Информиране на родителите на деца записани в осми клас, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Заповед на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки в страната

Заповед за ротация на училищата от т 23.11.2021 до 3.12.2021г.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.       
Училището е член на Кеймбридж училищата в България