Стартира вторият етап от проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

By admin

декември 10, 2022

 

            От 01.12. в Гимназията по туризъм стартира вторият етап на Проекта.

            49 ученици са подали заявления за включване в  дейност  1  „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“. Сключените договори с работодатели са 11. Интересен е фактът, че в Проекта за първи път ще участват ученици от специалност „Рекламна графика“. Те ще отработват задължителните 240 часа в две рекламни агенции – Априори и Пиксел медия.

           Общо 16 наставника ще помагат на учениците да усвоят тънкостите на професиите „Дизайнер“, „Ресторантьор“ – Кетърниг; „Ресторантьор“ – ПОЗХР; „Администратор в хотелиерството“; „Екскурзовод“; „Организатор на туристическа агентска дейност“. Наблюдаващите учители са отново 6, точно толкова бяха и в първия етап на Проекта.

             По дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ ще бъде създадена една учебно-тренировъчни фирми /УТФ/. Според Указанията на проекта за обучител трябва да бъде избран представител на бизнеса или на висше учебно заведение.