ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.     

By admin

октомври 11, 2022

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.