Рекламните материали за проекта на ученическия съвет „Град за дивите пчели“

By Анелия Стайкова

февруари 9, 2023

        За първи път в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ се включват ученици от специалност „Рекламна графика“. Даная Пенкова, Ивет Маринова, Виктория Неделчева и София Ламбова са в Ха клас, специалност „Рекламна графика“ и работят в „Априори“ – една от престижните рекламни агенции във Велико Търново. Направиха календари с логото на училището, а сега подготвят рекламните материали по проекта на ученическия съвет на училището „Град за дивите пчели“.