Гимназията по туризъм с грамота от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

By admin

януари 10, 2022

Приключи ежегодния конкурс „Годишни награди на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България”. Асоциацията е създадена от издателство КЛЕТ България ООД, представител на Cambridge University Press, като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език. Днес в Асоциацията членуват 148 училища от цялата страната.

Годишните награди за образование на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България имат за цел да оценят, насърчат и отбележат върховите постижения в образователния сектор в България. Категориите за периода 2019-2021година са – учител, директор и училище.

Владимир Колев, председател на Кеймбридж училищата в България, споделя в интервю, че “Изборът никога не е лесен, тъй като конкуренцията е много сериозна. Наградите са на близо 15 години, но тази година променихме регламента. Наградите са традиционни и утвърдени, но в същото време са и нови, тъй като за първи път ще се случват по този начин в три категории – директор, училище и учител. Кандидатурите са общо 49.“

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е единственото училище от Велико Търново, което сред номинираните в категорията „Училище на годината“.

Тази награда е признание за всяко училище в България, в което чуждоезиковото обучение е на европейско и световно ниво. Критериите за оценка категорията са постоянно високи стандарти на преподаване и учене; академични и други постижения през учебната 2020 година; строго професионално обучение за подобряване процеса на преподаване и на учебните програми; силна комуникация с ученици, родители, учители и общността; ефективно управление на съоръженията, финансите и човешките ресурси; демонстриран ангажимент към иновациите и непрекъснато усъвършенстване. За ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ фактите са:

  1. В Гимназията се записват ученици, желаещи да надграждат знанията си по английски език чрез предлаганата система на обучение, осигурявана от учебниците и учебни помагала на Cambridge University Press.
  2. Подготовката по английски език осигурява трайни и задълбочени знания, гарантиращи класиране на национални състезания и олимпиади.
  3. ОРЕС е предизвикателство, което мотивира и учители, и ученици да търсят и намират иновативни форми на общуване и учене.

Тези факти водят до извода – Гимназията по туризъм е училището, даващо на учениците не само професия, а и високо ниво на владеене на английски език, които осигуряват бърза адаптация и реализация на националния и международен пазар на труда.

Маркъс Томиъм от IX клас, специалност “Екскурзоводско обслужване” се класира на трето място в ниво В1. Това е втора победа за него, след като през 2020 година завоюва второ място в ниво А2. Чрез своето представяне той продължи традицията ученици от училището да се нареждат сред най-добрите в България, започната от Деян Христов, който е носител на високата награда за успешно представяне на три последователни национални състезания и Мартина Стателова, завоювала трето място в ниво В2.

Десет години ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон е неизменен участник в състезанието по английски език на Асоциацията и ежегодно се нарежда сред победителите.

Журито изискваше от кандидатите да посочат най-значимото събитие за училището за периода 2019-2021 година. С еднаква степен на значимост са две събития. Те показват в каква посока се развива училището – подготовка на отговорни граждани, притежаващи професионални знания и умения. Убедени сме, това е правилната посока, в която ежедневно вървим заедно, учители, ученици и родители, е мнението на учителите от Гимназията.

  1. Наградата „Ян Амос Коменски“ – инициатива на Европейския парламент и се осъществява от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия. Призът е за училища, които помагат учениците им да се запознаят с Европейския съюз по вдъхновяващ начин. За наградата могат да кандидатстват всички средни училища от ЕС. Награждава се само едно училище от страна-членка на ЕС. Упоритата работа на учителите и учениците от училището ги нареди сред 28-те победители.
  2. Сертификат за качество по „Еразъм+ е за проекта „Професионално развитие на учители и обучители в професионалното образование и обучение с цел повишаване на социалното включване за учене на работното място“.

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ е най-голямата професионална гимназия във Великотърновска област. „Училището на успяващите“ е мотото, избрано от учениците. Обучението е в три направления – „Пътувания, туризъм и свободно време“; „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“; „Дизайн“. Училището осигурява среда, която дава възможност всеки ученик да намери себе си в и чрез професията, интересите, таланта си. Точно това отличава Гимназията по туризъм от другите училища в региона.