В Гимназията по туризъм връчиха сертификатите на учениците, участвали в

By Анелия Стайкова

юни 15, 2023

              През учебната 2022/2023 година в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново по Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“ на Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ са включени 49 ученици от специалностите/професиите: „Рекламна графика“, „Кетъринг“, „Производство и обслужване в ЗХР“, „Хотелиер“, „Екскурзовод“, „Организация на туризма и свободното време“.

Практикантите са разпределени в следните обучаващите организации – работодатели:

Пиксел Медия; Априори; Евротурс; Парти груп ООД; Регионален исторически музей – Велико Търново; Шугър импекс трейдинг ЕООД; МВМ Трейд ЕООД; Меридиан Болярскси ЕООД; Поликомерс СГ ЕООД;  Янтра Шарлопов хотелс ЕООД.

            По Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ в училището е създадена УТФ „Събитиен туризъм“ с ученици от специалност „Аниматор в туризма“ с ръководител Олга Манчева-Али, преподавател в катедра „Туризъм“ към Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.