Работата в реална работна среда в снимки

By admin

януари 20, 2023

            Едно от изискванията  в Указанията по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ е учениците да представят снимки от реалните работни места, в които отработват 240 часа. От началото на втория етап на Проекта са изминали 40дни. Средно отработените часове на учениците са 80. Този факт води до извода, че ще бъдат спазени изискването нормативно определените часове да бъдат отработени в рамките на не по-малко от три месеца. Александра, Виктория и Искрен са в Ха клас, специалност „Рекламна графика“. Различно е и обзавеждането, и знанията, и уменията в рекламната агенция. Общото с училището – и рекламната агенция, и гимназията по туризъм са пътят към сбъдването на мечтите.