Състезание  за изработване на коледна украса

By admin

ноември 28, 2022

         Състезание  за изработване на коледна украса от рециклируеми материали се проведе в сградата на Професионалната гимназия по туризъм на 28.11.2022. Събитието е част от дейностите по проект «Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението», в който училището е партньор.

        В събитието взеха участие ученици от 10 клас, специалности „Рекламна графика“, „Организация и обслужване в хотелиерството“, „Кетъринг“ и ученици от три училища – ОУ „Димитър Благоев“, ОУ „П. Р. Славейков“ и ОУ „Бачо Киро“. Учениците бяха разделени на три отбора. Всеки отбор получи вече използвани материали от хартия, пластмаса и стъкло.   Изработиха се красиви цветни коледни декорации, които ще се използват за украса на училищата, участвали в събитието или и ще се подаряват на ученици от други учебни заведения. С тази инициатива учениците от ПГТ и техните гости показаха своята креативност, въображение и познания за това как да дадат втори шанс на рециклирани материали. Учениците останаха удовлетворени от крайния резултата. В края на състезанието трите отбора получиха призови места за най-пъстра украса, най-оригинална украса и най-креативна идея. Това е първата от много предстоящи коледни инициативи, които ПГТ ще организира. Коледният дух е вече при нас!

 

 

„Работим заедно за зелена, конкурентна и приобщаваща Европа”

Проект „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението” с номер BGENVIRONMENT-3.001-0011-C01 е с финансовата подкрепа на ОП „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.