УТФ „Събитиен туризъм“ регистрираха учениците от специалност „Туристическа анимация+         

By admin

април 10, 2023

       На 5 април стартира Дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“. Създадена е учебно-тренировъчна фирма „Събитиен туризъм“ с учениците от специалност „Туристическа анимация“. Обучител е Олга Манчева-Али, преподавател в катедра „Туризъм“ към Стопански факултет на  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

            49 ученици стартираха отработването на 240 часа в реална работна среда на 01 декември 2022. Към 10 април, 92% от тях са приключили дейностите и очакват връчването на удостоверенията.