Ученици от Гимназията по туризъм участваха в международна конференция в Берлин

By admin

април 18, 2022

   Стефани Василева /XIIг/, Здравко Костадинов /XIIа/ и Мартин Найденов/XIIб/, от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ се завърнаха от посещение в Берлин, където участваха в международна заключителна конференция, заедно с младежи от Унгария, Полша, Германия и Франция. Форумът бе посветен на 30 годишнина от обединението на Германия и падането на Берлинската стена.

      По време на срещата се състояха интересни дискусии за историята на обединението, ролята на Германия в Европа и процесите на демократизация, спомените за Холокоста като част от немската идентичност. Младите хора гледаха и анализираха он-лайн дневника на Ане Франк. Немските партньори бяха организирали посещения на: музея „Център срещу експулсирането“, Съюзнически музей Далем, Немско-руския музей в Карлсхорст.

       В рамките на конференцията бе представен документален филм „Обединени гласове“, включващ моменти от интервюта –спомени с участници от проектните страни, изработен от младите хора от шестте европейски страни. Общото споделяне на спомени от времето на старта на демократичните промени и пресечните им точки в различните страни провокираха младите хора за широка изследователска работа за запознаване с „живи истории“ от времето на прехода.

     Форумът е заключителна част от поредица младежки срещи, в рамките на проект “ ЕС- обединени ние стоим“, изпълняван от Европейски център, Велико Търново.