Екип от ученици и учители от Професионалната гимназия по туризъм на работна среща в Полша по Еразъм +

By admin

ноември 20, 2020

       Под надслов „Толерантността в моите очи“ в полския град Рашков се проведе поредната работна среща на проект „Признаване, грижа, емпатия- промотиране на толерантността“ на европейската програма „Еразъм+‘‘.

        В продължение на една седмица учениците Михаела Илиева, Стафани Василева, Антония Бабулкова, Радослав Кирилов, Искрен Мурджев и Давид Шмигел заедно със своите полски приятели търсиха средства за повишаване на нивото на съпричастност – ценно качество при възпитаване на толерантност. Водени от убеждението, че образованието в толерантност е образование за формиране на ценности, учениците дискутираха принципите на толерантността, както и нивото на своята лична толерантност. С помощта на симулативни игри, презентации и дискусии се поставиха въпросите за създаването на толерантни отношения в клас, сплотяване на класа, за образуването на екип и преодоляване на нетърпимостта. Учениците се поставиха на мястото на другия като изиграваха неговата роля, за да се идентифицират с различния и да разширят периметъра от толерантни форми на общуване. Тази задача е особено актуална днес, когато поради социални, културни и етнически различия възникват проблеми, свързани със взаимно разбиране и приемане позицията на другия. В проектната среща се включиха онлайн и патньорските училища от Германия, Румъния и Турция, които не присъстваха реално на срещата, заради КОВИД 19 пандемията.

     Новите условия изискват нови решения и партньорите успяха да проведат своята среща при необичайни условия. В срещата взе участие и кметът на полския град, който впечатли всички със своята ерудиция и съпричастност към проблемите на подрастващите. Като резултат от срещата партньорите започнаха подготовката на аудиоречник на толерантността на 6 езика.

     До провеждането на следващата работна среща ръководителите на учениците Валя Пилева, Поля Янкова и Грета Петрова ще работят в посока усилване на емпатийните процеси, стабилизация на емоционалното състояние и самооценка на подрастващите с цел повишаване на толерантността и създаване на атмосфера на екипност в клас.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”