ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

By Анелия Стайкова

март 13, 2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

” ACTIVET – Достъп до приобщаваща среда за

професионално образование и обучение

№ 2020-1-BE01-KA202-074992

     Проектът „Достъп до приобщаваща среда за професионално образование и обучение – ACTIVET“ има за цел да осигури стратегия за гарантиране на по-ефективен достъп до работа за лица с увреждания, благодарение на специално разработени образователни и учебни пътеки, които директно отговарят на конкретните нужди и очаквания.

Организатор ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново

За повече информация https://vtpgt.com/

https://erasmuspro.wixsite.com/activet?lang=bg