Паралелка Специалност Класен ръководител
 8
8 а Организация на хотелиерството / Рекламна графика Евгения Бърдарова
8 б Кетъринг Поля Петрова
8 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Румяна Ошкина
8 г Организация на туризма и свободното време / Екскурзоводство Андрей Арменчев
 9
9 а Администратор в хотелиерството Тони Манчев
9 б Кетъринг Станислава Димитрова
9 в Организация на туризма и свободното време/ Екскурзоводство Димитър Благовестов
9 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Веска Веселинова
 10
10 а Организация на туризма и свободното време Галина Йорданова
10 б Кетъринг Бистра Стефанова
110 в Организация на хотелиерството / Туристическа анимация Мариана Маринова
10 г Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Йорданка Бинева
11 11 а Организация на туризма и свободното време Албена Иванова
11 б Кетъринг Нели Георгиева
11 в Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечени Ванюта Недялкова
11 г Организация на хотелиерството / Екскурзоводско обслужване Снежана Стефанова
12 12 а Организация на туризма и свободното време Евгени Коев
12 б Кетъринг Анелия Стайкова
12 в Туристическа анимация Люба Диманова
12 г Производство на кулинарни изделия и напитки Татяна Панайотова