Анализ на храни с техника от най-ново поколение в Гимназията по туризъм

By Анелия Стайкова

март 16, 2023

         В световния ден на потребителите – 15 март в Гимназията по туризъм се проведе интересно представяне на групата за занимания по интереси „Зелена химия“  с ръководител Галина Йорданова – учител по химия и биология.  Учениците от IXв клас, специалност „Производство и обслужване в ЗХР“ и  Xб клас, специалност „Кетъринг“, членове на клуба, представиха урока „Анализ на храни“ с – NIR експресен анализатор за храни и хранителни продукти. Бъдещите ресторантьори изследваха кисело мляко. Показаха част от възможностите на анализатора и своите умения за работа с него. Техните съученици от клуб „Кулинарни традиции и обичаи“ с ръководител Татяна Панайотова – учител по професионална подготовка, приготвиха здравословен десет с кисело мляко. Участници в урока бяха ученици от основните училища в града.

           NIR експресният анализатор за храни и хранителни продукти е част от оборудването на лабораторията по технохиичен контрол“, изградена по НП „Изграждане на STEM училищна среда“. В нея се провеждат часовете по химия и ООС и биология и ЗО за първи гимназиален етап. През следващата година, същите ученици ще надграждат знанията и уменията си в часовете по микробиология на храни, като част от професионалната подготовка. По този начин завършващите направление „Ресторантьорство“ ще отговарят на изискванията на потребителите – работодатели и индивидуални клиенти.. В последно време, все по-често, работодателите се стремят да предлагат на своите служители здравословна храна, за да предпазят и съхранят тяхното здраве. Индивидуалните клиенти в заведенията за хранене и развлечения изискват информация от персонала за качествата на хранителните продукти, от които са приготвени ястията и по какъв начин тези качества са гарантирани и от самото заведение. Точно затова, акцентът  в проектното предложение на Гимназията по туризъм по НП „Изграждане на STEM училищна среда“ бе повишаване на уменията на бъдещите професионалисти в ресторантьорството при анализиране на хранителните продукти и храните за повишаване на работоспособността на хората чрез здравословно хранене.