„Шест дигитални обиколки из Европа“ ще създадат учениците от Професионалната гимназия по туризъм по проект на Еразъм+

By admin

октомври 16, 2022

      През настоящата учебна година Гимназията по туризъм се включи в европейски проект заедно със своите партньори от Франция, Италия, Турция, Гърция и Сърбия. Участниците в проекта си поставиха амбициозните цели да подпомогнат местния бизнес в своите градове като проучат последиците от Ковид пандемията и да създадат материали за онлайн обучението в подобни кризисни моменти.

        Партньорите проведоха две обучителни срещи. Първата среща, която се проведе във Велико Търново, подготви учениците за създаване на общи дигитални инструменти, а втората, осъществена в град Пескара – Италия, ги обучи за маркетинг и онлайн промоция. След тези обучения учениците ще използват придобитите практически умения и знания, за да създадат своите продукти – документални филми за местни атракции, развлечения, курорти и кухня, както и различни рекламни филми. Целта тук е двупосочна. От една страна ще се популяризират 6-те града на партньорите, а от друга ще се създаде един полезен маркетингов инструмент за общностите на партньорските организации.

     През първата проектна година се осъществиха 4 срещи на партньорите – във Франция, България, Италия и Гърция. Обучени бяха 120 ученици. Предстоят 4 ученически обмена през следващата учебна година, които ще се проведат в Турция, Гърция, Сърбия и Франция. В тях ще вземат участие 20 ученици от търновското училище. На тези срещи учениците ще изработят общи колекции от материали и ще подготвят своя общ продукт „6 Digital Tours Around Europe“

    „Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”