Директор:
Татяна Дончева Данчева
Заместник директор по учебната дейност:
Валя Иванова Пилева
Заместник директор по учебно-производствената дейност:
инж. Славка Иванова Проданова
Педагогически съветник:
Бела Стойчева Димитрова-Илиева