Обществен съвет

Ивелина Минкова

Теодора Димитрова

Величка Иванова

Десислава Димитрова

Здравка Стоянова

Десислава Сърбова - ст. експерт ОСО в РУО, ВТ