О Б Я В А

By Анелия Стайкова

юни 13, 2023

След проучване желанието на учениците, през учебната 2023/2024г. по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ ще бъдат сформирани следните:

 

 

Модул 1 – Изкуства

1.1. Театрално изкуство

1.2. Филмово изкуство

1.3. Театрално и филмово изкуство

Необходимите външни специалисти за реализиране на дейностите са:

За театрално изкуство/училищен театър  –  актьор;

За филмово изкуство – кинооператор – обработка на филми.

Външните специалистите могат да бъдат от институции към Министерството на образованието и науката, от институции към Министерството на културата и др.

 

Модул 2 – Спорт

2.1. Отбор по баскетбол /девойки/.

2.1. Отбор по футбол /юноши/.

2.3. Отбор по волейбол /юноши/.