Приключи участието на Гимназията по туризъм в Национална програма „Заедно в изкуството и в спорта“

By Анелия Стайкова

май 31, 2023

Отбори по баскетбол и футбол /юноши/ и волейбол /девойки/ бяха създадени по НП „Заедно в изкуствата  и в спорта“, модул „Спорт“. Водени от учителите по физическо възпитание и спорт Бистра Стефанова, Андрей Арменчев и Георги Димитров, те тренираха усърдно и проведоха планираните междуучилищни състезания.

            В модул „Изкуства“ беше създадена театрална група, ръководена от Флорина Борисова и Виктор Терзийски, актьор в МДТ „Константин Кисимов“.  Участници в групата бяха ученици от XII клас. Техният скеч, изигран по време на изпращането на випуск 2023,  предизвика усмивките на всички.

            Постигнати са основните цели на Националната програма:

– Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;

– Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;

– Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

– Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

– Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

– Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;

– Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.