УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ

By admin

ноември 21, 2022

       В Търговище, в периода 18-20 ноември, младите лидери, чрез ползване на методи на неформалното образование и интерактивни модели на работа, се запознаха с теми:

– Младежко лидерство. Видове лидерство – нагласи, умения, участие;

– Умения на бъдещето – какво да научим да правим днес, за да преуспеем утре;

– Принос за общността, обществото и света – лидерството на утрешния ден;

– Ценности, принципи, цели – да направим света по-добро място с основано на ценности лидерство.

     От ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участваха осем ученици. Те подадоха своите кандидатури и бяха одобрени от организаторите и Министерството на образованието и науката. Младите лидери, участвали в Академията, са:

     От специалност „Екскурзоводско обслужване“ – Пресияна и Сияна от IXг клас, Пресияна и Преслав от Хг и Даниел от XIв клас; от специалност „Организация на туризма и свободното време“ – Божидара от Хг клас; от специалност „Администратор в хотелиерството“ – Андриана от Ха клас и от специалност „Рекламна графика“ 0 София от 10а клас.

    Гимназията по туризъм бе единственото училище от Великотърновска област, чиито ученици бяха одобрени за участие в Академията. Ръководител на групата млади лидери от Велико Търново бе Бистра Стефанова, учител по история и цивилизации.