By Анелия Стайкова

август 23, 2023

На 11.09.2023 г. от 18 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.