Абитуриенти от Гимназията по туризъм с YOUTHPASS сертификати

By admin

ноември 11, 2022

      Вторият Младежки форуми за диалог на тема „Ключови умения и компетенции на бъдещето“ се проведе на 10 ноември 2022 г. във Велико Търново. Той се организира от Института за икономическа политика в рамките на проект „RESKILL TO RESTART – Новите умения и трансформацията на пазара на труда“, финансиран по програма Еразъм+, КД3 „Структурен диалог“. Основната цел на проекта е чрез провеждането на диалог между младежи на възраст 18-30 г. от една страна и представители на ресорните национални институции, бизнеса и академичните среди от друга, да се очертаят новите ключови умения и компетенции, необходими за постигането на качествена заетост в България.

      В рамките на форума младежи дискутират с работодатели, кариерни специалисти, представители на бизнеса и на национални институции какви са възможностите за развитие на техните умения и компетенции, както и кои са перспективните професии в България в контекста на процеси като автоматизацията и дигитализацията.

     От ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участваха шест ученици от XII-ти клас. Това са Велиян Тодоров и Герман Златков, специалност „Организация на туризма и свободното време“; Илина Димитрова и Християна Петрова, специалност „Кетъринг“; Габриела Йорданова и Ферай Мехедова, специалност „Туристическа анимация“. Всеки от тях има YOUTHPASS сертификат с описание на придобитите знания и умения.