включени посещения на редица паметници на културата в гр. Анкара и гр. Истанбул.Партньорите по проекта се запознаха отблизо с характерни елементи от бита, традициите и обичаите на Турция.