Ученици и учители от Професионалната гимназия по туризъм гостуваха на свой проектен партньор от Измир по проект за толерантност

By admin

април 11, 2022

      От 3 до 9 април в турския град Измир се проведе четвъртата работна среща по проект „Приемам – признаване, грижа, емпатия- промотиране на толерантността“. Партньорите по проекта – училища от Полша, Румъния, Германия, Турция и България представиха на срещата свои пиеси за толерантността, чиято цел е развитие на емпатия и активно гражданство. Обединени около темата на срещата „Толерантност и честна игра“, учениците представиха свои версии на форумен театър и как хората разбират нетолерантността.

      Проектът стартира своята дейност през 2019 година и не преустанови своята дейност и при условията на пандемията. Въпреки трудностите, пред които бяха изправени, партньорите създадоха аудио речник на толерантността, филм „Как изглежда толерантността през моите очи“, тематични пъзели и книгоразделители. Ключов модел на партньорството е използването на модела „Пети фактор“. Този иновативен метод цели да спомогне за повишаване нивото на съпричастност на подрастващите. По време на срещата в Измир учениците създадоха свои смесени екипи, в които рисуваха, спортуваха и дебатираха заедно. Прилагаха се интерактивни методи за сплотяване на екипите, които се приеха с интерес от учениците. Създадоха се трайни приятелства и се дадоха много обещания за нови проекти и срещи. За българското училище в срещата взеха участие учениците Ралица Любенова, Дария Хаджииванова, Инна Николова, Тодор Николов, Герман Златков и Йордан Йорданов, ръководени от своите учители Валя Пилева, Поля Янкова и Анелия Стайкова. Като част от културната програма на срещата участниците посетиха древния Ефес и други забележителности в региона.

Предстои последна работна среща през май в Румъния.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”