ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ С  ДВЕ ПЪРВИ МЕСТА В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

By Анелия Стайкова

януари 30, 2024

               През месец март 2023 година Министерството на здравеопазването обяви XV-тото издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, който се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

            Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Български младежки Червен кръст (БМЧК).

            Конкурсът се провежда в две фази, в три възрастови категории за ученици от I-ви до XII-и клас от цялата страна. В първата фаза /от 20 март до 28 април 2023 г./ участниците изпращаха в Министерство на здравеопазването своите проекти.  Във втора фаза /от 05 май до 30 октомври 2023 г./ одобрените от първа фаза  изпълняваха и отчитаха дейностите, разписани в проектите.

            Над 3800 ученици от цялата страна са се включили в тазгодишното издание на конкурса. Под ръководството на 360 учители са реализирани 41 проекта в подкрепа на здравословния начин на живот сред учащите и младите хора.

            За поредна година учениците от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново са сред победителите.

            Проектът „Докажи вредата“ спечели първо място на Министерството на околната среда и водите. Той бе разработен от учениците от Ха клас, специалност „Рекламна графика“, а техен ръководител е учителят по биология и здравно образование – Албена Иванова. Целта на проекта е провеждане на  образователни кампании чрез лабораторни опити и математически модели, доказващи нагледно вредата от тютюнопушенето  за човешкия организъм. Чрез математически модели учениците сами достигнаха до конкретни статистически данни за вредата от тютюнопушенето, изследваха  ефекта от цигарения дим върху различни биологични обекти и доказваха токсичния ефект чрез няколко лабораторни опита. Разработените образователни програми и кампании се използваха  по време на изпълнението на проекта и са достъпни за ползване в час на класа и природни науки.

            Проектът „Азбука на здравето“ спечели първо място на Министерство на образованието и специалната награда на Министерство на здравеопазването. Общият награден фонд на този проект е 1 300лв. Целта на проекта е чрез игри и интерактивни дейности, в които децата и учениците са участници, а не наблюдатели, да се събуди интереса им към здравословното хранене; да се повиши информираността им за хроничните незаразни болести /ХНЗ/, за да могат да направят информиран избор за начина на хранене и последствията от този избор.  Проектът е разработен от учениците от XIа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“ под ръководството на инж. Славка Проданова – учител по икономически предмети. Бъдещите професионалисти в хотелиерството си поставиха задачата чрез децата, информацията ще достигне и в семействата, респ. в обществото. По този начин по-лесно биха се формирали, надградили или променили навиците за здравословен начин на живот и модел на поведение. Продукти от проекта /„Приказка за здравето и неговите приятели“ – оцветявка за ДГ; „Азбука на здравето“ – работни листове за подготвителна група и първи клас; „Моята пирамида на здравословното хранене“ – работни листове за прогимназиален етап; Флаер с основните ХНЗ (сърдечно-съдови заболявания, наднормено тегло, затлъстяване, диабет), свързани с рисковия фактор – нездравословен модел на хранене; Книгоразделители с рецепти за здравословни десерти от кисело мляко и мед/ са в пет детски градини във Велико Търново; седем основни училища в града и областта; проведеният открит урок бе посетен от ученици от начален етап на три основни училища.