Гимназията по туризъм от Велико Търново в Национална инициатива за Васил Левски

By Анелия Стайкова

февруари 13, 2023

     Във връзка със 150-тата годишнина от обесването на Апостола на свободата, СУ „Васил Левски“ – гр. Карлово инициира провеждането на 150 урока за Васил Левски в страната и по света.

    Учителите по история в Гимназията по туризъм, Бистра Стефанова и Мариана Маринова, бяха от първите, регистрирали своите уроци. В инициативата, освен училища, могат да се включат музейни и културни институции. Периодът на провеждане е в седмицата 13-19 февруари.

   „Заветите на Апостола“ това е темата на урока, с който ще се включат учениците на Мариана Маринова от Ха, Хб,  и Хв класове. Това са ученици от специалностите „Рекламна графика“, „Кетъринг“ и „Производство и обслужване в ЗХР“. Надежда и София от Ха клас са нарисували портрети на Апостола, а рисунките на Иво от същия клас е представил творба на тема: „Обесването на Васил Левски“.

     „Дела трябват, а не думи“ е заглавието на урока на Бистра Стефанова в Хг клас,, в който ученици са в „Екскурзоводско обслужване“ и в „Организация на туризма и свободното време“. Божидара Христова представя две карти – „Маршрути на Васил Левски“ и  „Революционни комитети“, както и негов портрет. Интересен е и макетът на родната къща на Васил Левски чийто автор е Пресияна Филипова от Хг клас. И Аслан от IXв клас е рисувал на тема: „Обесването на Васил Левски“.