Стартира изпълнението на дейностите по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

By Анелия Стайкова

октомври 13, 2023

       Шест групи са одобрени по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново.

     Три от тях са в модул „Изкуства“, :направление „Театрално и филмово изкуство“

  1. Категория „Театрално изкуство“ с ръководител Флорина Борисова, учител по български език и литература.
  2. Категория „Филмово изкуство“ с ръководител Цветомира Гонкова, учител по български език и литература
  3. Категория „Театрално и филмово изкуство“ с ръководители Снежана Стефанова, учител по професионална подготовка в направление „Туризъм“ и журналистът Мартин Георгиев.

В модул „Спорт“, групите също са три:

  1. Баскетбол – девойки, XI – XII клас с ръководител Бистра Стефанова, учител по история и физическо възпитание и спорт.
  2. Волейбол – юноши, VIII – X клас с ръководител учителят по физическо възпитание и спорт – Андрей Арменчев.
  3. Футбол – юноши, VIII – X клас с ръководител учителят по физическо възпитание и спорт –Валентин Бояджиев.

Средствата, които ще бъдат осигурени по Националната програма са:

  1. По Модул 1. Изкуства – 23 820лв.
  2. По Модул 2. Спорт – 20 936лв.

Общо за училището – 44 756лв.