О Б Я В А

By Анелия Стайкова

септември 21, 2023

След проучване желанието на учениците, през учебната 2023/2024г. по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ ще бъдат сформирани следните:

 

 

Модул 1 – Изкуства

1.1. Театрално изкуство

1.2. Филмово изкуство

1.3. Театрално и филмово изкуство

Необходим е външен специалист за Филмово изкуство за реализиране на дейностите са:

За филмово изкуство – кинооператор/телевизионен водещ/журналист

Външните специалистите могат да бъдат от институции към Министерството на образованието и науката, от институции към Министерството на културата и др

 

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец.
  2. Автобиография.
  3. Документи, доказващи професионалния опит.

 

Срок за подаване на документите – 29. 09. 2023г.