Обществен съвет

Ивелина Минкова

Теодора Димитрова

Величка Иванова

Десислава Димитрова

Здравка Стоянова

Марта Николова