Приключи първият етап от проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

By admin

септември 5, 2022

    В началото на септември учениците, участвали в Проекта, получиха удостоверенията си.

            В дейност  1  „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“ се включиха 76 ученици. 13 са организациите, които въз основа на сключен с Гимназията по туризъм, обучаваха бъдещите професионалисти в хотелиерството, ресторантьорството, организацията на туризма и свободното време, екскурзоводството, туристическата анимация. Според нормативните изисквания на Проекта, всеки ученик отработва 240 часа в реална работна среда. Обектите, в които 24 наставника помагаха на учениците за адаптирането към реална работна среда, са 14. Наблюдаващите учители бяха 6 от направление „Ресторантьорство“, „Туризъм“, „Хотелиерство“.

             По дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ бяха създадени три учебно-тренировъчни фирми /УТФ/ – „Събитиен туризъм“ с обучител Олга-Манчева Али, преподавател в катедра „Туризъм“ на Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; „Здравословното хранене в училище и вкъщи“ с обучител Радослав Машков, главен готвач във верига заведения за хранене „Бианко“  и „Визуализация на културно-историческото наследство“ с обучител Мартин Георгиев, журналист в Нова телевизия.  В дейностите на УТФ са включиха 35ученици.