Професионалната гимназия по туризъм успешно приключи проект за Толерантност

By admin

октомври 4, 2022

Проектът „Признаване, грижа, емпатия- промотиране на толерантността“ на европейската програма Еразъм+ започна своята дейност през 2019 година. Партньорите от Германия, Полша, Турция, Румъния и България поставиха като своя обща цел насърчаване на социалното сближаване и разбиране на понятията толерантност, емпатия и взаимно разбиране. Успяха да проведат своите срещи и дейности при условията на пандемията, след неколкократни отлагания на срещите, проблеми и трудности. Последната среща се проведе в румънския град Крайова, а като част от културната програма участниците посетиха Замъка на Дракула в Бран и Двореца в Синая. За българското училище в срещата взеха участие учениците Габриела Стоянова, Пресияна Филипова, Божидара Христова, Никол Петкова, Нелин Османова и Никол Славчева. Те, заедно със своите приятели от партньорските училища, се включиха в подготвените от домакините спортни игри под надслов „Ако толерантността беше държава“, артистични занимания, уоркшоп по декупаж, флаш карти, с които учениците да изразят толерантността и емоциите си. Срещата завърши с лагерен огън, песни, танци и много сълзи на раздяла, както и с убеждението, че тази среща не е последна и ще последват други при нов проект.

Въпреки трудностите, пред които бяха изправени, партньорите създадоха аудио речник на толерантността на 6 езика, филм „Как изглежда толерантността през моите очи“, Форумен театър, тематични пъзели и книгоразделители, флаш карти, календар на проекта и филм, проследяващ проектните дейности. В мобилностите взеха участие 18 ученици от Гимназията по туризъм, за които тези срещи ще останат като скъп спомен.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”