На вниманието на родителите и учениците,
Очакваме Ви в ПГТ „Д-р Васил Берон” на 2-ри етаж в Библиотека, за да ви съдействаме при online подаването на документи за участие в:
ПРИЕМ ЗА 2021 - 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

П Л А К А Т

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Екскурзоводство - с 18 часа седмично английски език

Екскурзовод

Сбор от утроената оценка от теста по Български език и литература, оценката от теста по Математика и оценките по География и Първи чужд език от Свидетелството за завършено основно образование VII клас
2. Кетъринг- с 18 часа седмично английски език

Ресторантьор

Кетъринг

3. Организация на туризма и свободното време - с 18 часа седмично английски език

Организатор на туристическа агентска дейност

ОТСВ

4. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - с 12 часа седмично немски език

Ресторантьор

5. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - с 12 часа седмично английски език

Ресторантьор

6. Рекламна графика - с 18 часа седмично английски език

Дизайнер

Рекламна графика

                                     

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА,   СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 01.09.2016 г.

                                                П Р И Е М   С Л Е Д  7   К Л А С

               С ИНТЕНЗИВНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ  НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И

НЕМСКИ ЕЗИК

Провеждане на тестове по:

Български език и литература - 16 юни 2021 г

Математика - 18 юни 2021 г.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование - до 2 юли 2021 г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема от 5.07.2021 до 7.07.2021 г. вкл.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец, желанията се посочват по низходящ ред;

*Медицинско удостоверение;

*Копие от акт за раждане;

*Свидетелството за завършено основно образование;

*Служебна бележка с оценките от изпитите.

Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране - до 13 юли 2021 г. вкл.

Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие във II етап - до 16 юли 2021 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите  на II етап  - до 20 юли 2021 г. вкл.

Записване на приетите на II етап - до 22 юли 2021 г. вкл.  

Обявяване броя на незаетите места II етап - 23 юли 2021 г.

Подаване на документи за участие в III етап-26-27 юли 2021г. вкл.

Записване на приетите ученици на III етап - 30 юли 2021 г. вкл.

Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап - 02 август 2021 г.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение от личен лекар

*Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование

 

За повече информация, задайте своите въпроси на vtpgt@abv.bg