ПОРЕДНА НАГРАДА ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

By admin

декември 7, 2022

      Конкурсът на родолюбиви теми се провежда за 30-та поредна година и се организира от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на МОН, Исторически факултет на СУ „Св.св. Климент Охридски”, Синдиката на българските учители и Общобългарска фондация „Тангра ТанНакРа“, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей.

               И тази година броят на разработките, достигнали до националния кръг, е твърде голям.  Интересен е фактът, че в Националното състезание са участвали ученици, както от България, така и от българските общности, извън страната. В конкурса, Гимназията по туризъм участва с две разработки. Пресияна Светославова Филипова от X г клас, специалност „Екскурзовод“ представи  реферата си на тема: „Едно национално богатство от римско време“ – Античен керамичен център край Павликени, а Божидара Миленова Христова от X г клас, специалност „Организация на туризма и свободното“, с презентация на тема: „Завръщане  към земята”. Учителят, подготвил и двете момичета за конкурса, е Бистра Стефанова, старши учител по история и цивилизации.

               Рефератът на Пресияна Филипова е класиран на трето място и получи специалната награда от Българска академия на науките, Национален археологически институт с музей.  Освен красиво изработените грамоти, Пресияна получи две книги – „130 избрани експоната от колекцията на Националния археологически музей“ и „Спасените съкровища на България“, както и безжични слушалки. Наградите не свършват до тук, награда и за учителя, Бистра Стефанова – специална грамота за отлично представяне като консултант, красив химикал и три диска на историческа тематика. Грамота за участие получи и Божидара Христова.

               Наградите на победителите в 30-ия Национален ученически конкурс под наслов „Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите – 150 години от рождението на Гоце Делчев, български революционер, идеолог на македоно-одринското революционно движение“ бяха връчени на 29.11.2022 в Националния военноисторически музей в София.