Парична награда и статуетка от Национален исторически конкурс

By Анелия Стайкова

май 21, 2024

      Милен Кирчев спечели първо място в категория разказ в Шести национален ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище”, с разказа „ Мечтателят- Васил Берон“.

     Конкурсът се организира с международно участие и  се посвещава на 189 години от създаването на Първото новобългарско взаимно светско училище и 160 години от рождението на Иван Рашеев – душеприказчик на Васил Априлов и касиер на „Одеското българско настоятелство“.

     Учениците трябваше да покажат своите познания за възникването и развитието на тяхното училището, за неговите вдъхновители, организатори и благодетели; да тълкуват и оценяват събитията и да предлагат свои гледни точки; да развиват творческо мислене в дух на родолюбие и гражданско отношение към историята.

     Съдействие и подкрепа Милен получи от учителя си по история и цивилизации – Бистра Стефанова.