Нашите

Специалности

VIII Клас

Рекламна графика

Класен ръководител: Галина Йорданова

Кетъринг

Класен ръководител: Татяна Панайотова

АХ / ПОЗХР

Класен ръководител: Албена Иванова

Туристическа анимация / Екскурзоводство

Класен ръководител: Мариана Маринова

IX Клас

Рекламна графика

Класен ръководител: Нели Георгиева

Кетъринг

Класен ръководител: Цветомила Куманова-Банкова

АХ / ПОЗХР

Класен ръководител: Ваня Калчева

ОТСВ / Екскурзоводство

Класен ръководител: Владимира Тончева

X Клас

Рекламна графика

Класен ръководител: Анелия Стайкова

Кетъринг

Класен ръководител: Аделина Александрова

ПОЗХР

Класен ръководител:  Цветомира Гонкова

ОТСВ / Екскурзоводство

Класен ръководител:  Стелиян Маджаров

XI Клас

Администратор в хотелиерството / Рекламна графика

Класен ръководител: Евгения Бърдарова

Кетъринг

Класен ръководител: Поля Петрова

ПОЗХР

Класен ръководител: Румяна Ошкина

ОТСВ / Екскурзоводство

Класен ръководител: Андрей Арменчев

XII Клас

Администратор в хотелиерството

Класен ръководител: Габриела Генчева

Кетъринг

Класен ръководител: Станислава Димитрова

ОТСВ / Екскурзоводство

Класен ръководител: Димитър Благовестов

ПОЗХР

Класен ръководител: Веска Веселинова