Прием

В гимназията са създадени отлични условия за обучение на учениците

       В гимназията са създадени отлични условия за обучение на учениците. Те изучават най-атрактивните, приложими и актуални специалности в сферата на туризма. Поради променящите се условия и търсения в тази сфера, както и постоянния стремеж на екипа на гимназията да предлага най-доброто, иновативно, модерно и търсено на пазара на труда, се приемат и предлагат все по-нови и привлекателни специалности. Наред с традиционните и търсени специалности, гъвкавата политика на училището е да въвежда и предлага нови и атрактивни специалности.

Защо да изберем Професионална гимназия по туризъм?

  • Намира се в сърцето на старата столица Царевград Търнов – исторически, културен, стопански и туристически център.
  • Единствена подготвя специалисти за основния за града бизнес – туристическия.
  • Партньори в обучението са големите хотели, ресторанти, търговски вериги и туристически агенции, в които наученото се прилага на практика.
  • Разполага с модерна материална база: професионално обзаведени, съгласно последните технологични тенденции учебни кухни, работилници и кабинети.
  • Дава възможност за получаване на втора специалност.
  • Гарантирано безплатно обучение от водещи специалисти в бранша – сомелиери, бармани и шеф готвачи.
  • Член е на Асоциацията на Кеймбридж училищата.

Специалности

ПРИЕМ ЗА 2024 – 2025 УЧЕБНА ГОДИНА

    Очакваме Ви в ПГТ „Д-р Васил Берон” на 2-ри етаж в Библиотека, за да ви съдействаме при online подаването на документи за участие

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

    Сбор от утроената оценка от теста по Български език и литература, оценката от теста по Математика и оценките по География и Първи чужд език от Свидетелството за завършено основно образование VII клас.

  Специалност Рекламна графика – Сбор от утроената оценка от теста по Български език и литература, оценката от теста по Математика и оценките по КМИТ и Първи чужд език от Свидетелството за завършено основно образование VII клас.

За повече информация

задайте своите въпроси на vtpgt@abv.bg

Екскурзоводство

с 18 часа седмично английски език. Професионална квалификация след завършване: Екскурзовод

Повече

Организация в туризма и свободното време

с 18 часа седмично английски език. Професионална квалификация след завършване:  Организатор на туристическа агентска дейност

Кетъринг

с 18 часа седмично английски език. Професионална квалификация след завършване: Ресторантьор

Повече                                           Видео

Администратор в хотелиерството

с 18 часа седмично английски език. Професионална квалификация след завършване: Администратор в хотелиерството

Повече                                         Видео

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

с 12 часа седмично английски език. Професионална квалификация след завършване: Ресторантьор

Повече

Рекламна графика

с 18 часа седмично английски език. Професионална квалификация след завършване: Дизайнер

Повече

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 01.09.2016 г.

Прием след 7 клас с Интензивно и разширено изучаване на английски език

Български език и литература - 19 юни 2024 г

Математика - 21 юни 2024г.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование - до 1 юли 2024г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема от 8.07.2024 до 10.07.2024 г. вкл.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец, желанията се посочват по низходящ ред;

*Медицинско удостоверение;

*Копие от акт за раждане;

*Свидетелството за завършено основно образование;

*Служебна бележка с оценките от изпитите.

Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране - до 12 юли 2024 г. вкл.

Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие във II етап - от 15 юли до 17 юли 2024г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите на II етап - до 19 юли 2024г. вкл.

Записване на приетите на II етап - от 22 юли до 24 юли 2024г. вкл.

Обявяване броя на незаетите места II етап - 25 юли 2024г.

Подаване на документи за участие в III етап- от 26 юли до 29 юли 2024г. вкл.

Записване на приетите ученици на III етап - от 31 юли до 1 август 2024г. вкл.

Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап - 02 август 2024 г.

Необходими документи:

*Заявление за класиране по образец

*Медицинско удостоверение от личен лекар

*Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование