БИНАРЕН УРОК  В ЧАСОВЕТЕ ПО УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „РЕКЛАМНА ГРАФИКА“ И „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО“

By Анелия Стайкова

януари 16, 2024

               Те са в XIа клас. Учат в специалностите „Рекламна графика“ и „Администратор в хотелиерството“. Все по-рядко се виждат, защото само в часовете по общообразователна подготовка са заедно. Големите междучасия са времето за споделяне – кой какво учи, какво е направил в часовете по практика.

            На 11 януари учениците от специалност „Администратор в хотелиерството“ отправиха предизвикателство към съучениците си от специаланост „Рекламна графика“ – заедно да изработят паспорт на хотел.

            Така започна бинарният урок „Дизайн и изработка на паспорт на хотел“. Учителите са Елена Панайотова, старши учител в направление „Туризъм“ и Цветелина Дянкова,  учител по „Рекламна графика“. Те мотивираха и подпомагаха работата на учениците. Интересно, полезно, приятно е да се работи в екип.

            По този начин учениците от „Рекламна графика“ формират и систематизират знанията си за сектор „Туризъм“, защото те са наясно, че това са знанията и уменията, които ще ги направят конкурентноспособни на пазара на труда на дизайнерите. Учениците от специалност „Администратор в хотелиерството“ научават какви изисквания да поставят на дизайнерите, за да може паспортът на хотела да съдържа необходимата информация, но и да отличава хотела от останалите хотели.

            За бъдещите специалисти в рекламната графика в туризма това не е първата изява. През април месец те изработиха менюто и всички рекламни материали за националното състезание по професии в туризма – „Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад сервитьор“ и „Най-добър млад хотелиер“.  Резултатите бяха блестящи – първо място за хотелиер, подготвен от Владимира Тончева, второ място за сервитьор, подготвен от Аделина Александрова и трето място за готвач, подготвен от Веска Веселинова.  

            Бинарните уроци ще продължат през цялата година. Идеите са много.

            Предстои и регионалното състезание по професии в туризма, чийто домакин ще е Гимназията по туризъм. Подготовка на работни места, състезатели, рекламни материали – екипна работа между учители и ученици от всички специалности и професии.

            Предстои и утвърждаването на държавния план прием за средните училища. Намеренията на педагозите от Гимназията по туризъм са да предложат обучение по професии и специалности, желани от учениците с основно образование, техните родители и от работодателите в града и региона.