рофесионалната гимназия по туризъм „ Д-р Васил Берон“ приключи успешно поредния проект за мобилност на ученици

By admin

юли 20, 2020

         Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ приключи успешно поредния проект за мобилност на ученици. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Еразъм+ на Евреопейския съюз и има за цел усъвършенстване на практическите умения и езикови компетенции на учениците чрез осъществяване на връзка между образованието и практическото му приложение в реална работна среда. 20 ученици от гимназията бяха на двуседмичен стаж във висококатегорийни хотели и ресторанти в гр.Флоренция, Италия.Там те усвоиха специфични техники и технологии при приготвянето и презентирането на ястия, типични за италианската кухня.На организирано събитие им бяха връчени сертификати за проведения стаж.Усвоените нови знания и полученият документ ще подпомогнат развитието на учениците и ще им дадат възможност за бъдеща успешна професионална реализация.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”