ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2020

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПГТ

Удължаване на срока - транспортно средство 2019

Документи Обществена поръчка - транспортно средство 2019

Документи Обществената поръчка - ХРАНИ 2019

Съобщение за продължаване на срока - 2018

Обществена поръчка - 2018

Документи Обществена поръчка - 2017