Профил на купувача

Публични покани за обществени поръчки

Обществена поръчка 2020

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр. Велико Търново

1. Документи

Доставка на хранителни продукти

 

1. Документи