Гимназията по туризъм участва в НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“

By Анелия Стайкова

септември 13, 2023

          Всеки трети ученик от Гимназията по туризъм е участвал в пътуванията по НП „България – образователни маршрути“, модул 1 „Образователни маршрути“. Екип от 13 учители е организирал и реализирал участието на училището в Националната програма в периода 03 – 09 септември.

Два са маршрутите, по които са пътували учениците:

  1. Петдневен – Велико Търново – Пещера – Батак – Сърница – Доспат – Буйновско ждрело – Триградско ждрело – Девин – Михалково – Кричим – Велико Търново. По този маршрут са пътували учениците от втори гимназиален етап и са посетили 10 обекта от три направления в периода 03-07.09.2023г.
  2. Тридневен – Велико Търново – Старозагорски минерални бани – Стара Загора – Пловдив – Велико Търново.

По този маршрут са пътували учениците от първи гимназиален етап, които са посетили 10 обекта от 4 направления. По този маршрут са пътували ученици от осми, девети и десети клас. Учениците от девети и десети клас пътуваха от 4 до 6 септември, а осмокласниците от 7.09. до 9.09.2023г.

            В края на пътуванията бе направена анкета за изследване степента на удовлетвореност на учениците. Като най-харесван обект, учениците от осми, девети и десети клас са посочили АУЛ БАГА-ТУР, а единайсетокласниците  са се разделили на две – Ягодинска пещера и пещера „Дяволското гърло“.

            Специфичните цели, които си постави екипът при кандидатстването в Националната програма са:

– осмисляне на практическата приложимост на знанията, получени в часовете по общообразователна подготовка по всички тематични направления, посочени в програмата и по професионална подготовка /тематично направление – Етнография, фолклор и занаяти/ при посещенията на обектите;

– формиране и надграждане на ключовите компетентности в областта на природните науки; комуникативна; личностна и социална чрез преживяване;

– формиране и надграждане на умения за критично мислене, решаване на проблеми, вземане на решение, работа в екип при участие в анимационните програми, организирани от туроператора;

– мотивиране на учителите да използват трансдисциплинарно интегриране на учебното съдържание между раздел А и раздел Б на учебните планове по професиите/специалностите, по които се провежда обучение в училището и прилагането на иновативни методи на преподаване;

– формиране и надграждане на отговорно отношение на младите хора към съхраняване на природата, традициите и обичаите в България, към историята на България, за да ги превърнат в атрактивен туристически продукт, конкурентен на международния пазар;

– изградено отговорно отношение към устойчивото развитие на туризма.

            Постигнатите са и очакваните резултати:

– участие на минимум 35% от учениците в Националната програма, като 20% от тях са от втори гимназиален етап;

– участие на минимум 40% от учителите в училището в Националната програма;

– посетени 20 обекта от ученици от първи и втори гимназиален етап, като най-малко 25% от тях са добавени, извън посочените в направленията;

            Заредени с нови знания, умения и много усмивки, 100% от учениците отговарят, че ако имат възможност да участват отново, ще участват.